1
 

Ventilatie op school

De afgelopen weken is er veel gesproken over de rol van ventilatie van gebouwen bij het verspreiden van het coronavirus.

 

Voor alle actuele informatie, zie https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

 

 

Uit adviezen van het RIVM blijkt dat er op dit moment geen reden is om voor de ventilatie in gebouwen af te wijken van de eisen waar scholen aan moeten voldoen. Ons schoolbestuur heeft een technische inventarisatie van alle installaties uitgevoerd. Ons gebouw voldoet aan de voor onze school geldende eisen. We onderzoeken nog of er aanvullende [technische] maatregelen gewenst zijn.
Daarnaast zullen we tijdens lessen en leswisselingen lokalen zoveel mogelijk ventileren/spuien door ramen/deuren (tegen elkaar) open te zetten. Dat is bij milde buitentemperaturen goed te doen maar in de winter wordt dat natuurlijk lastiger. In dat geval kunnen CO2-meters soelaas bieden, want dan weten we wanneer de lucht in het lokaal aan verversing toe is. Offertes hiervoor zijn reeds aangevraagd en we hopen dat dit spoedig gerealiseerd kan worden. 

 

 

Voor alle actuele informatie, zie https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19