1
 

Missie & visie

Kenmerken van de school

  • Kwalitatief goed onderwijs
  • Zelfbewust en autonoom
  • Velige en plezierige omgeving
  • Hindoe waarden en normen

Missie en Visie Shri Vishnu School

De Shri Vishnu School is een school op hindoeïstisch grondslag binnen de Nederlandse samenleving. In de kern is onze visie: onze kinderen volgen kwalitatief goed onderwijs in een sociale, veilige, vreedzame en plezierige omgeving, waarin zij zich op hun eigen niveau ontwikkelen tot zelfbewuste en autonome burgers.

 

Voor onze leerlingen staat het samenleven als Nederlandse burgers centraal. De hindoe waarden en normen werken vooral ondersteunend bij de identiteitsontwikkeling van onze kinderen. Onze school wil een basis zijn voor een leven lang leren van en met elkaar. Dit leren moet leiden tot persoonlijk geluk van alle kinderen en zal een bijdrage leveren aan een betere wereld.

 

In een snel veranderende samenleving bereiden wij onze kinderen voor, door in te spelen op de ontwikkelingen om ons heen. Dit alles passend bij het niveau en de leeftijdsfase van het kind, zodat leren plezierig blijft.