1

Groep 3B

Welkom op de groepspagina van groep 3B

BERICHTEN

01 sep 2019 - Berichten

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Methodegebonden toetsen

Dinsdag 30 juni en woensdag 1 juli : Rekentoets blok 4B

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vrijdag 26 juni 2020

1 minuut leestoets kern 11

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Veilig leren lezen kern 12

Taal-/ leesdoelen voor de komende weken ( 15 juni - 03 juli)

Kern 12: de basis is gelegd
In deze laatste kern:
is de basis voor vlot leren lezen gelegd. Kinderen zijn begonnen met het leren van letters, het lezen van eenvoudige eenlettergrepige woorden en zijn gegroeid naar het lezen van meerlettergrepige woorden.


Kinderen kunnen nu verder werken aan het verbeteren van hun leesvaardigheid tot het niveau waarop wij als volwassenen lezen. Die weg naar het uiteindelijke leesniveau is opgedeeld in stappen, die herkenbaar zijn als avi-niveaus. Aan het einde van groep 3 zijn de meeste kinderen in staat om teksten te lezen op het niveau van avi E3.


Een boek mee op vakantie!
In groep 3 heeft uw kind een leesontwikkeling doorgemaakt die het in staat stelt om eenvoudige kinderboeken te lezen. Waarschijnlijk hebt u de weg naar de bibliotheek al lang gevonden. En wij hopen dat u die weg blijft volgen. Vooral in de vakantie is het belangrijk dat de zojuist veroverde leesvaardigheid niet 6 weken lang stilligt. Stimuleer het lezen van boeken ook in de vakantie.


Samen lezen
Is uw kind niet zo’n actieve lezer? Stimuleer dan het lezen van boeken door vaak samen met uw kind te lezen. Misschien vindt uw kind het moeilijk om zelfstandig een boek te lezen? Lees dan regelmatig een stukje van het boek voor waarin uw kind leest. Laat uw kind wel meelezen, bijwijzen, eventueel samen met u hardop lezen. Vooral als het technisch lezen wat moeizamer verloopt heeft uw kind veel steun aan iemand die hardop meeleest. Daarbij houdt uw kind echter wel plezier in het lezen van boeken.
De teksten die uw kind in groep 4 aangeboden zal krijgen sluiten aan bij het leesniveau van eind groep 3. Een terugval in leestempo en leesvaardigheid zou niet bevorderlijk zijn voor de
leesontwikkeling en het leesplezier van uw kind.

 

Veilig en vlot kern 12

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Beste ouders,

 

Bij deze de weekplanning van week 24

 

Weekplanning week 24   maandag 8 juni - 12 juni

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Beste ouders,

 

Bij deze deze de weekplanning van week 23

 

Weekplanning week 23 maandag 01 juni - vrijdag 02 juni

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Beste ouder, jongens en meisjes,

 

 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Veilig Leren Lezen Kern 11
Taal / leesdoelen voor de komende weken (25 mei - 12 juni)

 

 

Kern 11: vragen, prachtig en appelmoes
In deze kern leert uw kind:  Woorden met 2 en 3 lettergrepen.

 

In kern 11 wordt verder geoefend met woorden waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, maar nu beginnen de woorden met een cluster. Het gaat om woorden als: vragen, spelen, schotel, sturen. Ook komen tweelettergrepige woorden voor die eindigen op ‘lijk’, ‘tig, of ‘ing’, zoals moeilijk, prachtig, koning. En er wordt een begin gemaakt met eenvoudige drielettergrepige woorden zoals appelmoes, vuilnisbak en blokkendoos.


Het thema van kern 11 is ‘mijn lievelingsboek’. Opzoekboeken, dagboeken, woordenboeken, leesboeken, atlassen, kortom alle boeksoorten kunnen een plek krijgen in deze kern.

 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Methodegebonden toetsen

Dinsdag 2 juni en donderdag 4 juni: Rekentoets blok 2B

 

Donderdag 4 juni en vrijdag 5 juni: 1 min. leestoets kern 8

 

Maandag 8 juni en dinsdag 9 juni: Rekentoets blok 3B

 

Vrijdag 12 juni: 1 min. leestoets kern 9

 

Woensdag 17 juni: 1 min. leestoets kern 10

 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Beste ouders,
 
Bij deze de weekplanning van week 22.
 
Weekplanning week 22     25 mei - 29 mei
 
 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Donderdag 21 mei:
 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Beste ouders,
 
Bij deze de weekplanning van week 21.
De planning kunt u openen door op de onderstaande link te klikken.
 
 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Beste ouders,
 
Bij deze de weekplanning van week 20.
De planning kunt u openen door op de onderstaande link te klikken.
 
 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••¤•••••••••••••••••••
Beste ouders en kinderen,
 
Wij wensen jullie een welverdiende fijne meivakantie toe.
Hartelijk dank voor uw inzet, tijd, hulp.
In de meivakantie is er geen weekplanning. De kinderen kunnen digitale opdrachten (af)maken zoals:
 
◊Muiswerk: takenmappen en leerplan
 
◊Junior Einstein: weektaken (af)maken
 
 
 
 
 
◊Redactiesommen.nl
 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Groepsindeling groep 3b
 
Leerlingenlijst start na de Meivakantie
 
3B 1                                                                           3B 2
Maandag                              Woensdag                      Dinsdag
      en                                                                               en                                   
Donderdag                                                                  Vrijdag                                                    
 
D'Naishya B.                         Jayani B.                          Rudra B.               
Jailen D.T.                            Jailen D.T.                        Madhugandha D.
Vienna H.                             Jahnairo S.                       Jaanvi G.
Ranisha J.                            Vienna  H.                         Saloni J.R
Rashany M                           Ranisha J.                         Niesha K.
Jin P.                                   Nishant K.                         Shruti K.
Aaradhya P.                         Gaurav  R.                         Damian M.
Krish R.                               Niesha K.                           Ishaan M.
Arjen R.                               Rashany M.                        Armaan O.
Jahnairo S.                          Aaradhya P.                        Reyansh S.
Jayani B.                             Krish R.                               Ahana S.
Nishant K.                                                                     Gaurav R.
 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Beste ouders,
 
Bij deze de weekplanning van week 17.
De planning kunt u openen door op de onderstaande link te klikken.
 
 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Veilig Leren Lezen Kern 10
 

 

Taal/leesdoelen voor de komende weken (20 april t/m 22 mei)

Kern 10: moeder-geluk-eerlijk.

In deze kern leert uw kind: vooral woorden met 2 lettergrepen.
Uw kind leert hoe woorden als 'moe-der', 'ge-luk', 'eer-lijk', 'bui-ten', 'ver-haal',

'schat-tig', 'schui-ven', 'be-doel' en 'hel-ling' worden gelezen.
Het ontdekt en leest lettergrepen, die ook wel 'stukjes van woorden' worden genoemd.

De leesmoeilijkheden breiden zich uit.

Woorden met ieuweeuw en uw worden geoefend, woorden als plant en straat komen aan de orde.

 

 

Veilig en vot kern 10

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Veilig en vlot kern 9

 

Blz. 1

strik            strip              spruit              sprei

strak           streep           spriet               sproet

struik          stroop           spreek              spring

streek         strop             sprak               sprong

straf           schrik            worst                kerst

straat         schrijf            vorst                 verst

straal         schroef           dorst                 perst

strijk          schram           korst                 barst

 

 

blz. 2

strik                  worst                zwart                 kerst

strijk                 worm                start                  kreng

sport                 storm                strak                 streng

staart                strop                 sprak                grens

sproet               sprong               spaak                snert

schrik                streng               strand               strek

stroop               stang                 schrik               spruit

schroef              langs                 vorst                plank

 

 

Blz.3

gooi              maai               loei              vlaai

hooi              taai                 boei             kraai

mooi             haai                roei              zwaai

tooi               zaai                knoei            draai

kooi              bloeit              gooit             maait

fooi               gloeit              dooit            naait

prooi             stoeit              plooit           draait

strooi            sproeit            strooit          zwaait

 

 

Blz. 4

struik                 bloei                werkt                strooi

korst                  flits                  knoei                mooi

slotje                 barst                groepje             knots

kraai                  kooi                 klacht                plicht

draait                 rond                vracht               dring

helpt                  dorst                koekje              land

knaagt               schuld              hoofd                zwaait

kwaad                dienst              vangt                stift

 

 

Blz.5

fiets                       schat                        glijbaan                legkast

fietsbel                   schatkaart                ijsbaan                 ijskast

fietspad                  schatkist                  roeibaan               koelkast

bloembak               brombeer                 zakmes                 kapstok

bloembol                brompot                   broodmes             rekstok

bloempot                bromtol                    vleesmes             zuurstok

 

 

Blz. 6

berg                       klaproos                streng                schild

kaarsje                   stroom                  vroeg                 plank

bromt                     drinkt                   staldeur              speeltuin

kuiltje                     brengt                  snoepje              visgraat

mooi                       houdt                   knots                  schaartje

stroop                     danst                   groeit                  sproet

weiland                   kapstok                knoeit                 helft

zwembad                bakblik                 worst                  strooi

 

 

Blz. 7

duiken                zoeken                boeken                dieren

duiven                zoenen                boenen                dieven

duimen               zoemen               boeren                dienen

duinen                zoete                   boeven               diepe

riemen                onder                  buitel                  goede

duimen               zonder                 mantel                oude

noemen              moeder                beitel                  harde

lijmen                kelder                   wortel                 wilde

 

 

Blz.8

moeder                buiten                wielen                harde

poeder                 ruiten                wisten                lange

poedel                 ruiken                kisten                 zoete

buidel                  ruiker                kasten                lieve

handel                 suiker                parken               echte

handen                werker               botsen               ronde

minder                dieper                tuinen                leuke

schilder               donker               wandel               vieze

 

 

Blz.9

bakken                kippen                hollen                rennen

hakken                wippen                rollen                pennen

takken                tippen                 mollen               wennen   

zakken                lippen                 tollen                 kennen

bussen                bakker                wekker               appel

mussen               rakker                 lekker                rommel

zussen                wakker               gekker                dubbel

tussen                akker                  mekker               huppel

 

 

Blz.10

waslijn                strooi                   worst                hark

dieven                gaatje                   raampje            klinkt

modder               wissel                  wekker               bobbel

bouwen              zoute                    hokken               ander

schaats              poetsdoek             sproei                 kippen

deuren               strijkt                   dichte                 stapje

vellen                smeerkaas             duiker                schrijft

glijbaan             bossen                  snijboon              proost

 

 

Blz.11

bezoek                gezin                  verhaal                mevrouw

bedoel                genoeg                verzin