1

Groep 3B

Welkom op de groepspagina van groep 3B

BERICHTEN

27 aug 2020 - Berichten

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Taal veilig leren lezen kern 3
Taal / leesdoelen voor de komende weken (26 oktober t/m 13 november)

 

Kern 3
In deze kern leert uw kind:
Letters: d - oe - k - ij - z
Woorden: doos, poes, koek, ijs, zeep 

Deze nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan de hand van een verhaal uit een reuzenboek. In dit verhaal vinden kinderen in een wensdoos telkens een nieuwe verrassing.
 

Het thema van deze kern is

‘Wat zit erin?’


Uw kind is bij het begin van kern 3 alweer een week of zeven in groep 3. Steeds meer woorden kunnen worden gelezen. Uw kind leert niet alleen nieuwe letters en woorden, maar oefent deze ook op verschillende manieren.

Een voorbeeld van zo’ n oefening is het invullen van letters in woorden waarin een letter ontbreekt.
Bij het stukje ‘-en’ kan het kind kiezen uit b, p en r om er een compleet woord van te maken. Het plaatje dat naast het woord afgebeeld wordt geeft aan welk woord bedoeld is  (ben, pen of ren).


Uw kind leest ook al korte zinnen:
ik eet een vis.
een kip en een aap.
tim zit bij een boom.

 

Uw kind kan veilig en vlot woorden van Kern 3  ook digitaal oefenen.
Klik op onderstaande link.

 

Veilig en vlot kern 3

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Beste ouders/verzorgers, jongens en meisjes,

 

toegewenst!

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Beste ouders/verzorgers.

 

De kinderen hebben het donderdag fantastisch gedaan in "Huis van het boek" (Museum Meermanno). Ze waren erg leergierig, nieuwsgierig en enthousiast. Ze keken hun ogen uit, stelden vragen en deden actief mee. Jongens en meisjesjullie zijn echte kanjers!!  Top!!

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Op woensdag 14 oktober wordt kern 2 van onze taalmethode Veilig Leren Lezen afgesloten middels een toets. 

Toetsles Kern 2 bestaat uit de onderdelen:


• Controle taak 1: Auditieve analyse
De opdrachten worden als volgt gegeven. Ik zeg een woord “pet”.
Waar hoor je de “p” in pet. 
De kinderen zetten een kruisje in het juiste vakje.


• Controletaak 2: Grafeem/foneem- kennis
M.b.v. deze taak wordt de letterkennis van de kinderen gecontroleerd.
Het gaat om de letters: i, m, r, v, s, p, aa, e, t, ee, n, b, oo.
Deze letters komen in Kern 2 regelmatig aan de orde.


• Controletaak 3
Deze taak geeft informatie over de vaardigheid in het zelfstandig lezen van woorden. De kinderen lezen de woorden (4) die bij de illustratie staan en kleuren het vakje voor het juiste woord.

 

 

Vrijdag 16 oktober
1 minuut leestoets Veilig en Vlot kern 2

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Techniek:

Beste ouders/verzorgers,

 

Afgelopen week  maandag zijn we gestart met het bewustmakingsprogramma over duurzaamheid, het Wattsons lab. Het Wattsons lab staat 2 weken in de school. In deze 2 weken staan de volgende onderwerpen centraal: energieafval, eten en water en op vrijdag 16 oktober sluiten we met de hele school het programma af en vieren we de officiële verduurzaming van de school.

 

 

 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Beste ouders/verzorgers,

 

Wij brengen een bezoek aan:

Wanneer: donderdag 15 oktober 2020

Tijd: 09.15 uur - 11.15 uur

Les: Letterfeest

Adres: Prinsessegracht 30

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Rekenen: De wereld in getallen Blok 2A

 

Rekendoelen voor de komende weken (05 oktober 2020 t/m 06 november 2020)

 

Klik op onderstaande link:

De wereld in getallen Blok 2A

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Afname 1e methode gebonden rekentoets
Op maandag 28 september wordt de 1e methode gebonden rekentoets afgenomen.

 

 

De volgende onderdelen worden in deze toets getoetst:

-          Schrijven van de getallen tot en met 10.

-          Herkennen van getalbeelden.

-          Vergelijken van hoeveelheden: het begrip minder.

-          Tellen van hoeveelheden tot en met 10.

-          Plaatsen van getallen op de getallenlijn.

-          Invullen van ontbrekende getallen op een getallenlijn.

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Afname taal- en leestoets van kern 1
Op donderdag 24 september wordt kern 1 van onze taalmethode Veilig Leren Lezen afgesloten middels een toets.

Toetsles Kern 1 bestaat uit de onderdelen:
• Controle taak 1: Auditieve synthese
De opdrachten worden als volgt gegeven. Ik zeg een woord in stukjes: r/aa/m/.
De kinderen zetten een kring om het plaatje dat erbij hoort.

 


Controletaak 2: Grafeem/foneem- kennis
M.b.v. deze taak wordt nagegaan hoe het gesteld is met de letterkennis van de kinderen.
Het gaat om de letters: i, m, r, v, s, p, aa, e.
Deze letters komen in Kern 1 regelmatig aan de orde.


Controletaak 3
Deze taak geeft informatie over de vaardigheid in het zelfstandig lezen van woorden. De kinderen lezen de woorden (4) die bij de illustratie staan en kleuren het vakje voor het juiste woord.

Op vrijdag 25 september wordt de 1 minuut leestoets van kern 1 afgenomen.

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Taal Veilig Leren Lezen kern 2
Taal / leesdoelen voor de komende weken (28 september - 16 oktober)

 

 

Kern 2 

In deze kern leert uw kind:

de letters: t – n – b – oo – ee   

de woorden: teen - een - neus - buik - oog.

 

De letters   i - m - r - v - s – aa - p – e   zijn bekende letters geworden.

De letters   t – ee - n – b – oo   komen daarbij met behulp van de woorden: teen, een, neus, buik, oog.

Deze woorden passen bij het thema: ‘Mijn lijf’. Je kind krijgt deze woorden aangeboden met behulp van een verhaal dat verteld wordt aan de hand van een reuzenboek.

In dat verhaal moeten 2 kinderen naar zwemles, maar door een ongelukje komen ze daar niet terecht.

 

Hakken en plakken

Naast het uitbreiden van de letterkennis, werkt je kind ook aan de vaardigheden die nodig zijn om te kunnen lezen: woorden in stukjes hakken (letters of klanken) en die stukjes weer aan elkaar plakken tot een woord.

Met behulp van de tot nu toe geleerde letters kunnen ook andere woorden worden gemaakt dan bovenstaande woorden, bijvoorbeeld: vaar, kaas, pit, raam, boos.

Dat is een ontdekkingsreis met steeds meer ontdekkingen en uitdagingen.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Huiswerk

De kinderen krijgen vrijdag huiswerk mee. Op de maandag moet het huiswerk ingeleverd worden. Wilt u erop toezien dat uw kind het huiswerk maakt.

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Rekenen De wereld in getallen
Rekendoelen voor de komende weken (31 augustus - 2 oktober)

 

Klik op : De wereld in getallen blok 1A

 

 

De wereld in getallen blok 1A

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Taal Veilig Leren Lezen kern 1
Taal / leesdoelen voor de komende weken (31 augustus - 25 september)

 

 

Kern 1: 

In deze kern leert uw kind:

  •          Letters: m - r - v - i - s - aa - p - e
  •          Woorden: ik - maan - roos - vis - sok – aan – pen - en

Aan de hand van deze woorden leert uw kind de letters. Deze letters spreekt uw kind uit met hun klank, dus niet met de alfabetnaam van de letters. Uw kind zegt dus mmmmm en rrrrr in plaats van 'em' en 'er'. Het is heel belangrijk dat u dat ook doet!

 

Klanken

Sommige kinderen ontdekken in de woorden niet alleen de letter die bij dat woord wordt aangeboden (zoals –r- van roos) maar ze ontdekken ook de klanken van de andere letters: -oo- en –s-. Voor sommige kinderen is het een extra uitdaging om ook met die letters te experimenteren. Als deze kennis er niet spontaan is, dring het dan niet op. Het belast het kind onnodig. De basiskennis blijft alsnog het belangrijkst.

 

Systeem van schrift

Aan de hand van de oefeningen in de klas ontdekt uw kind langzaam maar zeker het systeem van ons schrift: woorden bestaan uit losse letters en met die losse letters kun je oneindig veel nieuwe woorden maken. Vis bestaat uit de letters v-i s. Van vis kun je heel makkelijk -is- maken. En met de -m- van maan krijg je het woordje -mis-. Het lijkt zo simpel, maar voor kinderen is dit een heel belangrijke ontdekking.

 

De komende 4 weken zullen onderstaande woorden geoefend worden.

 

Klik op veilig en vlot kern 1.

 

 

Veilig en vlot kern 1

 

 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Digitale-Informatie-en-kennismakingsavond
Beste ouders,

 

 

Bijgaand treft u linkjes met powerpoint presentaties die bestemd zijn voor de kennismakings- / informatieavond.

 

Downloads:
Digitale-Informatie-en-kennismakingsavond-16-september-2020.pptx
Dia-info-avond-groep-3B-en-3A-nieuw-2020-2021.pptx  

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Beste ouders, jongens en meisjes,

 

Welkom op de klassensite van groep 3b! 

 

Het schooljaar 2020 - 2021 gaat van start.

Ik hoop dat jullie een fijne vakantie achter de rug hebben.

Samen maken we een leuke

en leerrijk jaar van. 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Juf Janice Sewnaik

email:jsewnaik@shrivishnu.nl

 

 

 

 

 

 

Hier volgt wat handige informatie:

           

 

                                          

Gym:  

De kinderen gymmen elke woensdag en vrijdag. Op de maandag nemen de kinderen hun gymtas voorzien van naam, gymkleding, gympen mee naar school. Op de vrijdag nemen de kinderen de gymtas weer mee naar huis.

 

 

 

                                                   

Eten, traktaties en fruit:   

's Ochtends en tussen de middag eten en drinken de kinderen. In de ochtend bij voorkeur water met fruit.

 

Bij verjaardagen wordt " gezond trakteren" zeer op prijs gesteld.

 

 

 

                                                          

 

Ziekmelden:

Indien uw kind ziek is of de school om een of andere reden niet kan bezoeken, moet dit op de eerste dag van de absentie telefonisch aan de school worden gemeld. Doet u dit in elk geval voor aanvang van de school. Dus voor 08.45 uur.