1
 

Groep 3B

Welkom op de groepspagina van groep 3B

BERICHTEN

11 apr 2021 - Berichten

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

12 april t/m 20 april

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Veilig Leren Lezen Kern 10
Taal/leesdoelen voor de komende weken (12 april - 28 mei)

 

 

In deze kern leert uw kind: 

vooral woorden met 2 lettergrepen 

Uw kind leert hoe woorden als 'moe-der', 'ge-luk', 'eer-lijk', 'bui-ten', 'ver-haal', 'schat-tig', 'schui-ven',  'be-doel' en 'hel-ling' worden gelezen. Het ontdekt en leest lettergrepen, die ook wel 'stukjes van  woorden' worden genoemd. De leesmoeilijkheden breiden zich uit. Woorden met ieuw, eeuw en uw  worden geoefend, woorden als plant en straat komen aan de orde. 

 

Veilig en vlot kern 10

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Rekenen Blok 3B

 

Rekendoelen voor de komende 4 weken (12 april - 28 mei)

Doelenkaart rekenen blok 3B

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Maandag 29 maart 2021

 

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Humpie Dumpie

 

 

Op dinsdag 30 maart starten wij met leeswerkboekje 2 van Humpie Dumpie.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Veilig Leren Lezen Kern 9
Taal/leesdoelen voor de komende weken (22 maart- 9 april)

 

 

Dit leert je kind in kern 9

 

In kern 9 maakt je kind kennis met steeds meer nieuwe lettercombinaties.

 

aai, ooi,

 

oei
 komen voor in eenvoudige woorden als ‘kraai’, ‘kooi’, ‘groei’

Het thema van deze kern is: ‘Hé, hoe kan dat?’ Kinderen gaan aan de slag met allerlei onderzoekjes en proefjes. In deze kern maakt je kind ook al kennis met  tweelettergrepige woordenvijver,  bakker, kasten, balkon, poedel’. Het zijn nog woorden zonder open lettergreep. Ook komen woorden aan de orde zoals: ‘bedoel’, ‘verhaal’, ‘gezin’.

 

Begrijpend lezen

 

In kern 9 maakt je kind kennis met allerlei oefenvormen voor begrijpend lezen. Enkele voorbeelen: Je kind krijgt steeds een zin of een korte tekst. Daarna worden 3 uitspraken gedaan. Slechts 1 van de 3 uitspraken past bij de zin of tekst.

Voorbeeld: Els maakt een jurk. Die is voor de pop van Noor. Bij deze korte tekst staat een tekening. Je kind kan kiezen uit de volgende uitspraken:

 1.      De pop is van Els.
 2.      Noor maakt een jurk.
 3.      De jurk is voor de pop.

Waarschijnlijk zal je kind in het begin fouten maken bij deze oefenvorm, omdat het te snel denkt dat een bepaalde uitspraak wel goed zal zijn. Je kind leert dat het de gekozen uitspraak goed moet controleren door de zin of tekst nog een keer te lezen.

 

Zinnen in de juiste volgorde plaatsen

 

Ook het plaatsen van zinnen in de juiste volgorde met behulp van een plaatje is een van de oefenvormen. Met behulp van slechts één afbeelding kiest het kind welke van de zinnen de eerste zin is, welke de volgende etc. 

 

Veilig en vlot kern 9

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vrijdag 19 maart

Afname 1 minuut leestoets kern 8

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Rekenen Blok 2B

 

Rekendoelen voor de komende 4 weken (8 maart - 2 april)

 

Doelenkaart de wereld in getallen blok 2B

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Veilig leren lezen kern 8

Taal- leesdoelen voor de komende periode ( 1 maart t/m 19 maart)

 

In kern 8 leert uw kind:
Woorden: bank  en licht

Woorden met twee medeklinkers vooraan (zoals 'zwaan') en achteraan
(bijvoorbeeld 'kast') komen uitgebreid aan bod.
Daarnaast oefent uw kind met samenstellingen:
Ook leert uw kind woorden met een open klinker achteraan lezen, bijvoorbeeld: 'ga', 'zo' en 'nu' Bovendien leren de kinderen in kern 8 de "nk" van bank en de "ch" van licht.

Op het podium

Tijdens deze kern krijgt het thema ‘Op het podium’ veel aandacht. Voorlezen, voordragen, optreden, verkleden zijn sleutelwoorden in allerlei activiteiten.
Uw kind kan nu alle letters vlot benoemen en opschrijven. Steeds vaker zal het spontaan iets opschrijven. Wijs uw kind niet op alle schrijffouten: creativiteit en spontaniteit zijn belangrijker dan foutloos schrijven. Bovendien is uw kind verder met lezen dan met spelling. 

Veilig en vlot kern 8

 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Lees - en rekentoets

Maandag 1 maart leestoets kern 7

Donderdag 4 maart rekentoets blok 1B

Vrijdag 4 maart rekentoets blok 1B vervolg.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Beste ouders,

Bij deze de weekplanning van 10 februari - 12 februari

Weekplanning 10 februari t/m 12 februari

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Veilig Leren Lezen Kern 7
Taal / leesdoelen voor de komende weken (1 februari - 19 februari) 

 

 

Kern 7: sch -woorden en -ng woorden 

 

In deze kern leert uw kind:
Letters: hoofdletters
Woorden: 'sch'-woorden, woorden met de '-ng' klank

Alle letters compleet
In de kernen 1 tot en met 6 heeft uw kind alle letters geleerd.

In principe kan het nu eenvoudige eenlettergrepige woorden lezen.

Alleen moet het herkennen van woorden nu nog worden versneld en geautomatiseerd.

 

In de kernen 7 tot en met 12 leert uw kind woorden lezen die wat moeilijker zijn.

Dit zijn de lastige eenlettergrepige woorden zoals kist, drop, hond, slang, bank, springt, meeuw, ja, zo en woorden van 2 en 3 lettergrepen.

Ook oefent uw kind om niet meer spellend te lezen.

Die lastige eenlettergrepige woorden worden niet allemaal tegelijkertijd aangeboden en geoefend.

Ze zijn verdeeld over verschillende kernen.

 

Veilig en vlot kern 7

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Beste ouders,

Bij deze de weekplanning van maandag 1 februari t/m vrijdag 5 februari.

Klik op de link:

Weekplanning week 5 maandag 1 februari t/m vrijdag 5 februari

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Lees- en rekentoets

 

 

Afname leestoets kern 5 op vrijdag 29 januari.

Afname leestoets kern 6 op woensdag 3 februari.

Afname rekentoets blok 4A op vrijdag 5 februari.

 

 

De kinderen die online les volgen, halen de toetsen in wanneer ze weer op school zijn.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Weekplanning 25 jan. - 29 jan.
Beste ouders,

 

 

Bij deze de weekplanning van maandag 25 januari - vrijdag 29 januari.

 

Klik op weekplanning: 25 jan. - 29 jan.

 

Weekplanning week 4    25 januari - 29 januari

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Humpie Dumpie (begrijpend lezen)                                          
Op dinsdag 26 januari starten wij met

 

leeswerkboekje 1

van Humpie Dumpie.

 

 

De titel Wat is er loos in goos?              

 

Leesmaatje 'Humpie' en doemaatje 'Dumpie' nemen jonge    

boekenwurmen mee op leesavontuur.

 

Humpie zorgt voor prikkelende leesteksten

en Dumpie voor uitdagende opdrachten.

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Rekenen Blok 1B
Rekendoelen voor de komende 5 weken (25 januari - 5 maart)

 

 

Klik op: Doelen Rekenen Blok 1b.

 

Doelen Rekenen Blok 1b.

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 


Beste ouders,

 

 

Bij deze de weekplanning van maandag 18 januari - vrijdag 22 januari.

Klik op weekplanning 18 jan. - 22 jan.

 

Weekplanning 18 jan. - 22. jan.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Beste jongens en meisjes,

 

Op vrijdag 29 januari wordt kern 5 afgesloten middels de 1 minuut leestoets (Veilig en vlot).

De kinderen die nog niet op school zijn halen de toets in wanneer ze weer op school zijn.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Beste ouders,

 

 

Bij deze de weekplanning van maandag 11 jan. - vrijdag 15 jan. 

Klik op: Weekplanning 11 jan. - 15 jan.

 

 

Weekplanning week 2  maandag 11 januari t/m vrijdag 15 januari.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Taal Veilig leren lezen kern 6

Taal-/leesdoelen voor de komende weken (11 januari t/m 29 januari)

Kern 6

 

In deze kern leert uw kind:  

Letters: g - ui - au - f - ei 

Woorden: geit, uil, pauw, duif, ei  

Alle letters compleet  

In kern 6 leert uw kind de laatste nieuwe letters. Op het eind van deze kern zijn 34 letters aan de orde  geweest. Het zijn lettertekens voor alle 34 klanken die in eenvoudige woorden met de combinatie  medeklinker-klinker-medeklinker voorkomen. Ook woorden met klinker-medeklinker (uit) of  medeklinker–klinker (kei) kunnen worden gelezen.  

De nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan de hand van het voorleesverhaal, behorend bij  het thema ‘Wat komt er uit een ei?’. Aan het eind van kern 6 vindt de wintersignalering plaats. Dit zijn  toetsen die ons belangrijke informatie verschaffen over de vorderingen van de leerlingen. 

Veilig en vlot kern 6

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Beste ouders,

 

 

De kinderen van de groepen 3 krijgen vanaf

 

maandag 11 januari fysiek onderwijs.

We starten om 9.00 uur met de lessen en eindigen om 12.00 uur.

Wilt u erop toezien dat uw kind op tijd aanwezig is.

Een vriendelijk verzoek om uw kind uiterlijk 12.15 uur op plein 2 op te halen.

 

De kinderen nemen de onderstaande lees - / werkboeken mee naar school:

 • Rekenwerkboek 3A2
 • Veilig Leren Lezen werkboek 5 en 6
 • Leesboek maan 5 en 6
 • Schrijfboek 3B
 • Pluswerkboek / zonwerkboek indien uw kind dat heeft meegekregen

 

Met vriendelijke groet,

 

Janice Sewnaik

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Beste ouders,

 

Bij deze de weekplanning van maandag 4 januari 2021 t/m vrijdag 8 januari 2021

 

Klik op onderstaande link.

 

Weekplanning week 1  maandag 4 januari 2021 t/m vrijdag 8 januari 2021

 

 

De leerlingen ontvangen een link om deel te nemen aan de online lessen.

 

 

Schema voor de de online lessen voor groep 1groep 2 en het vragenuur blijft hetzelfde. 

Er is alleen een wijziging in de groepsindeling.

(zie klassensite  Onderwijs op afstand).

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Beste ouders, jongens en meisjes,

 

  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

                       

Maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari 2021

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Onderwijs op afstand

 

 

Beste ouders,

Bij deze de weekplanning. voor woensdag, donderdag en vrijdag.

Klik op onderstaande link.

Weekplanning week 51 woensdag 16 december t/m vrijdag 18 december

De leerlingen ontvangen de link om deel te nemen aan de lessen.

De link om deel te nemen aan de lessen staan in het prikbord in Cloudwise.

Schema voor de online lessen:

Groep 1:

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

Tijd: 09.30 uur - 10.30 uur

Groep 2:

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

Tijd: 11.00 uur - 12.00 uur

Vragenuur voor de hele klas: 

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

Tijd: 12.30 uur - 13.30 uur

Groep 1

Groep 2

 

 

Pavan

Sonakshi

Arush

Jashradj

Ravania

Ohmie

Shayant

Prakash

Preyaas

Kiyara

Devi

Shekhar

Karan

Jaysen

Rishin

Sanjana

Ridhima

Aashika

Deepika

Khushi

Ishaan

Angad

Djishano

Riwesh

Tavasya

Jason

Danisha

Yash

Jahnairo

Eliano

 

 

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Rekenen De wereld in getallen
Rekendoelen voor de komende weken ( 14 december - 18 januari )

 

De wereld in getallen blok 4A

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Maandag 7 december 2020

Rekentoets blok 3A

 

De volgende onderdelen worden getoetst:

-Het herkennen van getalbeelden op het rekenrek.

-het splitsen van hoeveelheden.

-het bepalen van bedekte hoeveelheden door gebruik te maken van de 5/10 structuur.

-bussommen -/+

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Taal Veilig Leren Lezen kern 5
Taal/leesdoelen voor de komende weken (7 december t/m 8 januari).

 

Kern 5

In deze kern leert uw kind:

Letters: eu - j - ie - l - ou - uu 
Woorden: reus, jas, riem, bijl, hout, vuur

 

Uw kind kent inmiddels al heel wat letters. De komende weken komen daar nieuwe letters bij:

 

de eu van reus,  de j van jas,  de ie van riem,  de l van bijl,  de ou van hout en  de uu van vuur. 
Het thema van deze kern is ‘sprookjes’ of ‘verhalen en vertellingen. De nieuwe woorden worden aangeboden in een sprookje over een reus, of in een verhaal over een verhalenverteller die verhalen vertelt over Sinterklaas, kerst of over de winter.

 

De letter eu

In deze kern leert uw kind onder andere de letters bij de klanken eu – ou. Net als de reeds bekende letters ij en oe bestaan deze ‘letters’ uit 2 tekens. Voor de kinderen is de eu echter één letter. U praat dus over de letter –eu-. Niet over de letters e-u.

 

Wisselwoorden

Uw kind krijgt elke kern oefeningen om de nieuwe letters te oefenen en toe te voegen aan reeds bekende letters. Zo leren kinderen ook woorden lezen in rijtjes. In elk woord wordt een letter vervangen door een andere letter. Dat kan de letter vooraan, in het midden of achteraan in het woord zijn. Op deze manier oefent uw kind om met letters die het kent nieuwe woorden te maken. 'Vuur' kan bijvoorbeeld worden veranderd in 'vaar', 'veer' en 'voor', maar ook in 'duur', 'muur' en 'zuur'. Oefen samen en laat uw kind wisselwoorden maken met de laatstgeleerde woorden en letters.

Veilig en vlot kern 5

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Op woensdag 02 december wordt Kern 4 van de methode Veilig Leren Lezen afgesloten middels een toets.

Toetsles Kern 4 bestaat uit de onderdelen:

* Controletaak 1: Klankpositie bepalen
M.b.v. deze taak kun je nagaan of de kinderen de positie van een klank in een woord kunnen bepalen. Als volgt: Ik zeg een woord “boos”. Waar hoor je de “oo” in “boos”, vooraan, achteraan of in het midden? Kleur het juiste vakje. 

* Controletaak 2: Letterkennis
M.b.v. deze taak kun je nagaan hoe het gesteld is met de letterkennis van de kinderen. Ze horen een bepaalde klank en zoeken vervolgens de bijbehorende letter uit de zes gegeven letters. 
In deze controletaak komen alle letters van kern 4 aan de orde. 
Ook zijn er letters uit de kernen 1, 2 en 3 opgenomen.

* Controletaak 3: Synthesewoorden lezen
De kinderen lezen de woorden die bij de tekening staan en kleuren het vakje 
voor het juiste woord.


Donderdag 03 december

Afname 1 minuut leestoets kern 4

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Taal Veilig Leren Lezen kern 4
Taal/leesdoelen voor de komende 3 weken (16 nov t/m 4 dec)

 

 

In kern 4 leert uw kind:
Letters: h – w – o – a – u
Woorden: huis, weg, bos, tak, hut

 

De letters

 

i – m – r – v – s – aa – p – e – t – ee – n – b – oo zijn bekende letters geworden.
De nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan de hand van een verhaal over oma die met kinderen naar het bos gaat en verdwaalt. Het thema van kern 4 is: ‘ waar ben ik’. Dit thema heeft veel mogelijkheden om rondom ‘woonomgeving‘ of bijvoorbeeld verkeer allerlei activiteiten te doen. Ook ‘het bos’ kan als thema gekozen worden.

 

De derde-persoons-t 
In deze kern leert je kind het lezen van werkwoorden met de derde-persoons-t, zoals: loopt, maakt, rent. Je zult merken dat uw kind steeds meer en beter leert lezen. Vertel hoe knap je dat vindt!

 

Waarom leer ik eigenlijk lezen?
Je kind leert niet alleen nieuwe woorden en letters maar ontdekt ook steeds meer waar lezen toe dient: je kunt genieten van een verhaal, je kunt informatie opzoeken in een boek of een gids en je kunt elkaar op papier een boodschap doorgeven!

 

Veilig leren lezen kern 4

 

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vrijdag 13 november 2020  

 

Divali viering op school.  

 

 

Het feest wordt alleen met de kinderen op school gevierd.

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Op donderdag 12 november wordt Kern 3 van de methode Veilig Leren Lezen afgesloten middels een toets.

Toetsles Kern 3 bestaat uit de onderdelen:

* Controletaak 1: Klankpositie bepalen
M.b.v. deze taak kun je nagaan of de kinderen de positie van een klank in een woord kunnen bepalen. Als volgt: Ik zeg een woord “boos”. Waar hoor je de “oo” in “boos”, vooraan, achteraan of in het midden? Plaats een kruisje in het juiste vakje. 

* Controletaak 2: Letterkennis
M.b.v. deze taak kun je nagaan hoe het gesteld is met de letterkennis van de kinderen. Ze horen een bepaalde klank en zoeken vervolgens de bijbehorende letter uit de zes gegeven letters. 
In deze controletaak komen alle letters van kern 3 aan de orde. 
Ook zijn er letters uit de kernen 1 en 2 opgenomen.

* Controletaak 3: Synthesewoorden lezen
De kinderen lezen de woorden die bij de tekening staan. Ze plaatsen een kruisje in het vakje voor het juiste woord.

* Letterdictee 
De gevraagde letters van kern 1 tot en met kern 3 opschrijven.

 

 

Maandag 16 november

1 minuut leestoets Veilig en vlot kern 3

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dinsdag 3 november 2020

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Rekenen De wereld in getallen
Rekendoelen voor de komende weken (9 november - 7 december)

 

 

Klik op De wereld in getallen blok 3

 

De wereld in getallen Blok 3A

 

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Afname 2e methode gebonden rekentoets
Op maandag 2 november wordt de 2e methode gebonden rekentoets afgenomen.

 

De onderdelen die getoetst worden zijn:

 • Begrippen meer, minder en evenveel
 • Het tellen van hoeveelheden tot en met 10
 • Het tellen van hoeveelheden, koppeling aan de getallenlijn
 • Splitsen van hoeveelheden tot en met 6
 • Het invullen van ontbrekende getallen op een getallenlijn

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Taal veilig leren lezen kern 3
Taal / leesdoelen voor de komende weken (26 oktober t/m 13 november)

 

Kern 3
In deze kern leert uw kind:
Letters: d - oe - k - ij - z
Woorden: doos, poes, koek, ijs, zeep 

Deze nieu