1

Groep 3B

Welkom op de groepspagina van groep 3B

BERICHTEN

01 sep 2019 - Berichten

 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Afname 4e methoden gebonden toets

Maandag 20 januari 2020

 

De volgende ondrdelen worden in deze toets getoetst:

 

*herkennen van getalbeelden op het rekenrek.

*bewerkingen: situatie in een pijlsom beschrijven.

*bewerkingen: pijlsommen.

*splitsen van hoeveelheden.

*invullen van ontbrekende getallen op een getallenlijn.

*op volgorde zetten van getallen.

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Taal Veilig Leren Lezen kern 6
Taal/leesdoelen voor de komende weken (6 januari t/m 20 januari).

 

In deze kern leert uw kind de letters: g - ui - au - f - ei en de woorden geit, pauw, duif, ei.

Alle letters compleet 

In kern 6 leert uw kind de laatste nieuwe letters. Op het eind van deze kern zijn 34 letters aan de orde geweest. Het zijn lettertekens voor alle 34 klanken die in eenvoudige woorden met de combinatie medeklinker-klinker-medeklinker voorkomen. Ook woorden met klinker-medeklinker (uit) of medeklinker–klinker (kei) kunnen kunnen worden gelezen. De nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan de hand van het voorleesverhaal, behorend bij het thema ‘Wat komt er uit een ei?’.

 

Veilig en vlot kern 6

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Derde Groep Onderzoek
Preview fotoAfname Derde Groep Onderzoek op dinsdag 21 en woensdag 22 januari

 

 

Het Derde Groep Onderzoek (DGO):

 

  • is een onderzoek dat bij leerlingen in groep 3 wordt afgenomen.
  • geeft inzicht in de onderwijsbehoeften van de individuele leerling.
  • heeft als doel in kaart te brengen wat een leerling nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen.
  • wordt door de leerkracht klassikaal afgenomen.
  • bestaat uit een papieren werkboekje met opdrach

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Op vrijdag 10 januari wordt Kern 5 van de methode Veilig Leren Lezen afgesloten middels een toets.

Toetsles Kern 5 bestaat uit de onderdelen:

 

* Controletaak 1: Letterkennis
M.b.v. deze taak kun je nagaan hoe het gesteld is met de letterkennis van de kinderen. Ze horen een bepaalde klank en zoeken vervolgens de bijbehorende letter uit de zes gegeven letters. 
In deze controletaak komen alle letters van kern 4 aan de orde. 
Ook zijn er letters uit de kernen 1, 2 en 3 opgenomen.

 

* Controletaak 2: Synthesewoorden lezen
De kinderen lezen de woorden die bij de tekening staan en kleuren het vakje 
voor het juiste woord.


* Controletaak 3: Klankpositie bepalen
M.b.v. deze taak kun je nagaan of de kinderen de positie van een klank in een woord kunnen bepalen. Als volgt: Ik zeg een woord “boos”. Waar hoor je de “oo” in “boos”, vooraan, achteraan of in het midden? Kleur het juiste vakje. 

 1 minuut leestoets kern 5

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Beste ouders, jongens en meisjes:

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Rekenen/De wereld in getallen.

De doelen voor de komende weken ( 16 december - 20 januari )

 

De wereld in getallen blok 4a

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Kerststukken maken
Preview foto Beste  ouders,

 

Op maandag 16 december wil ik met de kinderen van 13.00 uur – 14.30 uur kerststukken maken.

Wilt u zo vriendelijk zijn om die dag oase met bakje, een kaars, dennetakjes en versiering mee te geven.

Ouders die willen meehelpen met de kerststukken van hun kind, zijn bij deze van harte welkom.

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Taal Veilig Leren Lezen kern 5
Taal/leesdoelen voor de komende weken (9 december t/m 10 januari).

 

 

In deze kern leert uw kind:

Letters: eu - j - ie - l - ou - uu 
Woorden: reus, jas, riem, bijl, hout, vuur

 

Uw kind kent inmiddels al heel wat letters. De komende weken komen daar nieuwe letters bij: de eu van reus, de j van jas, de ie van riem, de l van bijl, de ou van hout en de uu van vuur. 
Het thema van deze kern is ‘sprookjes’ of ‘verhalen en vertellingen’. De nieuwe woorden worden aangeboden in een sprookje over een reus, of in een verhaal over een verhalenverteller die verhalen vertelt over Sinterklaas, kerst of over de winter.

 

De letter eu

In deze kern leert uw kind onder andere de letters bij de klanken eu – ou. Net als de reeds bekende letters ij en oe bestaan deze ‘letters’ uit 2 tekens. Voor de kinderen is de eu echter één letter. U praat dus over de letter –eu-. Niet over de letters e-u.

 

Wisselwoorden

Uw kind krijgt elke kern oefeningen om de nieuwe letters te oefenen en toe te voegen aan reeds bekende letters. Zo leren kinderen ook woorden lezen in rijtjes. In elk woord wordt een letter vervangen door een andere letter. Dat kan de letter vooraan, in het midden of achteraan in het woord zijn. Op deze manier oefent uw kind om met letters die het kent nieuwe woorden te maken. 'Vuur' kan bijvoorbeeld worden veranderd in 'vaar', 'veer' en 'voor', maar ook in 'duur', 'muur' en 'zuur'. Oefen samen en laat uw kind wisselwoorden maken met de laatstgeleerde woorden en letters.

 

Veilig en vlot kern 5

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Afname 3e methode gebonden rekentoets
Op maandag 9 december wordt de 3e methode gebonden rekentoets afgenomen.

 

De volgende onderdelen worden in deze toets getoetst:

* Het herkennen van getalbeelden op het rekenrek

* Het splitsen van hoeveelheden

* Het bepalen van bedekte hoeveelheden door gebruik te maken van de 5 / 10           structuur

* Bewerkingen bussommen

* Bewerkingen +  en  -  tot 10

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Op vrijdag 6 december wordt Kern 4 van de methode Veilig Leren Lezen afgesloten middels een toets.

Toetsles Kern 4 bestaat uit de onderdelen:

* Controletaak 1: Klankpositie bepalen
M.b.v. deze taak kun je nagaan of de kinderen de positie van een klank in een woord kunnen bepalen. Als volgt: Ik zeg een woord “boos”. Waar hoor je de “oo” in “boos”, vooraan, achteraan of in het midden? Kleur het juiste vakje. 

* Controletaak 2: Letterkennis
M.b.v. deze taak kun je nagaan hoe het gesteld is met de letterkennis van de kinderen. Ze horen een bepaalde klank en zoeken vervolgens de bijbehorende letter uit de zes gegeven letters. 
In deze controletaak komen alle letters van kern 4 aan de orde. 
Ook zijn er letters uit de kernen 1, 2 en 3 opgenomen.

* Controletaak 3: Synthesewoorden lezen
De kinderen lezen de woorden die bij de tekening staan en kleuren het vakje 
voor het juiste woord.


 1 minuut leestoets kern 4

 

 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Beste ouders,

 

Groep 3b brengt een bezoek aan Huis van het boek.

Wanneer: donderdag 28 november 2019.

Locatie: Museum Meermanno (Prinsessegracht 30)

Tijd: 12:15 uur - 14:15 uur

Terugkomst op school: 14.45 uur

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Taal Veilig leren lezen kern 4 

 

Taal-leesdoelen voor de komende periode ( 18 november t/m 6 december)

 

In kern 4 leert uw kind: 
Letters: h - w - o - a - u
Woorden: huis, weg, bos, tak, hut 

De letters “i - m - r - v - s – aa - p – e - t – ee - n – b – oo – d - oe – k - ij – z” 
zijn bekende letters geworden. 

De nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan de hand van een verhaal over oma die met kinderen naar het bos gaat en verdwaalt. Het thema van kern 4 is: “waar ben ik”? 
Dit thema heeft veel mogelijkheden om rondom ‘woonomgeving‘ of bijvoorbeeld verkeer allerlei activiteiten te doen. 

 

De derde persoons -t 
In kern 4 leert uw kind het lezen van werkwoorden met de derde persoons -t, zoals: loopt, maakt en rent. 

 

Uw kind kan veilig en vlot woorden van Kern 4  ook digitaal oefenen.
Klik op onderstaande link.

 

Veilig en vlot kern 4

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Rekenen / De wereld in getallen.

De doelen voor de komende weken ( 11 november - 09 december )

 

De wereld in getallen Blok 3a

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Afname taal - en leestoets van kern 3: 

 

Vrijdag 15 november 2019

 

De toetsles kern 3 bestaat uit de onderdelen:

 

• Controle taak 1: Auditieve analyse
De opdrachten worden als volgt gegeven. Ik zeg een woord “boom”.
Waar hoor je de “b” in boom.
De kinderen zetten een kruisje in het juiste vakje.

• Controletaak 2: Grafeem/foneem- kennis
M.b.v. deze taak wordt de letterkennis van de kinderen