1
 

Groep 3B

Welkom op de groepspagina van groep 3B

BERICHTEN

19 jul 2021 - Berichten

Beste jongens, meisjes en ouders,

 

Ik wens jullie een hele fijne vakantie.

Bedankt voor de leuke tijd en fijne samenwerking.

Ik wens jullie heel veel succes in het nieuwe schooljaar.

Blijven jullie wel.

 

Met vriendelijke groet,

Juf Janice

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Maandag 21 juni          Rekenen deel 1                        

                                     Spelling deel 1

 

Dinsdag 22 juni           Rekenen deel 2

                                     Spelling deel 2

 

Woensdag 23 juni       Rekenen deel 3

                                     Woordenschat deel 1

 

Donderdag 24 juni      Begrijpend lezen deel 1

                                     Woordenschat deel 2

 

Vrijdag 25 juni            Begrijpend lezen deel 2

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Humpie Dumpie
Op dinsdag 8 juni starten wij met leeswerkboekje 3 van Humpie Dumpie

 

     

                                     

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Veilig Leren Lezen
Taal / leesdoelen voor de komende weken (7 juni - 25 juni)

 

Kern 12

 

In deze

 

laatste kern

 

is de basis voor

 

vlot leren lezen

 

gelegd.
Kinderen zijn begonnen met het leren van letters, het lezen van eenvoudige eenlettergrepige woorden en zijn gegroeid naar het lezen van meerlettergrepige woorden.

Aan het einde van groep 3 zijn de meeste kinderen in staat om teksten te lezen op het niveau van E3.


Een boek mee op vakantie!

In groep 3 heeft uw kind een leesontwikkeling doorgemaakt die het in staat stelt om eenvoudige kinderboeken te lezen.

Waarschijnlijk hebt u de weg naar de bibliotheek al lang gevonden.

En wij hopen dat u die weg blijft volgen.

Vooral in de vakantie is het belangrijk dat de zojuist veroverde leesvaardigheid niet 6 weken lang stilligt.

Stimuleer het lezen van boeken ook in de vakantie.

 

Samen lezen.

 

Is uw kind niet zo'n actieve lezer? Stimuleer dan het lezen van boeken door vaak samen met uw kind te lezen.

Misschien vindt uw kind het moeilijk om zelfstandig een boek te lezen?

Lees dan regelmatig een stukje van het boek voor waarin uw kind leest.

Laat uw kind wel meelezen, bijwijzen, eventueel samen met u hardop lezen.

Vooral als het technisch lezen wat moeizamer verloopt heeft uw kind veel steun aan iemand die hardop meeleest. Daarbij houdt uw kind echter wel plezier in het lezen van boeken.


De teksten die uw kind in groep 4 aangeboden zal krijgen sluiten aan bij het leesniveau van eind groep 3.

Een terugval in leestempo en leesvaardigheid zou niet bevorderlijk zijn voor de leesontwikkeling en het leesplezier van uw kind. Het is daarom van groot belang dat u in de vakantie blijft lezen met uw kind.

 

 

Veilig en vlot kern 12

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Rekenen Blok 4b

Rekendoelen voor de komende 4 weken (31 mei t/m 25 juni)

Doelenkaart rekenen blok 4B

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Veilig Leren Lezen Kern 11
Taal / leesdoelen voor de komende weken (17 mei - 4 juni)

 

 

Kern 11: vragen, prachtig en appelmoes
In deze kern leert uw kind:  Woorden met 2 en 3 lettergrepen.

 

In kern 11 wordt verder geoefend met woorden waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, maar nu beginnen de woorden met een cluster. Het gaat om woorden als: vragen, spelen, schotel, sturen. Ook komen tweelettergrepige woorden voor die eindigen op ‘lijk’, ‘tig, of ‘ing’, zoals moeilijk, prachtig, koning. En er wordt een begin gemaakt met eenvoudige drielettergrepige woorden zoals appelmoes, vuilnisbak en blokkendoos.


Het thema van kern 11 is

 

‘mijn lievelingsboek’. Opzoekboeken, dagboeken, woordenboeken, leesboeken, atlassen, kortom alle boeksoorten kunnen een plek krijgen in deze kern.

Veilig en vlot kern 11

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

12 april t/m 20 april

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Veilig Leren Lezen Kern 10
Taal/leesdoelen voor de komende weken (12 april - 14 mei)

 

 

In deze kern leert uw kind: 

vooral woorden met 2 lettergrepen 

Uw kind leert hoe woorden als 'moe-der', 'ge-luk', 'eer-lijk', 'bui-ten', 'ver-haal', 'schat-tig', 'schui-ven',  'be-doel' en 'hel-ling' worden gelezen. Het ontdekt en leest lettergrepen, die ook wel 'stukjes van  woorden' worden genoemd. De leesmoeilijkheden breiden zich uit. Woorden met ieuw, eeuw en uw  worden geoefend, woorden als plant en straat komen aan de orde. 

 

Veilig en vlot kern 10

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Rekenen Blok 3B

 

Rekendoelen voor de komende 4 weken (12 april - 28 mei)

Doelenkaart rekenen blok 3B

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Maandag 29 maart 2021

 

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Humpie Dumpie

 

 

Op dinsdag 30 maart starten wij met leeswerkboekje 2 van Humpie Dumpie.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Veilig Leren Lezen Kern 9
Taal/leesdoelen voor de komende weken (22 maart- 9 april)

 

 

Dit leert je kind in kern 9

 

In kern 9 maakt je kind kennis met steeds meer nieuwe lettercombinaties.

 

aai, ooi,

 

oei komen voor in eenvoudige woorden als ‘kraai’, ‘kooi’, ‘groei’

Het thema van deze kern is: ‘Hé, hoe kan dat?’ Kinderen gaan aan de slag met allerlei onderzoekjes en proefjes. In deze kern maakt je kind ook al kennis met  tweelettergrepige woordenvijver,  bakker, kasten, balkon, poedel’. Het zijn nog woorden zonder open lettergreep. Ook komen woorden aan de orde zoals: ‘bedoel’, ‘verhaal’, ‘gezin’.

 

Begrijpend lezen

 

In kern 9 maakt je kind kennis met allerlei oefenvormen voor begrijpend lezen. Enkele voorbeelen: Je kind krijgt steeds een zin of een korte tekst. Daarna worden 3 uitspraken gedaan. Slechts 1 van de 3 uitspraken past bij de zin of tekst.

Voorbeeld: Els maakt een jurk. Die is voor de pop van Noor. Bij deze korte tekst staat een tekening. Je kind kan kiezen uit de volgende uitspraken:

  1.      De pop is van Els.
  2.      Noor maakt een jurk.
  3.      De jurk is voor de pop.

Waarschijnlijk zal je kind in het begin fouten maken bij deze oefenvorm, omdat het te snel denkt dat een bepaalde uitspraak wel goed zal zijn. Je kind leert dat het de gekozen uitspraak goed moet controleren door de zin of tekst nog een keer te lezen.

 

Zinnen in de juiste volgorde plaatsen

 

Ook het plaatsen van zinnen in de juiste volgorde met behulp van een plaatje is een van de oefenvormen. Met behulp van slechts één afbeelding kiest het kind welke van de zinnen de eerste zin is, welke de volgende etc. 

 

Veilig en vlot kern 9

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vrijdag 19 maart

Afname 1 minuut leestoets kern 8

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Rekenen Blok 2B

 

Rekendoelen voor de komende 4 weken (8 maart - 2 april)

 

Doelenkaart de wereld in getallen blok 2B

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Veilig leren lezen kern 8

Taal- leesdoelen voor de komende periode ( 1 maart t/m 19 maart)

 

In kern 8 leert uw kind:
Woorden: bank  en licht

Woorden met twee medeklinkers vooraan (zoals 'zwaan') en achteraan
(bijvoorbeeld 'kast') komen uitgebreid aan bod.
Daarnaast oefent uw kind met samenstellingen:
Ook leert uw kind woorden met een open klinker achteraan lezen, bijvoorbeeld: 'ga', 'zo' en 'nu' Bovendien leren de kinderen in kern 8 de "nk" van bank en de "ch" van licht.

Op het podium

Tijdens deze kern krijgt het thema ‘Op het podium’ veel aandacht. Voorlezen, voordragen, optreden, verkleden zijn sleutelwoorden in allerlei activiteiten.
Uw kind kan nu alle letters vlot benoemen en opschrijven. Steeds vaker zal het spontaan iets opschrijven. Wijs uw kind niet op alle schrijffouten: creativiteit en spontaniteit zijn belangrijker dan foutloos schrijven. Bovendien is uw kind verder met lezen dan met spelling. 

Veilig en vlot kern 8

 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Lees - en rekentoets

Maandag 1 maart leestoets kern 7

Donderdag 4 maart rekentoets blok 1B

Vrijdag 4 maart rekentoets blok 1B vervolg.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Beste ouders,

Bij deze de weekplanning van 10 februari - 12 februari

Weekplanning 10 februari t/m 12 februari

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Veilig Leren Lezen Kern 7
Taal / leesdoelen voor de komende weken (1 februari - 19 februari) 

 

 

Kern 7: sch -woorden en -ng woorden 

 

In deze kern leert uw kind:
Letters: hoofdletters
Woorden: 'sch'-woorden, woorden met de '-ng' klank

Alle letters compleet
In de kernen 1 tot en met 6 heeft uw kind alle letters geleerd.

In principe kan het nu eenvoudige eenlettergrepige woorden lezen.

Alleen moet het herkennen van woorden nu nog worden versneld en geautomatiseerd.

 

In de kernen 7 tot en met 12 leert uw kind woorden lezen die wat moeilijker zijn.

Dit zijn de lastige eenlettergrepige woorden zoals kist, drop, hond, slang, bank, springt, meeuw, ja, zo en woorden van 2 en 3 lettergrepen.

Ook oefent uw kind om niet meer spellend te lezen.

Die lastige eenlettergrepige woorden worden niet allemaal tegelijkertijd aangeboden en geoefend.

Ze zijn verdeeld over verschillende kernen.

 

Veilig en vlot kern 7

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Beste ouders,

Bij deze de weekplanning van maandag 1 februari t/m vrijdag 5 februari.

Klik op de link:

Weekplanning week 5 maandag 1 februari t/m vrijdag 5 februari

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Lees- en rekentoets

 

 

Afname leestoets kern 5 op vrijdag 29 januari.

Afname leestoets kern 6 op woensdag 3 februari.

Afname rekentoets blok 4A op vrijdag 5 februari.

 

 

De kinderen die online les volgen, halen de toetsen in wanneer ze weer op school zijn.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Weekplanning 25 jan. - 29 jan.
Beste ouders,

 

 

Bij deze de weekplanning van maandag 25 januari - vrijdag 29 januari.

 

Klik op weekplanning: 25 jan. - 29 jan.

 

Weekplanning week 4    25 januari - 29 januari

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Humpie Dumpie (begrijpend lezen)                                          
Op dinsdag 26 januari starten wij met

 

leeswerkboekje 1

van Humpie Dumpie.

 

 

De titel Wat is er loos in goos?              

 

Leesmaatje 'Humpie' en doemaatje 'Dumpie' nemen jonge    

boekenwurmen mee op leesavontuur.

 

Humpie zorgt voor prikkelende leesteksten

en Dumpie voor uitdagende opdrachten.

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Rekenen Blok 1B
Rekendoelen voor de komende 5 weken (25 januari - 5 maart)

 

 

Klik op: Doelen Rekenen Blok 1b.

 

Doelen Rekenen Blok 1b.

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 


Beste ouders,

 

 

Bij deze de weekplanning van maandag 18 januari - vrijdag 22 januari.

Klik op weekplanning 18 jan. - 22 jan.

 

Weekplanning 18 jan. - 22. jan.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Beste jongens en meisjes,

 

Op vrijdag 29 januari wordt kern 5 afgesloten middels de 1 minuut leestoets (Veilig en vlot).

De kinderen die nog niet op school zijn halen de toets in wanneer ze weer op school zijn.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Beste ouders,

 

 

Bij deze de weekplanning van maandag 11 jan. - vrijdag 15 jan. 

Klik op: Weekplanning 11 jan. - 15 jan.

 

 

Weekplanning week 2  maandag 11 januari t/m vrijdag 15 januari.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Taal Veilig leren lezen kern 6

Taal-/leesdoelen voor de komende weken (11 januari t/m 29 januari)

Kern 6

 

In deze kern leert uw kind:  

Letters: g - ui - au - f - ei 

Woorden: geit, uil, pauw, duif, ei  

Alle letters compleet  

In kern 6 leert uw kind de laatste nieuwe letters. Op het eind van deze kern zijn 34 letters aan de orde  geweest. Het zijn lettertekens voor alle 34 klanken die in eenvoudige woorden met de combinatie  medeklinker-klinker-medeklinker voorkomen. Ook woorden met klinker-medeklinker (uit) of  medeklinker–klinker (kei) kunnen worden gelezen.  

De nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan de hand van het voorleesverhaal, behorend bij  het thema ‘Wat komt er uit een ei?’. Aan het eind van kern 6 vindt de wintersignalering plaats. Dit zijn  toetsen die ons belangrijke informatie verschaffen over de vorderingen van de leerlingen. 

Veilig en vlot kern 6

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Beste ouders,

 

 

De kinderen van de groepen 3 krijgen vanaf

 

maandag 11 januari fysiek onderwijs.

We starten om 9.00 uur met de lessen en eindigen om 12.00 uur.

Wilt u erop toezien dat uw kind op tijd aanwezig is.

Een vriendelijk verzoek om uw kind uiterlijk 12.15 uur op plein 2 op te halen.

 

De kinderen nemen de onderstaande lees - / werkboeken mee naar school:

  • Rekenwerkboek 3A2
  • Veilig Leren Lezen werkboek 5 en 6
  • Leesboek maan 5 en 6
  • Schrijfboek 3B
  • Pluswerkboek / zonwerkboek indien uw kind dat heeft meegekregen

 

Met vriendelijke groet,

 

Janice Sewnaik

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Beste ouders,

 

Bij deze de weekplanning van maandag 4 januari 2021 t/m vrijdag 8 januari 2021

 

Klik op onderstaande link.

 

Weekplanning week 1  maandag 4 januari 2021 t/m vrijdag 8 januari 2021

 

 

De leerlingen ontvangen een link om deel te nemen aan de online lessen.

 

 

Schema voor de de online lessen voor groep 1groep 2 en het vragenuur blijft hetzelfde. 

Er is alleen een wijziging in de groepsindeling.

(zie klassensite  Onderwijs op afstand).

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Beste ouders, jongens en meisjes,

 

  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

                       

Maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari 2021

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Onderwijs op afstand

 

 

Beste ouders,

Bij deze de weekplanning. voor woensdag, donderdag en vrijdag.

Klik op onderstaande link.

Weekplanning week 51 woensdag 16 december t/m vrijdag 18 december

De leerlingen ontvangen de link om deel te nemen aan de lessen.

De link om deel te nemen aan de lessen staan in het prikbord in Cloudwise.

Schema voor de online lessen:

Groep 1:

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

Tijd: 09.30 uur - 10.30 uur

Groep 2:

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

Tijd: 11.00 uur - 12.00 uur

Vragenuur voor de hele klas: 

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

Tijd: 12.30 uur - 13.30 uur

Groep 1

Groep 2

 

 

Pavan

Sonakshi

Arush

Jashradj

Ravania

Ohmie

Shayant

Prakash

Preyaas

Kiyara

Devi

Shekhar

Karan

Jaysen

Rishin

Sanjana

Ridhima

Aashika

Deepika

Khushi

Ishaan

Angad

Djishano

Riwesh

Tavasya

Jason

Danisha

Yash

Jahnairo

Eliano

 

 

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Rekenen De wereld in getallen
Rekendoelen voor de komende weken ( 14 december - 18 januari )

 

De wereld in getallen blok 4A

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Maandag 7 december 2020

Rekentoets blok 3A

 

De volgende onderdelen worden getoetst:

-Het herkennen van getalbeelden op het rekenrek.

-het splitsen van hoeveelheden.

-het bepalen van bedekte hoeveelheden door gebruik te maken van de 5/10 structuur.

-bussommen -/+

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Taal Veilig Leren Lezen kern 5
Taal/leesdoelen voor de komende weken (7 december t/m 8 januari).

 

Kern 5

In deze kern leert uw kind:

Letters: eu - j - ie - l - ou - uu 
Woorden: reus, jas, riem, bijl, hout, vuur

 

Uw kind kent inmiddels al heel wat letters. De komende weken komen daar nieuwe letters bij:

 

de eu van reus,  de j van jas,  de ie van riem,  de l van bijl,  de ou van hout en  de uu van vuur. 
Het thema van deze kern is ‘sprookjes’ of ‘verhalen en vertellingen. De nieuwe woorden worden aangeboden in een sprookje over een reus, of in een verhaal over een verhalenverteller die verhalen vertelt over Sinterklaas, kerst of over de winter.

 

De letter eu

In deze kern leert uw kind onder andere de letters bij de klanken eu – ou. Net als de reeds bekende letters ij en oe bestaan deze ‘letters’ uit 2 tekens. Voor de kinderen is de eu echter één letter. U praat dus over de letter –eu-. Niet over de letters e-u.

 

Wisselwoorden

Uw kind krijgt elke kern oefeningen om de nieuwe letters te oefenen en toe te voegen aan reeds bekende letters. Zo leren kinderen ook woorden lezen in rijtjes. In elk woord wordt een letter vervangen door een andere letter. Dat kan de letter vooraan, in het midden of achteraan in het woord zijn. Op deze manier oefent uw kind om met letters die het kent nieuwe woorden te maken. 'Vuur' kan bijvoorbeeld worden veranderd in 'vaar', 'veer' en 'voor'