1

Groep 3B

Welkom op de groepspagina van groep 3B

BERICHTEN

01 sep 2019 - Berichten

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Afname taal- en leestoets van kern 2
Donderdag 17 oktober: Taaltoets kern 2.


Toetsles Kern 2 bestaat uit de onderdelen:
 

• Controle taak 1: Auditieve analyse
De opdrachten worden als volgt gegeven. Ik zeg een woord “pet”.
Waar hoor je de “p” in pet.
De kinderen zetten een kruisje in het juiste vakje.

• Controletaak 2: Grafeem/foneem- kennis
M.b.v. deze taak wordt de letterkennis van de kinderen gecontroleerd.
Het gaat om de letters: i, m, r, v, s, p, aa, e, t, ee, n, b, oo.
Deze letters komen in Kern 2 regelmatig aan de orde.

• Controletaak 3
Deze taak geeft informatie over de vaardigheid in het zelfstandig lezen van woorden. De kinderen lezen de woorden (4) die bij de illustratie staan en kleuren het vakje voor het juiste woord.

 

Vrijdag 18 oktober: 1 minuut leestoets kern 2.

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Leerlingen vrij van school op vrijdag 11 oktober 2019 i.v.m. studiedag leerkrachten

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Rekenen / De wereld in getallen.

De doelen voor de komenede weken ( 07 oktober - 28 oktober )

 

De wereld in getallen blok 2A

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Taal / leesdoelen voor de komende weken (30 september - 18 oktober)

 

Kern 2      

In deze kern leert uw kind:

de letters: t – n – b – oo – ee   

de woorden: teen - een - neus - buik - oog.

 

De letters   i - m - r - v - s – aa - p – e   zijn bekende letters geworden.

De letters   t – ee - n – b – oo   komen daarbij met behulp van de woorden: teen, een, neus, buik, oog.

Deze woorden passen bij het thema: ‘Mijn lijf’. Je kind krijgt deze woorden aangeboden met behulp van een verhaal dat verteld wordt aan de hand van een reuzenboek.

In dat verhaal moeten 2 kinderen naar zwemles, maar door een ongelukje komen ze daar niet terecht.

 

Veilig en vlot kern 2

 

Kunt u erop toezien dat uw kind elke dag 5 - 10 minuten leest? In de week van 18 oktober 2019 wordt de leestoets afgenomen. 

 

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Afname taal- en leestoets van kern 1
Op donderdag 26 september wordt kern 1 van onze taalmethode Veilig Leren Lezen afgesloten middels een toets.

Toetsles Kern 1 bestaat uit de onderdelen:
• Controle taak 1: Auditieve synthese
De opdrachten worden als volgt gegeven. Ik zeg een woord in stukjes: r/aa/m/.
De kinderen zetten een kring om het plaatje dat erbij hoort.

 


• Controletaak 2: Grafeem/foneem- kennis

M.b.v. deze taak wordt nagegaan hoe het gesteld is met de letterkennis van de kinderen.
Het gaat om de letters: i, m, r, v, s, p, aa, e.
Deze letters komen in Kern 1 regelmatig aan de orde.


• Controletaak 3
Deze taak geeft informatie over de vaardigheid in het zelfstandig lezen van woorden. De kinderen lezen de woorden (4) die bij de illustratie staan en kleuren het vakje voor het juiste woord.

Op vrijdag 27 september wordt de 1 minuut leestoets van kern 1 afgenomen.

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Informatieavond groep 3b

 

Informatieavond groepen 3

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Leerlingen vrij van school

 

Beste ouders,

 

De kinderen zijn op de volgende dagen vrij van school:

Dindsdag 17 september 2019 i.v.m. Prinsjesdag

Vrijdag 20 september 2019 i.v.m. Studiedag leerkrachten.

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Informatieavond:

Datum: woensdag 11 september 2019. 

Programma:

De onderbouw (groepen 1 - 4) starten om 18:00 uur plenair in de gymzaal en aansluitend gaan de ouders met de groepsleerkracht naar de lokalen voor nadere informatie aangaande het nieuwe schooljaar. Het geheel duurt ongeveer een uur.

De bovenbouw (groepen 5 - 8) starten om 19:00 uur plenair in de gymzaal en aansluitend gaan de ouders met de groepsleerkracht naar de lokalen voor nadere informatie aangaande het nieuwe schooljaar. Het geheel duurt ongeveer een uur.

 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Rekenen De wereld in getallen
Rekendoelen voor de komende weken (2 september - 4 oktober)

 

 

Klik op: Rekenen doelen blok 1.

 

Rekenen doelen blok 1


 
 
 Taal Veilig Leren Lezen kern 1
Taal / leesdoelen voor de komende weken (2 september - 27 september)

 

Kern 1: 

In deze kern leert uw kind:

  •          Letters: m - r - v - i - s - aa - p - e
  •          Woorden: ik - maan - roos - vis - sok – aan – pen - en

Aan de hand van deze woorden leert uw kind de letters. Deze letters spreekt uw kind uit met hun klank, dus niet met de alfabetnaam van de letters. Uw kind zegt dus mmmmm en rrrrr in plaats van 'em' en 'er'. Het is heel belangrijk dat u dat ook doet!

 

Klanken

Sommige kinderen ontdekken in de woorden niet alleen de letter die bij dat woord wordt aangeboden (zoals –r- van roos) maar ze ontdekken ook de klanken van de andere letters: -oo- en –s-. Voor sommige kinderen is het een extra uitdaging om ook met die letters te experimenteren. Als deze kennis er niet spontaan is, dring het dan niet op. Het belast het kind onnodig. De basiskennis blijft alsnog het belangrijkst.

 

Systeem van schrift

Aan de hand van de oefeningen in de klas ontdekt uw kind langzaam maar zeker het systeem van ons schrift: woorden bestaan uit losse letters en met die losse letters kun je oneindig veel nieuwe woorden maken. Vis bestaat uit de letters v-i s. Van vis kun je heel makkelijk -is- maken. En met de -m- van maan krijg je het woordje -mis-. Het lijkt zo simpel, maar voor kinderen is dit een heel belangrijke ontdekking.

 

De komende 4 weken zullen onderstaande woorden geoefend worden.

Klik op veilig en vlot kern 1.

 

Veilig en vlot Kern 1

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

 

Beste ouders en kinderen,

 

Welkom op de klassensite van groep 3b. Op de klassensite vindt u informatie over de onderwerpen die we in de klas behandelen.

 

Voor vragen kunt u mij mailen:

jsewnaik@shrivishnu.nl

 

Mvg.

Juf Janice Sewnaik

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Hier volgt wat handige info:

Gymnastiek:                 

Woensdag en vrijdag.

Gymkleding en gymschoenen met witte zolen zijn verplicht.

De kinderen nemen ieder woensdag hun gymspullen mee naar school en vrijdag nemen de kinderen hun gymspullen mee naar huis.

 

                                                           

Eten, traktaties en fruit:

's Ochtends en tussen de middag mogen de kinderen wat eten en drinken. In de ochtend bij voorkeur water met fruit. Bij verjaardagen wordt "gezond trakteren" zeer op prijs gesteld.

 

                                                                                                                                        

                                        

Ziek melden, brengen en halen:          

Indien uw kind ziek is of de school om een of andere reden niet kan bezoeken, moet dit op de eerste dag van de absentie telefonisch aan de school worden gemeld. Doet u dit in elk geval voor aanvang van de school. Dus voor 08.45 uur.  

Alle kinderen gaan in de ochtend vanaf 08.15 uur naar schoolplein 4 (Fabritiusstraat). Om 15.00 uur gaan de kinderen naar schoolplein 1 ( het plein bij de kleutergroepen).