2

Groep 3B

BERICHTEN

17 mei 2018 - Spelling themawoorden kern 9
Beste ouders,

Hieronder vindt u de themawoorden van Kern 9. 
Wilt u deze woorden een paar keer met uw kind oefenen als een dictee:


1.leeg           11. kroost          21. broers        31. kluns         41.kerst
2. klaar         12. wenk            22. kwarts        32. lamp         42.fiets
3. speel        13. schep            23. bonk          33. slokje        43. volk
4. trek          14. spreuk          24. naast         34. spreuk       44.vorst
5. vuurtje     15. schroot         25. stil             35. veel           45. erts
6. denk         16. klokje           26. duim          36. groot         46.scherp
7. fee           17. veel              27. volk           37. harp           47.kwark
8. gulp          18. leuk             28. blaas          38. snor           48. schrijft
9. schaaf       19. boek            29. kiertje        39. soms         49. vlag
10. harp       20. huis             30. slaan          40. darm          50. stamp

 


29 apr 2018 - Spelling themawoorden kern 8
Beste ouders,

Hieronder vindt u de themawoorden van Kern 8. 
Wilt u deze woorden met uw kind  oefenen als een dictee.

 

1. man         11. niet               21. klas         31. wat
2. heet         12. gek               22. spel         32. graag
3. ken          13. waar             23. leest        33. leuk
4. zeg          14. tuin               24. maakt      34. bal
5. hok          15. mus              25. stop         35. fiets
6. bus          16. geen             26. feest        36. groot
7. tas           17. ren               27. niks          37. fiets
8. raam        18. zon               28. plan         38. snor
9. laat          19. doen             29.trom          39. soms
10. veel       20. gaan             30. slaan         40. hoeft


27 mrt 2018 - De wereld in getallen blok 3
Hieronder vindt u de rekendoelen voor de komende 5 weken.

 


26 mrt 2018 - Taal Veilig Leren Lezen kern 9
Dit leert je kind in kern 9

 

In kern 9 maakt je kind kennis met steeds meer nieuwe lettercombinaties. Aai, ooi, oei komen voor in eenvoudige woorden als ‘kraai’, ‘kooi’, ‘groei’

Het thema van deze kern is: ‘Hé, hoe kan dat?’ Kinderen gaan aan de slag met allerlei onderzoekjes en proefjes. In deze kern maakt je kind ook al kennis met  tweelettergrepige woorden: vijver,  bakker, kasten, balkon, poedel’. Het zijn nog woorden zonder open lettergreep. Ook komen woorden aan de orde zoals: ‘bedoel’, ‘verhaal’, ‘gezin’.

 

Begrijpend lezen

 

In kern 9 maakt je kind kennis met allerlei oefenvormen voor begrijpend lezen. Enkele voorbeelen: Je kind krijgt steeds een zin of een korte tekst. Daarna worden 3 uitspraken gedaan. Slechts 1 van de 3 uitspraken past bij de zin of tekst.

Voorbeeld: Els maakt een jurk. Die is voor de pop van Noor. Bij deze korte tekst staat een tekening. Je kind kan kiezen uit de volgende uitspraken:

 1.      De pop is van Els.
 2.      Noor maakt een jurk.
 3.      De jurk is voor de pop.

Waarschijnlijk zal je kind in het begin fouten maken bij deze oefenvorm, omdat het te snel denkt dat een bepaalde uitspraak wel goed zal zijn. Je kind leert dat het de gekozen uitspraak goed moet controleren door de zin of tekst nog een keer te lezen.

 

Zinnen in de juiste volgorde plaatsen

 

Ook het plaatsen van zinnen in de juiste volgorde met behulp van een plaatje is een van de oefenvormen. Met behulp van slechts één afbeelding kiest het kind welke van de zinnen de eerste zin is, welke de volgende etc. 


26 feb 2018 - Taal Veilig Leren Lezen kern 8
In kern 8 leert uw kind:
Woorden: bank  en licht

Woorden met twee medeklinkers vooraan (zoals 'zwaan') en achteraan
(bijvoorbeeld 'kast') komen uitgebreid aan bod.
Daarnaast oefent uw kind met samenstellingen:
Ook leert uw kind woorden met een open klinker achteraan lezen, bijvoorbeeld: 'ga', 'zo' en 'nu' Bovendien leren de kinderen in kern 8 de "nk" van bank en de "ch" van licht.

Op het podium

Tijdens deze kern krijgt het thema ‘Op het podium’ veel aandacht. Voorlezen, voordragen, optreden, verkleden zijn sleutelwoorden in allerlei activiteiten.
Uw kind kan nu alle letters vlot benoemen en opschrijven. Steeds vaker zal het spontaan iets opschrijven. Wijs uw kind niet op alle schrijffouten: creativiteit en spontaniteit zijn belangrijker dan foutloos schrijven. Bovendien is uw kind verder met lezen dan met spelling. 

10 jan 2018 - M3 CITO toetsen
Maandag 15 januari: Rekenen deel 1 

                                  Woordenschat deel 1

 

Dinsdag 16 januari:  Rekenen deel 2

                                  Woordenschat deel 2

 

Maandag 22 januari: Spelling deel 1

                                  DMT leestoetsen

 

Dinsdag 23 januari: Spelling deel 2 


22 dec 2017 - Kerstdiner
Beste ouders,

 

Bij deze wil ik namens de kinderen enkele ouders van harte bedanken voor de warme maaltijd en de hapjes tijdens het kerstdiner.

 

Moeder van Sharona:vegetarische nasi met kip

Moeder van Shania: kokosballetjes

Moeder van Shalena: cake

Moeder van Vinay: loempia

Moeder van Aanush: somoza

Moeder van Aisheni: rauwkost, tempe en kip pastei

Moeder van Ranisha: kerststol en kerstkransjes

 

De oma van Selecia en de ouders van Sharona en Vinay super bedankt voor jullie hulp in de klas.

Zij hebben gezorgd voor het uitdelen van warm eten, hapjes, drank en het gezamenlijk opruimen.

 

De moeder van Neha en de vader van Sharona hebben mij ontzettend verrast.

Zij hebben op de donderdag (mijn vrije dag) zonder dat ik het wist de kerstboom afgetuigd, alle kerstspullen in de juiste dozen op de kast opgeborgen. Jullie ook heel hartelijk bedankt.

 


18 dec 2017 - Het Derde Groeps Onderzoek
Op dinsdag 9 en woensdag 10 januari wordt het Derde Groeps Onderzoek afgenomen.

 

Het Derde Groeps Onderzoek (DGO) bestaat uit de volgende onderdelen: 

 •          Plaatjes ordenen 
 •          Aandacht- en geheugentaken
 •          Matrixen
 •          Een onderdeel gericht op het sociaal emotioneel welbevinden

Deze onderdelen doen een beroep op het oorzaak-gevolg redeneren in een sociale context, het logisch redeneren, de visuele concentratie en het korte termijn geheugen.


18 dec 2017 - Afronding De Wereld in getallen blok 4
Op maandag 8 januari wordt de 4e methode gebonden rekentoets afgenomen.

 

De 1 minuut leestoets van Kern 5 wordt ook op die dag afgenomen.


18 dec 2017 - Taal Veilig Leren Lezen
Op maandag 8 januari starten we met kern 6

Kern 6: geit – uil – pauw – duif – ei 

In deze kern leert uw kind: 
Letters: g - ui - au - f - ei
Woorden: geit, uil, pauw, duif, ei 

Alle letters compleet 
In kern 6 leert uw kind de laatste nieuwe letters. Op het eind van deze kern zijn 34 letters aan de orde geweest. Het zijn lettertekens voor alle 34 klanken die in eenvoudige woorden met de combinatie medeklinker-klinker-medeklinker voorkomen. Ook woorden met klinker-medeklinker (uit) of medeklinker–klinker (kei) kunnen kunnen worden gelezen. 
De nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan de hand van het voorleesverhaal, behorend bij het thema ‘Wat komt er uit een ei?’.

Begrijpend lezen
Al vanaf het begin wordt het lezen van woorden en zinnen geoefend. Maar er wordt ook geoefend in het kritisch lezen van zinnen en het begrijpen van de betekenis van zinnen.

Begrijpend lezen oefenen
Een oefenvorm in dit begrijpend lezen is het kiezen van de juiste zin of zinnen bij een tekening. Uw kind krijgt bijvoorbeeld een tekening van een jongetje dat naar een bus loopt. Het kan kiezen uit de volgende zinnen: (a) rik loopt naar de bus. (b) rik zit in de bus. (c) de mus zit bij de paal. (d) ik zie een paal bij de bus. Bij zo’n oefening moet het kind de zin begrijpen om het juiste plaatje te kunnen selecteren. 

Vlot lezen oefenen
Het maken van wisselwoorden neemt nog steeds een belangrijke plaats in. Op die manier worden ook de laatst geleerde letters toegepast in het vlot lezen van woorden. Nu alle letters aan bod zijn geweest, wordt het vlot lezen van woorden steeds belangrijker. Met een goede basis kan immers begonnen worden aan steeds moeilijkere woorden en lettercombinaties.

18 dec 2017 - Afronding kern 5
Op donderdag 21 december wordt Kern 5 van de methode Veilig Leren Lezen afgesloten middels een toets.

26 nov 2017 - Taal Veilig Leren Lezen
Op maandag 4 december starten we met Kern 5

In deze kern leert uw kind: 

Letters: eu - j - ie - l - ou - uu 
Woorden: reus, jas, riem, bijl, hout, vuur 

Uw kind kent inmiddels al heel wat letters: De komende weken komen daar nieuwe letters bij: de eu van reus, de j van jas, de ie van riem, de l van bijl, de ou van hout en de uu van vuur. 
Het thema van deze kern is ‘sprookjes’ of ‘verhalen en vertellingen’. De nieuwe woorden worden aangeboden in een sprookje over een reus en in een verhaal over een verhalenverteller die verhalen vertelt over Sinterklaas, Kerst en de winter. 

De letter "eu" 

In deze kern leert uw kind onder andere de letters bij de klanken “eu – ou”. Net als de reeds bekende letters “ij en oe” bestaan deze ‘letters’ uit twee tekens. Voor de kinderen is de eu echter één letter. U praat dus over de letter –eu-. Niet over de letters e-u. 

Wisselwoorden

Uw kind krijgt elke kern oefeningen om de nieuwe letters te oefenen en toe te voegen aan reeds bekende letters. Zo leren kinderen ook woorden lezen in rijtjes.
In elk woord wordt een letter vervangen door een andere letter. Dat kan de letter vooraan, in het midden of achteraan in het woord zijn. 
Op deze manier oefent uw kind om met letters die het kent nieuwe woorden te maken. 
Vuur kan bijvoorbeeld worden veranderd in vaar, veer en voor; maar ook in duur, muur en zuur. Oefen samen en laat uw kind wisselwoorden maken met de laatst geleerde woorden en letters. 

26 nov 2017 - Afronding kern 4
Op donderdag 30 november wordt Kern 4 van de methode Veilig Leren Lezen afgesloten middels een toets.

Toetsles Kern 4 bestaat uit de onderdelen:

* Controletaak 1: Klankpositie bepalen
M.b.v. deze taak kun je nagaan of de kinderen de positie van een klank in een woord kunnen bepalen. Als volgt: Ik zeg een woord “boos”. Waar hoor je de “oo” in “boos”, vooraan, achteraan of in het midden? Kleur het juiste vakje. 

* Controletaak 2: Letterkennis
M.b.v. deze taak kun je nagaan hoe het gesteld is met de letterkennis van de kinderen. Ze horen een bepaalde klank en zoeken vervolgens de bijbehorende letter uit de zes gegeven letters. 
In deze controletaak komen alle letters van kern 4 aan de orde. 
Ook zijn er letters uit de kernen 1, 2 en 3 opgenomen.

* Controletaak 3: Synthesewoorden lezen
De kinderen lezen de woorden die bij de tekening staan en kleuren het vakje 
voor het juiste woord.


Vrijdag 1 december

1 minuut leestoets kern 4


26 nov 2017 - Afronding De wereld in getallen blok 3
Op maandag 27 november wordt de 3e methode gebonden rekentoets afgenomen.
 

De volgende onderdelen worden in deze toets getoetst:


* Het herkennen van getalbeelden op het rekenrek
* Het splitsen van hoeveelheden t/m 10
* Het bepalen van bedekte hoeveelheden door gebruik te maken van 5 / 10 structuur
* Bewerkingen: bussommen
* Erbij- en erafsommen tot en met 10


19 nov 2017 - Taal Veilig Leren Lezen
Op maandag 13 november zijn we gestart met Kern 4

In deze kern leert uw kind: 
Letters: h - w - o - a - u
Woorden: huis, weg, bos, tak, hut 

De letters “i - m - r - v - s – aa - p – e - t – ee - n – b – oo – d - oe – k - ij – z” 
zijn bekende letters geworden. 

De nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan de hand van een verhaal over oma die met kinderen naar het bos gaat en verdwaalt. Het thema van kern 4 is: “waar ben ik”? 
Dit thema heeft veel mogelijkheden om rondom ‘woonomgeving‘ of bijvoorbeeld verkeer allerlei activiteiten te doen. 

De derde persoons -t 
In deze kern leert uw kind het lezen van werkwoorden met de derde persoons -t, zoals: loopt, maakt en rent. 

06 nov 2017 - Afronding kern 3
Op donderdag 9 november wordt Kern 3 van de methode Veilig Leren Lezen afgesloten middels een toets.

Toetsles Kern 3 bestaat uit de onderdelen:

* Controletaak 1: Klankpositie bepalen
M.b.v. deze taak kun je nagaan of de kinderen de positie van een klank in een woord kunnen bepalen. Als volgt: Ik zeg een woord “boos”. Waar hoor je de “oo” in “boos”, vooraan, achteraan of in het midden? Plaats een kruisje in het juiste vakje. 

* Controletaak 2: Letterkennis
M.b.v. deze taak kun je nagaan hoe het gesteld is met de letterkennis van de kinderen. Ze horen een bepaalde klank en zoeken vervolgens de bijbehorende letter uit de zes gegeven letters. 
In deze controletaak komen alle letters van kern 3 aan de orde. 
Ook zijn er letters uit de kernen 1 en 2 opgenomen.

* Controletaak 3: Synthesewoorden lezen
De kinderen lezen de woorden die bij de tekening staan. Ze plaatsen een kruisje in het vakje voor het juiste woord.

* Letterdictee 
De gevraagde letters van kern 1 tot en met kern 3 opschrijven.

 

 

Vrijdag 10 november

1 minuut leestoets Veilig en vlot kern 3


06 nov 2017 - Inloopochtend
Inloopochtend dinsdag 7 november

  

U krijgt een rekenles te zien.

 

 •         Handig tellen.

U bent van harte welkom.


08 okt 2017 - Taal Veilig Leren Lezen
Dinsdag 24 oktober starten we met kern 3.
In deze kern leert uw kind: 
Letters: d - oe - k - ij - z
Woorden: doos, poes, koek, ijs, zeep

 

Deze nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan de hand van een verhaal uit een reuzenboek. In dit verhaal vinden kinderen in een wensdoos telkens een nieuwe verrassing. Het thema van deze kern is ‘Wat zit erin?’ 


Uw kind is bij het begin van kern 3 alweer een week of zeven in groep 3. Steeds meer woorden kunnen worden gelezen. Uw kind leert niet alleen nieuwe letters en woorden, maar oefent deze ook op verschillende manieren. 

Een voorbeeld van zo’ n oefening is het invullen van letters in woorden waarin een letter ontbreekt. Bij het stukje ‘-en’ kan het kind kiezen uit b, p en r om er een compleet woord van te maken. Het plaatje dat naast het woord afgebeeld wordt geeft aan welk woord bedoeld is 
(ben, pen of ren). 

Uw kind leest ook al korte zinnen: 
ik eet een vis
een kip en een aap. 
tim zit bij een boom. 


08 okt 2017 - Afronding kern 2
Op woensdag 11 oktober wordt kern 2 van onze taalmethode Veilig Leren Lezen afgesloten middels een toets. 

Toetsles Kern 2 bestaat uit de onderdelen:


• Controle taak 1: Auditieve analyse
De opdrachten worden als volgt gegeven. Ik zeg een woord “pet”.
Waar hoor je de “p” in pet. 
De kinderen zetten een kruisje in het juiste vakje.


• Controletaak 2: Grafeem/foneem- kennis
M.b.v. deze taak wordt de letterkennis van de kinderen gecontroleerd.
Het gaat om de letters: i, m, r, v, s, p, aa, e, t, ee, n, b, oo.
Deze letters komen in Kern 2 regelmatig aan de orde.


• Controletaak 3
Deze taak geeft informatie over de vaardigheid in het zelfstandig lezen van woorden. De kinderen lezen de woorden (4) die bij de illustratie staan en kleuren het vakje voor het juiste woord.

 

 

Donderdag 12 oktober
1 minuut leestoets Veilig en Vlot kern 2


12 sep 2017 - Afronding De Wereld in Getallen blok 1
Rekentoets op woensdag 20 september

De volgende onderdelen worden in blok 1 getoetst:

 

 •          Schrijven van de getallen tot en met 10.
 •          Herkennen van getalbeelden.
 •          Vergelijken van hoeveelheden; het begrip minder.
 •          Tellen van hoeveelheden tot en met 10.
 •          Plaatsen van getallen op de getallenlijn.
 •          Invullen van ontbrekende getallen op de getallenlijn.

11 sep 2017 - Taal Veilig Leren Lezen
Woensdag 20 september starten wij met kern 2

In deze kern leert uw kind.


Letters: t – n – b – oo – ee
Woorden: teen - een - neus - buik - oog


De letters i - m - r - v - s – aa - p – e zijn bekende letters geworden.
De letters t – ee - n – b – oo komen daarbij met behulp van de woorden: teen, een, neus, buik, oog.

Deze woorden passen bij het thema:Mijn lijf’.
Uw kind krijgt deze woorden aangeboden met behulp van een verhaal dat verteld wordt aan de hand van een reuzenboek.

In dat verhaal moeten twee kinderen naar zwemles, maar door een ongelukje komen ze daar niet terecht.

Naast het uitbreiden van de letterkennis, werkt uw kind ook aan de vaardigheden die nodig zijn om te kunnen lezen: woorden in stukjes hakken (letters of klanken) en die stukjes weer aan elkaar plakken tot een woord.

Met behulp van de tot nu toe geleerde letters kunnen ook andere woorden worden gemaakt dan bovenstaande woorden, bijvoorbeeld: vaar, kaas, pit, raam, boos.

Dat is een ontdekkingsreis met steeds meer ontdekkingen en uitdagingen.

Veilig en vlot kern 2

 


11 sep 2017 - Afronding kern 1
Op donderdag 14 september wordt kern 1 van onze taalmethode Veilig Leren Lezen afgesloten middels een toets. 

Toetsles Kern 1 bestaat uit de onderdelen:


• Controle taak 1: Auditieve synthese
De opdrachten worden als volgt gegeven. Ik zeg een woord in stukjes: r/aa/m/.
De kinderen zetten een kring om het plaatje dat erbij hoort.


• Controletaak 2: Grafeem / foneem- kennis
M.b.v. deze taak wordt nagegaan hoe het gesteld is met de letterkennis van de kinderen.
Het gaat om de letters: i, m, r, v, s, p, aa, e.
Deze letters komen in Kern 1 regelmatig aan de orde.


• Controletaak 3
Deze taak geeft informatie over de vaardigheid in het zelfstandig lezen van woorden. De kinderen lezen de woorden (4) die bij de illustratie staan en kleuren het vakje voor het juiste woord.

 

Vrijdag 15 september: 1 minuut leestoets kern 1

 


04 sep 2017 - Inloopochtend
Inloopochtend dinsdag 5 september

 

U krijgt een rekenles te zien.

 

 •          De begrippen meer en minder
 •          Koppelen van getallen aan hoeveelheden tot en met 10.

U bent van harte welkom.


27 aug 2017 - Informatie
Beste ouders,

De groep telt 26 kinderen

 

Indien er vragen zijn, mailen naar aramautarsing@shrivishnu.nl of jpoeran@shrivishnu.nl 

 

Gym

Maandag en vrijdag. Graag gymkleding meegeven. 

Om de 14 dagen krijgen de kinderen op de vrijdag yoga.

 

Huiswerk

Huiswerk wordt vrijdag meegegeven. De maandag daarop dient het ingeleverd te worden.


27 aug 2017 - Taal Veilig Leren Lezen
Kern 1: 

 

In deze kern leert uw kind:

 •          Letters: m - r - v - i - s - aa - p - e
 •          Woorden: ik - maan - roos - vis - sok – aan – pen - en

Aan de hand van deze woorden leert uw kind de letters. Deze letters spreekt uw kind uit met hun klank, dus niet met de alfabetnaam van de letters. Uw kind zegt dus mmmmm en rrrrr in plaats van 'em' en 'er'. Het is heel belangrijk dat u dat ook doet!

 

Klanken

Sommige kinderen ontdekken in de woorden niet alleen de letter die bij dat woord wordt aangeboden (zoals –r- van roos) maar ze ontdekken ook de klanken van de andere letters: -oo- en –s-. Voor sommige kinderen is het een extra uitdaging om ook met die letters te experimenteren. Als deze kennis er niet spontaan is, dring het dan niet op. Het belast het kind onnodig. De basiskennis blijft alsnog het belangrijkst.

 

Systeem van schrift

Aan de hand van de oefeningen in de klas ontdekt uw kind langzaam maar zeker het systeem van ons schrift: woorden bestaan uit losse letters en met die losse letters kun je oneindig veel nieuwe woorden maken. Vis bestaat uit de letters v-i s. Van vis kun je heel makkelijk -is- maken. En met de -m- van maan krijg je het woordje -mis-. Het lijkt zo simpel, maar voor kinderen is dit een heel belangrijke ontdekking.

 

Veilig en vlot Kern 1


- Afronding De Wereld in Getallen blok 2
Rekentoets op woensdag 25 oktober.

De volgende onderdelen worden getoetst:

 

Begrippen meer, minder en evenveel.

-  Het tellen van hoeveelheden tot en met 10.

-  Het tellen van hoeveelheden, koppeling aan de getallenlijn.

-  Splitsen van hoeveelheden.

-  Het invullen van ontbrekende getallen op een getallenlijn.