1

Groep 3A

Welkom op de klassensite van groep 3A.

 

BERICHTEN

22 sep 2020 - Afname 1e methode gebonden rekentoets
Op maandag 28 september wordt de 1e methode gebonden rekentoets afgenomen.

 

De volgende onderdelen worden in deze toets getoetst:

-          Schrijven van de getallen tot en met 10.

-          Herkennen van getalbeelden.

-          Vergelijken van hoeveelheden: het begrip minder.

-          Tellen van hoeveelheden tot en met 10.

-          Plaatsen van getallen op de getallenlijn.

-          Invullen van ontbrekende getallen op een getallenlijn.

 


19 sep 2020 - Taal Veilig Leren Lezen kern 2
Taal / leesdoelen voor de komende weken (28 september - 16 oktober)

 

Kern 2      

In deze kern leert uw kind:

de letters: t – n – b – oo – ee   

de woorden: teen - een - neus - buik - oog.

 

De letters   i - m - r - v - s – aa - p – e   zijn bekende letters geworden.

De letters   t – ee - n – b – oo   komen daarbij met behulp van de woorden: teen, een, neus, buik, oog.

Deze woorden passen bij het thema: ‘Mijn lijf’. Je kind krijgt deze woorden aangeboden met behulp van een verhaal dat verteld wordt aan de hand van een reuzenboek.

In dat verhaal moeten 2 kinderen naar zwemles, maar door een ongelukje komen ze daar niet terecht.

 

Hakken en plakken

Naast het uitbreiden van de letterkennis, werkt je kind ook aan de vaardigheden die nodig zijn om te kunnen lezen: woorden in stukjes hakken (letters of klanken) en die stukjes weer aan elkaar plakken tot een woord.

Met behulp van de tot nu toe geleerde letters kunnen ook andere woorden worden gemaakt dan bovenstaande woorden, bijvoorbeeld: vaar, kaas, pit, raam, boos.

Dat is een ontdekkingsreis met steeds meer ontdekkingen en uitdagingen.

 


19 sep 2020 - Afname taal- en leestoets van kern 1
Op donderdag 24 september wordt kern 1 van onze taalmethode Veilig Leren Lezen afgesloten middels een toets.

Toetsles Kern 1 bestaat uit de onderdelen:
• Controle taak 1: Auditieve synthese
De opdrachten worden als volgt gegeven. Ik zeg een woord in stukjes: r/aa/m/.
De kinderen zetten een kring om het plaatje dat erbij hoort.


• Controletaak 2: Grafeem/foneem- kennis
M.b.v. deze taak wordt nagegaan hoe het gesteld is met de letterkennis van de kinderen.
Het gaat om de letters: i, m, r, v, s, p, aa, e.
Deze letters komen in Kern 1 regelmatig aan de orde.


• Controletaak 3
Deze taak geeft informatie over de vaardigheid in het zelfstandig lezen van woorden. De kinderen lezen de woorden (4) die bij de illustratie staan en kleuren het vakje voor het juiste woord.

Op vrijdag 25 september wordt de 1 minuut leestoets van kern 1 afgenomen.


11 sep 2020 - Digitale-Informatie-en-kennismakingsavond
Beste ouders,

 

Bijgaand treft u linkjes met powerpoint presentaties die bestemd zijn voor de kennismakings- / informatieavond.


04 sep 2020 - Huiswerk
Huiswerk

 

De kinderen krijgen vrijdag huiswerk mee. Op de maandag moet het huiswerk ingeleverd worden. Wilt u erop toezien dat uw kind het huiswerk maakt.


04 sep 2020 - Rekenen De wereld in getallen
Rekendoelen voor de komende weken (31 augustus - 2 oktober)

 

Klik op: Rekenen doelen blok 1.

 

Rekenen doelen blok 1


04 sep 2020 - Taal Veilig Leren Lezen kern 1
Taal / leesdoelen voor de komende weken (31 augustus - 25 september)

 

Kern 1: 

In deze kern leert uw kind:

  •          Letters: m - r - v - i - s - aa - p - e
  •          Woorden: ik - maan - roos - vis - sok – aan – pen - en

Aan de hand van deze woorden leert uw kind de letters. Deze letters spreekt uw kind uit met hun klank, dus niet met de alfabetnaam van de letters. Uw kind zegt dus mmmmm en rrrrr in plaats van 'em' en 'er'. Het is heel belangrijk dat u dat ook doet!

 

Klanken

Sommige kinderen ontdekken in de woorden niet alleen de letter die bij dat woord wordt aangeboden (zoals –r- van roos) maar ze ontdekken ook de klanken van de andere letters: -oo- en –s-. Voor sommige kinderen is het een extra uitdaging om ook met die letters te experimenteren. Als deze kennis er niet spontaan is, dring het dan niet op. Het belast het kind onnodig. De basiskennis blijft alsnog het belangrijkst.

 

Systeem van schrift

Aan de hand van de oefeningen in de klas ontdekt uw kind langzaam maar zeker het systeem van ons schrift: woorden bestaan uit losse letters en met die losse letters kun je oneindig veel nieuwe woorden maken. Vis bestaat uit de letters v-i s. Van vis kun je heel makkelijk -is- maken. En met de -m- van maan krijg je het woordje -mis-. Het lijkt zo simpel, maar voor kinderen is dit een heel belangrijke ontdekking.

 

De komende 4 weken zullen onderstaande woorden geoefend worden.

Klik op veilig en vlot kern 1.

 

Veilig en vlot Kern 1

 


30 aug 2020 - welkom
Preview foto Beste ouders,

 

Op de klassensite van groep 3A vindt u vele informatie over de onderwerpen die wij in de  klas behandelen.

 

Voor vragen kunt u mij altijd mailen aramautarsing@shrivishnu.nl

 

Gymnastiek

Woensdag en vrijdag.

Gymkleding en  schoenen met witte zolen zijn verplicht.

De kinderen nemen hun gymspullen iedere maandag mee naar school.

Op de vrijdag nemen ze hun gymspullen weer mee naar huis.