Groep 3A

 

Beste ouders,

 

Welkom op de klassensite van groep 3A.

Mijn naam is Wanisha Lachman.

De groep telt momenteel 30 leerlingen; 15 jongens en 15 meisjes.

 

 

 

 

Elke ochtend verzamelen de leerlingen op het kleine plein, bij groep 1. 

Na de bel gaan de leerlingen, onder begeleiding van de leerkracht, naar boven. 

 

Voor vragen kunt u mailen naar: wlachman@shrivishnu.nl

De contactouder van dit schooljaar is Oesha Ramdas. 

 

 

 

Hieronder vindt u het rooster en informatie over thema's die we in de klas behandelen.

 

Gym:
Maandag en Vrijdag

Muziek:
Dinsdag

Tekenen:

Vrijdag en woensdag  (de oneven weken)

BERICHTEN

28 mei 2018 - Veilig Leren Lezen Kern 11
Kern 11: vragen, prachtig en appelmoes
In deze kern leert uw kind:
Woorden met 2 en 3 lettergrepen

In kern 11 wordt verder geoefend met woorden waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, maar nu beginnen de woorden met een cluster. Het gaat om woorden als: vragen, spelen, schotel, sturen. Ook komen tweelettergrepige woorden voor die eindigen op ‘lijk’, ‘tig, of ‘ing’, zoals moeilijk, prachtig, koning. En er wordt een begin gemaakt met eenvoudige drielettergrepige woorden zoals appelmoes, vuilnisbak en blokkendoos.


Het thema van kern 11 is ‘mijn lievelingsboek’. Opzoekboeken, dagboeken, woordenboeken, leesboeken, atlassen, kortom alle boeksoorten kunnen een plek krijgen in deze kern.


28 mei 2018 - Rekenen Blok 4b
Beste ouders,

 

Hier kunt u de doelen van Rekenen blok 4b inzien.

Rekenen blok 4b

 


20 feb 2018 - Klokkijken in groep 3

Klokkijken oefenen in groep 3

De rekenmethode gaat er van uit dat kinderen in januari (M3 niveau) de klok kunnen aflezen op het hele uur en het halve uur.
Voorbereiding: vraag of je kind weet welke richting de wijzers opgaan. Verken samen welke afstand de grote en kleine wijzer in één uur afleggen.

Instructie:

1. “Als de grote wijzer op de twaalf staat is het een heel uur” (deze term / dit begrip komt
met digitaal leren klokkijken van pas).
2. “Kijk nu naar de kleine wijzer, die staat op de vier. Het is dus vier uur”.
3. “Als de grote wijzer op de zes staat is het een half uur”.
4. “Kijk nu naar de kleine wijzer, die staat tussen de zeven en acht. Denk aan de richting
waarin de wijzers gaan… Waar wil de kleine wijzer naar toe? Het is dus half acht”.

Voor juni (E3 niveau) kunnen kinderen ook de kwartieren juist aflezen.

Instructie:

1. “Je kijkt eerst naar de grote wijzer en dan naar de kleine wijzer.”
2. “Als de grote wijzer op de twaalf staat is het een heel uur” (deze term / dit begrip komt
met digitaal leren klokkijken van pas).
3. “Kijk nu naar de grote wijzer, die gaat een stukje vooruit” (zet de grote wijzer op de
drie).
4. “Kijk nu welk cijfer de kleine wijzer aanwijst, deze tijd heet: kwart over ….”
(dit herhaal je een paar keer met andere uren).