1
 

Groep 3A

Welkom op de klassensite van groep 3A.

 

BERICHTEN

15 okt 2021 - Herfstvakantie
                            Lieve kinderen en beste ouders,

 

                    Een hele fijne herfstvakantie toegewenst.

 

       

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


15 okt 2021 - Taal Veilig leren lezen kern 3
Taal / leesdoelen voor de komende weken (25 oktober t/m 12 november)

 

Kern 3
In deze kern leert uw kind:
Letters: d - oe - k - ij - z
Woorden: doos, poes, koek, ijs, zeep 

 

Deze nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan de hand van een verhaal uit een reuzenboek. In dit verhaal vinden kinderen in een wensdoos telkens een nieuwe verrassing.
 

Het thema van deze kern is

‘Wat zit erin?’


Uw kind is bij het begin van kern 3 alweer een week of zeven in groep 3. Steeds meer woorden kunnen worden gelezen. Uw kind leert niet alleen nieuwe letters en woorden, maar oefent deze ook op verschillende manieren.

Een voorbeeld van zo’ n oefening is het invullen van letters in woorden waarin een letter ontbreekt.
Bij het stukje ‘-en’ kan het kind kiezen uit b, p en r om er een compleet woord van te maken. Het plaatje dat naast het woord afgebeeld wordt geeft aan welk woord bedoeld is  (ben, pen of ren).


Uw kind leest ook al korte zinnen:
ik eet een vis.
een kip en een aap.
tim zit bij een boom.

De komende weken zullen onderstaande woorden geoefend worden.

Klik op Veilig en vlot kern 3.

 

Veilig en vlot kern 3

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


14 okt 2021 - Rekenactiviteiten

De kinderen uitdagen om te gaan rekenen met aantrekkelijk materiaal.

 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


14 okt 2021 - Verjaardag van Shay en Neharika op dinsdag 12 oktober
                                   

                                Lieve Shay en Neharika,

 

             Van harte gefeliciteerd met jullie 6e verjaardag.

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


13 okt 2021 - Gymles
                                   

                                   Gymles van juf Laura

 

 

 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


07 okt 2021 - Studiedag
                                           Studiedag op vrijdag 15 oktober.

 

                                           De kinderen zijn op die dag vrij.

                              

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


06 okt 2021 - Verjaardag van Jayson
                      Lieve Jayson,

 

                                    Van harte gefeliciteerd met je verjaardag.

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


05 okt 2021 - Afname taal- en leestoets van kern 2

Woensdag 13 oktober: 1 minuut leestoets kern 2

Donderdag 14 oktober: Taaltoets kern 2.


Toetsles Kern 2 bestaat uit de onderdelen:
 

• Controle taak 1: Auditieve analyse
De opdrachten worden als volgt gegeven. Ik zeg een woord “pet”.
Waar hoor je de “p” in pet.
De kinderen zetten een kruisje in het juiste vakje.

• Controletaak 2: Grafeem/foneem- kennis
M.b.v. deze taak wordt de letterkennis van de kinderen gecontroleerd.
Het gaat om de letters: i, m, r, v, s, p, aa, e, t, ee, n, b, oo.
Deze letters komen in Kern 2 regelmatig aan de orde.

• Controletaak 3
Deze taak geeft informatie over de vaardigheid in het zelfstandig lezen van woorden. De kinderen lezen de woorden (4) die bij de illustratie staan en kleuren het vakje voor het juiste woord.

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 


01 okt 2021 - Navratan
Donderdag 7 oktober - vrijdag 15 oktober

 

Navratan is een negen nachten durende devotionele dienst die gewijd wordt aan de verering van Durga Mata.

 

Durga Mata wordt beschouwd als de “Godin van de oorlog”.

Durga Mata heeft namelijk 9 dagen een intense strijd gevoerd met de onoverwinnelijke demon Mahishasura.

Op de negende dag heeft zij de demon onthoofd waardoor er weer vrede heerste.


                         

 

Tijdens de negen nachten durende devotionele dienst, worden de negen manifestaties van Durga Mata vereerd.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


01 okt 2021 - Kinderboekenweek

De 67ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van woensdag 6 t/m 17 oktober 2021.

                         

Thema Kinderboekenweek 2021: Beroepen

'Worden wat je wil' waarbij kinderen alle beroepen kunnen worden die ze willen en alvast kunnen dromen over later.

 

De Kinderboekenweek is de grootste leesbevorderingscampagne voor kinderen in Nederland en heeft als doel zoveel mogelijk kinderen te enthousiasmeren om boeken te lezen.

             

 

 

De leerlingen mogen in de periode van 6 t/m 17 oktober verkleed (in een bepaald beroep) naar school komen.

Op dinsdag 12 oktober hebben wij bezoek gehad van een brandweerman.

 

Hij heeft het gehad over:

-Wat is de brandweer?

-Wat heeft een brandweerman aan?

-Waarmee kun je brand blussen?

-Vlam in de pan.

-Huis in brand (rook)

-Wat doet de brandweer nog meer dan brand blussen?

 

De kinderen waren heel erg enthousiast en betrokken.

 

  

 

 

 

 

Op woensdag 13 oktober hebben we bezoek gehad van een kapster.

 

Ze heeft het gehad over:

-Het knippen en verven van het haar

-Het gebruik van shampoo en airconditioner

-Hoe het haar te wassen

-Massagebewegingen op het natte haar

-Beschadigd haar (puntjes) knippen

     Een paar kinderen uit de groep willen ook kapper worden.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


01 okt 2021 - Dierendag
Maandag 4 oktober Dierendag

           

Dit is de dag dat je je lievelings gezelschapsdieren extra verwent en in het zonnetje zet.                                           

Het is ook een moment om stil te staan bij het lot van dieren die het minder goed hebben dan onze huisdieren.

 

De kinderen mogen maandag hun favoriete dierenknuffel mee naar school nemen. 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


29 sep 2021 - Rekenen: De Wereld in Getallen
Rekenen Blok 2

Rekendoelen voor de komende 5 weken ( 29 september t/m  3 november)

 

Klik op de doelenkaart.

Doelenkaart De Wereld in getallen 5 Blok 2

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


24 sep 2021 - Veilig Leren Lezen
Preview foto Taal / leesdoelen voor de komende weken

(27 september - 15 oktober)

 

Kern 2      

In deze kern leert uw kind:

de letters: t – n – b – oo – ee   

de woorden: teen - een - neus - buik - oog.

 

De letters   i - m - r - v - s – aa - p – e   zijn bekende letters geworden.

De letters   t – ee - n – b – oo   komen daarbij met behulp van de woorden: teen, een, neus, buik, oog.

Deze woorden passen bij het thema:Mijn lijf. Je kind krijgt deze woorden aangeboden met behulp van een verhaal dat verteld wordt aan de hand van een reuzenboek.

In dat verhaal moeten 2 kinderen naar zwemles, maar door een ongelukje komen ze daar niet terecht.

 

Hakken en plakken

Naast het uitbreiden van de letterkennis, werkt je kind ook aan de vaardigheden die nodig zijn om te kunnen lezen: woorden in stukjes hakken (letters of klanken) en die stukjes weer aan elkaar plakken tot een woord.

Met behulp van de tot nu toe geleerde letters kunnen ook andere woorden worden gemaakt dan bovenstaande woorden, bijvoorbeeld: vaar, kaas, pit, raam, boos.

Dat is een ontdekkingsreis met steeds meer ontdekkingen en uitdagingen.

 

De komende 3 weken zullen onderstaande woorden geoefend worden.

Klik op veilig en vlot kern 2.

 

Veilig en vlot kern 2

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


17 sep 2021 - Afname taal- en leestoets van kern 1

Op maandag 27 september wordt de 1 minuut leestoets van kern 1 afgenomen.

 

Op dinsdag 28 september wordt kern 1 van onze taalmethode Veilig Leren Lezen afgesloten middels een toets.

Toetsles Kern 1 bestaat uit de onderdelen:
• Controle taak 1: Auditieve synthese
De opdrachten worden als volgt gegeven. Ik zeg een woord in stukjes: r/aa/m/.
De kinderen zetten een kring om het plaatje dat erbij hoort.


• Controletaak 2: Grafeem/foneem- kennis
M.b.v. deze taak wordt nagegaan hoe het gesteld is met de letterkennis van de kinderen.
Het gaat om de letters: i, m, r, v, s, p, aa, e.
Deze letters komen in Kern 1 regelmatig aan de orde.


• Controletaak 3
Deze taak geeft informatie over de vaardigheid in het zelfstandig lezen van woorden. De kinderen lezen de woorden (4) die bij de illustratie staan en kleuren het vakje voor het juiste woord.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


16 sep 2021 - Gefeliciteerd
                                         6 jaar!!!!!!!!!!!!

 

               Lieve Dhyan van harte gefeliciteerd met je verjaardag

 

           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


16 sep 2021 - De bouwhoek
                                                 De bouwhoek

 

Kinderen vinden het vaak leuk om lekker te bouwen en het is ook nog eens heel goed voor hun ontwikkeling.

 

   ~              

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


16 sep 2021 - Kleien
                                              Kleien

                        

                  

 

Kleien stimuleert de fijne motoriek.

Het traint de spieren en technieken die nodig zijn om te leren schrijven in groep 3.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


16 sep 2021 - De leeshoek
                                                             De leeshoek

                                

                  

 

De leeshoek is een ruimte waarin kinderen heerlijk ontspannen een boek kunnen lezen.

Een ideale leeshoek straalt rust en gezelligheid uit en werkt uitnodigend.

De kinderen kunnen in de leeshoek gemakkelijk en zelfstandig boeken kiezen, lezen en terugplaatsen.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


16 sep 2021 - De schoolfotograaf
Beste ouders,

 

Op donderdag 23 en woensdag 29 september komt de schoolfotograaf.

 

                  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


16 sep 2021 - Tangrampuzzel
Tangrampuzzel

 

Met behulp van de tangrampuzzel (met hulplijnen) mochten de kinderen figuren omvormen en construeren.

De bedoeling van het tangrampuzzel was om met 7 platte stukken figuren na te leggen.

 

                            

 

Kinderen ontdekten zo allerlei eigenschappen van vormen en figuren.

Ze ontdekten bijvoorbeeld dat figuren dezelfde vorm kunnen hebben, terwijl ze niet even groot zijn.

Elk kind kreeg 5 driehoeken in 3 maten, 1 vierkant en 1 parallellogram.

 

Door te schuiven en te draaien, ontdekten ze dat je met 2 driehoeken een vierkant, of een grotere driehoek kunt maken.

 

                 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


16 sep 2021 - Woordkaartjes
                                          Woordkaartjes

 

                 Woorden van kern 1 op een leuke manier aanbieden.

 

  

                  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


16 sep 2021 - Tip Top
                                                  Tip Top

 

                          

 

Een speels en aantrekkelijk oefenmateriaal dat aansluit bij de kernen 1 tot en met 6 van Veilig Leren Lezen.

Kinderen kunnen zelfstandig spelen met de speldoos en opdrachtkaarten.

Er zijn opdrachten rond technisch- en begrijpend lezen.   

 

                       

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 


14 sep 2021 - Presentatie info avond
Beste ouders,

 

Bij deze de presentatie van de info avond.

 

Klik op onderstaande link.

 

 


11 sep 2021 - Kennismakingsgesprekken
                                   

Op woensdag 15 en vrijdag 17 september zijn er kennismakingsgesprekken.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10 sep 2021 - De woordendoos
De woordendoos

 

Een materiaal waarmee de kinderen spelenderwijs leren lezen.

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10 sep 2021 - Het klikklakboekje

Het Klikklakboekje

 

Doordat er steeds nieuwe letters op verschillende posities (begin – midden – eind) in het klikklakboekje bijkomen en de letters los te bewegen zijn, ontdekken kinderen dat ze nieuwe woorden kunen

maken en oefenen ze de elementaire leeshandeling

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


01 sep 2021 - Prinsen- en Prinsessendag
 

Activiteit: Prinsen- en Prinsessendag

                        

                 

 

Wanneer: Vrijdag 3 september

 

Waar: In de klas.

 

Tijd: 11.45 uur – 12.15 uur.

 

Groep 3 maakt kennis met de prins en prinses. Er wordt gelezen, de kinderen maken een klassenfoto en zullen deze versieren.

Daarna is er een kleine minidisco-in de klas met de prins en prinses.

 

                                                                    Disco 

 

 

 

Het bezoek/de activiteit duurt 30 minuten.

De kinderen mogen als prins  / prinses verkleed naar school komen, superleuk.

 

De gymlessen komen vrijdag te vervallen.

 

                                           Verkleed als prins en prinsessen.

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


30 aug 2021 - Voorlezen
                   

 

                                            Beste ouders,

 

Waarom elke dag 15 minuten voorlezen een must is!

 

De voordelen van voorlezen

 

 • voorlezen stimuleert het inlevingsvermogen
 • voorlezen vergroot de liefde voor boeken
 • voorlezen werkt rustgevend
 • voorlezen versterkt de relatie tussen voorlezer en kind
 • voorlezen zorgt voor hogere schoolresultaten
 • voorlezen zorgt ervoor dat kinderen zich beter uiten
 • voorlezen verhoogt de concentratie
 • als er veel wordt voorgelezen, zorgt dit er (vaak) voor dat kinderen later ook meer zelf gaan lezen

 

Tips voor het voorlezen

 

 1. Lees elke dag minimaal 15 minuten voor. Neem de tijd en leg je telefoon even weg.
 2. Zorg voor een gevarieerd aanbod in boeken zodat je kind in aanraking komt met veel nieuwe woorden. 
 3. Vermijd en versimpel moeilijke woorden niet, maar leg ze uit.
 4. Speel in op de interesses van je kind.
 5. Stel vragen over de betekenis van woorden en het verhaal.
 6. Lees zelf ook. Goed voorbeeld doet volgen.
 7. Lees verhalen opnieuw voor. Herhaling zorgt ervoor dat kinderen meer woorden leren en dat het woord- en verhaalbegrip diepgaander is.

 

Vraag je kind het verhaal samen te vatten, wanneer je een boek weer oppakt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


30 aug 2021 - Krishna janmashtami
                                             Maandag 30 augustus        

                     

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


28 aug 2021 - Welkom
Preview foto Lieve kinderen en ouders,

 

Wat fijn dat jullie er weer zijn in het nieuwe schooljaar.

Van harte welkom. En wel, groep 3A!

 

In de groep zitten er 24 kinderen, 13 jongens en 11 meisjes.

 

Gedurende het schooljaar kunt u op de klassensite belangrijke informatie en groepsactiviteiten vinden.

Samen met u en uw kind hoop ik een gezellig en leerzaam jaar van te maken.

 

Mocht u vragen of mededelingen hebben, dan kunt u mij mailen

aramautarsing@shrivishnu.nl

 

Gymnastiek

Dinsdag en vrijdag.

Gymkleding en schoenen met witte zolen zijn verplicht.

De kinderen nemen hun gymspullen iedere maandag mee naar school.

Op de vrijdag nemen ze hun gymspullen weer mee naar huis.

 

Huiswerk

De kinderen krijgen vrijdag huiswerk mee. Op de maandag moet het huiswerk ingeleverd worden. Wilt u erop toezien dat uw kind het huiswerk maakt. 

 

Ziekmelding

Mocht uw kind wegens ziekte of om een andere reden niet naar school kunnen komen, wilt u dat dan vóór het begin van de lessen telefonisch doorgeven aan de conciërge.

Het telefoonnummer van de school is 0703885961.

U mag mij ook appen of mailen.

 

Lezen

Uw kind krijgt om de 3 weken een stencil met woordjes mee naar huis. De bedoeling is dat u dagelijks de woordjes met uw kind oefent / leest. Na 3 weken wordt er een leestoets afgenomen.

 

Tip: Zet alle leesbladen die uw kind naar huis meeneemt in een map.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


28 aug 2021 - Rekenen: De Wereld in Getallen

Rekenen Blok 1

 

Rekendoelen voor de komende 4 weken (30 augustus  t/m 24 september)

 

Klik op de doelenkaart.

 

Doelenkaart De Wereld in Getallen 5  Blok 1  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


28 aug 2021 - Taal Veilig Leren Lezen kern 1
Taal / leesdoelen voor de komende 4 weken (30 augustus - 24 september)

 

Kern 1: 

In deze kern leert uw kind:

 •          Letters: m - r - v - i - s - aa - p - e
 •          Woorden: ik - maan - roos - vis - sok – aan – pen - en

      

Aan de hand van deze woorden leert uw kind de letters. Deze letters spreekt uw kind uit met hun klank, dus niet met de alfabetnaam van de letters. Uw kind zegt dus mmmmm en rrrrr in plaats van 'em' en 'er'. Het is heel belangrijk dat u dat ook doet!

 

Klanken

Sommige kinderen ontdekken in de woorden niet alleen de letter die bij dat woord wordt aangeboden (zoals –r- van roos) maar ze ontdekken ook de klanken van de andere letters: -oo- en –s-. Voor sommige kinderen is het een extra uitdaging om ook met die letters te experimenteren. Als deze kennis er niet spontaan is, dring het dan niet op. Het belast het kind onnodig. De basiskennis blijft alsnog het belangrijkst.

 

Systeem van schrift

Aan de hand van de oefeningen in de klas ontdekt uw kind langzaam maar zeker het systeem van ons schrift: woorden bestaan uit losse letters en met die losse letters kun je oneindig veel nieuwe woorden maken. Vis bestaat uit de letters v-i s. Van vis kun je heel makkelijk -is- maken. En met de -m- van maan krijg je het woordje -mis-. Het lijkt zo simpel, maar voor kinderen is dit een heel belangrijke ontdekking.

 

De komende 4 weken zullen onderstaande woorden geoefend worden.

Klik op veilig en vlot kern 1.

 

Veilig en vlot Kern 1

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~