1
 

Groep 3A

Welkom op de klassensite van groep 3A.

 

BERICHTEN

15 jul 2021 - Fijne vakantie
Preview foto Beste ouders en lieve kinderen,

 

Een hele fijne vakantie toegewenst. Geniet ervan.

Rust lekker uit van het afgelopen schooljaar. Veel plezier samen.

 

Groetjes van juf Asha

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


20 jun 2021 - Vaderdag
                         Zondag 20 juni VADERDAG

Alle papa's gefeliciteerd. Namens de kinderen van groep 3A.

 

 

       

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


19 jun 2021 - CITO toetsen
Preview foto  

Maandag 21 juni          Rekenen deel 1

                                     Spelling deel 1

 

Dinsdag 22 juni           Rekenen deel 2

                                     Spelling deel 2

 

Woensdag 23 juni       Rekenen deel 3

                                     Woordenschat deel 1

 

Donderdag 24 juni      Begrijpend lezen deel 1

                                     Woordenschat deel 2

 

Vrijdag 25 juni            Begrijpend lezen deel 2

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


07 jun 2021 - Humpie Dumpie
Op dinsdag 8 juni starten wij met leeswerkboekje 3 van Humpie Dumpie

     

                                      

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


07 jun 2021 - Veilig Leren Lezen
Taal / leesdoelen voor de komende weken (7 juni - 25 juni)

Kern 12

 

In deze laatste kern is de basis voor vlot leren lezen gelegd.
Kinderen zijn begonnen met het leren van letters, het lezen van eenvoudige eenlettergrepige woorden en zijn gegroeid naar het lezen van meerlettergrepige woorden.

Aan het einde van groep 3 zijn de meeste kinderen in staat om teksten te lezen op het niveau van E3.


Een boek mee op vakantie!

In groep 3 heeft uw kind een leesontwikkeling doorgemaakt die het in staat stelt om eenvoudige kinderboeken te lezen.

Waarschijnlijk hebt u de weg naar de bibliotheek al lang gevonden.

En wij hopen dat u die weg blijft volgen.

Vooral in de vakantie is het belangrijk dat de zojuist veroverde leesvaardigheid niet 6 weken lang stilligt.

Stimuleer het lezen van boeken ook in de vakantie.

 

Samen lezen.

 

Is uw kind niet zo'n actieve lezer? Stimuleer dan het lezen van boeken door vaak samen met uw kind te lezen.

Misschien vindt uw kind het moeilijk om zelfstandig een boek te lezen?

Lees dan regelmatig een stukje van het boek voor waarin uw kind leest.

Laat uw kind wel meelezen, bijwijzen, eventueel samen met u hardop lezen.

Vooral als het technisch lezen wat moeizamer verloopt heeft uw kind veel steun aan iemand die hardop meeleest. Daarbij houdt uw kind echter wel plezier in het lezen van boeken.


De teksten die uw kind in groep 4 aangeboden zal krijgen sluiten aan bij het leesniveau van eind groep 3.

Een terugval in leestempo en leesvaardigheid zou niet bevorderlijk zijn voor de leesontwikkeling en het leesplezier van uw kind. Het is daarom van groot belang dat u in de vakantie blijft lezen met uw kind.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


02 jun 2021 - Rekenen: DE Wereld in Getallen
Rekenen Blok 4b

Rekendoelen voor de komende 4 weken (31 mei t/m 25 juni)

Doelen rekenen blok 4B

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


13 mei 2021 - Veilig Leren Lezen Kern 11
Taal / leesdoelen voor de komende weken (17 mei - 4 juni)

 

Kern 11: vragen, prachtig en appelmoes
In deze kern leert uw kind:  Woorden met 2 en 3 lettergrepen.

 

In kern 11 wordt verder geoefend met woorden waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, maar nu beginnen de woorden met een cluster. Het gaat om woorden als: vragen, spelen, schotel, sturen. Ook komen tweelettergrepige woorden voor die eindigen op ‘lijk’, ‘tig, of ‘ing’, zoals moeilijk, prachtig, koning. En er wordt een begin gemaakt met eenvoudige drielettergrepige woorden zoals appelmoes, vuilnisbak en blokkendoos.


Het thema van kern 11 is ‘mijn lievelingsboek’. Opzoekboeken, dagboeken, woordenboeken, leesboeken, atlassen, kortom alle boeksoorten kunnen een plek krijgen in deze kern.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


15 apr 2021 - Shub Navratan
                12 april - 20 april: Navratan

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


13 apr 2021 - Rekenen De wereld in getallen
 

Maandag 12 april tot en met vrijdag 28 mei.

 

De komende 5 weken zullen de onderstaande rekendoelen aan de orde komen.


Rekenen Blok 3b

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


13 apr 2021 - Taal Veilig Leren Lezen Kern 10
 

Taal/leesdoelen voor de komende weken (12 april t/m 14 mei)

Kern 10: moeder-geluk-eerlijk.

In deze kern leert uw kind: vooral woorden met 2 lettergrepen.
Uw kind leert hoe woorden als 'moe-der', 'ge-luk', 'eer-lijk', 'bui-ten', 'ver-haal',

'schat-tig', 'schui-ven', 'be-doel' en 'hel-ling' worden gelezen.
Het ontdekt en leest lettergrepen, die ook wel 'stukjes van woorden' worden genoemd.

De leesmoeilijkheden breiden zich uit.

Woorden met ieuw, eeuw en uw worden geoefend, woorden als plant en straat komen aan de orde.

 

 

Veilig en vot kern 10

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


30 mrt 2021 - Holi

 

 

 

                         De thema tafel

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 


27 mrt 2021 - Humpie Dumpie
 

Op dinsdag 30 maart starten wij met leeswerkboekje 2 van Humpie Dumpie.

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 


27 mrt 2021 - De lente
                                   De thema tafel

 

             

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


27 mrt 2021 - Rekendag 2021
Preview foto  

In groep 3 maken de kinderen kennis met de euromunten en -biljetten.

 

De geldsommen die aan de orde komen zijn:

* Kleuren van munten om een bedrag te maken.

* Geld tellen. Hoeveel euro's / cent tel je?

* Gepast betalen t/m 20 euro.

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 


21 mrt 2021 - Weekplanning
 

Weekplanning 22 maart - 26 maart

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


21 mrt 2021 - Leestoets kern 8
 

Vrijdag 26 maart

 

1 minuut leestoets kern 8

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


19 mrt 2021 - Veilig Leren Lezen Kern 9
Taal/leesdoelen voor de komende weken (22 maart- 9 april)

 

Dit leert je kind in kern 9

 

In kern 9 maakt je kind kennis met steeds meer nieuwe lettercombinaties. aai, ooi, oei komen voor in eenvoudige woorden als ‘kraai’, ‘kooi’, ‘groei’

Het thema van deze kern is: ‘Hé, hoe kan dat?’ Kinderen gaan aan de slag met allerlei onderzoekjes en proefjes. In deze kern maakt je kind ook al kennis met  tweelettergrepige woordenvijver,  bakker, kasten, balkon, poedel’. Het zijn nog woorden zonder open lettergreep. Ook komen woorden aan de orde zoals: ‘bedoel’, ‘verhaal’, ‘gezin’.

 

Begrijpend lezen

 

In kern 9 maakt je kind kennis met allerlei oefenvormen voor begrijpend lezen. Enkele voorbeelen: Je kind krijgt steeds een zin of een korte tekst. Daarna worden 3 uitspraken gedaan. Slechts 1 van de 3 uitspraken past bij de zin of tekst.

Voorbeeld: Els maakt een jurk. Die is voor de pop van Noor. Bij deze korte tekst staat een tekening. Je kind kan kiezen uit de volgende uitspraken:

 1.      De pop is van Els.
 2.      Noor maakt een jurk.
 3.      De jurk is voor de pop.

Waarschijnlijk zal je kind in het begin fouten maken bij deze oefenvorm, omdat het te snel denkt dat een bepaalde uitspraak wel goed zal zijn. Je kind leert dat het de gekozen uitspraak goed moet controleren door de zin of tekst nog een keer te lezen.

 

Zinnen in de juiste volgorde plaatsen

 

Ook het plaatsen van zinnen in de juiste volgorde met behulp van een plaatje is een van de oefenvormen. Met behulp van slechts één afbeelding kiest het kind welke van de zinnen de eerste zin is, welke de volgende etc. 

 

Veilig en vlot kern 9

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


09 mrt 2021 - Rekenen De wereld in Getallen
 

Rekenen / Wereld in getallen

De doelen voor de komende periode (8 maart  t/m 2 april)

 

De wereld in getallen blok 2B

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


25 feb 2021 - Lees- en rekentoets

Maandag 1 maart 1 minuut leestoets kern 7

 

Donderdag 4 maart rekentoets blok 1B

 

Vrijdag 5 maart rekentoets blok 1B vervolg.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


25 feb 2021 - Veilig Leren Lezen
Taal- leesdoelen voor de komende periode ( 1 maart t/m 19 maart)

 

In kern 8 leert uw kind:
Woorden:

 

bank  en licht

Woorden met twee medeklinkers vooraan (zoals 'zwaan') en achteraan
(bijvoorbeeld 'kast') komen uitgebreid aan bod.
Daarnaast oefent uw kind met samenstellingen:
Ook leert uw kind woorden met een open klinker achteraan lezen, bijvoorbeeld: 'ga', 'zo' en 'nu' Bovendien leren de kinderen in kern 8 de "nk" van bank en de "ch" van licht.

Op het podium

Tijdens deze kern krijgt het thema ‘Op het podium’ veel aandacht. Voorlezen, voordragen, optreden, verkleden zijn sleutelwoorden in allerlei activiteiten.
Uw kind kan nu alle letters vlot benoemen en opschrijven. Steeds vaker zal het spontaan iets opschrijven. Wijs uw kind niet op alle schrijffouten: creativiteit en spontaniteit zijn belangrijker dan foutloos schrijven. Bovendien is uw kind verder met lezen dan met spelling. 

Veilig en vlot kern 8

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10 feb 2021 - Planning 10 febr. - 12 febr.
Beste ouders,

Bij deze de weekplanning van 10 februari - 12 februari

Weekplanning 10 februari t/m 12 februari

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


31 jan 2021 - Weekplanning 1 febr. - 5 febr.

Beste ouders,

 

Bij deze de weekplanning van maandag 1 februari t/m vrijdag 5 februari.

 

Klik op de link:

 

Weekplanning week 5 maandag 1 februari t/m vrijdag 5 februari

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


31 jan 2021 - Veilig Leren Lezen Kern 7
Taal / leesdoelen voor de komende weken (1 februari - 19 februari) 

 

Kern 7: sch -woorden en -ng woorden 

 

In deze kern leert uw kind:
Letters: hoofdletters
Woorden: 'sch'-woorden, woorden met de '-ng' klank

Alle letters compleet
In de kernen 1 tot en met 6 heeft uw kind alle letters geleerd.

In principe kan het nu eenvoudige eenlettergrepige woorden lezen.

Alleen moet het herkennen van woorden nu nog worden versneld en geautomatiseerd.

 

In de kernen 7 tot en met 12 leert uw kind woorden lezen die wat moeilijker zijn.

Dit zijn de lastige eenlettergrepige woorden zoals kist, drop, hond, slang, bank, springt, meeuw, ja, zo en woorden van 2 en 3 lettergrepen.

Ook oefent uw kind om niet meer spellend te lezen.

Die lastige eenlettergrepige woorden worden niet allemaal tegelijkertijd aangeboden en geoefend.

Ze zijn verdeeld over verschillende kernen.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


24 jan 2021 - Weekplanning 25 jan. - 29 jan.
Beste ouders,

 

Bij deze de weekplanning van maandag 25 januari - vrijdag 29 januari.

 

Klik op weekplanning: 25 jan. - 29 jan.

 

Weekplanning 25 januari - 29 januari

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


23 jan 2021 - Humpie Dumpie (begrijpend lezen)
Preview foto Op dinsdag 26 januari starten wij met leeswerkboekje 1 van Humpie Dumpie.

 

De titel Wat is er loos in goos?

 

Leesmaatje 'Humpie' en doemaatje 'Dumpie' nemen jonge boekenwurmen mee op leesavontuur.

Humpie zorgt voor prikkelende leesteksten en Dumpie voor uitdagende opdrachten.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


23 jan 2021 - Rekenen Blok 1B
Rekendoelen voor de komende 5 weken (25 januari - 5 maart)

 

Klik op: Doelen Rekenen Blok 1b.

 

Doelen Rekenen Blok 1b.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


17 jan 2021 - Weekplanning 18 jan. - 22 jan.
Beste ouders,

 

Bij deze de weekplanning van maandag 18 januari - vrijdag 22 januari.

Klik op weekplanning 18 jan. - 22 jan.

 

Weekplanning 18 jan. - 22. jan.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


12 jan 2021 - Lees- en rekentoets
 

Afname leestoets kern 5 op vrijdag 29 januari.

Afname leestoets kern 6 op woensdag 3 februari.

Afname rekentoets blok 4A op vrijdag 5 februari.

 

De kinderen die online les volgen, halen de toetsen in wanneer ze weer op school zijn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


11 jan 2021 - Weekplanning 11 jan. - 15 jan.
Beste ouders,

 

Bij deze de weekplanning van maandag 11 jan. - vrijdag 15 jan. 

Klik op: Weekplanning 11 jan. - 15 jan.

 

Weekplanning 11 jan. - 15 jan.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10 jan 2021 - Mededeling
Beste ouders,

 

De kinderen van de groepen 3 krijgen vanaf maandag 11 januari fysiek onderwijs.

We starten om 9.00 uur met de lessen en eindigen om 12.00 uur.

Wilt u erop toezien dat uw kind op tijd aanwezig is.

Een vriendelijk verzoek om uw kind uiterlijk 12.15 uur op plein 2 op te halen.

 

De kinderen nemen de onderstaande lees / werkboeken mee naar school:

 • Rekenwerkboek 3A2
 • Veilig Leren Lezen werkboek 5 en 6
 • Leesboek maan 5 en 6
 • Schrijfboek 3B
 • Pluswerkboek / zonwerkboek indien uw kind dat heeft meegekregen

 

Met vriendelijke groet,

Asha Ramautarsing

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10 jan 2021 - Veilig Leren Lezen Kern 6
Taal/leesdoelen voor de komende weken (11 januari t/m 29 januari)

 

Kern 6: In deze kern leert uw kind:


Letters: g - ui - au - f - ei
Woorden: geit, uil, pauw, duif, ei

Alle letters compleet In kern 6 leert uw kind de laatste nieuwe letters.

Op het eind van deze kern zijn 34 letters aan de orde geweest. Het zijn lettertekens voor alle 34 klanken die in eenvoudige woorden met de combinatie medeklinker-klinker-medeklinker voorkomen.

Ook woorden met klinker-medeklinker (uit) of medeklinker–klinker (kei) kunnen worden gelezen.

De nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan de hand van het voorleesverhaal, behorend bij het thema ‘Wat komt er uit een ei?’.

Aan het eind van kern 6 vindt de wintersignalering plaats.

Dit zijn toetsen die ons belangrijke informatie verschaffen over de vorderingen van de leerlingen.

Veilig en Vlot Kern 6

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~01 jan 2021 - Nieuwjaars wens
Preview foto  

Beste ouders en lieve kinderen,

 

Ik wens jullie allemaal een gelukkig, liefdevol, warm, gezond en schitterend 2021 toe.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


19 dec 2020 - Kerst
 

                    Sterren uitknippen en kerstkaarten maken.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


15 dec 2020 - Onderwijs op afstand
Beste ouders,

 

 

Bij deze de weekplanning. voor woensdag 16, donderdag 17 en vrijdag 18 december.

 

 

Klik op weekplanning week 51

 

 

Weekplanning week 51 woensdag 16 december t/m vrijdag 18 december

De leerlingen ontvangen de link om deel te nemen aan de lessen.

 

Schema voor de online lessen:

 

 

Groep 1:

Maandagdinsdagwoensdagdonderdag en vrijdag

Tijd: 09.30 uur - 10.30 uur

 

 

 

Groep 2:

Maandagdinsdagwoensdagdonderdag en vrijdag

Tijd: 11.00 uur - 12.00 uur

 

 

 

Vragenuur voor de hele klas: 

maandagdinsdagwoensdagdonderdag en vrijdag

Tijd: 12.30 uur - 13.30 uur

 

 

Groep 1

 

Groep 2

 

Tijd: 9.30u – 10.30u

 

Tijd: 11.00u – 12.00u

 

1.Atish

 

1.Aarush

 

2.Aviano

 

2.Jayani

 

3. Deliana

 

3.Jiya

 

4.Desha

 

4.Julie

 

5.Emory

 

5.Keshwani

 

6.Gyan

 

6.Leeyam

 

7.Jayla

 

7.Mohini

 

8.Levani

 

8.Pavan

 

9.Meera

 

9.Piya

 

10.Navleendeep

 

10.Raniya

 

11.Pari

 

11.Richano S.

 

12.Rajveer

 

12.Sakshi

 

13.Rishano R.

 

13.Semmy

 

14.Shandree

 

14.Shanaya

 

15.Sriradha

 

15.Ansh

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


06 dec 2020 - Thema Sint
                    De  thematafel                                                                   

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


04 dec 2020 - Rekenen De wereld in getallen
Rekendoelen voor de komende weken ( 14 december - 18 januari )

 

Klik op: De wereld in getallen blok 4a

 

De wereld in getallen blok 4a

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


04 dec 2020 - Afname 3e methode gebonden rekentoets
Op maandag 7 december wordt de 3e methode gebonden rekentoets afgenomen.

 

De volgende onderdelen worden in deze toets getoetst:

* Het herkennen van getalbeelden op het rekenrek

* Het splitsen van hoeveelheden

* Het bepalen van bedekte hoeveelheden door gebruik te maken van de 5 / 10             structuur

* Bewerkingen bussommen

* Bewerkingen +  en  -  tot 10

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 


26 nov 2020 - Taal Veilig Leren Lezen kern 5
Taal/leesdoelen voor de komende weken (7 december t/m 8 januari).

 

Kern 5

In deze kern leert uw kind:

Letters: eu - j - ie - l - ou - uu 
Woorden: reus, jas, riem, bijl, hout, vuur

 

Uw kind kent inmiddels al heel wat letters. De komende weken komen daar nieuwe letters bij: de eu van reus,  de j van jas,  de ie van riem de l van bijl,  de ou van hout en  de uu van vuur. 
Het thema van deze kern is ‘sprookjes’ of ‘verhalen en vertellingen’. De nieuwe woorden worden aangeboden in een sprookje over een reus, of in een verhaal over een verhalenverteller die verhalen vertelt over Sinterklaas, kerst of over de winter.

 

De letter eu

In deze kern leert uw kind onder andere de letters bij de klanken eu – ou. Net als de reeds bekende letters ij en oe bestaan deze ‘letters’ uit 2 tekens. Voor de kinderen is de eu echter één letter. U praat dus over de letter –eu-. Niet over de letters e-u.

 

Wisselwoorden

Uw kind krijgt elke kern oefeningen om de nieuwe letters te oefenen en toe te voegen aan reeds bekende letters. Zo leren kinderen ook woorden lezen in rijtjes. In elk woord wordt een letter vervangen door een andere letter. Dat kan de letter vooraan, in het midden of achteraan in het woord zijn. Op deze manier oefent uw kind om met letters die het kent nieuwe woorden te maken. 'Vuur' kan bijvoorbeeld worden veranderd in 'vaar', 'veer' en 'voor', maar ook in 'duur', 'muur' en 'zuur'. Oefen samen en laat uw kind wisselwoorden maken met de laatstgeleerde woorden en letters.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


25 nov 2020 - Afname taal- en leestoets van Kern 4
Op woensdag 2 december wordt Kern 4 van de methode Veilig Leren Lezen afgesloten middels een toets.

Toetsles Kern 4 bestaat uit de onderdelen:

* Controletaak 1: Klankpositie bepalen
M.b.v. deze taak kun je nagaan of de kinderen de positie van een klank in een woord kunnen bepalen. Als volgt: Ik zeg een woord “boos”. Waar hoor je de “oo” in “boos”, vooraan, achteraan of in het midden? Kleur het juiste vakje. 

* Controletaak 2: Letterkennis
M.b.v. deze taak kun je nagaan hoe het gesteld is met de letterkennis van de kinderen. Ze horen een bepaalde klank en zoeken vervolgens de bijbehorende letter uit de zes gegeven letters. 
In deze controletaak komen alle letters van kern 4 aan de orde. 
Ook zijn er letters uit de kernen 1, 2 en 3 opgenomen.

* Controletaak 3: Synthesewoorden lezen
De kinderen lezen de woorden die bij de tekening staan en kleuren het vakje 
voor het juiste woord.


Donderdag 3 december

Afname 1 minuut leestoets kern 4

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


15 nov 2020 - Divali viering
 

 

 

 

  

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 


10 nov 2020 - Taal Veilig Leren Lezen kern 4
Taal/leesdoelen voor de komende 3 weken (16 nov t/m 4 dec)

 

In kern 4 leert uw kind:
Letters: h – w – o – a – u
Woorden: huis, weg, bos, tak, hut

 

De letters i – m – r – v – s – aa – p – e – t – ee – n – b – oo zijn bekende letters geworden.
De nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan de hand van een verhaal over oma die met kinderen naar het bos gaat en verdwaalt. Het thema van kern 4 is: ‘ waar ben ik’. Dit thema heeft veel mogelijkheden om rondom ‘woonomgeving‘ of bijvoorbeeld verkeer allerlei activiteiten te doen. Ook ‘het bos’ kan als thema gekozen worden.

 

De derde-persoons-t 
In deze kern leert je kind het lezen van werkwoorden met de derde-persoons-t, zoals: loopt, maakt, rent. Je zult merken dat uw kind steeds meer en beter leert lezen. Vertel hoe knap je dat vindt!

 

Waarom leer ik eigenlijk lezen?
Je kind leert niet alleen nieuwe woorden en letters maar ontdekt ook steeds meer waar lezen toe dient: je kunt genieten van een verhaal, je kunt informatie opzoeken in een boek of een gids en je kunt elkaar op papier een boodschap doorgeven!

 

Veilig en Vlot kern 4


09 nov 2020 - Divali
Preview foto Vrijdag 13 november Divali viering 

09 nov 2020 - Afname taal- en leestoets kern 3
Donderdag 12 november: taaltoets kern 3 

 

De toetsles kern 3 bestaat uit de onderdelen:

 

* Controle taak 1: Auditieve analyse
De opdrachten worden als volgt gegeven. Ik zeg een woord “boom”.
Waar hoor je de “b” in boom.
De kinderen zetten een kruisje in het juiste vakje.

* Controletaak 2: Grafeem/foneem- kennis
M.b.v. deze taak wordt de letterkennis van de kinderen gecontroleerd.
Het gaat om de letters: k, oe, oo, z, ij, d, n, t, r.
Deze letters komen in Kern 3 regelmatig aan de orde.

* Controletaak 3
Deze taak geeft informatie over de vaardigheid in het zelfstandig lezen van woorden. De kinderen lezen de woorden die bij de illustratie staan en plaatsen een kruisje in het vakje voor het juiste woord.

 

* Letterdictee 
De gevraagde letters van kern 1 tot en met kern 3 opschrijven.

 

Maandag 16 november: 1 minuut leestoets kern 3.

 


02 nov 2020 - Het Nationaal Schoolontbijt
Preview foto Dinsdag 3 november  het Nationaal Schoolontbijt.

We ontbijten van 8.45 uur - 9.45 uur.

 

De kinderen van groep 3A hoeven geen bord, beker en bestek mee te nemen.


31 okt 2020 - Rekenen De wereld in getallen
Rekendoelen voor de komende weken (9 november - 7 december)

 

Klik op De wereld in getallen blok 3

 

De wereld in getallen Blok 3A

 


30 okt 2020 - Afname 2e methode gebonden rekentoets
Op maandag 2 november wordt de 2e methode gebonden rekentoets afgenomen.

 

De onderdelen die getoetst worden zijn:

 • Begrippen meer, minder en evenveel
 • Het tellen van hoeveelheden tot en met 10
 • Het tellen van hoeveelheden, koppeling aan de getallenlijn
 • Splitsen van hoeveelheden tot en met 6
 • Het invullen van ontbrekende getallen op een getallenlijn

19 okt 2020 - Shubh navratri
Preview foto  

Zaterdag 17 oktober t/m zondag 25 oktober

 

Beste ouders en lieve kinderen,

 

Ik wens jullie allen een shubh navratri.


18 okt 2020 - Fijne herfstvakantie
Preview foto  

 


11 okt 2020 - Taal veilig leren lezen kern 3
Taal / leesdoelen voor de komende weken (26 oktober t/m 13 november)

 

Kern 3
In deze kern leert uw kind:
Letters: d - oe - k - ij - z
Woorden: doos, poes, koek, ijs, zeep 

Deze nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan de hand van een verhaal uit een reuzenboek. In dit verhaal vinden kinderen in een wensdoos telkens een nieuwe verrassing.
 

Het thema van deze kern is

‘Wat zit erin?’


Uw kind is bij het begin van kern 3 alweer een week of zeven in groep 3. Steeds meer woorden kunnen worden gelezen. Uw kind leert niet alleen nieuwe letters en woorden, maar oefent deze ook op verschillende manieren.

Een voorbeeld van zo’ n oefening is het invullen van letters in woorden waarin een letter ontbreekt.
Bij het stukje ‘-en’ kan het kind kiezen uit b, p en r om er een compleet woord van te maken. Het plaatje dat naast het woord afgebeeld wordt geeft aan welk woord bedoeld is  (ben, pen of ren).


Uw kind leest ook al korte zinnen:
ik eet een vis.
een kip en een aap.
tim zit bij een boom.

Uw kind kan veilig en vlot woorden van Kern 3  ook digitaal oefenen.
Klik op onderstaande link.

Veilig en Vlot kern 3 

 


11 okt 2020 - Afname taal- en leestoets van kern 2
Donderdag 15 oktober: Taaltoets kern 2.


Toetsles Kern 2 bestaat uit de onderdelen:
 

• Controle taak 1: Auditieve analyse
De opdrachten worden als volgt gegeven. Ik zeg een woord “pet”.
Waar hoor je de “p” in pet.
De kinderen zetten een kruisje in het juiste vakje.

• Controletaak 2: Grafeem/foneem- kennis
M.b.v. deze taak wordt de letterkennis van de kinderen gecontroleerd.
Het gaat om de letters: i, m, r, v, s, p, aa, e, t, ee, n, b, oo.
Deze letters komen in Kern 2 regelmatig aan de orde.

• Controletaak 3
Deze taak geeft informatie over de vaardigheid in het zelfstandig lezen van woorden. De kinderen lezen de woorden (4) die bij de illustratie staan en kleuren het vakje voor het juiste woord.

 

 

Vrijdag 16 oktober: 1 minuut leestoets kern 2.

 


06 okt 2020 - Bezoek Museum Meermanno
Op donderdag 8 oktober gaan wij naar het Meermanno Museum.

 

Les: Letterfeestje.

 

Locatie: Museum Meermanno (Prinsessegracht 30)

Tijd: 9.15 uur - 11.15 uur

 


04 okt 2020 - Rekenen: De Wereld in Getallen
Rekendoelen voor de komende weken (05 oktober 2020 t/m 06 november 2020)

 

Klik op onderstaande link:

 

De wereld in getallen Blok 2A


22 sep 2020 - Afname 1e methode gebonden rekentoets
Op maandag 28 september wordt de 1e methode gebonden rekentoets afgenomen.

 

De volgende onderdelen worden in deze toets getoetst:

-          Schrijven van de getallen tot en met 10.

-          Herkennen van getalbeelden.

-          Vergelijken van hoeveelheden: het begrip minder.

-          Tellen van hoeveelheden tot en met 10.

-          Plaatsen van getallen op de getallenlijn.

-          Invullen van ontbrekende getallen op een getallenlijn.

 


19 sep 2020 - Taal Veilig Leren Lezen kern 2
Taal / leesdoelen voor de komende weken (28 september - 16 oktober)

 

Kern 2      

In deze kern leert uw kind:

de letters: t – n – b – oo – ee   

de woorden: teen - een - neus - buik - oog.

 

De letters   i - m - r - v - s – aa - p – e   zijn bekende letters geworden.

De letters   t – ee - n – b – oo   komen daarbij met behulp van de woorden: teen, een, neus, buik, oog.

Deze woorden passen bij het thema: ‘Mijn lijf’. Je kind krijgt deze woorden aangeboden met behulp van een verhaal dat verteld wordt aan de hand van een reuzenboek.

In dat verhaal moeten 2 kinderen naar zwemles, maar door een ongelukje komen ze daar niet terecht.

 

Hakken en plakken

Naast het uitbreiden van de letterkennis, werkt je kind ook aan de vaardigheden die nodig zijn om te kunnen lezen: woorden in stukjes hakken (letters of klanken) en die stukjes weer aan elkaar plakken tot een woord.

Met behulp van de tot nu toe geleerde letters kunnen ook andere woorden worden gemaakt dan bovenstaande woorden, bijvoorbeeld: vaar, kaas, pit, raam, boos.

Dat is een ontdekkingsreis met steeds meer ontdekkingen en uitdagingen.

 


19 sep 2020 - Afname taal- en leestoets van kern 1
Op donderdag 24 september wordt kern 1 van onze taalmethode Veilig Leren Lezen afgesloten middels een toets.

Toetsles Kern 1 bestaat uit de onderdelen:
• Controle taak 1: Auditieve synthese
De opdrachten worden als volgt gegeven. Ik zeg een woord in stukjes: r/aa/m/.
De kinderen zetten een kring om het plaatje dat erbij hoort.


• Controletaak 2: Grafeem/foneem- kennis
M.b.v. deze taak wordt nagegaan hoe het gesteld is met de letterkennis van de kinderen.
Het gaat om de letters: i, m, r, v, s, p, aa, e.
Deze letters komen in Kern 1 regelmatig aan de orde.


• Controletaak 3
Deze taak geeft informatie over de vaardigheid in het zelfstandig lezen van woorden. De kinderen lezen de woorden (4) die bij de illustratie staan en kleuren het vakje voor het juiste woord.

Op vrijdag 25 september wordt de 1 minuut leestoets van kern 1 afgenomen.


11 sep 2020 - Digitale-Informatie-en-kennismakingsavond
Beste ouders,

 

Bijgaand treft u linkjes met powerpoint presentaties die bestemd zijn voor de kennismakings- / informatieavond.


04 sep 2020 - Huiswerk
Huiswerk

 

De kinderen krijgen vrijdag huiswerk mee. Op de maandag moet het huiswerk ingeleverd worden. Wilt u erop toezien dat uw kind het huiswerk maakt.


04 sep 2020 - Rekenen De wereld in getallen
Rekendoelen voor de komende weken (31 augustus - 2 oktober)

 

Klik op: Rekenen doelen blok 1.

 

Rekenen doelen blok 1


04 sep 2020 - Taal Veilig Leren Lezen kern 1
Taal / leesdoelen voor de komende weken (31 augustus - 25 september)

 

Kern 1: 

In deze kern leert uw kind:

 •          Letters: m - r - v - i - s - aa - p - e
 •          Woorden: ik - maan - roos - vis - sok – aan – pen - en

Aan de hand van deze woorden leert uw kind de letters. Deze letters spreekt uw kind uit met hun klank, dus niet met de alfabetnaam van de letters. Uw kind zegt dus mmmmm en rrrrr in plaats van 'em' en 'er'. Het is heel belangrijk dat u dat ook doet!

 

Klanken

Sommige kinderen ontdekken in de woorden niet alleen de letter die bij dat woord wordt aangeboden (zoals –r- van roos) maar ze ontdekken ook de klanken van de andere letters: -oo- en –s-. Voor sommige kinderen is het een extra uitdaging om ook met die letters te experimenteren. Als deze kennis er niet spontaan is, dring het dan niet op. Het belast het kind onnodig. De basiskennis blijft alsnog het belangrijkst.

 

Systeem van schrift

Aan de hand van de oefeningen in de klas ontdekt uw kind langzaam maar zeker het systeem van ons schrift: woorden bestaan uit losse letters en met die losse letters kun je oneindig veel nieuwe woorden maken. Vis bestaat uit de letters v-i s. Van vis kun je heel makkelijk -is- maken. En met de -m- van maan krijg je het woordje -mis-. Het lijkt zo simpel, maar voor kinderen is dit een heel belangrijke ontdekking.

 

De komende 4 weken zullen onderstaande woorden geoefend worden.

Klik op veilig en vlot kern 1.

 

Veilig en vlot Kern 1

 


30 aug 2020 - welkom
Preview foto Beste ouders,

 

Op de klassensite van groep 3A vindt u vele informatie over de onderwerpen die wij in de  klas behandelen.

 

Voor vragen kunt u mij altijd mailen aramautarsing@shrivishnu.nl

 

Gymnastiek

Woensdag en vrijdag.

Gymkleding en  schoenen met witte zolen zijn verplicht.

De kinderen nemen hun gymspullen iedere maandag mee naar school.

Op de vrijdag nemen ze hun gymspullen weer mee naar huis.