1
 

Groep 3A

Welkom op de klassensite van groep 3A.

 

BERICHTEN

09 mei 2022 - Veilig Leren Lezen
 

Vrijdag 13 mei

 

Afname 1 minuut leestoets kern 10

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


09 mei 2022 - Rekentoets
 

Dinsdag 10 mei

 

Rekentoets blok 7

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


12 apr 2022 - Pasen
 

Paasontbijt op woensdag 13 april.

 

We gaan met z'n allen lekker ointbijten.

 

Voor de kleine pauze fruit en drank meegeven.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10 apr 2022 - Taal Veilig Leren Lezen Kern 10
 

Taal/leesdoelen voor de komende weken (11 april t/m 13 mei)

Kern 10: moeder-geluk-eerlijk.

In deze kern leert uw kind: vooral woorden met 2 lettergrepen.
Uw kind leert hoe woorden als 'moe-der', 'ge-luk', 'eer-lijk', 'bui-ten', 'ver-haal',

'schat-tig', 'schui-ven', 'be-doel' en 'hel-ling' worden gelezen.
Het ontdekt en leest lettergrepen, die ook wel 'stukjes van woorden' worden genoemd.

De leesmoeilijkheden breiden zich uit.

Woorden met ieuw, eeuw en uw worden geoefend, woorden als plant en straat komen aan de orde.

 

 

Veilig en vot kern 10

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


06 apr 2022 - Leestoets kern 9
 

Maandag 11 april

 

Afname: 1 minuut leestoets kern 9

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


28 mrt 2022 - Rekenen: De Wereld in Getallen
Rekenen Blok 7

 

Rekendoelen voor de komende 4 weken ( 28 maart t/m 11 mei)

 

Doelenkaart de Wereld in getallen 5 Blok 7

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


23 mrt 2022 - Rekentoets blok 6
Vrijdag 25 maart

 

Rekentoets blok 6

 

De volgende onderdelen worden getoetst:

 

* Splitsen t/m 10

 

* Hoeveelheden tot en met 20 op het rekernrek aflezen.

   10 boven en 8 onder, samen 18

 

* De volgorde van de getallen tot en met 100 kennen en opschrijven. Welk getal ervoor / erna.

 

* Getallen van klein naar groot opschrijven.

 

* Getallen tussen 10 en 20 splitsen in tien en eenheden.

   vb: 15 = 10 + 5             19 = 10 + 9 

 

*  1 uur eerder en 1 uur vroeger.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~     


18 mrt 2022 - Veilig Leren Lezen
Taal/leesdoelen voor de komende weken (21 maart- 8 april)

 

Dit leert je kind in kern 9

 

In kern 9 maakt je kind kennis met steeds meer nieuwe lettercombinaties. aai, ooi, oei komen voor in eenvoudige woorden als ‘kraai’, ‘kooi’, ‘groei’

Het thema van deze kern is: ‘Hé, hoe kan dat?’ Kinderen gaan aan de slag met allerlei onderzoekjes en proefjes. In deze kern maakt je kind ook al kennis met  tweelettergrepige woordenvijver,  bakker, kasten, balkon, poedel’. Het zijn nog woorden zonder open lettergreep. Ook komen woorden aan de orde zoals: ‘bedoel’, ‘verhaal’, ‘gezin’.

 

Begrijpend lezen

 

In kern 9 maakt je kind kennis met allerlei oefenvormen voor begrijpend lezen. Enkele voorbeelen: Je kind krijgt steeds een zin of een korte tekst. Daarna worden 3 uitspraken gedaan. Slechts 1 van de 3 uitspraken past bij de zin of tekst.

Voorbeeld: Els maakt een jurk. Die is voor de pop van Noor. Bij deze korte tekst staat een tekening. Je kind kan kiezen uit de volgende uitspraken:

 1.      De pop is van Els.
 2.      Noor maakt een jurk.
 3.      De jurk is voor de pop.

Waarschijnlijk zal je kind in het begin fouten maken bij deze oefenvorm, omdat het te snel denkt dat een bepaalde uitspraak wel goed zal zijn. Je kind leert dat het de gekozen uitspraak goed moet controleren door de zin of tekst nog een keer te lezen.

 

Zinnen in de juiste volgorde plaatsen

 

Ook het plaatsen van zinnen in de juiste volgorde met behulp van een plaatje is een van de oefenvormen. Met behulp van slechts één afbeelding kiest het kind welke van de zinnen de eerste zin is, welke de volgende etc. 

 

Veilig en vlot kern 9 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


18 mrt 2022 - Leestoets kern 8
 

Maandag 21 maart: 1 minuut leestoets Kern 8

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


18 mrt 2022 - Humpie Dumpie
                                            We zijn deze week gestart met 

                          Leeswerkboekje 2: in de bus bij roel

                                               

 

         Roel, bestuurder van de bus, begroet elke passagier op een heel bijzondere manier.

                               Elke begroeting introduceert een nieuw hoofdstuk. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


18 mrt 2022 - Holi
                                             Beste ouders en lieve kinderen,

 

                                                         Happy Holi

 

                       

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


26 feb 2022 - Voorjaarsvakantie
                                   Beste ouders en lieve kinderen,

 

              Maandag 28 februari - vrijdag 4 maart: Voorjaarsvakantie.

                                Geniet van de mooie dagen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


23 feb 2022 - Rekenen: De Wereld in Getallen
Rekenen Blok 6

 

Rekendoelen voor de komende 4 weken (21 februari 2022 t/m 25 maart)

 

Doelenkaart de wereld in getallen Blok 6

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


14 feb 2022 - Veilig Leren Lezen Kern 8
Taal/leesdoelen voor de komende weken (21 februari - 18 maart)

 

Kern 8:
In deze kern leert uw kind:
Woorden: bank en licht

Woorden met 2 medeklinkers vooraan (zoals 'zwaan') en achteraan (bijvoorbeeld 'kast') komen

uitgebreid aan bod.

Daarnaast oefent uw kind met samenstellingen:

Ook leert uw kind woorden met een open klinker achteraan lezen, bijvoorbeeld: 'ga', 'zo' en 'nu'.

 

Veilig en vlot kern 8

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 


13 feb 2022 - Rekentoets
Vrijdag 18 februari

 

Afname: rekentoets blok 5.

 

De volgende onderdelen worden getoetst:

 

* Orientatie getallen

- Hoeveelheden t/m 10 op het rekenrek opzetten en aflezen.

- De volgorde van de getalsymbolen 0 t/m 50 kennen.

  

*Optellen en aftrekken

- Optel- en aftrekcontexten t/m 10 koppelen aan het plus- en minteken.

- Herkennen van +1; +2; en dubbelsommen.

 

*Geld

- Bedragen t/m 10 euro herkennen en samenstellen met munten van 1 en 2 euro, en biljetten van 5 euro.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


13 feb 2022 - Afname leestoets van Kern 7
Vrijdag 18 februari

 

Afname 1 minuut leestoets kern 7.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


31 jan 2022 - Veilig Leren Lezen Kern 7
Taal / leesdoelen voor de komende weken (31 januari - 18 februari) 

 

Kern 7: sch -woorden en -ng woorden 

 

In deze kern leert uw kind:
Letters: hoofdletters
Woorden: 'sch'-woorden, woorden met de '-ng' klank

Alle letters compleet

In de kernen 1 tot en met 6 heeft uw kind alle letters geleerd.

In principe kan het nu eenvoudige eenlettergrepige woorden lezen.

Alleen moet het herkennen van woorden nu nog worden versneld en geautomatiseerd.

 

In de kernen 7 tot en met 12 leert uw kind woorden lezen die wat moeilijker zijn.

Dit zijn de lastige eenlettergrepige woorden zoals

kist, drop, hond, slang, bank, springt, meeuw, ja, zo en woorden van 2 en 3 lettergrepen.

Ook oefent uw kind om niet meer spellend te lezen.

Die lastige eenlettergrepige woorden worden niet allemaal tegelijkertijd aangeboden en geoefend.

Ze zijn verdeeld over verschillende kernen.

  

De komende weken zullen onderstaande woorden geoefend worden.

Klik op Veilig en vlot kern 7.

 

Veilig en vlot kern 7  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


24 jan 2022 - Rekenen
 

Rekenen Blok 5

 

Rekendoelen voor de komende 4 weken (24 januari 2022 t/m 18 februari 2022)

 

Klik op de doelenkaart

 

Doelenkaart De wereld in getallen Blok 5

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


21 jan 2022 - Afname taal- en leestoets kern 6
Op woensdag 26 januari wordt Kern 6 van de methode Veilig Leren Lezen afgesloten middels een toets.

Toetsles Kern 6 bestaat uit de onderdelen:

 

* Controletaak 1: Letterkennis

 De genoemde letters omcirkelen.

 

* Controletaak 2: Begrijpend lezen
Er staan 5 tekeningen. Bij elke tekening staan 3 zinnen. De kinderen kruisen het goede hokje aan, dat bij het plaatje hoort.

 

* Controletaak 3 en 4: Letterdictee

De genoemde letters van kern 1 t/m 6 opschrijven.

 

 

Op vrijdag 28 januari

* 1 minuut leestoets kern 6

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 


18 jan 2022 - Humpie Dumpie
             Dinsdag 18 januari starten we met Humpie Dumpie.

                                       Leeswerkboekje 1.

 

                            

 

Humpie Dumpie is een uitgave van leeswerkboekjes voor groep 3, richt zich op begrijpend leren lezen en leesbeleving.

 

Humpie Dumpie wil interactief leesgedrag bij kinderen stimuleren door opdrachten direct te relateren aan korte teksten.

 

Met de boekjes kan zelfstandig het begrijpend lezen geoefend worden waarbij persoonlijke leesbeleving een centrale rol heeft.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


16 jan 2022 - Rekentoets

Donderdag 20 januari

Afname: Rekentoets blok 4

 

De onderdelen die getoetst zullen worden:

 

Oriëntatie getallen

Hoeveelheden t/m 20 tellen

-door groepjes van 5 te maken

-door te turven

 

-de volgorde van de cijfers 0 t/m 30 kennen.

 

Splitsen

-de splitsingen van 6, 7, 8, en 9 kennen.

 

Tijd

-De kloktijden bepalen bij halve uren.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


04 jan 2022 - Veilig Leren Lezen Kern 6
Taal/leesdoelen voor de komende weken (10 januari t/m 28 januari)

 

Kern 6: In deze kern leert uw kind:

                                

Alle letters compleet. In kern 6 leert uw kind de laatste nieuwe letters.

Op het eind van deze kern zijn 34 letters aan de orde geweest. Het zijn lettertekens voor alle 34 klanken die in eenvoudige woorden met de combinatie medeklinker-klinker-medeklinker voorkomen.

 

Ook woorden met klinker-medeklinker (uit) of medeklinker–klinker (kei) kunnen worden gelezen.

De nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan de hand van het voorleesverhaal, behorend bij het thema ‘Wat komt er uit een ei?’.

Aan het eind van kern 6 vindt de wintersignalering plaats.

Dit zijn toetsen die ons belangrijke informatie verschaffen over de vorderingen van de leerlingen.

 

De komende weken zullen onderstaande woorden geoefend worden.

Klik op Veilig en vlot kern 6.

                            

Veilig en vlot kern 6                              

                                                                                                                                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                                                               


04 jan 2022 - Afname taal- en leestoets van kern 5
 

Op dinsdag 11 januari wordt Kern 5 van de methode Veilig Leren Lezen afgesloten middels een toets.

Toetsles Kern 5 bestaat uit de onderdelen:

* Controletaak 1: Letterkennis
M.b.v. deze taak wordt de letterkennis getest.
Ze horen een bepaalde klank en zoeken vervolgens de bijbehorende letter uit de zes gegeven letters.

* Controletaak 2: Begrijpend lezen
Deze taak geeft informatie over het zelfstandig lezen en begrijpen van korte zinnetjes.
Bij elke tekening staan 3 zinnen. Slechts één van die zinnen past bij het plaatje.


* Controletaak 3: Klankpositie bepalen
M.b.v. deze taak kun je nagaan of de kinderen de positie van een klank in een woord kunnen bepalen. Als volgt: Ik zeg een woord “boos”. Waar hoor je de “oo” in “boos”, vooraan, achteraan of in het midden? Kleur het juiste vakje.

Woensdag 12 januari 1 minuut leestoets kern 5

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


01 jan 2022 - Nieuwjaars wens
 

Beste ouders en lieve kinderen,

 

Ik wens jullie allemaal een gelukkig, liefdevol, warm, gezond en schitterend 2022 toe.

 

                              

          

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


18 dec 2021 - Kerstbrunch
Lieve ouders,

 

Namens de kinderen en mij heel hartelijk bedankt voor de nasibami rauwkostvegetarische sambal barakroket loempiagulab djamundawetchocola  -- koekjes.

 

We hebben een heel mooie jaarafsluiting gehad met veel eten, drinken, muziek en dans. Jullie hebben ons ontzettend verwend. Vriendelijk bedankt.

 

                          

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


18 dec 2021 - Kerstfeest
                                                      De kerststal

                             

 

             

 

             

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


05 dec 2021 - Rekenen: De Wereld in Getallen

Rekenen Blok 4

 

Rekendoelen voor de komende 4 weken (6 december t/m 14 januari)

 

Doelenkaart De wereld in getallen Blok 4

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


05 dec 2021 - Taal Veilig Leren Lezen kern 5
Taal/leesdoelen voor de komende weken (6 december t/m 24 december).

 

Kern 5

In deze kern leert uw kind:

Letters: eu - j - ie - l - ou - uu 
Woorden: reus, jas, riem, bijl, hout, vuur

 

 

Uw kind kent inmiddels al heel wat letters. De komende weken komen daar nieuwe letters bij: de eu van reus,  de j van jas,  de ie van riem de l van bijl,  de ou van hout en  de uu van vuur. 
Het thema van deze kern is ‘sprookjes’ of ‘verhalen en vertellingen’. De nieuwe woorden worden aangeboden in een sprookje over een reus, of in een verhaal over een verhalenverteller die verhalen vertelt over Sinterklaas, kerst of over de winter.

 

De letter eu

In deze kern leert uw kind onder andere de letters bij de klanken eu – ou. Net als de reeds bekende letters ij en oe bestaan deze ‘letters’ uit 2 tekens. Voor de kinderen is de eu echter één letter. U praat dus over de letter –eu-. Niet over de letters e-u.

 

Wisselwoorden

Uw kind krijgt elke kern oefeningen om de nieuwe letters te oefenen en toe te voegen aan reeds bekende letters. Zo leren kinderen ook woorden lezen in rijtjes. In elk woord wordt een letter vervangen door een andere letter. Dat kan de letter vooraan, in het midden of achteraan in het woord zijn. Op deze manier oefent uw kind om met letters die het kent nieuwe woorden te maken. 'Vuur' kan bijvoorbeeld worden veranderd in 'vaar', 'veer' en 'voor', maar ook in 'duur', 'muur' en 'zuur'. Oefen samen en laat uw kind wisselwoorden maken met de laatstgeleerde woorden en letters.

 

Veilig en vlot kern 5

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


03 dec 2021 - Sintviering 3 december
                                    Sintviering 3 december

 

   

 

                                        Pieten diploma

 

   

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


28 nov 2021 - Rekentoets

Donderdag 2 december

Afname: Rekentoets blok 3

 

De onderdelen die getoetst zullen worden:

 

Oriëntatie getallen

- Getallen tot en met 20 kunnen verbinden op de getallenlijn.

- Hoeveelheden tot en met 20 kunnen tellen.

- Wat is meer? Vergelijken.

 

Splitsen

- Bij een afbeelding de splitsing van 4, 5, 6 bedenken en het splitsschema invullen.

 

Meetkunde

-Tellen van blokken in een eenvoudig blokkenbouwsel

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


28 nov 2021 - Afname taal- en leestoets van Kern 4

 

Woensdag 1 december

Afname 1 minuut leestoets kern 4.

 

 

Op donderdag 2 december wordt Kern 4 van de methode Veilig Leren Lezen afgesloten middels een toets.

Toetsles Kern 4 bestaat uit de onderdelen:

* Controletaak 1: Klankpositie bepalen
M.b.v. deze taak kun je nagaan of de kinderen de positie van een klank in een woord kunnen bepalen. Als volgt: Ik zeg een woord “boos”. Waar hoor je de “oo” in “boos”, vooraan, achteraan of in het midden? Kleur het juiste vakje. 

* Controletaak 2: Letterkennis
M.b.v. deze taak kun je nagaan hoe het gesteld is met de letterkennis van de kinderen. Ze horen een bepaalde klank en zoeken vervolgens de bijbehorende letter uit de zes gegeven letters. 
In deze controletaak komen alle letters van kern 4 aan de orde. 
Ook zijn er letters uit de kernen 1, 2 en 3 opgenomen.

* Controletaak 3: Synthesewoorden lezen
De kinderen lezen de woorden die bij de tekening staan en kleuren het vakje 
voor het juiste woord.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


16 nov 2021 - Voorstelling Rood Capeje
Beste ouders,

Op vrijdag 19 november heeft groep 3A een voorstelling op school: Rood Capeje.

Tijd: 10.30 uur – 11.15 uur.

 

                                  

 

Korte beschrijving:

Roodkapje wil een superheld zijn.

Ze maakt van haar kapje een supercape en gaat op zoek naar superman.

Onderweg redt ze allerlei sprookjesfiguren, die ook geen zin meer hebben om te wachten op een prins.

 

Een modern fantasierijk sprookje.

 

Tijdens de voorstelling maken de kinderen samen met Rood Capeje hun eigen sprookjesdans.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10 nov 2021 - Taal Veilig Leren Lezen kern 4

Taal/leesdoelen voor de komende 3 weken (15 nov t/m 3 dec)

 

In kern 4 leert uw kind:
Letters: h – w – o – a – u
Woorden: huis, weg, bos, tak, hut

      

  

De letters i – m – r – v – s – aa – p – e – t – ee – n – b – oo zijn bekende letters geworden.
De nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan de hand van een verhaal over oma die met kinderen naar het bos gaat en verdwaalt. Het thema van kern 4 is: ‘ waar ben ik’. Dit thema heeft veel mogelijkheden om rondom ‘woonomgeving‘ of bijvoorbeeld verkeer allerlei activiteiten te doen. Ook ‘het bos’ kan als thema gekozen worden.

 

De derde-persoons-t 
In deze kern leert je kind het lezen van werkwoorden met de derde-persoons-t, zoals: loopt, maakt, rent. Je zult merken dat uw kind steeds meer en beter leert lezen. Vertel hoe knap je dat vindt!

 

Waarom leer ik eigenlijk lezen?
Je kind leert niet alleen nieuwe woorden en letters maar ontdekt ook steeds meer waar lezen toe dient: je kunt genieten van een verhaal, je kunt informatie opzoeken in een boek of een gids en je kunt elkaar op papier een boodschap doorgeven!

 

De komende weken zullen onderstaande woorden geoefend worden.

Klik op Veilig en vlot kern 4.

 

Veilig en vlot kern 4

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


09 nov 2021 - Nishaya 6 jaar
                                   

                                 Van harte gefeliciteerd.

 

    

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


07 nov 2021 - Afname taal- en leestoets kern 3
Donderdag 11 november: taaltoets kern 3 

 

Toetsles kern 3 bestaat uit de onderdelen:

 

* Controle taak 1: Auditieve analyse
De opdrachten worden als volgt gegeven. Ik zeg een woord “boom”.
Waar hoor je de “b” in boom.
De kinderen zetten een kruisje in het juiste vakje.

* Controletaak 2: Grafeem/foneem- kennis
M.b.v. deze taak wordt de letterkennis van de kinderen gecontroleerd.
Het gaat om de letters: k, oe, oo, z, ij, d, n, t, r.
Deze letters komen in Kern 3 regelmatig aan de orde.

* Controletaak 3
Deze taak geeft informatie over de vaardigheid in het zelfstandig lezen van woorden. De kinderen lezen de woorden die bij de illustratie staan en plaatsen een kruisje in het vakje voor het juiste woord.

 

 

Vrijdag 12 november: 1 minuut leestoets kern 3.

 

* Letterdictee

De kinderen moeten de opgenoemde letters van kern 1 tot en met kern 3 kunnen opschrijven.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


06 nov 2021 - Rekenen: De Wereld in Getallen
Rekenen Blok 3

 

Rekendoelen voor de komende 4 weken (8 november t/m vrijdag 3 december)

 

Klik op de doelenkaart

 

Doelenkaart De Wereld in getallen 5 Blok 3

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


03 nov 2021 - Divali
                                         Donderdag 4 november Divali 

                                    

    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


15 okt 2021 - Herfstvakantie
                            Lieve kinderen en beste ouders,

 

                    Een hele fijne herfstvakantie toegewenst.

 

       

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


15 okt 2021 - Taal Veilig leren lezen kern 3
Taal / leesdoelen voor de komende weken (25 oktober t/m 12 november)

 

Kern 3
In deze kern leert uw kind:
Letters: d - oe - k - ij - z
Woorden: doos, poes, koek, ijs, zeep 

 

Deze nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan de hand van een verhaal uit een reuzenboek. In dit verhaal vinden kinderen in een wensdoos telkens een nieuwe verrassing.
 

Het thema van deze kern is

‘Wat zit erin?’


Uw kind is bij het begin van kern 3 alweer een week of zeven in groep 3. Steeds meer woorden kunnen worden gelezen. Uw kind leert niet alleen nieuwe letters en woorden, maar oefent deze ook op verschillende manieren.

Een voorbeeld van zo’ n oefening is het invullen van letters in woorden waarin een letter ontbreekt.
Bij het stukje ‘-en’ kan het kind kiezen uit b, p en r om er een compleet woord van te maken. Het plaatje dat naast het woord afgebeeld wordt geeft aan welk woord bedoeld is  (ben, pen of ren).


Uw kind leest ook al korte zinnen:
ik eet een vis.
een kip en een aap.
tim zit bij een boom.

De komende weken zullen onderstaande woorden geoefend worden.

Klik op Veilig en vlot kern 3.

 

Veilig en vlot kern 3

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


14 okt 2021 - Rekenactiviteiten
                De kinderen uitdagen om te gaan rekenen.

 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


14 okt 2021 - Verjaardag van Shay en Neharika op dinsdag 12 oktober
                                   

                                Lieve Shay en Neharika,

 

             Van harte gefeliciteerd met jullie 6e verjaardag.

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


13 okt 2021 - Gymles
                                   

                                   Gymles van juf Laura

 

 

 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


07 okt 2021 - Studiedag
                                           Studiedag op vrijdag 15 oktober.

 

                                           De kinderen zijn op die dag vrij.

                              

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


06 okt 2021 - Verjaardag van Jayson
                      Lieve Jayson,

 

                                    Van harte gefeliciteerd met je verjaardag.

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


05 okt 2021 - Afname taal- en leestoets van kern 2

Woensdag 13 oktober: 1 minuut leestoets kern 2

Donderdag 14 oktober: Taaltoets kern 2.


Toetsles Kern 2 bestaat uit de onderdelen:
 

• Controle taak 1: Auditieve analyse
De opdrachten worden als volgt gegeven. Ik zeg een woord “pet”.
Waar hoor je de “p” in pet.
De kinderen zetten een kruisje in het juiste vakje.

• Controletaak 2: Grafeem/foneem- kennis
M.b.v. deze taak wordt de letterkennis van de kinderen gecontroleerd.
Het gaat om de letters: i, m, r, v, s, p, aa, e, t, ee, n, b, oo.
Deze letters komen in Kern 2 regelmatig aan de orde.

• Controletaak 3
Deze taak geeft informatie over de vaardigheid in het zelfstandig lezen van woorden. De kinderen lezen de woorden (4) die bij de illustratie staan en kleuren het vakje voor het juiste woord.

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 


01 okt 2021 - Navratan
Donderdag 7 oktober - vrijdag 15 oktober

 

Navratan is een negen nachten durende devotionele dienst die gewijd wordt aan de verering van Durga Mata.

 

Durga Mata wordt beschouwd als de “Godin van de oorlog”.

Durga Mata heeft namelijk 9 dagen een intense strijd gevoerd met de onoverwinnelijke demon Mahishasura.

Op de negende dag heeft zij de demon onthoofd waardoor er weer vrede heerste.


                         

 

Tijdens de negen nachten durende devotionele dienst, worden de negen manifestaties van Durga Mata vereerd.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


01 okt 2021 - Kinderboekenweek

De 67ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van woensdag 6 t/m 17 oktober 2021.

                         

Thema Kinderboekenweek 2021: Beroepen

'Worden wat je wil' waarbij kinderen alle beroepen kunnen worden die ze willen en alvast kunnen dromen over later.

 

De Kinderboekenweek is de grootste leesbevorderingscampagne voor kinderen in Nederland en heeft als doel zoveel mogelijk kinderen te enthousiasmeren om boeken te lezen.

             

 

 

De leerlingen mogen in de periode van 6 t/m 17 oktober verkleed (in een bepaald beroep) naar school komen.

Op dinsdag 12 oktober hebben wij bezoek gehad van een brandweerman.

 

Hij heeft het gehad over:

-Wat is de brandweer?

-Wat heeft een brandweerman aan?

-Waarmee kun je brand blussen?

-Vlam in de pan.

-Huis in brand (rook)

-Wat doet de brandweer nog meer dan brand blussen?

 

De kinderen waren heel erg enthousiast en betrokken.

 

  

 

 

 

 

Op woensdag 13 oktober hebben we bezoek gehad van een kapster.

 

Ze heeft het gehad over:

-Het knippen en verven van het haar

-Het gebruik van shampoo en airconditioner

-Hoe het haar te wassen

-Massagebewegingen op het natte haar

-Beschadigd haar (puntjes) knippen

     Een paar kinderen uit de groep willen ook kapper worden.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


01 okt 2021 - Dierendag
Maandag 4 oktober Dierendag

           

Dit is de dag dat je je lievelings gezelschapsdieren extra verwent en in het zonnetje zet.                                           

Het is ook een moment om stil te staan bij het lot van dieren die het minder goed hebben dan onze huisdieren.

 

De kinderen mogen maandag hun favoriete dierenknuffel mee naar school nemen. 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


29 sep 2021 - Rekenen: De Wereld in Getallen
Rekenen Blok 2

Rekendoelen voor de komende 5 weken ( 29 september t/m  3 november)

 

Klik op de doelenkaart.

Doelenkaart De Wereld in getallen 5 Blok 2

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


24 sep 2021 - Veilig Leren Lezen
Preview foto Taal / leesdoelen voor de komende weken

(27 september - 15 oktober)

 

Kern 2      

In deze kern leert uw kind:

de letters: t – n – b – oo – ee   

de woorden: teen - een - neus - buik - oog.

 

De letters   i - m - r - v - s – aa - p – e   zijn bekende letters geworden.

De letters   t – ee - n – b – oo   komen daarbij met behulp van de woorden: teen, een, neus, buik, oog.

Deze woorden passen bij het thema:Mijn lijf. Je kind krijgt deze woorden aangeboden met behulp van een verhaal dat verteld wordt aan de hand van een reuzenboek.

In dat verhaal moeten 2 kinderen naar zwemles, maar door een ongelukje komen ze daar niet terecht.

 

Hakken en plakken

Naast het uitbreiden van de letterkennis, werkt je kind ook aan de vaardigheden die nodig zijn om te kunnen lezen: woorden in stukjes hakken (letters of klanken) en die stukjes weer aan elkaar plakken tot een woord.

Met behulp van de tot nu toe geleerde letters kunnen ook andere woorden worden gemaakt dan bovenstaande woorden, bijvoorbeeld: vaar, kaas, pit, raam, boos.

Dat is een ontdekkingsreis met steeds meer ontdekkingen en uitdagingen.

 

De komende 3 weken zullen onderstaande woorden geoefend worden.

Klik op veilig en vlot kern 2.

 

Veilig en vlot kern 2

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


17 sep 2021 - Afname taal- en leestoets van kern 1

Op maandag 27 september wordt de 1 minuut leestoets van kern 1 afgenomen.

 

Op dinsdag 28 september wordt kern 1 van onze taalmethode Veilig Leren Lezen afgesloten middels een toets.

Toetsles Kern 1 bestaat uit de onderdelen:
• Controle taak 1: Auditieve synthese
De opdrachten worden als volgt gegeven. Ik zeg een woord in stukjes: r/aa/m/.
De kinderen zetten een kring om het plaatje dat erbij hoort.


• Controletaak 2: Grafeem/foneem- kennis
M.b.v. deze taak wordt nagegaan hoe het gesteld is met de letterkennis van de kinderen.
Het gaat om de letters: i, m, r, v, s, p, aa, e.
Deze letters komen in Kern 1 regelmatig aan de orde.


• Controletaak 3
Deze taak geeft informatie over de vaardigheid in het zelfstandig lezen van woorden. De kinderen lezen de woorden (4) die bij de illustratie staan en kleuren het vakje voor het juiste woord.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


16 sep 2021 - Gefeliciteerd
                                         6 jaar!!!!!!!!!!!!

 

               Lieve Dhyan van harte gefeliciteerd met je verjaardag

 

           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


16 sep 2021 - De bouwhoek
                                                 De bouwhoek

 

Kinderen vinden het vaak leuk om lekker te bouwen en het is ook nog eens heel goed voor hun ontwikkeling.

 

   ~              

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


16 sep 2021 - Kleien
                                              Kleien

                        

                  

 

Kleien stimuleert de fijne motoriek.

Het traint de spieren en technieken die nodig zijn om te leren schrijven in groep 3.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


16 sep 2021 - De leeshoek
                                                             De leeshoek

                                

                  

 

De leeshoek is een ruimte waarin kinderen heerlijk ontspannen een boek kunnen lezen.

Een ideale leeshoek straalt rust en gezelligheid uit en werkt uitnodigend.

De kinderen kunnen in de leeshoek gemakkelijk en zelfstandig boeken kiezen, lezen en terugplaatsen.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


16 sep 2021 - De schoolfotograaf
Beste ouders,

 

Op donderdag 23 en woensdag 29 september komt de schoolfotograaf.

 

                  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


16 sep 2021 - Tangrampuzzel
Tangrampuzzel

 

Met behulp van de tangrampuzzel (met hulplijnen) mochten de kinderen figuren omvormen en construeren.

De bedoeling van het tangrampuzzel was om met 7 platte stukken figuren na te leggen.

 

                            

 

Kinderen ontdekten zo allerlei eigenschappen van vormen en figuren.

Ze ontdekten bijvoorbeeld dat figuren dezelfde vorm kunnen hebben, terwijl ze niet even groot zijn.

Elk kind kreeg 5 driehoeken in 3 maten, 1 vierkant en 1 parallellogram.

 

Door te schuiven en te draaien, ontdekten ze dat je met 2 driehoeken een vierkant, of een grotere driehoek kunt maken.

 

                 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


16 sep 2021 - Woordkaartjes
                                          Woordkaartjes

 

                 Woorden van kern 1 op een leuke manier aanbieden.

 

  

                  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


16 sep 2021 - Tip Top
                                                  Tip Top

 

                          

 

Een speels en aantrekkelijk oefenmateriaal dat aansluit bij de kernen 1 tot en met 6 van Veilig Leren Lezen.

Kinderen kunnen zelfstandig spelen met de speldoos en opdrachtkaarten.

Er zijn opdrachten rond technisch- en begrijpend lezen.   

 

                       

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 


14 sep 2021 - Presentatie info avond
Beste ouders,

 

Bij deze de presentatie van de info avond.

 

Klik op onderstaande link.

 

 


11 sep 2021 - Kennismakingsgesprekken
                                   

Op woensdag 15 en vrijdag 17 september zijn er kennismakingsgesprekken.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10 sep 2021 - De woordendoos
De woordendoos

 

Een materiaal waarmee de kinderen spelenderwijs leren lezen.

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10 sep 2021 - Het klikklakboekje

Het Klikklakboekje

 

Doordat er steeds nieuwe letters op verschillende posities (begin – midden – eind) in het klikklakboekje bijkomen en de letters los te bewegen zijn, ontdekken kinderen dat ze nieuwe woorden kunen

maken en oefenen ze de elementaire leeshandeling

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


01 sep 2021 - Prinsen- en Prinsessendag
 

Activiteit: Prinsen- en Prinsessendag

                        

                 

 

Wanneer: Vrijdag 3 september

 

Waar: In de klas.

 

Tijd: 11.45 uur – 12.15 uur.

 

Groep 3 maakt kennis met de prins en prinses. Er wordt gelezen, de kinderen maken een klassenfoto en zullen deze versieren.

Daarna is er een kleine minidisco-in de klas met de prins en prinses.

 

                                                                    Disco 

 

 

 

Het bezoek/de activiteit duurt 30 minuten.

De kinderen mogen als prins  / prinses verkleed naar school komen, superleuk.

 

De gymlessen komen vrijdag te vervallen.

 

                                           Verkleed als prins en prinsessen.

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


30 aug 2021 - Voorlezen
                   

 

                                            Beste ouders,

 

Waarom elke dag 15 minuten voorlezen een must is!

 

De voordelen van voorlezen

 

 • voorlezen stimuleert het inlevingsvermogen
 • voorlezen vergroot de liefde voor boeken
 • voorlezen werkt rustgevend
 • voorlezen versterkt de relatie tussen voorlezer en kind
 • voorlezen zorgt voor hogere schoolresultaten
 • voorlezen zorgt ervoor dat kinderen zich beter uiten
 • voorlezen verhoogt de concentratie
 • als er veel wordt voorgelezen, zorgt dit er (vaak) voor dat kinderen later ook meer zelf gaan lezen

 

Tips voor het voorlezen

 

 1. Lees elke dag minimaal 15 minuten voor. Neem de tijd en leg je telefoon even weg.
 2. Zorg voor een gevarieerd aanbod in boeken zodat je kind in aanraking komt met veel nieuwe woorden. 
 3. Vermijd en versimpel moeilijke woorden niet, maar leg ze uit.
 4. Speel in op de interesses van je kind.
 5. Stel vragen over de betekenis van woorden en het verhaal.
 6. Lees zelf ook. Goed voorbeeld doet volgen.
 7. Lees verhalen opnieuw voor. Herhaling zorgt ervoor dat kinderen meer woorden leren en dat het woord- en verhaalbegrip diepgaander is.

 

Vraag je kind het verhaal samen te vatten, wanneer je een boek weer oppakt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


28 aug 2021 - Welkom
Preview foto Lieve kinderen en ouders,

 

Wat fijn dat jullie er weer zijn in het nieuwe schooljaar.

Van harte welkom. En wel, groep 3A!

 

In de groep zitten er 25 kinderen, 14 jongens en 11 meisjes.

 

Gedurende het schooljaar kunt u op de klassensite belangrijke informatie en groepsactiviteiten vinden.

Samen met u en uw kind hoop ik een gezellig en leerzaam jaar van te maken.

 

Mocht u vragen of mededelingen hebben, dan kunt u mij mailen

aramautarsing@shrivishnu.nl

 

Gymnastiek

Dinsdag en vrijdag.

Gymkleding en schoenen met witte zolen zijn verplicht.

De kinderen nemen hun gymspullen iedere maandag mee naar school.

Op de vrijdag nemen ze hun gymspullen weer mee naar huis.

 

Huiswerk

 

De kinderen krijgen vrijdag huiswerk mee. Op de maandag moet het huiswerk ingeleverd worden. Wilt u erop toezien dat uw kind het huiswerk maakt. 

 

Ziekmelding

 

Mocht uw kind wegens ziekte of om een andere reden niet naar school kunnen komen, wilt u dat dan vóór het begin van de lessen telefonisch doorgeven aan de conciërge.

Het telefoonnummer van de school is 0703885961.

U mag mij ook appen of mailen.

 

Lezen

Uw kind krijgt om de 3 weken een stencil met woordjes mee naar huis. De bedoeling is dat u dagelijks de woordjes met uw kind oefent / leest. Na 3 weken wordt er een leestoets afgenomen.

 

Tip: Zet alle leesbladen die uw kind naar huis meeneemt in een map.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


28 aug 2021 - Taal Veilig Leren Lezen kern 1
Taal / leesdoelen voor de komende 4 weken (30 augustus - 24 september)

 

Kern 1: 

In deze kern leert uw kind:

 •          Letters: m - r - v - i - s - aa - p - e
 •          Woorden: ik - maan - roos - vis - sok – aan – pen - en

      

Aan de hand van deze woorden leert uw kind de letters. Deze letters spreekt uw kind uit met hun klank, dus niet met de alfabetnaam van de letters. Uw kind zegt dus mmmmm en rrrrr in plaats van 'em' en 'er'. Het is heel belangrijk dat u dat ook doet!

 

Klanken

Sommige kinderen ontdekken in de woorden niet alleen de letter die bij dat woord wordt aangeboden (zoals –r- van roos) maar ze ontdekken ook de klanken van de andere letters: -oo- en –s-. Voor sommige kinderen is het een extra uitdaging om ook met die letters te experimenteren. Als deze kennis er niet spontaan is, dring het dan niet op. Het belast het kind onnodig. De basiskennis blijft alsnog het belangrijkst.

 

Systeem van schrift

Aan de hand van de oefeningen in de klas ontdekt uw kind langzaam maar zeker het systeem van ons schrift: woorden bestaan uit losse letters en met die losse letters kun je oneindig veel nieuwe woorden maken. Vis bestaat uit de letters v-i s. Van vis kun je heel makkelijk -is- maken. En met de -m- van maan krijg je het woordje -mis-. Het lijkt zo simpel, maar voor kinderen is dit een heel belangrijke ontdekking.

 

De komende 4 weken zullen onderstaande woorden geoefend worden.

Klik op veilig en vlot kern 1.

 

Veilig en vlot Kern 1

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~