1

Groep 3A

Welkom op de klassensite van groep 3A.

 

BERICHTEN

07 jun 2019 - CITO
Preview foto Vanaf dinsdag 11 juni: start DMT leestoetsen

 

Maandag 17 juni: Rekenen en Wiskunde 1

                             Spelling 1

 

Dinsdag 18 juni:  Rekenen en Wiskunde 2

                             Spelling 2

 

Woensdag 19 juni: Begrijpend lezen: 1

 

Maandag 24 juni: Begrijpend lezen 2


27 mei 2019 - Hemelvaart
Preview foto Op donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei zijn de kinderen vrij i.v.m. Hemelvaart.

21 mei 2019 - Schoolsportdag
Preview foto Schoolsportdag op woensdag 22 mei

 

Dagprogramma

 

08.00u - 08.45u: Verzamelen van alle kinderen op school.

 

09.00u - 09.15u: Klassen lopen gezamenlijk naar het Vermeerpark. Indelen van de groepen.

 

09.30u: Aanvang sportdag.

 

09.30u - 10.25u: Zevenkamp. Groepen 1 en 2 spelen spelletjes op het middenterrein.

 

10.25u - 10.55u: Pauze

 

11.00u - 11.40u: Vervolg zevenkamp. Groepen 1 en 2 spelen spelletjes op het middenterrein.

 

11.45u - 12.15u: Opruimen. Prijsuitreiking winnaars zevenkamp groep 3 en 4. Traktatie.

 

12.15u: Klassen lopen weer naar school.


13 mei 2019 - Bezoek schoolfotograaf
Preview foto      

Dinsdag 14 mei

 

Say cheese !!!!!!!!!


02 mei 2019 - Veilig Leren Lezen Kern 11
Taal / leesdoelen voor de komende weken (13 mei - 31 mei)

 

Kern 11: vragen, prachtig en appelmoes
In deze kern leert uw kind:  Woorden met 2 en 3 lettergrepen.

 

In kern 11 wordt verder geoefend met woorden waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, maar nu beginnen de woorden met een cluster. Het gaat om woorden als: vragen, spelen, schotel, sturen. Ook komen tweelettergrepige woorden voor die eindigen op ‘lijk’, ‘tig, of ‘ing’, zoals moeilijk, prachtig, koning. En er wordt een begin gemaakt met eenvoudige drielettergrepige woorden zoals appelmoes, vuilnisbak en blokkendoos.


Het thema van kern 11 is ‘mijn lievelingsboek’. Opzoekboeken, dagboeken, woordenboeken, leesboeken, atlassen, kortom alle boeksoorten kunnen een plek krijgen in deze kern.


14 apr 2019 - Taal Veilig Leren Lezen Kern 10
Taal/leesdoelen voor de komende weken (8 april t/m 10 mei)

Kern 10: moeder-geluk-eerlijk.

In deze kern leert uw kind: vooral woorden met 2 lettergrepen.
Uw kind leert hoe woorden als 'moe-der', 'ge-luk', 'eer-lijk', 'bui-ten', 'ver-haal', 'schat-tig', 'schui-ven', 'be-doel' en 'hel-ling' worden gelezen.
Het ontdekt en leest lettergrepen, die ook wel 'stukjes van woorden' worden genoemd. De leesmoeilijkheden breiden zich uit. Woorden met ieuw, eeuw en uw worden geoefend, woorden als plant en straat komen aan de orde.

 


09 apr 2019 - Resultaten DGO
Beste ouders,

 

Vrijdag 29 maart is het Derde Groepsonderzoek met mij besproken.

Maandag 1 april hebben de kinderen het resultaat van het Derde Groepsonderzoek meegekregen.

Mochten er vragen zijn of wilt u in gesprek met mij over het resultaat, laat het weten.

 

Asha Ramautarsing


05 apr 2019 - Wetenschap en Techniek
Preview foto Vrijdag 12 april

 

Wetenschap en Techniek

Een les over geluid.


04 apr 2019 - Museon
Preview foto  

Op maandag 15 april gaan we naar het museon voor de les "Wat je droomt ben je zelf".

Tijd: 9.15 uur - 10.30 uur.


04 apr 2019 - Bezoek bibliotheek
 

Donderdag 11 april om 9.00 uur.

Bezoek bibliotheek.


04 apr 2019 - Schoolproject
 

Maandag 8 april

Tijd: 9.45 uur - 10.45 uur

Schoolproject: Wij zijn Nederland.

 

Een voorstelling, die in de klas gespeeld wordt voor kinderen.


01 apr 2019 - Rekenen Blok 3b
Maandag 1 april tot en met vrijdag 17 mei.

De komende 5 weken zullen de onderstaande rekendoelen aan de orde komen.


Rekenen Blok 3b


16 mrt 2019 - Taal Veilig Leren Lezen kern 9
Taal / leesdoelen voor de komende 3 weken (18 maart t/m 5 april)

 

Kern 9: bedoel - verhaal - gezin

Dit leert uw kind in deze kern:

 •          Uw kind maakt kennis met steeds meer nieuwe lettercombinaties. Aai, ooi, oei komen voor in eenvoudige woorden als ‘kraai’, ‘kooi’, ‘groei’.

Het thema van deze kern is: ‘Hé, hoe kan dat?’ Kinderen gaan aan de slag met allerlei onderzoekjes en proefjes. In deze kern maakt uw kind ook al kennis met tweelettergrepige woorden: vijver, bakker, kasten, balkon, poedel’. Het zijn nog woorden zonder open lettergreep. Ook komen woorden aan de orde zoals: ‘bedoel’, ‘verhaal’, ‘gezin’.

 

Begrijpend lezen

In kern 9 maakt uw kind kennis met allerlei oefenvormen voor begrijpend lezen.

Enkele voorbeelen: Uw kind krijgt steeds een zin of een korte tekst. Daarna worden 3 uitspraken gedaan. Slechts 1 van de 3 uitspraken past bij de zin of tekst.

 •          Voorbeeld: Els maakt een jurk. Die is voor de pop van Noor. Bij deze korte tekst staat een tekening. Uw kind kan kiezen uit de volgende uitspraken: 
  (1) De pop is van Els. 
  (2) Noor maakt een jurk. 
  (3) De jurk is voor de pop.
 •          Waarschijnlijk zal uw kind in het begin fouten maken bij deze oefenvorm, omdat het te snel denkt dat een bepaalde uitspraak wel goed zal zijn. Uw kind leert dat het de gekozen uitspraak goed moet controleren door de zin of tekst nog een keer te lezen. 

Woordweb

Het maken van een woordweb komt in deze kern regelmatig aan de orde. Uitgaand van een kernwoord, bijvoorbeeld ‘wiel’ kunnen woorden worden gezocht die betrekking hebben op dat begrip. De woorden worden eromheen geschreven.

 

Zinnen in de juiste volgorde plaatsen

Ook het plaatsen van zinnen in de juiste volgorde met behulp van een plaatje is een van de oefenvormen. Met behulp van slechts één afbeelding kiest het kind welke van de zinnen de eerste zin is, welke de volgende etc.


14 feb 2019 - Veilig Leren Lezen Kern 8
Taal/leesdoelen voor de komende weken (18 februari - 15 maart)

 

Kern 8:
In deze kern leert uw kind:
Woorden: bank en licht

Woorden met 2 medeklinkers vooraan (zoals 'zwaan') en achteraan (bijvoorbeeld 'kast') komen

uitgebreid aan bod.

Daarnaast oefent uw kind met samenstellingen:

Ook leert uw kind woorden met een open klinker achteraan lezen, bijvoorbeeld: 'ga', 'zo' en 'nu'.


01 feb 2019 - CITO toetsen
Preview foto Maandag 4 februari       Rekenen deel 1

                                       Woordenschat deel 1

 

Dinsdag 5 februari         Rekenen deel 2

                                       Woordenschat deel 2

 

Woensdag 6 februari     Spelling deel 1

 

Vrijdag 8 februari          Spelling deel 2

 

De DMT leestoetsen worden in de week van 4 februari afgenomen!!!


30 jan 2019 - Veilig Leren Lezen kern 7
Taal/leesdoelen voor de komende weken (28 januari - 15 februari) 
Kern 7: sch -woorden en ng woorden

 

In deze kern leert uw kind:
Letters: hoofdletters 
Woorden: 'sch'-woorden, woorden met de 'ng'-klank 

Alle letters compleet
In de kernen 1 tot en met 6 heeft uw kind alle letters geleerd.

In principe kan het nu eenvoudige eenlettergrepige woorden lezen.

Alleen moet het herkennen van woorden nu nog worden versneld en geautomatiseerd.

In de kernen 7 tot en met 12 leert uw kind woorden lezen die wat moeilijker zijn.

Dit zijn de lastige eenlettergrepige woorden zoals kist, drop, hond, slang, bank, springt, meeuw, ja, zo en woorden van 2 en 3 lettergrepen.

Ook oefent uw kind om niet meer spellend te lezen.

Die lastige eenlettergrepige woorden worden niet allemaal tegelijkertijd aangeboden en geoefend.

Ze zijn verdeeld over verschillende kernen.


19 jan 2019 - Derde Groep Onderzoek
Preview foto Afname Derde Groep Onderzoek op dinsdag 22 en woensdag 23 januari

 

Het Derde Groep Onderzoek (DGO):

 

 • is een onderzoek dat bij leerlingen in groep 3 wordt afgenomen.
 • geeft inzicht in de onderwijsbehoeften van de individuele leerling.
 • heeft als doel in kaart te brengen wat een leerling nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen.
 • wordt door de leerkracht klassikaal afgenomen.
 • bestaat uit een papieren werkboekje met opdrachten.           

18 jan 2019 - Rekenen Blok 1B
Maandag 21 januari tot en met vrijdag 22 februari,

De komende 5 weken zullen de onderstaande rekendoelen aan de orde komen.

 

Doelen Rekenen Blok 1b.


13 jan 2019 - informatieavond groepen 3
Preview foto Maandag 14 januari.

 

18.00 uur - 19.00 uur: in de gymzaal

19.00 uur - 20.00 uur: in de groep

 

De ouders van groep 3A en groep 3B zitten om 19.00 uur in groep 3B.

U bent bij deze van harte welkom.


06 jan 2019 - Best wishes 2019
Preview foto  

               

                Voor alle lieve kinderen en hun ouders.

 

Een schitterend - gelukkig - prachtig - gezond - spetterend 2019

                           


06 jan 2019 - Veilig Leren Lezen Kern 6
Taal/leesdoelen voor de komende weken (8 januari t/m 25 januari)

 

Kern 6: In deze kern leert uw kind:


Letters: g - ui - au - f - ei
Woorden: geit, uil, pauw, duif, ei

Alle letters compleet In kern 6 leert uw kind de laatste nieuwe letters.

Op het eind van deze kern zijn 34 letters aan de orde geweest. Het zijn lettertekens voor alle 34 klanken die in eenvoudige woorden met de combinatie medeklinker-klinker-medeklinker voorkomen.

Ook woorden met klinker-medeklinker (uit) of medeklinker–klinker (kei) kunnen worden gelezen.

De nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan de hand van het voorleesverhaal, behorend bij het thema ‘Wat komt er uit een ei?’.

Aan het eind van kern 6 vindt de wintersignalering plaats.

Dit zijn toetsen die ons belangrijke informatie verschaffen over de vorderingen van de leerlingen.

Veilig en Vlot Kern 6


10 dec 2018 - Kerstdiner op woensdag 19 december
Preview foto 18.00 uur - 19.15 uur: groepen 1 t/m 4

 

18.00 uur - 19.30 uur: groepen 5 t/m 8

 

Inloop: Vanaf 17.30 uur.

 

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 worden in de groep opgehaald.


10 dec 2018 - Kerststukken maken
Preview foto Beste  ouders,

 

Op vrijdag 14 december wil ik met de kinderen van 13.00 uur – 14.45 uur kerststukken maken.

Wilt u zo vriendelijk zijn om oase met bakje, een kaars, dennetakjes en versieringen mee te geven.

Uw kind mag dit voor vrijdag 14 december meenemen naar school in een zakje.

Ouders die willen meehelpen met de kerststukken van hun kind, zijn bij deze van harte welkom.


06 dec 2018 - Taal Veilig Leren Lezen kern 5
Taal/leesdoelen voor de komende weken (3 december t/m 21 december).

 

Kern 5

In deze kern leert uw kind:

Letters: eu - j - ie - l - ou - uu 
Woorden: reus, jas, riem, bijl, hout, vuur

 

Uw kind kent inmiddels al heel wat letters. De komende weken komen daar nieuwe letters bij: de eu van reus, de j van jas, de ie van riem, de l van bijl, de ou van hout en de uu van vuur. 
Het thema van deze kern is ‘sprookjes’ of ‘verhalen en vertellingen’. De nieuwe woorden worden aangeboden in een sprookje over een reus, of in een verhaal over een verhalenverteller die verhalen vertelt over Sinterklaas, kerst of over de winter.

 

De letter eu

In deze kern leert uw kind onder andere de letters bij de klanken eu – ou. Net als de reeds bekende letters ij en oe bestaan deze ‘letters’ uit 2 tekens. Voor de kinderen is de eu echter één letter. U praat dus over de letter –eu-. Niet over de letters e-u.

 

Wisselwoorden

Uw kind krijgt elke kern oefeningen om de nieuwe letters te oefenen en toe te voegen aan reeds bekende letters. Zo leren kinderen ook woorden lezen in rijtjes. In elk woord wordt een letter vervangen door een andere letter. Dat kan de letter vooraan, in het midden of achteraan in het woord zijn. Op deze manier oefent uw kind om met letters die het kent nieuwe woorden te maken. 'Vuur' kan bijvoorbeeld worden veranderd in 'vaar', 'veer' en 'voor', maar ook in 'duur', 'muur' en 'zuur'. Oefen samen en laat uw kind wisselwoorden maken met de laatstgeleerde woorden en letters.

 


08 nov 2018 - Taal Veilig Leren Lezen kern 4
Taal/leesdoelen voor de komende 3 weken (12 nov t/m 30 nov)

 

In kern 4 leert uw kind:
Letters: h – w – o – a – u
Woorden: huis, weg, bos, tak, hut

 

De letters i – m – r – v – s – aa – p – e – t – ee – n – b – oo zijn bekende letters geworden.
De nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan de hand van een verhaal over oma die met kinderen naar het bos gaat en verdwaalt. Het thema van kern 4 is: ‘ waar ben ik’. Dit thema heeft veel mogelijkheden om rondom ‘woonomgeving‘ of bijvoorbeeld verkeer allerlei activiteiten te doen. Ook ‘het bos’ kan als thema gekozen worden.

 

De derde-persoons-t 
In deze kern leert je kind het lezen van werkwoorden met de derde-persoons-t, zoals: loopt, maakt, rent. Je zult merken dat uw kind steeds meer en beter leert lezen. Vertel hoe knap je dat vindt!

 

Waarom leer ik eigenlijk lezen?
Je kind leert niet alleen nieuwe woorden en letters maar ontdekt ook steeds meer waar lezen toe dient: je kunt genieten van een verhaal, je kunt informatie opzoeken in een boek of een gids en je kunt elkaar op papier een boodschap doorgeven!

 

Veilig en Vlot kern 4


05 nov 2018 - De wereld in getallen
Maandag 5 november t/m vrijdag 30 november.

 

De komende 4 weken zullen de onderstaande rekendoelen aan de orde komen.

Klik op: Rekendoelen blok 3.

 

Rekendoelen blok 3


05 nov 2018 - Inloopochtend
Dinsdag 6 november

 

Op deze dag kunt u zien hoe wij de dag starten met een leesles.

 

Lesinhoud:

- Lezen veilig en vlot kern 3 woorden

- Prentenboek, interactief voorlezen

 

U bent van harte welkom van 8.45 uur - 9.15 uur.


30 okt 2018 - Natuur- en Techniekspektakel 2018
Preview foto Natuur- en Techniekspektakel 2018

 

Iedereen is van harte welkom

op het Natuur- en Techniekspektakel

op zondag 25 november tussen 12.00 en 16.00 uur.

Een feest voor kinderen, vol activiteiten over natuur en techniek.  

Dus kom gezellig samen met je vrienden, vriendinnen en familie

 

De toegang is gratis!

 

Ga op kleinebeestjessafari, trap al fietsend een lekkere smoothie

en speel met technische speeltoestellen, gemaakt door PABO-studenten.

Zo is er voor iedereen wel wat te doen.

Het feest begint om 12:00 u. met een spannende openingsact.

Zorg dat je erbij bent!

 

Plaats:

De Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75 Den Haag

 

Tijdens het feest kun je een aantal activiteiten van de “50-dingenkaart” doen.

 

Kijk voor meer informatie op www.denhaag.nl/nme en daarna op de button

 


15 okt 2018 - Taal Veilig Leren Lezen kern 3
Taal/leesdoelen voor de komende weken (15 oktober t/m 9 november)

 

Veilig en vlot kern 3 pdf

 

De komende weken zullen de bovenstaande woorden geoefend worden. Klik op veilig en vlot kern 3 pdf.


Letters: d - oe - k - ij - z
Woorden: doos, poes, koek, ijs, zeep
Herhaling van de letters van kern 1 en 2: m - r - v - i - s - aa - p - e - t - ee - n - b - oo
           
Deze nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan de hand van een verhaal uit een reuzenboek. In dit verhaal vinden kinderen in een wensdoos telkens een nieuwe verrassing. Het thema van deze kern is ‘Wat zit erin?
 
Woorden en zinnen
Uw kind is bij het begin van kern 3 alweer een week of zeven in groep 3. Steeds meer woorden kunnen worden gelezen. Uw kind leert niet alleen nieuwe letters en woorden, maar oefent deze ook op verschillende manieren.
Een voorbeeld van zo'n oefening is het invullen van letters in woorden waarin een letter ontbreekt. Bij het stukje ‘-en’ kan het kind kiezen uit b, p en r om er een compleet woord van te maken. Het plaatje dat naast het woord afgebeeld wordt geeft aan welk woord bedoeld is (ben, pen of ren).
 
Uw kind leest ook al korte zinnen:
ik eet een vis.
een kip en een aap.
tim zit bij een boom.


01 okt 2018 - Veilig en vlot
Beste ouders,

 

De kinderen krijgen om de 3 weken leesbladen mee naar huis om te oefenen. In de 3e week wordt er per kern een 1 minuut leestoets afgenomen. Wilt u erop toezien dat uw kind thuis leest. Samen met uw kind lezen is veel leuker.


01 okt 2018 - Rekenen De wereld in getallen
Maandag 1 oktober t/m vrijdag 19 oktober.

 

De komende 3 weken zullen de onderstaande rekendoelen aan de orde komen.

Klik op: Rekendoelen blok 2.

 

Rekendoelen blok 2


01 okt 2018 - Kinderboekenweek
Preview foto Op woensdag 3 oktober gaat de kinderboekenweek van start. Het thema voor dit jaar is VRIENDSCHAP.

 

We zullen een vriendschapsbandje voor elkaar maken.

 

Indien u in die periode  ’s morgens wilt komen voorlezen voor de kinderen, bent u om 8.45 uur van harte welkom.

 


01 okt 2018 - Inloopochtend
Dinsdag 2 oktober

Op deze dag kunt u zien hoe wij de dag starten.

 

We starten met een rekenles.

Lesinhoud:

* Oefeningen met de getalvolgorde

* De getallenlijn tot en met 10

* De begrippen meer en minder

 

U bent van harte welkom van 8.45 uur – 9.15 uur.

 


23 sep 2018 - Taal Veilig Leren Lezen
Taal/leesdoelen voor de komende 3 weken (24 september t/m 12 oktober)

 

 Veilig en vlot kern 2 pdf

De komende 3 weken zullen de bovenstaande woorden geoefend worden. Klik op Veilig en vlot kern 2 pdf.

 

In kern 2 leert uw kind:

Letters: t – n – b – oo – ee 
Woorden: teen - een - neus - buik - oog

De letters  i - m - r - v - s – aa - p – e  zijn bekende letters geworden. De letters t – ee - n – b – oo komen daarbij met behulp van de woorden: teen, een, neus, buik, oog. Deze woorden passen bij het thema: ‘Mijn lijf’. Uw kind krijgt deze woorden aangeboden met behulp van een verhaal dat verteld wordt aan de hand van een reuzenboek. In dat verhaal moeten 2 kinderen naar zwemles, maar door een ongelukje komen ze daar niet terecht.


27 aug 2018 - Taal Veilig Leren Lezen
Maandag 27 augustus t/m vrijdag 21 september.

 

De komende 4 weken zullen de onderstaande doelen aan de orde komen.

Klik op: Doelen veilig leren lezen kern 1.

 

Doelen veilig leren lezen kern 1 


27 aug 2018 - Rekenen De wereld in getallen
Maandag 27 augustus t/m vrijdag 21 september.

 

De komende 4 weken zullen de onderstaande rekendoelen aan de orde komen.

Klik op: Rekenen doelen blok 1.

 

Rekenen doelen blok 1


27 aug 2018 - informatie avond
Preview foto

Donderdag 30 augustus informatie avond.

Tijd: 18.30 uur - 19.30 uur.

U bent van harte welkom.


27 aug 2018 - welkom
Preview foto  

Welkom op de klassensite van groep 3A.

Juf Asha en juf Jane.

 

Lieve ouders en kinderen,

 

Het is vandaag de eerste schooldag.

Op naar een tof schooljaar. Samen gaan we er voor.

 

De groep telt 29 leerlingen.

Er staan 2 juffen voor de groep.

Juf Asha: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

aramautarsing@shrivishnu.nl

 

Juf Jane: donderdag

jpoeran@shrivishnu.nl 

 

Gymnastiek

Maandag en vrijdag.

Gymkleding en  schoenen met witte zolen zijn verplicht.

De kinderen nemen hun gymspullen iedere maandag mee naar school.

Op de vrijdag nemen ze hun gymspullen weer mee naar huis.