1
 

Burgerschap

Burgerschap op de Shri Vishnu School

We willen dat kinderen zich ervan bewust zijn deel uit te maken van een groter geheel, de samenleving, waarvoor zij medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen leefomgeving.

 

Op de Shri Vishnu School vinden we het belangrijk dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot kritische burgers die volop meedoen in de pluriforme maatschappij, met behoud en aandacht vanuit de Hindoeistische normen en waarden. De Shri Vishnu School is een bijzondere basisschool. Het Hindoeïsme is onze basis en inspiratiebron. Onze waarden en normen zijn hierop gebaseerd en zijn verweven binnen ons onderwijs. Wereldburgerschap loopt als een rode draad door ons onderwijs en is verweven met levensbeschouwing, taal, rekenen, wereldoriëntatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Sociaal en verantwoordelijk gedrag wordt vooral geleerd en geoefend bij KiVa (zie pagina: KiVa op school).

 

Op de Shri Vishnu School maken we voor de burgerschapslessen gebruik van Faqta.