1

Groep 4A

Welkom op de klassensite van groep 4a

 

BERICHTEN

08 jul 2017 - Welkom op de klassensite van groep 4a
Preview foto  

  Welkom op de klassensite van groep 4A van juffrouw  Gaitrie Soekdew

 

 

De groep telt in totaal 30 kinderen.

16 jongens en 14 meisjes

 

Voor vragen kunt U altijd langskomen of mij mailen (gsoekdew@shrivishnu.nl]

 

Gymles:

Elke maandag en dinsdag.

 

Gymkleding en sportschoenen met witte zolen zijn verplicht.

Geef geen sieraden en andere waardevolle spullen mee naar school.

Wij zijn niet verantwoordelijk bij verlies.

 

Heelys zijn niet toegestaan.

 

Samen werken wij aan een leuk en leerrijk schooljaar.

 

 

BERICHTEN

28 aug 2018 - Ziekmelding en ophalen
 U kunt uw kind al vanaf 07.30 uur ziekmelden.
Mocht het een keer voorkomen dat u uw kind niet op tijd kunt ophalen of dat iemand anders uw kind ophaalt, geeft u dit dan persoonlijk door (per mail, briefje of telefonisch mag ook),

 

wij nemen geen berichten aan van de kinderen.

Het telefoonnummer van de school is 070-3885961

 

 

 

 


 Het is aan te raden dat uw kind dagelijks 30min. leest.

 

 

De tafels van 1 t/m 10 bieden wij uw kind dit schooljaar aan en deze kunnen geoefend worden.

 

De verhaalsommen zijn erg belangerijk; wilt u deze regelmatig samen met uw kind oefenen?

www.redactiesommen.nl


28 aug 2018 - Inleveren huiswerk
Indien uw kind huiswerk heeft meegekregen, wordt deze op de daarop volgende maandag ingeleverd.

28 aug 2018 - Online thuiswerken
 Leerlingen kunnen op de volgende websites thuis oefenen :

 

 

De kinderen zijn in het bezit van hun gebruikersnaam.

www.online.muiswerken.shrivishnu.nl

De kinderen maken reken-, begrijpend- en spelling opdrachten.

 

De kinderen zijn in het bezit van hun gebruikersnaam en wachtwoord.

www.nieuwsbegrip.nl  

 

www.leestrainer.nl

www.citotrainer.nl

www.meestermichael.nl

www.mijnklas.nl

www.redactiesommen

 

Nieuwsbegrip op de computer.

De kinderen zijn in het bezit van hun gebruikersnaam en wachtwoord.

Ga naar :www.nieuwsbegrip.nl-log in.

De kinderen maken de volgende opdrachten op de computer "andere tekstsoort en woordenschat ".

 

Woensdag

Uw kind krijgt leerwerk mee die ze thuis moeten leren voor de toets.

Het leerwerk moeten ze thuis achterhouden en goed bewaren in een map.

De themawoorden bestaan uit week 1, week 2 en week 3.

Van de themawoorden moeten ze de betekenissen van de woorden weten.

Na de derde week wordt een taaltoets afgenomen.

De spellingwoorden bestaan ook uit week 1, week 2 en week 3. De woorden moeten ze foutloos kunnen opschrijven.

Na de derde week worden spellingtoetsen afgenomen: Woorden- en zinnendictee.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

In de komende 4 weken gaan de kinderen leren :

 

Rekenen :Blok 2

-Bewerkingen: optellen over het eerste tiental v.b 8+4=12     7+6=13

                                                                                    /                /

                                                                                  2   2            3  3

 -Bewerkingen: aftrekken over het eerste tiental v.b 15-8=7     16-9= 7

                                                                                         /                /

                                                                                         5 3         6   3

     Bewerkingen: optellen en aftrekken tussen de tientallen: aanvullen tot en                                         

                            Afhalen van tientallen. Vb 63-3=60

                                                                           84-4=80

                                                                           52+8=60                                                                   

-Structureren opbouwen van getallen in sprongen van  10,5 en 1 op de getallenlijn.

 

-Structurenen: opbouwen van getallen in tientallen en eenheden.

  Vb: 40+6=46     6+40=46     80+9=89      9+80=89

Tijd : klokijken :hele- en halve uren.

 

Meten :lengte :Centimeter [cm]

 

Taal :Thema 2

-Ze leren wat een werkwoord is[een werkwoord zegt wat een mens, dier of ding doet] vb eten, drinken, slapen, bijten, dansen , springen enz.

 

-Ze leren wat een bijvoeglijk naamwoord [ het zegt hoe iets eruitziet of wat je ervan vindt ] vb de witte broek, een lieve mama

 

-Ze leren hoe je groepjes van 3 woorden maakt [een lidwoord, een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord] vb de gele trui , een stoute leerling

 

-De punt.[aan het eind van de zin staat altijd een punt ]

 Vb De jongen is blij.

       Hij gaat op reis met zijn vriend.

-Ze leren wat een verkleinwoord is [is een woord met iets erachter ] .

    Vb. vis + je =visje   boom + pje= boompje   kast + je = kastje

 

Spelling Thema 2.

-Woorden die beginnen met v of f

vb vlag, fluit

-Woorden die beginnen met s of z

vb som , zon

-Woorden die beginnen met sch of schr

Vb schat ,schrift

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Rekenen :Blok 1

-Bewerkingen:samenhang tussen optellen en aftrekken  aan de hand van splitsingen. 

 vb. 3+4= 7

       4+3 = 7

       7-4 =3

       7-3 = 4

-Optellen en aftrekken tot 20.

 

-Structureren opbouwen van getallen in spromgen van  10,5 en 1 op de getallenlijn.

 

-Structurenen: opbouwen van getallen in tientallen en eenheden.

  vb: 23 euro = 10 euro+ 10 euro  + 1 euro+ 1euro+1 euro

 

Geldrekenen :munten van 1,2,5,10,20 en 50 cent[en]

Tijd : klokijken :hele- en halve uren.

Meten :lengte :Centimeter [cm]

Vermenigvuldiging; keerteken x [Tafel van 2,10 ]

 

Taal :Thema 1

-Ze leren wat een zelfstandignaamwoord is[is een woord voor  een mens,een dier en ding].V.B de man,een kat ,het oog

-Ze leren de lidwoorden[de,het ,een]

-Ze leren wat een samenstelling is[je maakt een samenstelling door 2 woorden met elkaar te plakken]vb fiets +bel = fietsbel.

-Ze leren het alfabet.

 

Spelling Thema 1.

-Woorden met 2 medeklinkers aan het begin of aan het eind.

vb klap,tent,plant

-Woorden met 3 medeklinkers aan het begin of aan het eind.

vb strik. worst

-Woorden met een tussenklank vb wolk, berg