1

Groep 8B

Welkom op de klassensite van groep 8b:

 

BERICHTEN

18 okt 2019 - Subh Divali
                             Namens de kinderen wensen wij u een Happy Divali:


07 okt 2019 - KinderBoekenWeek
Shashi Roopram was vrijdag 4 oktober in de groep.

Shashi is docent aan de Haagse Hoge school en is op uitnodiging in de groep om een stukje voor te lezen.

 


04 okt 2019 - acrostichon
Een acrostichon = (naamdicht of lettervers) 


04 okt 2019 - week tegen pesten


01 okt 2019 - Ghandi March

Mahatma Gandhi (1869-1948) – Icoon van geweldloos verzet

De geboortedag van Gandhi, 2 oktober, is een nationale feestdag in Indië. In 2007 werd deze dag door de Verenigde Naties uitgeroepen tot internationale dag van de geweldloosheid.

 

“De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen maar niet ieders hebzucht.”

 

Gandhi March

Beste ouders,

 

Op woensdag 2 oktober lopen de kinderen de Gandhi March.

Om 8.30 uur vertrekken wij van school naar het Transvaalplein, vanwaar wij lopen naar het  

Vredespaleis. Om 12.00 uur vertrekken wij met bussen naar school. 

 

Kunt u er zorg voor dragen dat uw kind woensdag 2 okt. uiterlijk 08.15 uur op school is en gemakkelijke loopschoenen aan heeft?

Er lopen 3 ouders mee als begeleider, waarvoor mijn grote dank!

 

Groet,


25 sep 2019 - De KinderboekenWeek
Beste ouders/ verzorgens,

activiteiten:

-lezen

-reisverslagen maken

-logboek invullen

-kinderboekenweek lied instuderen

-rap stuk schrijven en presenteren

 


18 sep 2019 - contact- en hulpouders gezocht
Beste ouders/ verzorgers,

 

Naar aanleiding van de info-avond, wil ik bij deze het beroep doen om u op te geven als contactouders. De groep heeft er 2 nodig.

Daarnaast doe ik een oproep voor een aantal hulpouders t.w.:

4 ouders als begeleider op 2 oktober voor de Ghandi March

1 ouder als begeleider op 31 oktober voor het Historisch Museum

2 ouders als begeleider op 12 november voor het Koninklijk Schouwburg

 

Wilt u zich opgeven als Leesmoeder, dat kan door mij een mail te sturen dan plannen wij het rooster in.

 

Alvast super bedankt voor het lezen van dit bericht!

 

Marijke

 

 


09 sep 2019 - informatie- avond
Beste ouders/ verzorgers,

 

Op woensdag 11 september is er een info-avond gepland.

We starten om 19.00 uur plenair met alle ouders waar de directeur het woord tot u richt.

Hierna wordt u door de groepsleerkracht(en) geinformeerd over de gang van zaken aangaande groep 8. Deze bijeenkomst vindt plaats in het lokaal van juf marijke (2e etage)

Uw aanwezigheid stellen wij dus zeer op prijs.

 

Dank,

 

Marijke


02 sep 2019 - Ganesh Chaturthi

Ganesh Chaturthi (Geboortedag Ganesha)


02 sep 2019 - de eerste schooldag
Beste ouders/ verzorgers,

 

Ik heb vandaag kennis mogen maken met uw kind en met sommigen van u.

Wij hebben de eerste schooldag geopend met een puja o.l.v. pandit Attry.

Hierbij ligt de nadruk op een gezegend schooljaar, maar vooral op het leerplezier.

 

Voor de ouders die om welke redenen dan ook vandaag niet aanwezig konden zijn, staan er twee momenten ingepland in deze maand:

- woensdag 11 sept: Informatie-avond 18.00- 19.00 uur

- maandag 16 en donderdag 19 sept: Kennismakingsgesprekken 15.00 - 17.00 uur

 

Meer informatie volgt nog op mijnschoolinfo.nl

 

Bent u verhuisd of beschikt u over een nieuw telefoonnummer, geeft a.u.b. deze wijziging door, zodat u te allen tijde bereikbaar bent.

 

Ik hoop samen met u een spetterend schooljaar van te maken en reken vooral op uw samenwerking!

 

Heeft u tip/ suggesties en of vragen, mail me gerust!

mmangal@shrivishnu.nl

 

 

 


29 aug 2019 - Welkom

in groep 8b van Juffrouw Marijke Mangal

 

Beste ouders/ verzorgers en kinderen,

Mag ik jullie allen van harte welkom heten in jullie nieuwe groep.

Ik hoop jullie op maandag 2 september a.s. te mogen begroeten en tot ziens!