2

Groep 8B

 

Welkom op de klassensite van groep 8b:

juffrouw Marijke & meester Jagdish!

 

Gedurende dit schooljaar zult u op de klassensite informatie krijgen omtrent schoolse activiteiten waaronder het huiswerk, het leerwerk, leuke impressies etc.

 

Namens mij en meester Jagdish hopen wij op een succesvol jaar en een mooie samenwerking!

 

 

 

 

BERICHTEN

08 jun 2018 - oproep
Beste ouders,

 

Nogmaals een oproep aan ouders die ons willen helpen met o.a.:

inoefening dans/ zang/ bonte avond acts / knutselen etc., etc.

 

Mocht u dit graag willen, laat u het me weten?

U bent van harte op de maandag, dinsdag en donderdag na 13.00 uur en op de vrijdag van 11.00 -13.00 uur

 

Alvast mijn dank en zie gauw uw reactie tegemoet!

 

 

Marijke

 


17 mei 2018 - Groot Haags Kinderdictee
Beste ouders/ verzorgers,

 

Een tijdje geleden heeft de groep meegedaan aan de voorronde Groot Haags Kinderdictee.

Het kind met de minste fouten mag de groep en tevens de school vertegenwoordigen.

Dit is Aryan. J geworden.

De grote finale vindt plaats op dinsdag 12 juni in de raadzaal van het stadhuis.

Burgermeester Paulien Krikke leest het dictee voor; geschreven door Koos Meinderts.

 

 


23 apr 2018 - Centrale eindtoets
Beste ouders/ verzorgers,

 

De afname van de Centrale Eindtoets is achter de rug.

Dit betekent niet dat wij klaar zijn met school. De komende periode zijn we tot 12.00 uur met het reguliere programma bezig en in de middag met het instuderen van de Musical.

 

De methode-toetsen worden ook ingepland; dit om tot een gemiddeld rapportcijfer te komen.

 

Van de week worden de rollen verdeeld en krijgt uw kind het script mee naar huis.

Na de meivakantie gaan we direct van start.

 

Voel u zich geroepen om mij een handje te helpen?

Schroom niet, maar laat het per mail aan mij weten.

 

Ter afsluiting: de Musical van groep 8 hebben wij heel hard en het liefst zoveel mogelijk ouders nodig voor:

- dans

- zang

- decor

- kleding

- assistentie

- en nog veel meer ....

 

Alvast hartelijk dank,

 

Marijke


23 apr 2018 - schoolkamp
Beste ouders/ verzorgers,

 

De brief met informatie heeft u reeds ontvangen. In de bijlage treft u die alsnog.

 

groet,

 

Marijke


29 mrt 2018 - Paasbrunch
Afgelopen woensdag 28 maart hebben wij de Paasbrunch!


13 mrt 2018 - GROEPSWERKSTUK 2
Ter attentie,

 

De kinderen/ groepen zijn enthousiast bezig met de afronding van het groepswerkstuk.

Voor sommigen een intensieve, maar leerrijke ervaring. Het is ook gebleken dat het voor heel veel kinderen even wennen was. Uiteindelijk is het ze goed gelukt, dankzij de hulp, motivatie en stimulans van de ouders. 

 

Het werkstuk wordt persoonlijk door elke groepsleider op vrijdag 16 maart a.s. bij de leerkracht ingeleverd.

Het werkstuk wordt als groep beoordeeld (dus 1 cijfer) en de presentatie wordt individueel.

 

Nogmaals dank voor jullie inzet en medewerking!

 

Met vriendelijke groeten,

 

Marijke


21 dec 2017 - kerkbezoek op woensdag 20 december
Bezoek aan de Marthakerk

                                                    


21 dec 2017 - Het KERSTDINER
Gezellig met zijn allen aan tafel:

 

 


18 dec 2017 - kerst workshop 15 december 2017
Het resultaat van 25 deelnemers aan de kerst workshop:

 

   


05 dec 2017 - Het Sinterklaasfeest 5 december 2017
Met de Sint en Pieten op het plein:

 

 

Eindelijk is het zover: Surprise!

Wat een TROEP!!!

 


04 dec 2017 - surprises
Een leuke impressie:

 


04 dec 2017 - werkstuk
Beste ouders,

 

Ter herinnering:

uiterlijke inleverdatum werkstuk: vrijdag 8 december a.s. 

 

Persoonlijk aan de juf overhandigen!

 

Bij voorbaat mijn dank,

 

Marijke

 

 

 

 


21 nov 2017 - Schoolwijzer
Beste ouders,

 

De schoolwijzer is een uitgave van de Gemeente Den Haag. Deze heeft u gisteren in ontvangst mogen nemen.

Neem a.u.b. de tijd om samen met uw kind te kijken naar de beste mogelijkheden.

Zijn er onduidelijkheden, neem dan gerust contact op.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Marijke

 

 


17 nov 2017 - VERLANGLIJST
Beste ouders,

 

Ter herinnering: maandag 20 november verlanglijst meenemen!


07 nov 2017 - surprise
Beste ouders,

 

Het is bijna zover!

Ter voorbereiding op het Sinterklaasfeest krijgen de kinderen op vrijdag 10 november het blanco verlanglijstje mee.

Op dit formulier schrijven zij de top drie (wensen van cadeaus) op ter waarde van 15 euro.

Op maandag 20 november haal ik de lijsten op en deze worden onder de kinderen verdeeld.

 

Inleveren Surprise maandag 4 december.

Om misverstanden te voorkomen, worden de nota`s, aankoopbonnen bij de leerkracht ingeleverd.

 

Dank,

 

Marijke

 

 

 

 


03 nov 2017 - Inloopochtend
Beste ouders,

 

Inloopochtend: dinsdag 7 november

tijd: 08.45- 09.15 uur

Breuken: optellen en aftrekken van ongelijknamige breuken

 

U bent allen van harte welkom.

 

Tot ziens op dinsdag 7 november,

 

Marijke


03 nov 2017 - activiteiten
Beste ouders,

 

In een eerder bericht was ik naarstig op zoek naar hulpouders.

Ik ben nog steeds op zoek naar ouders die mij willen helpen in het begeleiden van de kinderen:

- naar het museon op donderdag 9 november

wij vertekken tussen 10.15 - 10.30 en zijn omstreeks 12.15 uur terug

gelijk hierna gaan wij richting het Den haag Zuidwest college/ Wateringsveld college voor de open lesdagen

 

 

Geeft u zich op?

 

Alvast mijn dank,

 

Marijke


03 nov 2017 - aantal zaken
Beste ouders,

 

Een aantal zaken die van belang kunnen zijn n.a.v. het ontwikkelgesprek:

- Nieuwsbegrip

niet alle kinderen hebben structureel aan de oefeningen gewerkt

deze kinderen hebben tot vrijdag 10 november de kans het niet gemaakte deel in orde te hebben (week 34 t/m 42)

het betreft de onderdelen: andere tekst soort en woordenschat

- Muiswerken

tijdens het gesprek werd het muiswerken onder de aandacht gebracht

er zijn nieuwe mappen aangemaakt 

deze zijn geldig van 6 t/m 17 november

- Te laat komen/ afmeldingen/ eerder ophalen

het is belangrijk dat uw kind op tijd komt

geef eventueel een dag eerder de melding van tandartsbezoek of dergelijks door

dit mag per mail, maar ook op een briefje

- gymkleren

het is een schoolregel dat de kinderen gymmen in hun gymkleding

helaas moet ik constareren dat sommige kinderen vaak de spullen niet bij zich hebben

-werkverzorging

de werkboeken, schriften en stencils die kinderen meenemen naar huis, komen terug met ezelsoortjes en vlekken

 

Tot slot wens ik u een fijn weekeind toe,

 

Marijke


13 okt 2017 - hulpouders
Beste ouders,

 

Belangrijke activiteiten waarbij hulp van ouders nodig zijn:

Museon bezoek : 9 november 10.45 - 12.00 uur (2x)

Provo les op VO: 9 november 12.30 - 14.30 uur (2x)

 

Biebbezoek: vrij 19 januari 2018 09.00- 09.30 uur (1x)

                   do. 8 maart 2018  14.00 - 14.30 uur (1x)

 

Alvast mijn dank,

 

Marijke


13 okt 2017 - Subh Divali

 


12 okt 2017 - huiswerk Nieuwsbegrip
Beste ouders,

 

Ik heb geconstateerd dat niet alle kinderen het huiswerk: Nieuwsbegrip wk 34-39 hebben gemaakt.

Sommigen zijn reeds begonnen en anderen nog helemaal niet.

Ter controle zijn de wachtwoorden en inlogcodes nogeens nagegaan.

 

Wilt u er a.u.b. op toezien dat uw kind het huiswerk maakt?

 

Alvast mijn dank,

 

Marijke

 

 


12 okt 2017 - Divaliviering
Beste ouders,

 

Langs deze weg wil ik alle ouders die hapjes maken voor de kinderen van harte dank zeggen!!!

 

 


09 okt 2017 - mededelingen
Beste ouders,

 

In verband met de Divaliviering op vrijdag 13 oktober a.s. is de Tijdzaken toets verschoven naar donderdag 26 oktober.

Aansluitend hieraan wil ik een verzoek doen aan ouders die bereid zijn vegetarische hapjes voor de groep te willen maken.

 

Laat u me tijdig weten?

 

Hartelijk dank,

 

Marijke


22 sep 2017 - het eerste werkstuk
Beste ouders/ verzorgers,

 

Het is raadzaam om nu na te denken over onderwerpen die mogelijk van toepassing kunnen zijn voor het maken van het werkstuk.

 

Inleverdatum: 8 december 2017

Onderwerp: actueel dus geen koalabeer of Suriname

 

In de bijlage treft u de eisen aan voor het maken van het werkstuk.

 

Bij twijfel kunnen de kinderen het gekozen onderwerp (in week 41) met de juf bespreken, zodat zij in de herfstvakantie mee kunnen starten!

 

Fijn weekend,

 

 


15 sep 2017 - huiswerk
Beste ouders,

 

Uit mijn administratie Muiswerk en Nieuwsbegrip is gebleken dat niet alle kinderen de taken af hebben.

Elke takenmap is opgenomen in een tijdsplan. Indien uw kind niet binnen die tijd het huiswerk (af) maakt, is het moeilijk voor mij de voortgang te bewaken en die met u te bespreken.

 

Wilt u a.u.b. erop toezien dat dit wel gebeurt?

 

Alvast mijn dank,

 

Marijke

 


08 sep 2017 - hulpouders
Beste ouders/ verzorgers,

 

Welke 2 ouders geven zich op als contactouders van groep 8b?

Iedere groep heeft 1 of 2 contactouders die :

  •          De leerkracht ondersteunt bij niet les gebonden activiteiten
  •          Ouders stimuleert om actief te zijn voor de groep en school.
  •          Een ambassadeursfunctie heeft buiten de school.
  •          Signalen bespreekt binnen de school ter verbetering.
  •          Een brugfunctie heeft door ouders met vragen naar binnen te brengen voor het gesprek op de              goede plaats.

Deze ouders hebben 2 keer per jaar de functie van klankbordgroep voor team en MR

 

U kunt zich voor woensdag 13 september a.s. aanmelden.

Alvast mijn dank,

 

Marijke

 

 


08 sep 2017 - rectificatie
Beste ouders/ verzorgers,

 

De inloopmiddag is niet op 6 oktober maar op 29 september van 15.00 - 15.30 uur.

 

Mijn excuses voor het ongemak!

 

Met vriendelijke groeten,

 

Marijke


05 sep 2017 - Inloopochtend
Beste ouders/ verzorgers,

 

De inloopochtend van vandaag is een groot succes!

Een groot aantal ouders hebben tijd voor vrij willen maken om aanwezig te zijn.

Mijn dank hiervoor.

 

De eerst volgende inloopochtend is op dinsdag 7 november met als onderwerp: Nieuwsbegrip

Maar op vrijdag 6 oktober 15.00 - 15.30 is er een inloopmiddag.

Op deze middag krijgt u de mogelijkheid de werkboeken/ toetsbladen in te kijken.

 

Heeft u zelf een onderwerp die u graag behandeld of uitgelegd wilt hebben, geef dat gerust door.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Marijke


01 sep 2017 - huiswerk
Beste ouders,

 

In de rubriek huiswerk zijn de taken voor de komende week opgenomen.

Wilt u erop toezien dat uw kind tijd maakt voor het uitvoeren van de opdrachten?

 

Hartelijk dank,

 

Marijke


18 aug 2017 - belangrijk
Beste ouders/ verzorgers,

 

Heel belangrijk om te weten:

- de groep heeft op de dinsdag en vrijdag gymnastiek

Gymkleding en schoeisel zijn verplicht!

- 1 keer per 2 weken is er muziekles van een muziekdocent

- op de woensdagen zijn de workshops (aanvangsdatum nog te bepalen)

- juffrouw Radhika verzorgt op de dinsdagen Wetenschap & Technieklessen

- werken op de tablets

- informatieavond: 31 augustus 2017

 


08 jul 2017 - Welkom op de klassensite van groep 8b
 

 

Wij zien u graag samen met uw kind op maandag 21 augustus op school.