1
 

Groep 8B

Welkom op de klassensite van groep 8b:

        

 

Beste ouders & lieve kinderen,

 

Op deze pagina wordt u voorzien van informatie waaronder geplande activiteiten, leuke impressies, oproepen en extra info omtrent de hoogtijdagen.

 

Ik kijk uit naar een mooi en succesvol schooljaar 2020- 2021 en reken op uw volle medewerking en samenwerking.

U kunt mij het best bereiken per email:

mmangal@shrivishnu.nl en telefonisch 070-3885961 na 15.00 uur behalve op de woensdag.

 

Lieve groeten,

Marijke Mangal

BERICHTEN

21 jun 2021 - De Oranje Koorts
Naast de reguliere vakken, is er vandaag een moment van ontspanning:

De EK sfeer hebben wij in huis gehaald.

Bekijk de leuke foto`s:

 


18 jun 2021 - snoeppauze
Beste ouders/ verzorgers,

 

Op vrijdag 9 juli houden wij op school een snoeppauze. Naast de verkoop van lekkere hapjes is er een loterij aan deze dag verbonden.

Vanaf maandag 21 juni zijn de verloten te verkrijgen voor 1 euro per lot.

De lijst per prijzen waar u voor kunt dingen, staat binnenkort op Parro.

 

Steun u a.u.b. deze actie, want de opbrengst is bedoeld voor de lieve kinderen van HET kINDER TEHUIS SANATHAN DHARM.

 

Dank u wel!


18 jun 2021 - Vaderdag

 


15 jun 2021 - Opbrengst Hulp aan SU
Beste ouders/ verzorgers,

Ik wil u allen hartelijk bedanken voor uw bijdrage.

Jullie zijn TOP KANJERS!!!!!

 


10 jun 2021 - Hulp aan Suriname
Beste ouders/ verzorgers,

 

U bent eerder op de hoogte gesteld van onze inzamelingsactie Suriname.

Om het belang hiervan en de betrokkenheid bij de kinderen te vergroten, wil ik u verzoeken uw kind morgen 1 product mee te willen geven.

U kunt denken aan 1 potje pindakaas, een speelgoed, hagelslag etc. etc.

Het is natuurlijk geen verplichting, maar een donatie die komt uit een goed hart!!!

 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Lieve groetjes,

Marijke


07 jun 2021 - Gebruik telefoon en Social Media door leerlingen 
Beste ouders/ verzorgers,

 

Gebruik telefoon en Social Media door leerlingen 

Corona-tijd heeft ook ervoor gezorgd dat het vrij normaal is geworden dat kinderen langer achter de schermen zitten. Niet alle kinderen kunnen de verleiding weerstaan om ongewenste sites te bezoeken. Sta stil bij dit onderwerp, besteed er aandacht aan, ga het gesprek aan. In geval van zorgen, neem tijdig contact op met de leerkracht.

Met vriendelijke groeten,

Marijke


07 jun 2021 - programma groepen 8
Beste ouders/ verzorgers,

 

De leerlingen werken elke dag tot 12.00 uur aan het reguliere programma.

Vanaf 13.00 uur wordt de Musical/ Dans geoefend!

De groep die nog niet aan de beurt zijn, blijven in de klas en werken aan het gezamenlijk werkstuk, Bingel: Rekenen, Spelling en Woordenschat afwisselend met Tekenen en Knutselen.

 

Alvast dank voor uw begrip,

 

Marijke


16 apr 2021 - Centrale eindtoets
Rooster Afname Eind Citotoets 2021

 

 

zie de bijlage!


06 apr 2021 - Navrartri
De festiviteiten duren van 12 - 21 april 2021: negen dagen en nachten en richten zich voornamelijk op de verering van de godin Durga ('ongenaakbare'),
één van de negen namen of verschijningsvormen van Parvati, het vrouwelijke aspect dan wel de echtgenote van God Shiva.

06 apr 2021 - Centrale Eindtoets

Afname Centrale Eindtoets:

dinsdag 20 en woensdag 21 april 2021

De centrale eindtoets bestaat uit twee verplichte onderdelen: Nederlandse taal en rekenen.

TAAL
Lezen
Schrijven
Taalverzorging
REKENEN
Getallen
Verhoudingen
Meten en meetkunde
Verbanden

Daarnaast kan de school een extra onderdeel afnemen, Wereldoriëntatie, maar dat doen we niet.

 

OP PAPIER OF DIGITAAL
De centrale eindtoets kan zowel op papier als op de computer worden gemaakt. De school maakt de keuze voor de papierentoets. Bij de papieren toets staan de opgaven
in een boekje. De antwoorden moeten met potlood worden aangestreept op een los antwoordblad. De kinderen mogen een gum gebruiken om fouten te verbeteren. 
De centrale eindtoets moet gemaakt worden zonder hulpmiddelen. Dat betekent dat bijvoorbeeld tafelkaarten of breukenposters die normaal gesproken in
het lokaal hangen tijdens de toets niet zichtbaar mogen zijn. De leerlingen mogen geen rekenmachine gebruiken, maar wel een liniaal. Kladpapier gebruiken mag wel,
bijvoorbeeld om de rekenopgaven op uit te rekenen.

 

EN DAN… DE UITSLAG
De uitslag van de centrale toets komt een paar weken nadat de toets is gemaakt. De school krijgt schriftelijke leerlingrapportages van alle kinderen in groep 8 toegestuurd (maar kan ze ook digitaal inzien). In deze leerlingenrapportage, die je kind mee naar huis krijgt, staat hoeveel vragen je kind goed had voor rekenen, Nederlandse taal. De score van jouw kind is afgezet tegen de gemiddelde score van alle kinderen die de toets hebben gemaakt. De rapportage geeft grafieken en een score per onderdeel en een totaalscore (de
bekende ‘Cito-score’). Ook geeft het rapport aan welk referentieniveau je kind heeft gehaald op taal en rekenen. De totaalscore is een cijfer tussen 501 en 550.
Dat cijfer geeft aan welk schoolniveau waarschijnlijk het beste bij je kind past in het voortgezet onderwijs.


Hieronder zie je precies welke brugklastype hoort bij
welke Cito-score.

501 - 520 Vmbo basisberoepsgerichte leerweg
519 - 525 Vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
523 - 528 Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
529 - 533 Vmbo gemengde / theoretische leerweg
533 - 536 Vmbo gemengde / theoretische leerweg en havo
537 - 540 Havo
540 - 544 Havo / vwo
545 - 550 Vwo

 

Meer weten?

www.centraleeindtoetspo.nl

 

 

 


24 mrt 2021 - De Grote Rekendag

De grote rekendag in groep 8B:


18 mrt 2021 - Week van het geld
Week van het geld: 22 maart - 26 maart 2021

Bekijk het filmpje en neem de tips mee!

 

https://youtu.be/EJ9JUzfgoRM

 

In de bijlage vindt u een lesbrief voor thuis.

Veel doe - en kijkplezier


12 feb 2021 - Mededeling
Beste ouders/ lieve kinderen,

 

Bekijk het bericht op je prikbord!

En ga na of je RW blok 4 op Bingel af hebt, Spelling Thema 4 en WST thema 4.

Zoniet, heb jij het weekeind om hieraan te werken.

 

Veel oefenplezier en de lieve groetjes,

Juf

 


08 feb 2021 - online les dinsdag 9 februari
Beste ouders/ lieve kinderen,

 

Helaas is besloten de lessen voor morgen ook op afstand te verzorgen.

De werkwijze en de planning heb ik via het prikbord reeds naar jullie verstuurd.

Er zijn wat de tijden betreft aanpassingen gedaan, dit i.v.m. lopende besprekingen.

 

Lees de informatie op het prikbord goed om misverstanden te voorkomen.

 

Tot morgen,

 

Juf


07 feb 2021 - online les
Beste ouders/ lieve kinderen,

 

Vanwege het slechte weer is besloten de lessen voor morgen online te verzorgen.

 

De groep wordt in 2 groepen verdeeld:

groep 1 groep 2
Aman Arush
Vanity Shaylan
Shalona Rawie
Djawitrie Ishan
Rishano Shankar
Kiran Esha
Smriti Gyan J
Preity Rinasha
Diego Christian
Alisha Jeaneth
Karisni Jaavi R
Dilpreet Gyan R
Wiyaash Resham
Aryan Shweta
xxxx Aditya

 

Werkwijze:

via de link doet iedereen 08.45 uur mee/ ingelogd + gebed

Groep 1: 09.00 - 10.30 uur

online Bingel RW Blok 4

online Spelling Thema 4/ week 3 en 4

Begr.Lezen Nieuwsbegrip week 4 en 5

Ben je klaar, omdat je goed op schema staat en de afgelopen dagen keihard hebt gewerkt, ga dan naar Muiswerk: Takenmap (actief tot 10 febr en 1 map tot 17 febr) + Leerplan

 

Groep 2: 09.00- 10.30 uur

Papieren werk met de juf/uitleg/ instructie

Taal- spelling - rek.

 

10.30- 11.00 uur PAUZE

 

Groep 1: 11.00 - 12.15 uur

Papieren werk met de juf/uitleg/ instructie

Taal- spelling - rek.

 

Groep 2:11.00 - 12.15 uur

online Bingel RW Blok 4

online Spelling Thema 4/ week 3 en 4

Begr.Lezen Nieuwsbegrip week 4 en 5

 

pauze: 12.15 - 13.00 uur

 

Hele groep:13.00 - 14.00 uur

Gemaakte taken na bespreken/ correctie

14.00 - 15.00 uur

Teken opdracht: Winter landschap

 

Google meeting: via cloudwise zijn de kinderen uitgenodigd.

 


03 feb 2021 - Vasant Panchami
Expressie prijsvraag Shri Vishnu School


Prijsvraag (expressie-opdracht) voor onze leerlingen:

omdat wij als school onderwijs, kunst en creativiteit heel belangrijk vinden hebben wij dit jaar besloten om een prijsvraag uit te schrijven in het kader van Vasant Panchami/Saraswati Puja. De bedoeling is als volgt:
Uitgangspunt/idee voor een expressie opdracht:

het gaat erom dat je je eigen kunst, creativiteit, kennis, wijsheid, goddelijke kracht en spraakvermogen die je als kind hebt inzet/gebruikt om deze expressie opdracht te maken.
Mogelijkheden voor een werkstuk vanuit eigen talent:

je kan kiezen uit: muziekstuk, knutselwerk, teken/schilderwerk, dans, poëzie/gedicht.

Bij een teken/schilderwerk en knutselwerk kun je nog extra informatie op papier bijsluiten, wat je gemaakt hebben en waarom je dat gemaakt hebt.
Selectie van de top 3 per klas door de groepsleerkracht:

alle werkjes worden bij de leerkracht ingeleverd. De bedoeling is dat de groepsleerkrachten een top 3 per klas selecteren nav de opdracht.
Belangrijk daarbij is: inzet van je eigen talent, durf, duurzaamheid (zoveel mogelijk materiaal
gebruiken wat je thuis hebt) en vertrouwen. Natuurlijk wordt er beoordeeld op eigen niveau.
Van de top 3 selecteert de commissie weer de 3 mooiste werkjes en worden die kinderen
verblijd met een mooie verrassing.
Start expressie opdracht:

vanaf dinsdag 2 februari. Inleverdatum is uiterlijk dinsdag 15 februari.

Het werkstuk wordt ook beoordeeld voor je tweede rapport.
Bekendmaking ‘winnaars’ is op vrijdag 19 februari 2021 via de oudernieuwsbrief.


Zijn er vragen/opmerkingen: neem dan contact op met de groepsleerkracht.
Heel veel succes toegewenst namens het team van de Shri Vishnu School.

 

Extra informatie ten aanzien van Vasant Panchami/ zie bijlage!


29 jan 2021 - Toets week
Rooster afname M8 Cito

Datum

tijd

onderdelen

dinsdag 2 febr

10.00 - 11.00 uur

11.00 - 11.15 uur

11.15 - 11.45 uur

11.45 - 12.00 uur

12.00 - 13.00 uur

BL.1 

pauze

SP niet WW. 1

pauze

RW 1

woensdag 3 febr

10.00 - 11.00 uur

11.00 - 11.05 uur

11.05 - 11.35 uur

11.35 - 11.40 uur

11.40 - 12.25 uur

RW 2

pauze

SP niet WW. 2

pauze

WST 1

donderdag 4 febr

10.00 - 11.00 uur

11.00 - 11.15 uur

11.15 - 12.15 uur

11.45 - 12.00 uur

12.00 - 12.30 uur

BL.2

pauze

RW 3

pauze

SP WW.1

vrijdag 5 febr

10.00 - 11.00 uur

11.00 - 11.15 uur

11.15 - 11.45 uur

11.45 - 12.00 uur

12.00 - 12.45 uur

BL.3

pauze

SP WW 2

pauze

WST 2

 

 

Jullie zijn op maandag 1 februari wel op school, alleen vindt er op deze dag geen Cito afname plaats! We starten op dinsdag 2 februari met de afname van de M8 Cito.

 

Goed weekend!


26 jan 2021 - Hindi
Beste kinderen,

 

Zoals jullie weten hebben wij de afgelopen periode heel veel aandacht besteed aan : Taal en Rekenen.

Met het zicht op het Hindi- examen vind je in de bijlagen oefen materiaal.

Doe er je voordeel mee!

 

Lieve groetjes,

Juf

 


04 jan 2021 - verplicht aanwezig
Beste ouders/ lieve kinderen,

 

Jullie zijn op de dagen dat er fysieke lessen worden gegeven, verplicht aanwezig te zijn. 

Dit geldt niet voor kinderen die om covid-19 maatregelen of andere noodzakelijke reden thuis moeten blijven. Voor deze groep kinderen zijn de online lessen bedoeld.

Ik heb van 3 ouders  de reden van afwezigheid ontvangen.

De overige kinderen worden dus op school verwacht.

 

Lieve groetjes,

Juf


01 jan 2021 - schoolweek 4 t/m 8 januari 2021
Beste ouders/ lieve kinderen,

 

Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van de mooie feestdagen en van de vakantie.

In een eerder verzonden bericht via MSI hebben jullie kunnen vernemen dat er per 4 januari t/m 8 januari fysiek onderwijs mogelijk is.

Deze fysieke lessen zijn bedoeld voor alle kinderen.

Mocht het zo zijn dat uw kind om covid-19 maatregelen of door andere redenen niet fysiek aanwezig kan zijn, krijgt uw kind online les van mij.

De fysieke lessen worden verzorgd door bureau Leerweg.

 

Het programma voor de fysieke lessen ziet er alsvolgt uit:

- Groep 8a (29 lln.) en groep 8b (31 lln.)

- Lesweek van in totaal 18 uur

 

Maandag 04-01-2021 & dinsdag 05-01-2021

Lesdag van 10:00 – 14:30  

 • Van 10:00 – 11:45 rekenen
 • Van 11:45 – 12:00 pauze buiten
 • Van 12:00 – 12:15 eten/drinken
 • Van 12:15 – 14:00 begrijpend lezen/studievaardigheden
 • Van 14:00 – 14:30 spelling (werkwoorden)

Woensdag 06-01-2021

Lesdag van 10:00 – 12:00 

 • Van 10:00 – 11:00 rekenblok
 • Van 11:00 – 12:00 taalblok

Donderdag 07-01-2021 en vrijdag 08-01-2021

Lesdag van 10:00 – 14:30  (15 minuten pauze)

 • Van 10:00 – 11:45 rekenblok
 • Van 11:45 – 12:00 pauze buiten
 • Van 12:00 – 12:15 eten/drinken
 • Van 12:15 – 14:00 begrijpend lezen/studievaardigheden
 • Van 14:00 – 14:30 spelling (werkwoorden)

De kinderen die online lessen volgen, worden via google meet uitgenodigd.

meet.google.com/xfg-zrze-rqc

 

 

Het programma voor deze online lessen kunt u openen door op de link te kliken.

 

Lieve groetjes,

Marijke


19 dec 2020 - mededelingen
Beste ouders,

Ik heb via het prikbord enkele afspraken met de kinderen gemaakt.

Het is vakantie, natuurlijk verdienen ze dat.

Maar voor het geval u toch iets met uw kind aan school wilt doen, kunt u het bericht op het prikbord lezen.

Ik wil u mooie en gezellige feestdagen, goed uiteinde en een gezond nieuwjaar toewensen!


17 dec 2020 - onderwijs op afstand
Beste ouders/ lieve kinderen,

 

Morgen hebben wij les tot 12.30 uur.

Bij het nalezen van het programma vrijdag 18 december, wil ik jullie vragen hier rekening mee te willen houden.

 

Werkwijze:

08.40: gebed + de juf leest voor

09.00- 10.00 uur

Groep 1 >>>> papierwerk

Cito opgavenboekje 2019 Deel 1: Taak Taal 2

Woordenschat: Th.4 week 2 werkboek

Taal: Th. 4 week 2 les 10

RW: Cito opgavenboekje 2019 Deel 1: Taak Rekenen 1

 

Groep 2>>>>> Oefensoftware

Takenmap Muiswerk RW: rekenwerk reken allerlei

Takenmap Muiswerk SP: werkwoorden

Nieuwsbegrip: week 50 -51

 

10.00- 10.45 uur

pauze

 

10.45 - 11.45 uur

Groep 2 >>>> papierwerk

Groep 1>>>>> Oefensoftware 

 

11.45 - 12.15 uur

Alle kinderen: gemaakte papierwerk na bespreken/ correctie

 

12.15 - 12.30

Afsluiting + wensen 

 


16 dec 2020 - onderwijs op afstand
Beste ouders/ lieve kinderen,

 

In de bijlage kan je het programma van donderdag en vrijdag nalezen.

 

Werkwijze:09.00 - 10.00 uur

groep 1 >>>>>> papierwerk / uitleg/ instructie

Spelling- Rekenen - Taal

 

Groep 2 >>>>>> online oefensoftware

Spelling Thema 3 afgerond + Thema 4 week 1 en 2 KLaar?

optie: Muiswerk eigen Leerplan

Muiswerk Leerplan: Begrijpend lezen 2

Rekenen Bingel Blok 3 afgerond/ peil week 1 t/m 4 Klaar?

optie: Muiswerk eigen Leerplan

 

10.00- 10.30 uur

Plenair ( met zijn allen) nabespreking

10.30- 11.00 uur: Pauze

 

11.00- 12.00 uur

 

Groep 2 >>>>>>>> papierwerk

Groep 1 >>>>>>>> online oefensoftware

 

12.00- 13.00 uur: Pauze

 

13.00- 14.15 uur: Plenair/ nabespreken

Uitleg opdrachten: Tijdzaken en Engels

 

14.15- 15.00

Tekenen + dagafsluiting


15 dec 2020 - onderwijs op afstand
Beste ouders/ verzorgers,

 

Zoals u uit de berichten hebt kunnen opmaken, starten we morgen met de online lessen.

De groep bestaande uit 31 leerlingen verdeel ik in twee groepen.

Dit meer met het oog op effectiviteit en kwaliteit.

 

groep 1               groep 2

Aman                  Arush

Vanity                 Shaylan

Shalona               Rawie

Djawitrie             Ishan

Rishano               Shankar

Kiran                   Esha

Smriti                 Gyan.J

Jaanvi.O              Nyah

Preity                  Rinasha

Diego                  Christian

Alisha                 Jeaneth

Karisni                Jaanvi.R

Dilpreet              Gyan.R

Wiyaash              Resham

Aryan                 Shweta

xxxxxx                Aditya

 

 

Woensdag 16 dec

Vak 

Inhoud

Activiteiten/Extra hulp

08.40-09.00

-

---

-------------

09.00-10.00

Gebed/Lezen

-

---------------------

Rek/ WIGDoel: leesbeleving vergroten

------------------------

Bl.3.5

Doel: 

extra oefenen d.m.v taakbrief: na de toets

Alle leerlingen Lezen uit eigen boek


-----------------------------------------------------------------------

 


 

10.00-10.30

Taal
Th.4.2.3

Doel:

je leert hoe je een zakelijke brief schrijft

 

 

 

 

 

10.30-10.45

Pauze

10.45-11.15
Taal/Spelling
Th.4.2.

Doel: 

extra les 6/ kopieerblad

 

 

11.15- 12.00

GymnastiekVakdocent

alle kinderen

12.00-12.30

Tekenen

Doel 

Werkwijze:

via de link doet iedereen 08.40 uur mee/ ingelogd.

Groep 1: 09.00 - 10.00 uur

online Bingel RW Blok 3

online Spelling Thema 4/ week 1 en 2

Begr.Lezen Nieuwsbegrip week 50

 

Groep 2: 09.00- 10.00 uur

Papieren werk met de juf/uitleg/ instructie

Taal- spelling - rek.

 

10.00- 10.45 uur PAUZE

 

Groep 1:10.45 - 11.45 uur

Papieren werk met de juf/uitleg/ instructie

Taal- spelling - rek.

 

Groep 2:10.45 - 11.45 uur

online Bingel RW Blok 3

online Spelling Thema 4/ week 1 en 2

Begr.Lezen Nieuwsbegrip week 50

 

11.45 - 12.15

Hele groep: dagafsluiting

vooruit blikken programma donderdag

 

Google meeting: via cloudwise zijn de kinderen uitgenodigd.

 


14 dec 2020 - Kerst

14 dec 2020 - Sinterklaas viering
Vrijdag 4 december 2020:

Sinterklaasfeest- Surprise

Bekijk de foto`s

 

 


17 nov 2020 - Begrijpend lezen
Beste ouders en lieve kinderen,

 

Bekijk deze instructiefilm om beter te worden in Begrijpend lezen.

SUCCES!

 

Signaalwoorden

https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/signaalwoorden

 

Verwijswoorden

https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/verwijswoorden

 


13 nov 2020 - Divali

17 okt 2020 - Navratri

15 okt 2020 - instructie voor ouders
Beste ouders/ verzorgers,

 

Twee instructiefilmpjes voor Begrijpend Lezen.

 

Video met uitleg over de hoofdgedachte van een tekst

https://www.youtube.com/watch?v=OtRptQk0SSM

 

Video met tips voor ouders over begrijpend lezen
https://www.youtube.com/watch?v=EAtqlD7KT44

 

Met vriendelijke groeten,

Marijke


15 okt 2020 - lopende afspraken met de groep
Beste ouders/ lieve kinderen,

 

Ik heb vandaag alle aanwezige kinderen kunnen spreken en een aantal afspraken gemaakt.

1. Onderwerp werkstuk tot zondag de tijd om via het prikbord te melden

2. actieve Taken map in Muiswerk

3. werken aan frequentie Muiswerk

4. terugkoppeling Muiswerk Flexi resultaten

5. vragen/ instructie/ uitleg nodig, laten weten via het prikbord

6. Keuzeformulier morgen alsnog inleveren

7. groepsbijdrage met de Divali- viering >>> DANS

8. planning/ structuur: in de vakantie

 

Ik doe op u als educatief partner een beroep om erop te willen toezien dat uw kind zich hieraan houdt.

Heeft u zelf ook vragen, mail mij gerust mmangal@shrivishnu.nl

En niet via MijnSchoolInfo!

 

vriendelijke groeten,

Marijke


06 okt 2020 - afwezig
Beste ouders en lieve kinderen,

 

Wegens persoonlijke omstandigheden zal ik de komende paar dagen niet op school aanwezig zijn.

Hierbij het dringend verzoek om het formulier voor de afname van het NIO onderzoek op school in te leveren. 

 

Woensdag 7 oktober a.s. plan ik via het coolportaal van uw kind een beeldbelsessie in.

Ik ga terugblikken op de vorige dagen, maar ook op het daaropvolgend programma.

Ik ga zo veel mogelijk in op de gestelde vragen aangaande de leerstof en alles daarom heen.

 

Mocht er in de tussen tijd nog vragen zijn, mag u mij gerust mailen via mijn school mailadres.

 

Vriendelijke groeten,

 

Marijke


04 okt 2020 - Techniek week
Techniek week: 5 t/m 16 oktober 2020

 

Op maandag 5 oktober start het bewustmakingsprogramma over duurzaamheid, het Wattsons lab, op onze school en op vrijdag 16 oktober van 14.00 – 14.45 uursluiten we met de hele school het programma af en vieren we de officiële verduurzaming van de school.

 

In deze week worden aan verschillende activiteiten/ opdrachten gewerkt; waaronder de Plasmabol- de energiestick- afval- elektrotwist en waterwereldreis.

Aan het eind van deze week schrijven de kinderen hun duurzame wensen op en deze worden in een capsule voor 15 jaar in de grond bewaard.

 

 


02 okt 2020 - Indiase ambassadeur op bezoek
Ter nagedachtenis van de geboorte/ verjaardag van Mahatma Gandhi, heeft de Indiase ambassadeur dhr. Venu Rajamony, vandaag een bezoek gebracht aan de school.

De leerlingen van de groepen 8 heeft hij toegesproken met natuurlijk als onderwerp: geweldloosheid!

En .... bij een verjaardag, hoort traktatie bij.

De kinderen zijn op een lekkere bara getrakteerd.

                                                    


28 sep 2020 - Gandhi jayanti

Icoon van geweldloos verzet =ahimsa

Op 2 oktober herdenken wij de geboorte van Mohandas Gandhi.

Een doorzetter was hij. Een echte volhouder. Hij geloofde in iets wat zijn denken beïnvloedde. Zijn gedachten werden zo woorden en zijn woorden werden daden. Goede daden, dat waren het.


28 sep 2020 - De Kinderboekenweek

Over een paar dagen is het weer zover: Kinderboekenweek! Hoewel het dit jaar ongetwijfeld allemaal een beetje anders gaat dan anders, wordt het vast nog steeds een feestje!
Het thema van dit jaar: geschiedenis, met als motto: En toen?
Een fantastisch breed thema, waarbij vele geweldige kinderboeken de geschiedenis tot leven zullen brengen.

Kinderen voor kinderen videoclip. Bekijk en zing volop mee!!!


28 sep 2020 - Beach aan Zee Sportdag
 1. De Nationale Sportweek

Op donderdag 24 september hebben de kinderen uit de groepen 8 een 2 tal clinics gehad op het strand van Scheveningen.

Ondanks de harde wind, hebben zij ontzettend genoten en iedereen heeft keurig meegedaan.

 

 

                         Korfbal                                                                                          cricket


28 sep 2020 - De complimenten boom
In het kader van Week tegen pesten, is er ter afsluiting van deze week complimenten voor elkaar geschreven.

 


24 sep 2020 - email adressen
Beste ouders,

 

De Shri Vishnu school en het Voortgezet Onderwijs gebruiken Onderwijs Transparant om leerlinggegevens uit te wisselen en het aanmeld- en toelatingsproces te volgen.

Hierbij is van belang dat wij de juiste emailadressen tot onze beschikking hebben om u mee te kunnen nemen in het algehele proces.

 

Geef uw mailadres met uw kind mee, zodat we het proces kunnen starten.

 

Alvast mijn dank,

Marijke


22 sep 2020 - week tegen pesten
Week tegen pesten: 21 - 25 september 2020

Wat doe jij eraan?

Een introductie filmpje van de Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 

Tips tegen pesten

Praten over pesten is Supermoeilijk!

Patricia Bolwerk van stichting Stop Pesten Nu legt het je uit in een kort filmpje.


15 sep 2020 - link
Beste ouders/ lieve kinderen,

 

Voor het kennismakingsgesprek van woensdag 16 , donderdag 17 en vrijdag 18 september a.s.is een code/ link nodig voor deelname.

Deze link heb ik via het prikbord COOL van uw zoon/ dochter verstuurd.

 

Vriendelijke groeten,

Marijke


11 sep 2020 - Aanvullende informatie
Beste ouders/ verzorgers,

 

Aanvullend treft u in de bijlagen informatie met betrekking tot de info- en kennismakingsgesprek.

Aangezien het gesprek maar 10 minuten duurt, kunt u ook de vragen per mail kenbaar  maken.

 

Belangrijk om te weten: Plan uw tijd voor het gesprek in, zodat ik u via Google meet kan inplannen.

 

Vriendelijk bedankt,

 

Marijke

 

 


08 sep 2020 - Thuiswerk
Beste ouders en lieve kinderen,

 

Het is gebruikelijk om elke dag (25- 30 min.) in Muiswerk aan je Leerplan te werken. Het komt weleens voor dat je naast je Leerplan ook taken krijgt in je takenmap.

De takenmap omvat specifieke oefeningen waar je enigszins nog moeite mee heeft.

De leerkracht monitort de vorderingen en gaat daarna met jou in gesprek.

 

Dus: genoeg te doen!!

Oefening baart kunst ..