1
 

Vacatures

Gezocht Groepsleerkracht Shri Vishnu School

 

Klik op deze link voor de tekst.

Vacatures binnen Stichting Hindoe Onderwijs Nederland 

Vacature directeur Basisschool Shri Saraswatie Rotterdam

 

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) zoekt per 1 augustus 2021 een directeur voor Basisschool Shri Saraswatie in Rotterdam (32-40u)

 

De directeur heeft, samen met het managementteam van de school, de leiding
over deze bijzondere basisschool en is de integraal verantwoordelijke
schoolleider. Naast beleidsmatige werkzaamheden zal de directeur tevens belast
zijn met werkzaamheden die een beheersmatig en organisatorisch karakter
hebben. Daarom dient er, bij uitval van leerkrachten, bereidheid te zijn; de groep
over te nemen. Verder maakt de directeur onderdeel uit van het directeuren team
van de SHON en draagt hij/zij bij aan de ontwikkeling van SHON.

Er wordt van de directeur zowel leidinggevende, onderwijskundige, didactische
en pedagogische ervaring op een basisschool verwacht.
Basisschool Shri Saraswatie is een school op Hindoeïstische grondslag die inmiddels 30 jaar bestaat. Daarom verwachten wij van de kandidaat affiniteit met het Hindoeïsme en bereidheid om zich te verdiepen in deze levensbeschouwing en de universele normen en waarden van SHON.

 

De ideale kandidaat heeft en is:
- ruime pedagogische en didactische ervaring in het onderwijs, een onderwijsbevoegdheid en een afgeronde schoolleidersopleiding;
- toegankelijk, zichtbaar en transparant;
- flexibel, communicatief vaardig en in staat te schakelen met in- en externe stakeholders (zoals personeel, leerlingen, ouders en samenwerkingspartners);
- een 'verbinder' met organisaties in de regio Rotterdam (kinderopvang, BSO, VO en partners in de wijken);
- een duidelijke visie op eigentijds onderwijs;
- kennis van buitenschoolse opvang of bereidheid zich hierin te verdiepen.

 

Salaris conform cao-PO schaal D12 en inschaling o.b.v. ervaring.

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

 

Aanvullende informatie en de procedure
U kunt uw cv en sollicitatiebrief tot 17 mei 2021 per e-mail sturen naar de bestuurder, dhr. R.K. Ramnewash, via cvb@shon.nl.
Telefonische inlichtingen kunt u verkrijgen bij mevr. A. Bilgoe op telnr. 06-41096534.

 

  

Functieprofiel directeur D12 

Vastgestelde profielschets directeur Basisschool Shri Saraswatie

Advertentie vacature Basisschool Shri Saraswatie

- Staffunctionaris Beleid en Advies A (Financiën)  (0.6 wtf)

 

- Stage interne communicatiemedewerker Stichting Hindoe Onderwijs Nederland

 

- Groepsleerkracht Kleuters Shri Krishna School te Utrecht (0,4 fte)

 

Hieronder treft u de functieomschrijvingen:

 

 

Staffunctionaris Beleid en Advies A (Financiën)  (0.6 wtf)

deskundig – verbinder 

 

Het bestuursbureau van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland is per 1-3-2021 op zoek naar een enthousiaste ervaren Staffunctionaris Beleid en Advies A met werkgebied financiën voor drie dagen (0,6 wtf). Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) heeft 5 scholen in Nederland en verzorgt basisonderwijs in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Almere en Utrecht. 

 

Wat verwachten wij van u?

De staffunctionaris levert een vakinhoudelijke en procesmatige bijdrage aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van de bedrijfsvoering, financieel beleid en de planning- en control cyclus. De financiële administratie (verwerking financiële gegevens, salarisbetalingen, activaregistratie e.d.) inclusief het proces t.a.v van het opstellen van de jaarrekening. Het financiële gedeelte van het opstellen van de jaarrekening gebeurt door het administratiekantoor i.o.m. de beleidsondersteuner.

 

De kernopdracht van de staffunctionaris is het ondersteunen van de organisatie bij het ‘in control’ raken en blijven door het optimaliseren van de (financieel/administratieve) processen binnen het stafbureau. Hij/zij heeft een strategische, verbindende, ondersteunende, adviserende rol en is zowel ondersteunend als sturend naar de bestuurder en de directeuren. Hij of zij biedt relevante managementinformatie, zowel aangaande de huidige situatie als met betrekking tot de te verwachte ontwikkelingen. De staffunctionaris legt verantwoording af aan de bestuurder.

 

Werkzaamheden

 • Gevraagd en ongevraagd adviseren en ondersteunen van de bestuurder  en de schooldirecteuren  op het gebied van (meerjarige) Planning & Control, de administratieve organisatie daarvan en de uitvoering van het financieel beleid;
 • Signaleren en analyseren van in- en externe (ook maatschappelijke en politiek-bestuurlijke) ontwikkelingen relevant voor de (financiële) strategische ontwikkeling van de organisatie;
 • Op eigen initiatief en in opdracht van de bestuurder uitvoeren van bedrijfseconomisch onderzoek gericht op effectiviteit en efficiëntie;
 • Inventariseren van de (financiële) informatiebehoefte, formuleren van eisen, vertalen hiervan naar methodieken, rapportages en systemen en afstemmen met het administratiekantoor;
 • Verzamelen en beoordelen van gegevens m.b.t. bedrijfsvoering, middelen, inzet en resultaten zoals facturen, begroting, bekostiging, jaarrekening en –plannen, managementrapportages, analyseren hiervan in relatie tot geformuleerde strategische doelstellingen van de bestuurder en formuleren van overkoepelende conclusies;
 • Periodiek rapporteren aan toezichthouder(s) en bestuurder over financieel en bedrijfseconomisch onderzoek (gericht op beheersbaarheid, effectiviteit en efficiëntie) en over realisatie van de doelstellingen van de organisatie, over de bedrijfsvoering en over middeleninzet;
 • Adviseren over het opstellen en aanpassen van financiële beleidsuitgangspunten en initiëren, ontwikkelen en evalueren van het meerjaren (financiële) beleid waaronder het investeringsbeleid;
 • Participeren bij de analyse van de (meerjaren) begroting, de jaarrekening,  het jaarplan en het jaarverslag, kwartaalrapportages, liquiditeitsplanning e.d.;
 • In samenwerking met de bestuurder voeren van gesprekken met de directeuren over mate en wijze van realisatie van overeengekomen doelstellingen;
 • Toezien op de naleving van regels en procedures en hierop aanspreken van betrokkenen;
 • Zorgdragen voor een goed functionerende interne controle;
 • Verwerken van facturen van het bestuursbureau en uitzoekwerkzaamheden t.a.v. facturen;
 • Onderhouden van contacten met de accountant, fiscus en bank.
 • Aanvragen en verantwoorden subsidie-aanvragen.

 

Kennis en vaardigheden

 • Analytisch conceptueel vermogen: werk- en denkniveau HBO+/WO;
 • Een afgeronde bedrijfseconomische opleiding ( HBO/WO);
 • Kennis van en ervaring met planning en control instrumenten op strategisch niveau;
 • Kennis van de samenhang van het primaire proces; onderwijs, met financieel-economische processen en de daarbij horende wet- en regelgeving;
 • Kennis van en ervaring met informatiemanagement;
 • Communicatief vaardig, accuraat, resultaatgericht, hands on mentaliteit, dienstverlenend, kritisch.

 

Wat bieden wij?

Een uitdagende functie met veel zelfstandigheid binnen een informele organisatie waarin u voldoende gelegenheid krijgt om te ontwikkelen. Onze organisatie heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens de cao-po. De aanstellingsomvang is 0,6 wtf, voor de duur van één jaar. Bij deze functie hoort een salaris volgens de CAO PO schaal 10, met een maximum van €4171,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling. Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring.

 

 

 

Vacature:


De SHON is op zoek naar een stagiair(e) interne communicatiemedewerker.
Zie hierbij de vacaturetekst

 

Invalleerkrachten:

Wij zijn per direct op zoek naar bevoegde (Pabo of gelijkgesteld) invalleerkrachten voor kortdurende, maar ook langdurende ziektevervanging. Heeft u belangstelling neem dan contact met ons op! Kent u een geschikt persoon, laat deze dan contact met ons opnemen. U dient te beschikken over de vereiste diploma's/lesbevoegdheid. Mail voor meer informatie of sollicitatie naar vjhinkoe@shrivishnu.nl