1

Vacatures

VACATURE DIRECTEUR SHRI KRISHNA SCHOOL UTRECHT


De Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) zoekt per 1 augustus een directeur voor de Shri Krishna School in Utrecht. Zie de gehele functie hier.

 

Werkzaamheden, vereisten en verwachtingen
De directeur heeft samen met het managementteam van de school de leiding over deze kleine bijzondere basisschool en is de integraal verantwoordelijke schoolleider. Naast beleidsmatige werkzaamheden zal de directeur tevens belast zijn met werkzaamheden met een beheersmatig en organisatorisch karakter en dient bij uitval van leerkrachten bereid zijn de groep over te nemen. Daarnaast maakt de directeur onderdeel uit van het directeurenteam van SHON en draagt bij aan de ontwikkeling van SHON.


De Shri Krishna School is een basisschool op Hindoeïstische grondslag die dit jaar vijftien jaar bestaat. Daarom verwachten wij van de kandidaat dat diegene affiniteit heeft met het Hindoeïsme en bereid is zich te verdiepen in deze levensbeschouwing en de universele normen en waarden van de SHON met heel het hart uit te dragen.


In het najaar zal de school overgaan naar een nieuw schoolgebouw waar er ook buitenschoolse opvang wordt verzorgd.

 

De Shri Krishna school zoekt een directeur die:
- ruime pedagogische en didactische ervaring in het onderwijs heeft, en bij voorkeur de schoolleidersopleiding heeft afgerond en ervaring heeft als directeur;
- voornemens is de lesbevoegdheid primair onderwijs te behalen, als hier nog geen bevoegdheid voor is;
- toegankelijk, zichtbaar en transparant is;
- flexibel en communicatief vaardig is en kan laveren tussen de verschillende geledingen binnen de school en de stichting, zoals het personeel, de leerlingen en de ouders;
- verbinding kan maken met andere organisaties (kinderopvang, BSO, VO);
- een duidelijke visie heeft op eigentijds onderwijs om de leerlingen optimaal voor te bereiden op de samenleving van de toekomst en inzicht heeft en een bijdrage kan leveren aan onderwijsvernieuwingen;
- kennis heeft van buitenschoolse opvang, of bereid is om zich hierin te verdiepen en leiding te geven;
- commercieel en ondernemend is ingesteld i.v.m. werving van leerlingen om de school nog verder te laten groeien;
- kennis heeft van het Hindoeïsme en bereid is zich te (blijven) verdiepen in deze levensbeschouwing en de universele normen en waarden van de stichting met heel het hart uit te dragen.

 

 

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris is conform de CAO-PO, schaal D11 of D12 afhankelijk van de ervaring. De gevraagde werktijdfactor is 0,8 fte (32 uur). Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

 

 

Voor meer informatie en de procedure
De vacature wordt gelijktijdig zowel intern als extern uitgezet.


Uw sollicitatiebrief en curriculum vitae kunt u tot 1 juli 2020 sturen naar dhr. R.K. Ramnewash, voorzitter College van bestuur per e-mail naar cvb@shon.nl . Telefonische inlichtingen kunt u verkrijgen bij mevr. A. Bilgoe op telnr. 06-41096534. Een uitgebreide profielschets kunt u vinden op http://www.shon.nl/vacatures

 

 

 

===================================================================================================

Vacature Groepsleerkracht Primair Onderwijs

Ben jij die warme juf of meester die zich ontfermt over het kostbaarste bezit van onze ouders en wil jij deel uitmaken van onze SHON familie dan zoeken wij jou!

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland is per direct voor onze locatie Shri Vishnu school in Den Haag op zoek naar een gepassioneerde, enthousiaste en liefdevolle leerkracht met affiniteit voor onze kleutertjes en de onderbouw. 

 

Wie zijn wij?

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) is een onderwijsstichting met vijf basisscholen in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Almere en Utrecht. Wij bieden leer -en werkplezier in een vreedzame, verrijkende en uitdagende leer -en werkomgeving. Het onderwijs op onze scholen verschilt niet van andere basisscholen in Nederland. Echter zijn onze normen en waarden gebaseerd op de universele waarden vanuit de hindoe-filosofie. Respect voor elkaar, vreedzaam en dienstbaarheid zijn voorbeelden van waarden die wij onderschrijven en delen. Iedereen is welkom op onze scholen. 

 

Wie ben jij?

Jij bent in het bezit van een diploma Leerkracht Basisonderwijs PO, of een pedagogisch didactisch getuigschrift. Je bent in staat om goed om te gaan met vooral jonge kinderen van 4-9 jaar. Je biedt de kinderen een goed pedagogisch klimaat en gaat uitdagingen niet uit de weg. Je bent didactisch ijzersterk en kan goed omgaan met verschillende niveaus binnen de klas. Je bent goed thuis in de digitale lesomgeving, het werken in de cloud en lesgeven met het gebruik van chromebooks. Je onderschrijft en/of bent geïnteresseerd in de hindoe normen en waarden. 

 

Wat bieden wij?

Wij bieden jou een salaris conform de CAO Po en hebben aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden; zoals een aantrekkelijke cafetariaregeling en professionaliseringmogelijkheden. Wij zetten in op een leven lang leren en zijn bereid extra te investeren in de ontwikkeling van ons personeel. 

Dit betreft een tijdelijke vacature en bij goed functioneren zicht op een vast dienstverband. 

 

Ben je geïnteresseerd, mail je cv en motivatiebrief dan naar info@shrivishnu.nl en cvb@shon.nl of bel ons voor meer informatie op telefoonnummer 070-3885961.

 

 ===================================================================================================

Projectleider met portefeuille Rekenen

Functieschaal leerkracht L11

 

Op de Regenboogschool Shri Saraswatie te Rotterdam zijn wij op zoek naar een Projectleider voor de portefeuille rekenen. De Projectleider is naast het takenpakket van de leraar L10 trekker bij het rekenonderwijs op de Regenboogschool Shri Saraswatie. De Projectleider coördineert het rekenonderwijs en is daarbij verantwoordelijk  voor onderwijsvernieuwingen en verbetering van het rekenonderwijs. In samenspraak met de directie draagt hij/zij bij aan visievorming en rekenonderwijsontwikkeling en ontwikkelt het rekenbeleid op school.

 

Verder wordt gewerkt aan de eigen professionalisering en die van startende leraren en stagiaires alsmede van ervaren leraren en verzorgt her- en bijscholing van leraren. 

 1. Onderwijsontwikkeling/verbetering (in teamverband)
 • Is trekker/projectleider bij ontwikkel- of verbetertrajecten. 
 • Ontwikkelt daarbij beleidsvoorstellen en adviezen. 
 • Levert diverse bijdragen op het eigen vakgebied op bovenschools niveau. 

3. Onderzoekstaken

 • Neemt deel aan onderzoek en vertaalt dat in visievorming en onderwijsontwikkeling en/of -verbetering voor de eigen school. 
 • Stelt daarbij onderzoeksvragen op voor onderzoeksplannen. Zet het onderzoek op en voert dit uit. • Publiceert en presenteert de resultaten van eigen onderzoek.
 1. Specialisme
 • Heeft zich diepgaand gespecialiseerd op één van de delen van het vak zoals genoemd bij de leraar L10. 
 • Organiseert en regelt discussies rond dit onderwerp, bereidt het onderwerp voor in de vorm van discussienotities of verbetervoorstellen en door het ontwerpen of bijstellen van toetsen, onderwijsmateriaal en coördineert de implementatie. 
 • Is daarbij het aanspreekpunt voor de collega’s op de school.
 • Treedt bij beleidswijzigingen, vernieuwingen en verbeteringen op als eerste aanspreekpunt, trekker en/of projectleider (schoolbreed). 
 • Maakt zich het onderwerp eigen door uitgebreide zelfstudie en ervaring en/of een master of vergelijkbaar niveau. 
 • Zorgt voor de afstemming/integratie van het specialisme in aanverwante specialismen en heeft ook een actieve rol bij de implementatie van een schoolbrede aanpak. 
 • Levert, samen met collega’s, bijdragen op bovenschools niveau

 

Bevoegdheden, kader en verantwoordelijkheden

Zie leraar L10 aangevuld met:

Beslissingen zijn gericht op de ontwikkeling van beleidsvoorstellen en –adviezen, bij onderzoekstaken, bij de complexe specialistische taken, bij de ontwikkeling van de scholing voor andere leraren of bij het geven van adviezen aan ervaren en minder ervaren leraren en de schoolleider voor de pedagogisch/didactische aanpak.

 

Kennis en vaardigheden

Zie leraar L10 aangevuld met:

 • Brede of gespecialiseerde kennis van het eigen vakgebied en/of op pedagogisch/didactisch terrein en/of toegepast wetenschappelijk onderzoek (hbo-plus of academisch niveau). 
 • Inzicht is nodig in vraagstukken en problemen op andere werkterreinen.

 

Contacten

Zie leraar L10 aangevuld met:

 • Met collega’s, leidinggevenden, specialisten en andere betrokkenen om tot beleidsafstemming of afstemming over onderzoek te komen.

Belangstelling?

Heeft u belangstelling om de projectleider Rekenen te worden op de Regenboogschool Shri Saraswatie, kunt u dit laten blijken door een motivatiebrief inclusief cv te mailen naar mpennings@shrisaraswatie.nl voor 6 februari 2020

 

 

 

===================================================================================================

Vacature Volledig Bevoegde leerkracht 

 

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland is altijd op zoek naar goede en gemotiveerde leerkrachten.  Bent u toe aan iets nieuws en bent u gemotiveerd om onze kinderen te voorzien van kwalitatief goed onderwijs. Solliciteer dan nu!

Wij zoeken: 

 • Volledig bevoegde leerkracht 
 • Iemand met een beschikbaarheid van minimaal 1 dag per week, kan uitgebreid worden.
 • Affiniteit met hindoescholen en de hindoe dharma 
 • Inzetbaar in de groepen 1 t/m 8 
 • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden 
 • Woonachtig in omgeving Den Haag,Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Almere en omstreken of Rotterdam en bereid is te reizen.


  Wat bieden wij: goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO PO.

  U kunt uw sollicitatie tezamen met uw CV e-mailen naar: cvb@shon.nl o.v.v. sollicitatie leerkracht

 

===================================================================================================

Invalleerkrachten:

Wij zijn per direct op zoek naar invalleerkrachten voor kortdurende maar ook langdurende ziektevervanging. Heeft u belangstelling neem dan contact met ons op! Kent u een geschikt persoon, laat deze dan contact met ons opnemen. U dient te beschikken over de vereiste diploma's. Mail voor meer informatie of sollicitatie naar vjhinkoe@shrivishnu.nl