1
 

Groep 4B

Welkom op de groepspagina van groep 4B

BERICHTEN

18 aug 2022 - 2022-2023
 

Beste ouder(s) / verzorger(s) en lieve kinderen,

 

Van harte welkom op station groep 4B met 26 leerlingen. Dit is een tussenstation waar wij verder werken aan de ontwikkeling van uw kind. Hierbij reken ik op uw volledige medewerking. Samen werken wij aan een plezierig, leerrijk en succesvol schooljaar. Aan het eind van dit schooljaar gaat de trein verder naar groep 5.

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Firoza

email: flalmahomed@shrivishnu.nl

 


18 aug 2022 - Eten, drinken en traktatie
 

De ochtendpauze is bedoeld voor een fruithapje.

 

 De middagpauze is onze lunch met brood en drinken.

 

Geef uw kind zoveel mogelijk water mee.

 

Wilt u bij de verjaardagen denken aan een gezonde traktatie.


18 aug 2022 - Ziekmelding en ophalen
Preview foto U kunt uw kind al vanaf 07.30 uur ziekmelden.
Mocht het een keer voorkomen dat u uw kind niet op tijd kunt ophalen of dat iemand anders uw kind ophaalt, geeft u dit dan persoonlijk door (per mail, briefje of telefonisch mag ook).

Wij nemen geen berichten aan van de kinderen.

Het telefoonnummer van de school is 070-3885961.


18 aug 2022 - Oefenenmateriaal
Preview foto Het is aan te raden dat uw kind dagelijks 30 minuten leest.

 

De tafels van 1 t/m 10 bieden wij uw kind dit schooljaar aan en deze kunnen geoefend worden.

 

De verhaalsommen zijn erg belangerijk; wilt u deze regelmatig samen met uw kind oefenen?

www.redactiesommen.nl

 

 

Online thuiswerken

 

Leerlingen kunnen op de volgende websites thuis oefenen :

www.online.muiswerk.nl

 

www.leestrainer.nl

www.citotrainer.nl

www.meestermichael.nl

www.mijnklas.nl

www.redactiesommen.nl

 

https://www.regenboog-gorichem.nl/woordentrainer 

 

https://wijzeroverdebasisschool.nl/kennisbank-rekenen/begrijpend-lezen/

 

https://www.sommenfabriek.nl

 

De kinderen maken de reken- , begrijpend- en spelling opdrachten.

 

Nieuwsbegrip op de computer.

De kinderen zijn in het bezit van hun gebruikersnaam en wachtwoord.

Ga naar :  https://cloudwise.nl/  inloggen -op-het-cool-platform/ .

De kinderen maken de volgende opdrachten op de computer "andere tekstsoort en woordenschat ".


18 aug 2022 - Inleveren huiswerk
Indien uw kind huiswerk heeft meegekregen, wordt deze op de daarop volgende maandag ingeleverd.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Woensdag

Uw kind krijgt leerwerk mee die ze thuis moeten leren voor de toets.

Het leerwerk moeten ze thuis achterhouden en goed bewaren in een map.

De themawoorden bestaan uit week 1, week 2 en week 3.

Van de themawoorden moeten ze de betekenissen van de woorden weten.

Na de derde week wordt een taaltoets afgenomen.

De spellingwoorden bestaan ook uit week 1, week 2 en week 3. De woorden moeten ze foutloos kunnen opschrijven.

Na de derde week worden spellingtoetsen afgenomen: Woorden- en zinnendictee.


18 aug 2022 - Gym en Yoga/dansles
Preview foto Gym: dinsdag en donderdag.

 

Gymkleding en sportschoenen met witte zolen zijn verplicht.

Geef geen sieraden en andere waardevolle spullen mee naar school.

Wij zijn niet verantwoordelijk bij verlies.

Heelys zijn niet toegestaan.

 

Yoga/dansles: vrijdag