1

Groep 4B

Welkom op de groepspagina van groep 4B

BERICHTEN

11 dec 2018 - Kerst
Op maandag 17 december maken wij samen met de ouders kerststukken in de klas.

De kinderen zorgen zelf voor bakjes/oase/kerstversieringen.

 

Op woensdag 19 december hebben wij onze kerstdiner in de klas van 18.00 uur - 19.15 uur.

Hierbij willen wij u allen heel hartelijk dank zeggen voor uw medewerking in welke vorm dan ook.

 

Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een gezegend 2019 toe ........


14 sep 2018 - werkwijze
Woensdag & vrijdag

 

Uw kind krijgt leerwerk mee die ze thuis moeten leren voor de toets.

Het leerwerk moeten ze thuis achterhouden en goed bewaren in een map.

 

De themawoorden bestaan uit week 1, week 2 en week 3.

Van de themawoorden moeten ze de betekenissen van de woorden weten.

Na de derde week wordt een taaltoets afgenomen.

De spellingwoorden bestaan ook uit week 1, week 2 en week 3. De woorden moeten ze foutloos kunnen opschrijven.

Na de derde week worden spellingtoetsen afgenomen: Woorden- en zinnendictee.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 


11 sep 2018 - Museum
Op dinsdag 20 november gaan wij naar het Kinderboekenmuseum voor de les:

Op avontuur door Papiria

Tijd: 09.15 - 11.15 uur


28 aug 2018 - Eten , drinken en traktatie
 

De ochtendpauze is bedoeld voor een fruithapje.

 

 De middagpauze is tevens onze lunch met brood en drinken.

 

Geef uw kind zoveel mogelijk water mee.

 

Wilt u bij de verjaardagen denken aan een gezonde traktatie.


28 aug 2018 - Ziekmelding en ophalen
Preview foto U kunt uw kind al vanaf 07.30 uur ziekmelden.
Mocht het een keer voorkomen dat u uw kind niet op tijd kunt ophalen of dat iemand anders uw kind ophaalt, geeft u dit dan persoonlijk door (per mail, briefje of telefonisch mag ook),

wij nemen geen berichten aan van de kinderen.

Het telefoonnummer van de school is 070-3885961.


28 aug 2018 - Huiswerk
Preview foto Het is aan te raden dat uw kind dagelijks 30min. leest.

 

De tafels van 1 t/m 10 bieden wij uw kind dit schooljaar aan en deze kunnen geoefend worden.

 

De verhaalsommen zijn erg belangerijk; wilt u deze regelmatig samen met uw kind oefenen?


28 aug 2018 - Inleveren huiswerk
Indien uw kind huiswerk heeft meegekregen, wordt deze op de daarop volgende maandag ingeleverd.

28 aug 2018 - Online thuiswerken
Preview foto Leerlingen kunnen op de volgende websites thuis oefenen :

 

De kinderen zijn in het bezit van hun gebruikersnaam.

www.online.muiswerken.shrivishnu.nl

De kinderen maken reken-, begrijpend- en spelling opdrachten.

 

De kinderen zijn in het bezit van hun gebruikersnaam en wachtwoord.

www.nieuwsbegrip.nl  

 

www.leestrainer.nl

www.citotrainer.nl

www.meestermichael.nl

www.mijnklas.nl

www.redactiesommen.nl


28 aug 2018 - Gymnastiek
Preview foto De leerlingen gymen elke maandag en vrijdag.

 

Gymkleding en sportschoenen met witte zolen zijn verplicht.

Geef geen sieraden en andere waardevolle spullen mee naar school.

Wij zijn niet verantwoordelijk bij verlies.

 

Heelys zijn niet toegestaan.


27 aug 2018 - Schooljaar 2018-2019
Preview foto

Beste allen,

 

Welkom op de klassensite van groep 4B.

 

De groep telt 17 meisjes en 11 jongens.

 

Het schooljaar 2018-2019 is  van start gegaan. Wij hopen dat jullie een fijne vakantie achter de rug hebben.

 

Dit schooljaar staan er 2 juffen voor de groep.

Maandag & dinsdag     => juf Jane     (jpoeran@shrivishnu.nl)

Woensdag t/m vrijdag => juf Carmen (cramdas@shrivishnu.nl)

 

Samen werken wij aan een leuk en leerrijk schooljaar.