2

Groep 4B

Welkom op de groepspagina van groep 4B

BERICHTEN

10 okt 2018 - Doelen voor de komende weken
Rekenen :Blok 2

-Bewerkingen: optellen over het eerste tiental v.b 8+4=12     7+6=13

                                                                                    /                /

                                                                                  2   2            3  3

 -Bewerkingen: aftrekken over het eerste tiental v.b 15-8=7     16-9= 7

                                                                                         /                /

                                                                                         5 3         6   3

     Bewerkingen: optellen en aftrekken tussen de tientallen: aanvullen tot en                                         

                            Afhalen van tientallen. Vb 63-3=60

                                                                           84-4=80

                                                                           52+8=60                                                                   

-Structureren opbouwen van getallen in sprongen van  10,5 en 1 op de getallenlijn.

 

-Structurenen: opbouwen van getallen in tientallen en eenheden.

  Vb: 40+6=46     6+40=46     80+9=89      9+80=89

Tijd : klokijken :hele- en halve uren.

 

Meten :lengte :Centimeter [cm]

 

Taal :Thema 2

-Ze leren wat een werkwoord is[een werkwoord zegt wat een mens, dier of ding doetvb eten, drinken, slapen, bijten, dansen , springen enz.

 

-Ze leren wat een bijvoeglijk naamwoord [ het zegt hoe iets eruitziet of wat je ervan vindt ] vb de witte broek, een lieve mama

 

-Ze leren hoe je groepjes van 3 woorden maakt [een lidwoord, een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord] vb de gele trui , een stoute leerling

 

-De punt.[aan het eind van de zin staat altijd een punt ]

 Vb De jongen is blij.

       Hij gaat op reis met zijn vriend.

-Ze leren wat een verkleinwoord is [is een woord met iets erachter ] .

    Vb. vis + je =visje   boom + pje= boompje   kast + je = kastje

 

Spelling Thema 2

-Woorden die beginnen met v of f

vb vlag, fluit

-Woorden die beginnen met of z

vb som , zon

-Woorden die beginnen met sch of schr

Vb schat ,schrift


14 sep 2018 - werkwijze
Woensdag & vrijdag

 

Uw kind krijgt leerwerk mee die ze thuis moeten leren voor de toets.

Het leerwerk moeten ze thuis achterhouden en goed bewaren in een map.

 

De themawoorden bestaan uit week 1, week 2 en week 3.

Van de themawoorden moeten ze de betekenissen van de woorden weten.

Na de derde week wordt een taaltoets afgenomen.

De spellingwoorden bestaan ook uit week 1, week 2 en week 3. De woorden moeten ze foutloos kunnen opschrijven.

Na de derde week worden spellingtoetsen afgenomen: Woorden- en zinnendictee.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Doelen van de komende 4 weken :

 

Rekenen :Blok 1

 

-Bewerkingen: samenhang tussen optellen en aftrekken  aan de hand van splitsingen. 

 vb. 3+4= 7

       4+3 = 7

       7-4 =3

       7-3 = 4

-Optellen en aftrekken tot 20.

 

-Structureren opbouwen van getallen in sprongen van  10,5 en 1 op de getallenlijn.

 

-Structureren: opbouwen van getallen in tientallen en eenheden.

  vb: 23 euro = 10 euro+ 10 euro  + 1 euro+ 1euro+1 euro

 

Geldrekenen :munten van 1,2,5,10,20 en 50 cent[en]

Tijd : klokijken :hele- en halve uren.

Meten :lengte : centimeter [cm]

Vermenigvuldiging; keerteken x [Tafel van 2,10 ]

 

Taal :Thema 1

 

-Ze leren wat een zelfstandignaamwoord is[is een woord voor  een mens,een dier en ding]. vb. de man, een kat , het oog

-Ze leren de lidwoorden [de,het ,een]

-Ze leren wat een samenstelling is [je maakt een samenstelling door 2 woorden met elkaar te plakken] vb fiets +bel = fietsbel.

-Ze leren het alfabet.

 

Spelling Thema 1

 

-Woorden met 2 medeklinkers aan het begin of aan het eind.

vb klap,tent,plant

-Woorden met 3 medeklinkers aan het begin of aan het eind.

vb strik. worst

-Woorden met een tussenklank vb wolk, berg

 

********************************************************************

 

Nieuwsbegrip op de computer.

De kinderen zijn in het bezit van hun gebruikersnaam en wachtwoord.

Ga naar :www.nieuwsbegrip.nl-log in.

De kinderen maken de volgende opdrachten op de computer "andere tekstsoort en woordenschat ".


11 sep 2018 - Museum
Op dinsdag 20 november gaan wij naar het Kinderboekenmuseum voor de les:

Op avontuur door Papiria

Tijd: 09.15 - 11.15 uur


28 aug 2018 - Eten , drinken en traktatie
 

De ochtendpauze is bedoeld voor een fruithapje.

 

 De middagpauze is tevens onze lunch met brood en drinken.

 

Geef uw kind zoveel mogelijk water mee.

 

Wilt u bij de verjaardagen denken aan een gezonde traktatie.


28 aug 2018 - Ziekmelding en ophalen
Preview foto U kunt uw kind al vanaf 07.30 uur ziekmelden.
Mocht het een keer voorkomen dat u uw kind niet op tijd kunt ophalen of dat iemand anders uw kind ophaalt, geeft u dit dan persoonlijk door (per mail, briefje of telefonisch mag ook),

wij nemen geen berichten aan van de kinderen.

Het telefoonnummer van de school is 070-3885961.


28 aug 2018 - Huiswerk
Preview foto Het is aan te raden dat uw kind dagelijks 30min. leest.

 

De tafels van 1 t/m 10 bieden wij uw kind dit schooljaar aan en deze kunnen geoefend worden.

 

De verhaalsommen zijn erg belangerijk; wilt u deze regelmatig samen met uw kind oefenen?


28 aug 2018 - Inleveren huiswerk
Indien uw kind huiswerk heeft meegekregen, wordt deze op de daarop volgende maandag ingeleverd.

28 aug 2018 - Online thuiswerken
Preview foto Leerlingen kunnen op de volgende websites thuis oefenen :

 

De kinderen zijn in het bezit van hun gebruikersnaam.

www.online.muiswerken.shrivishnu.nl

De kinderen maken reken-, begrijpend- en spelling opdrachten.

 

De kinderen zijn in het bezit van hun gebruikersnaam en wachtwoord.

www.nieuwsbegrip.nl  

 

www.leestrainer.nl

www.citotrainer.nl

www.meestermichael.nl

www.mijnklas.nl

www.redactiesommen.nl


28 aug 2018 - Gymnastiek
Preview foto De leerlingen gymen elke maandag en vrijdag.

 

Gymkleding en sportschoenen met witte zolen zijn verplicht.

Geef geen sieraden en andere waardevolle spullen mee naar school.

Wij zijn niet verantwoordelijk bij verlies.

 

Heelys zijn niet toegestaan.


27 aug 2018 - Schooljaar 2018-2019
Preview foto

Beste allen,

 

Welkom op de klassensite van groep 4B.

 

De groep telt 16 meisjes en 9 jongens.

 

Het schooljaar 2018-2019 is  van start gegaan. Wij hopen dat jullie een fijne vakantie achter de rug hebben.

 

Dit schooljaar staan er 2 juffen voor de groep.

Maandag & dinsdag     => juf Jane     (jpoeran@shrivishnu.nl)

Woensdag t/m vrijdag => juf Carmen (cramdas@shrivishnu.nl)

 

Samen werken wij aan een leuk en leerrijk schooljaar.