1
 

KiVa op school

KiVa op de Shri Vishnu School

Kinderen moeten zich veilig en prettig voelen binnen onze school. Dat is de eerste voorwaarde om tot ontwikkeling en leren te komen. Ze moeten zich kunnen beschermen tegen allerlei zaken die hun veiligheid in gevaar brengen. Met KiVa worden de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen gestimuleerd. Zo verbeteren de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school. Groepsproblemen, zoals pesten, worden met KiVa effectief voorkomen. 

 

 

In het lesprogramma is voor alle groepen tijd ingeruimd voor sociaal emotionele ontwikkeling met behulp van deze methode.

Er zijn afspraken vastgesteld voor alle leerlingen en medewerkers van de Shri Vishnu School. Deze afspraken en de 7 KiVa-regels zijn terug te vinden in alle klaslokalen.