Onze school

Wij werken intensief samen met de Peuterspeelzaal Ganesha op basis van het VVE progamma.

Dat betekent dat we samen thematisch werken met Pyramide en bevordering van de

taal- en reken ontwikkeling.We proberen dat samen met de ouders te doen d.m.v inloopochtenden en themabijeenkomsten.

 

In de kleutergroepen volgen we kinderen d.m.v. de insturmenten behorend bij observatie-instrumenten "Piramide" en "Kijk". Wij gebruiken daarbij onderwijsassistenten om ook in kleinere groepen te werken. Zo krijgen de kinderen meer aandacht.

 

Vanaf groep 3 worden de kinderen intensief gevolgd met als doel aan te sluiten op de onderwijsbehoefte. Dat gebeurt door verschillende instructievormen in de groep, hulp van leerkrachten buiten de klas en een samenwerkings verband met "Buro Leerlinghulp".

Voor de zeer goede leerlingen hebben we een leerkracht vrij geroosterd.

 

ICT is een belangrijke speerpunt: in het kader van 'gepersonaliseerd leren' wordt in alle groepen met tablets gewerkt. Daarnaast kunnen de kinderen op school én  thuis aan de slag met Muiswerk Online en de digitale leeromgeving MOO (Mijn Omgeving Online). Na een succesvolle pilot wordt programmeren schoolbreed ingezet (vanaf groep 6). Er wordt gebruik gemaakt van het programma 'Bomberbot'. 

 

Alle kinderen hebben twee keer per week gymnastiek, ingroep 3 t/m 5: yogalessen

en groep 6 t/m 8: muzieklessen.

Eens per maand worden er technieklessen aangeboden in groep 3 t/m 8.

 

Voor alle vakken gebruiken we moderne methodes die aan de kerndoelen voldoen.

Vanaf groep 4 wordt er aandacht besteed aan Hindi; in alle groepen wordt aandacht besteed aan de hindoe Dharma. 

 

 

Hier vindt u steeds het laatste nieuws en belangrijke praktische informatie. Kijk ook in onze uitgebreide schoolgids voor aanvullende nuttige informatie, zoals over onze visie en kerndoelen, het lesprogramma en hoe u uw kind als nieuwe leerling kunt aanmelden.