1
 

Leerlingenraad

Leerlingenraad Shri Vishnu School

De Shri Vishnu School heeft een leerlingenraad. De leerlingenraad is er om de belangrijken van de leerlingen van onze school te behartigen en de betrokkenheid van de leerlingen op school te vergroten. 

 

De Leerlingenraadvergaderingen vinden één keer per maand plaats en worden met één van de groepsleerkrachten van de school gedaan, namelijk Natasha Nandkoemarsing.

 

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Hieronder volgt een overzicht:

 

Groep Groepsleerkracht Naam Naam
5A Sharmila Vihaan Ishaaya
5B Gaitrie S. Nichal Yuzair
6A Saskia/ John Jayson Sonakshi
6B Natasha Rania Arnav
7A Sawieta Reyensh Rudre
7B Carmen/ Naveen Kyaan Radhika
8A Ashvara Anaya Rajeev
8B Shirley Ishaan Himani