1
 

Ouderraad (OR)

Ouderraad Shri Vishnu School

De Ouderraad behartigt de belangen van de leerlingen via de ouders. Zij zorgt voor een goede communicatie tussen ouders, directie en personeelsleden en tussen ouders onderling. De Ouderraad weet welke ontwikkelingen zich binnen de school voordoen en wat er onder de ouders leeft. Ouders kunnen contact opnemen met de Ouderraad, als men op school tegen problemen aanloopt.

 

Samenstelling Ouderraad

De Ouderraad bestaat uit 9 leden: Prashand, Ashna-Devi, Roshni, Ashna, Bhartie, Soeredj, Nichal, Sharmila en Gajtrie.

Ouderbijdrage 

Voor het schooljaar 2023 - 2024 is de vrijwillige ouderbijdrage van de Shri Vishnu School vastgesteld op €15,00 per kind (exclusief het schoolreisje). Wanneer het schoolreisje gepland wordt, worden ouders ruim van te voren op de hoogte gesteld zodat zij de bijdrage voor het schoolreisje kunnen overmaken.

 

Hoewel de ouderbijdrage een vrijwillig karakter heeft, doen we een uitdrukkelijk beroep op alle ouders om deze bijdrage (tijdig) te voldoen. Ouderbijdragen mogen niet ten goede komen aan individuele leerlingen, maar uitsluitend aan de school als gemeenschap.

 

We vragen u graag de ouderbijdrage in de maand oktober te voldoen. Mocht u kiezen voor een gespreide betaling dan kunt u de betalingen doen in oktober en februari. De ouderbijdrage kan worden voldaan op bankrekeningnummer: NL.94.INGB000.23.750.22 t.n.v. Ouderraad Shri Vishnu School, onder vermelding van de volledige naam van uw kind, groep en schooljaar 2023 -2024.
       
Wilt u in de ouderraad participeren of heeft u op- en aanmerkingen, suggesties of vragen dan kunt u ons mailen op ouderraad@shrivishnu.nl.