1
 

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad Shri Vishnu School

Binnen de Shri Vishnu School vindt de wettelijk inspraak en medezeggenschap van ouders en het personeel plaats tijdens de Medezeggenschapsraadvergaderingen. De MR bestaat uit vijf ouders, hierna te noemen de oudergeleding, en vijf personeelsleden, hierna te noemen de personeelsgeleding.

 

De MR wil openheid en onderling overleg bevorderen en is onder andere verantwoordelijk voor de besteding van het geld in de schoolfonds. Daarnaast kent de wet meer dan 25 aangelegenheden waar advies en instemming van de MR in vereist zijn.

 

 

De MR van de Shri Vishnu School ziet er in schooljaar 2023 - 2024 als volgt uit:

 

Seema Dhingra (voorzitter) Ouder SVS
Manisha Kanhai-Ghoerbien (secretaris) Ouder SVS
Sandhia Badloe Ouder SVS
Maya Raghoenath Ouder SVS
Vidjay Ramgolam Ouder SVS

 

Carmen Ramdas Leerkracht SVS
Gaitrie Parmessar Leerkracht SVS
Vacature richting leerkrachten Leerkracht SVS
Sawieta Maniram Leerkracht SVS
Vacature richting leerkrachten Leerkracht SVS
 

De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar, tenzij er over persoonlijke aangelegenheden gesproken wordt. Mocht u belangstelling hebben om als toehoorder aanwezig te zijn tijdens een vergadering of heeft u kwesties die u onder de aandacht van de MR wilt brengen, dan kunt u de MR-leden rechtstreeks benaderen of een email sturen naar: mr1@shrivishnu.nl 

GMR Stichting Hindoe Onderwijs Nederland

De GMR, oftewel de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, bestaat uit leerkrachten die de personeelsleden, ouders en leerlingen van alle scholen binnen de organisatie vertegenwoordigen. Een belangrijke taak hieri is om met het schoolbestuur mee te denken over het beleid voor de schoolorganisatie. 

 

Vanuit de Shri Vishnu School vertegenwoordigt Sawieta Maniram het personeel, de ouders en onze leerlingen. 

 

Meer informatie over de GMR vindt u op de website van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (www.shon.nl/gmr-shon).