1
 

Groep 2B

Welkom op de groepspagina van groep 2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERICHTEN

04 sep 2023 - thema Ik ga naar school

 

Beste ouders,

 

Wij gaan starten met thema Ik ga naar school. Het thema duurt 6 weken. De laatste week is de herhalingsweek. 

 

De komende 6 weken komen de volgende doelen aan bod:

week 1: Introductie thema: Pop uit de huishoek gaat naar school met rugtas (broodtrommel, beker, fruitdoosje)

week 2: Hoe spelen wij in de huishoek met echt materiaal (bestek, borden glazen)?

week 3: Hoe spelen wij in de bouwhoek?

week 4: Hoe spelen wij aan de zandtafel? Wat gebeurd er als je water toevoegd?

week 5: Hoe gebruiken wij ander ontwikkelingsmateriaal? (klei, puzzelen, taal- en rekenontwikkelingsmateriaal)

week 6: Herhalingsweek

 

 

Dharma

Elke vrijdag krijgen de kinderen Dharma les van een vakdocent. 

 

Lied: dagelijkse liedjes zoals: goedemorgen allemaal, dagen van de weekm, twee aan twee in de rij, smakelijk eten, dag dag allemaal.

 

Voorbereidend taalontwikkeling

Aanbieden letters:

week 1: w van welkom

week 2: b van blokken

week 3: g van gieter

week 4: z van zeep

week 5: a van appel

week 6: aangeboden letters herhalen

 

- Auditieve analyse en synthese:

http://www.jufjanneke.nl/Project de school/Auditieve taaloefeningen bij het thema school.pdfhttp://www.jufjanneke.nl/Project Smakelijk eten/Supermarkt/Auditieve oefeningen supermarkt.pdf

Gesprek: U kunt thuis samen met uw kind brood beleggen voor in de broodtrommel en een gesprek hierover voeren. Hoe ga je naar school? (bus, auto, lopen, fietsen) Hoe spelen wij met speelgoed thuis? Hoe ruimen wij op?

interactief voorlezen: verhaalbegrip middels een prentenboek komt nog steeds aan bod. U kunt tijdens het voorlezen de volgende vragen stellen aan uw kind: Over wie gaat het verhaal? Wat gebeurd er in het verhaal? Waar speelt het verhaal zicht af (bos, in een huis)? Is er een probleem? Hoe wordt het probleem opgelost? Hoe loopt het af.

Prentenboek: https://www.youtube.com/watch?v=OKkKGsjamM8

Boekorientatie: bespreken hoe een boek eruit ziet (kaft, rug, titel)

Woordkaarten: https://jufsanne.com/school/grotewoordkaartenschool.pdf

 

Voorbereidend rekenen

- Tellen en getalbegripdoortellen en terug tellen vanaf verschillende getallen tot 10. Getalsymbolen 0 tot 10 lezen. Telrij tot 20 op kunnen zeggen. 

Tijdsbegrip: dagen van de week, ochtend, middag, avond, gisteren, eergisteren, vandaag, morgen en overmorgen.

- Meten: herkent tegenstellingen (kort-lang, dik-dun, zwaar-licht, hoog-laag, meer-minder).

- Meetkunde: bouwplaat nabouwen.

 

Fijne motoriek

Kleuren binnen de lijntjes. Juist potloodgreep. Maakt knopen open en dicht. 

 

Grote motoriek

Springen: Maakt een loopsprong (afzetten en landen met 1 voet).

 

Sociaal emotionele ontwikkeling

Introductie KiVa (Rik en zijn vriendjes). Wij gaan verschillende emoties bespreken. 

 

Spel

Wij doen rollenspel in bouwhoek, huishoek en zandtafel.

 

Bouw en Constructie

De kinderen bouwen een schoolgebouw (ingang, concierge kamer, lokalen, schoolplein, gymzaal, verdiepingen).

 

Engels

Tijdens de yoga les krijgen de kinderen de les in het Engels. Elke dinsdag krijgen de kinderen yoga les van een vakdocent.

 

Seizoenen

Wij bespreken dat het zomer is. Hoe zie je dat aan de natuur?

 

Mocht uw kind daar behoefte aan hebben, dan kunt thuis aandacht besteden aan:

- muiswerk

- gynzy

 

Wij wensen uw kind veel leerplezier toe!

 

Groetjes,

juf Sitla


18 aug 2023 - Welkom!

 

Beste ouders/verzorgers en lieve kinderen, 

 

Van harte welkom op de klassensite van groep 2b.

 

De zomervakantie is weer voorbij en de kinderen gaan weer naar school.

Wij gaan samen met heel veel plezier het nieuwe schooljaar in. 

 

Op de klassensite kunt u belangrijke informatie en groepsactiviteiten vinden.

 

Onze groep telt 16 leerlingen.

9 meisjes

7 jongens

 

We starten de komende periode met het thema "Welkom".

Dit thema houdt 6 weken aan.

De onderwerpen die aanbod zullen komen zijn:

  • elkaar leren kennen
  • het dagritme
  • samen spelen, delen en werken
  • opruimen na het spelen en werken
  • naar het toilet gaan (handen wassen)
  • de regels en afspraken in de klas en school 
  • in de hoeken spelen
  • buiten spelen/ gymmen
  • gebruiken van ontwikkelingsmateriaal

Via de onderstaande link kunnen jullie de woordkaarten van dit thema terugvinden.

https://www.jufsanne.com/school/grotewoordkaartenschool.pdf?x33723

 

 

Lichamelijke opvoeding

De kinderen krijgen gymnastiek van hun eigen leerkracht.
De gymlessen worden op vrijdag verzorgd.


Het is verplicht om gymkleding te dragen: een sportbroek, een T- shirt en gymschoenen met witte zolen.


U kunt de gymspullen maandag meegeven in een gymtas, voorzien van naam. 

Vrijdag nemen de kinderen hun gymtas weer mee naar huis.

 

Sewapot 

Elke dinsdag wordt er geld opgehaald voor de "Sewapot".

Kunt u uw kind geld meegeven?

De bijdrage voor de "Sewapot" is vrijwillig.

 

 

Eten en drinken

Kleine pauze: bakje met fruit (voorgesneden) en een pakje sap/ melk of water.

Grote pauze: brood met beleg en een pakje sap/ melk of water


Bij de kleuters werken wij aan zelfredzaamheid. Uw kind moet zelfstandig kunnen eten en drinken. 

 

 

Speelgoedmiddag

Op de laatste vrijdag voor een schoolvakantie hebben de kinderen speelgoedmiddag. De eerstvolgende speelgoedmiddag valt op vrijdag 13 oktober 2023. 

De kinderen mogen hun eigen speelgoed meenemen, voorzien van naam. Denk hierbij aan gezelschapsspellen, zodat meerdere kinderen mee kunnen doen. Geen pistooltjes, speelgoed mes, huggie wuggie knuffel of computerspelletjes. Huggie wuggie is een horrorspel, dit is niet bestemd voor jonge kinderen. 

 

Kunt u erop toezien dat uw kind niet teveel speelgoed meeneemt?

 

 

Ziekmelding en ophalen

U kunt uw kind vanaf 07.30 uur telefonisch ziekmelden. Indien uw kind niet ziek gemeld/ afgemeld is, dan registreren wij dat uw kind ongeoorloofd afwezig is. Ziek melden/ afmelden kan telefonisch of via Parro. 

Als uw kind door iemand anders wordt opgehaald, dan kunt u dit telefonisch doorgeven.

Wij nemen geen berichten of briefjes aan van de kinderen.

Het telefoonnummer van de school is 070-3885961

Preview foto

 

 

Parro

Voor vragen of mededelingen kunt u contact met mij opnemen via Parro. Alle informatie over thema’s, belangrijke data en andere gang van zaken zal op Parro geplaatst worden. Het is belangrijk dat u regelmatig op Parro kijkt.

 

Met vriendelijke groet,

 

juf Sitla 

Groepsleerkracht 2b