1
 

Groep 2B

Welkom op de groepspagina van groep 2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERICHTEN

14 jun 2022 - De mooiste vis van de zee

 

Beste ouders,

 

De kinderen hebben naar aanleiding van het prentenboek " de mooiste vis van de zee " geknutseld.

Zij hebben eerst digitaal naar het verhaal geluisterd.

Het verhaal past heel goed bij de sociaal en emotionele ontwikkeling.

Samendelen, spelen en werken. Maar vooral jezelf zijn en geen hoogmoed hebben,

anders verlies je vrienden.

 

Een kort samenvatting van het verhaal.

Regenboog is de mooiste vis in de zee. Maar hij is trots en ijdel, en daardoor heeft hij geen enkele vriend. Pas als hij een van zijn mooie schubben weggeeft - en later nog meer - vinden ze hem aardig en merkt hij dat het belangrijker is om vrienden te hebben dan om de mooiste te zijn!

 

Doelen van de les:

Fijne motoriek (scheuren en plakken)

Samspelen, delen en werken

Taalontwikkeling

 

Goed gedaan lieve kinderen en ga zo door!

 

Met vriendelijke groeten,

 

Juf Gaitrie

link prentenboek https://www.youtube.com/watch?v=OCvsnMEzoe4

 


14 jun 2022 - creatieve denkers- en fantasie rijke kinderen

 

Beste ouders,

 

De creatieve denkers - en fantasie rijke kinderen van groep 2B!!

Een impressie van de lessen, werkjes, activiteiten, speelwerken, werken met ontwikkelings-

en constructiemateriaal en nog veel meeer rondom het thema ¨zomer ¨.

Het speelleren staat centraal in de kleutergroep!.

 

Doelen die tijdens activiteiten aanbod komen:

* Samenspelen, samendelen en samenwerken.

* Fijne motoriek

* taal- en rekenontwikkeling (cognitieve ontwikkeling)

* Fantasie, creactieve- en kunstzinnige ontwikkel.

 

 

Heel veel kijkplezier samen met uw en uw kind!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Gaitrie Parmessar

 

 


14 jun 2022 - het voorbereiden lezen, schrijven en ontluikende geletterdheid
 

Beste ouders,

 

Wat is ontluikende geletterdheid?

Ontluikende geletterdheid omvat zowel mondelinge taalontwikkeling als de vroege gerichtheid op lezen en schrijven, omdat deze twee zijn nauw met elkaar verbonden.

 

De kinderen komen spelenderwijs  hele dag in aanraking met letters, woorden, zinnen en cijfers

en nog veel meer in verschillende leer- en spelsituaties.

 

Na het eten pakken de kinderen een boek, blaadje, placemat en of materiaal. Zij zijn woordjes aan het schrijven, naschrijven, stempelen, vormen, lezen door middel van hakken plakken.

Zij lezen voor elkaar, helpen elkaar, vertellen elkaar welk woorden op elkaar rijmen en

zo gaat het de hele dag door in de klas.

 

Tijdens deze activiteiten komen alle doelen van de taalontwikkeling aanbod:

* vertellen over een gebeurtenis of eigen ervaring

* klanken vormen met het Nederlandse klanksysteem (fonologie)

* woorden vormen, schrijven en lezen (door middel van hakken en plakken)

* luisteren naar en begrijpen van de mening van anderen ontwikkelen van leesplezier vanuit

   een rijke leesomgeving
* plezier tonen in voorlezen en boeken(leesbeleving)

* plezier hebben in zelf (kunnen) lezen en zelf
  (kunnen) voorlezen en nog veel meer!

 

Lieve kinderen jullie hebben het heel goed gedaan en ga zo door!

 

De juf is supertrots op jullie!

 

Met vriendelijke groeten,

 

Juf Gaitrie

 

Educatie links:

letterflimpje

https://www.jufbijtje.nl/lesmateriaal/veilig-leren-lezen/letterfimpjes-vll/

https://kleuteridee.nl/digibord-taal/

 


14 jun 2022 - rekenen activiteit hoeveelheden koppelen aan het juiste getal
 

Beste ouders,

 

Rekenactiviteit doppen tellen.

Per ongeluk is zijn er te veel, te weinig, meer, minder, evenveel, 1 erbij ( 1 meer) en 1 eraf ( 1 minder) er ontbreekt of mist er een dop!

 

Er komen verschillende rekenbegrippen aanbod.

De kinderen zijn druk met  het tellen en vergelijken van de doppen.

De doppen worden geteld en gekoppeld aan het juiste  getal (14, 12, 17......).

Spelenderwijs worden de rekenbegrippen zoals: buurgetallen, welk getal ontbreekt,

welk getal mist er en nog veel meer herhaald of toepast! 

Wat is meer of minder, weinig of teveel?

 

Doel (en) van de rekenles:

Tellen van hoeveelheden (resultatief tellen), vergelijken en ordenen van hoeveelheden.

Positie van de getallen op de getallenlijn bijv. na 9 volgt de 10, achter de 10 staat de 11 nz.

Heen en terug kunnen tellen  (0 t/m 20 en  20 t/m 0).

Vanuit een vertrekpunt door kunnen tellen bijvoorbeeld 13-14- 15 …..

Het vergelijken van eraf of erbij .

 

U kunt spelenderwijs ook met uw kind oefenen!

 

De juf is supertrots op jullie lieve kinderen!!!!!!

 

Met vriendelijke groeten,

 

Juf Gaitrie

 


09 jun 2022 - de letter z van zomer
 

Beste ouders,

 

De leerkracht heeft kaarten, voorwerpen en plaatjes op de tafel en op verschillende plaatsen in de klas  gelegd/gezet. die beginnen met de letter ZZZZZZZZZZZZZZZZZ van zomer

De kinderen krijgen de beurt om een voorwerp, plaat, kaart aan te wijzen, te zoeken, te raden en  nog veel meer , die begint met de letter Z. De kinderen beheersen de letter Z en kunnen ook duidelijk aangeven en vertellen welke voorwerpen, platen of kaarten niet met de letter Z begint.

 

Goed gedaan lieve kinderen en ga zo door!!!!!!!!!!.

 

Heel vee kijk- en leesplezier met u en uw kind samen!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

educatieve links

de letter z flimpje

https://www.youtube.com/watch?v=M8xwgBpFhsA

https://www.juf-milou.nl/index.php?g=Groep 3&m=Leren lezen&op=z

https://kleuteridee.nl/downloads-2/nop-letters/

                                                       


06 jun 2022 - Zondag 5 juni 149 jaar Hindoestaanse Immigratie.
 

Beste ouders,

 


Zondag 5 juni 149 jaar Hindoestaanse immigratie!

We hebben vrijdag 3 juni op school ook aandacht besteed aan het Hindoestaanse immigratiefeest.

De leerkracht heeft een verhaal verteld over het immigratiefeest. Op 5 juni 1873 kwamen de eerste Hindoestaanse contractarbeider uit het toenmalige Brits-Indië (de huidige landen India, Pakistan en Banglsadesh) met het eerste schip, de Lalla Rookh  in Suriname aan. 


De kinderen hebben rondom het thema een tekening gemaakt, film gekeken en naar de bhaitakgana muziek geluisterd. De kinderen waren verkleed als Baba en Mai.

Zij hebben ook enkele activiteiten uitgebeeld en onze Mai en Bai met kinderen geleefd hebben.

 

Goed gedaan lieve kinderen en ik wil jullie een fijne dag verder!

 

Met vriendelijke groeten,

 

Juf Gaitrie

 

 

 

 

 

 

 

                                                  


30 mei 2022 - Speelwerkles rondom het thema zomer

 

Beste ouders,

 

Speelwerken rondom het thema zomer.

De kinderen zijn gezellig aan het spelen.

Tijdens het speelwerken zijn de kinderen druk in de weer om hun creatie, fantasie,

expressie en niet vergeten de thema woorden en begrippen, die zijn geleerd

hebben toe te passen in verschillende speel- en leersituatie(s).

 

Tijdens het spel komen verschillende doelen aanbod zoals;

Woordenschatuitbreiding (passief en actief);

SEO (samen delen, samenspelen en samenwerken);

Expressie, creatie en fantasie.

In principe komen in een spel alle doelen aanbod.

 

Supergoed gedaan lieve kinderen!!!!!!!!!!!!!!!!

Ik wens u en uw kind heel veel kijk- en leesplezier.

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

Educatieve links:

https://kleuteridee.nl/zomer/

https://nl.pinterest.com/tinekewever/rekenen-serieren/

https://nl.pinterest.com/liesbeth1906/knutselen-zomer/

https://nl.pinterest.com/pin/452189618842869965/

 


30 mei 2022 - Start met het thema zomer

Beste ouders,

 

 

Wij hebben het thema lente afgerond.

Maandag 23 mei  zijn wij gestart het thema zomer. 

Langs deze weg wil ik alle ouders bedanken voor hun bijdrage, inzet,

betrokkenheid, medewerking en nog veel meer!!!!!!!!!!!

De kinderen waren rondom het thema lente super enthousiast,

gemotiveerd en actief betrokken.

Tijdens het thema zomer komen verschillende activiteiten aanbod zoals:

het voorbereidend reken, taal en schrijven. Muzikale vorming, expressie, SEO, gymlessen

(binnen- en buiten de klas). 

In de ouderbrochure staan de themawoorden vermeld, deze treft u in de bijlage!

 

Heel veel leesplezier samen met u en uw kind!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

 

Educatieve links:

https://schooltv.nl/video/koekeloere-een-kaartje-naar-de-zon/

https://www.jufjanneke.nl/wordpress/zomer/

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-in-de-zon/

 

Digitale prentenboeken:

Anna en de zomer

https://www.youtube.com/watch?v=OAYP3OMX6oMllo

 

Ballotje gaat op vakantie!

https://www.youtube.com/watch?v=gOfemM_EUtk

 

Het restaurant van olifant

https://www.youtube.com/watch?v=p5JWkOLYw5M

 

                                               

 


16 mei 2022 - Kiva Kick off woensdag 11 mei 2022

KIVA KICK-OFF woensdag 11 mei 2022

 

 

Op woensdag 11 mei zijn wij van start gegaan met het SEO programma:

Maar wat is Kiva?

 

Kiva is een preventief, schoolbreed programma, gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen.

De kinderen waren super enthousiast tijdens de Kiva Kick Off.

De kinderen konden feilloos vertellen wat de Kiva regels zijn.

Het was een mus om te zien hoe goed de kinderen betrokken waren bij de opening en in de klas.

 

Heel kijk en leesplezier samen met uw kind!Met vriendelijke groeten,

 

Juf Gaitrie

 

                                             

                                           


16 mei 2022 - patronen nabouwen

 

Beste ouders,

 

De kinderen vinden het leuk om met ontwikkelings, bouw- en constructie materialen te spelen.

De bouwhoek- en constructiehoek is een favoriete hoek in de klas.

De kinderen ontdekken dat je met blokken meer kan dan alleen maar bouwen.

Je kan ook patronen met blokken nabouwen.

Patronen nabouwen heeft als doel de wiskundige - en inzichtelijke ontwikkeling

bij de kinderen te stimuleren.

 

Materialen

Je kunt op heel veel manieren oefenen met het maken van patronen.

Hiervoor kan je diverse materialenwerken: concreet en op papier. 

 

Concreet materiaal

Denk hierbij aan:

 • Kleine vierkantjes (met magneet)
 • Logiblocs
 • IJslollystokjes
 • Kralenplank
 • Mozaïekfiguren
 • Constructiemateriaal, zoals: lego, laQ, gekleurde kapla, duplo, …
 • Unifix blokjes

 

Heel veel kijkplezier samen met u en uw kind!

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Juf Gaitrie

 

Educatieve links:

Patronen nabouwen pinterest

kleuteridee bouwkaarten

vormen en spiegelen

 


16 mei 2022 - meer en minder bloemen
Een rekenactiviteit!

 

 

 

Beste ouders,

 

Wie heeft meer of minder?

Op een spelenderwijs zijn de kinderen aan het tellen en vergelijken wie meer of minder bloemen heeft.

 

Doel: het tellen (verkort tellen) en vergelijken van hoeveelheden.

 

Goed gedaan lieve kinderen en ga zo door!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

Educatieve links:

https://schooltv.nl/video/rekenverhalen-hap-meer-hapjes-voor-happer-1/

https://schooltv.nl/video/meeste-en-minste-rekenen-met-moffel-en-piertje/

https://nl.pinterest.com/anoukm1993/werkbladen-meerminderevenveel/

https://www.youtube.com/watch?v=l7A_WqObJfU

 

 

 

 


16 mei 2022 - 'voorbereidend lezen' en 'ontluikende geletterdheid'.
 

Beste ouders,

 

De kinderen zijn nu volop bezig met het 'voorbereidend lezen' en 'ontluikende geletterdheid'.

Ze maken spelenderwijs kennis met geschreven taal en letters. Zo wordt de basis gelegd voor het

leren lezen in groep 3.

 

Maar wat doen ze nu eigenlijk bij 'voorbereidend lezen'?

Voorlezen, rollenspellen, liedjes zingen, poppenkast, gedichtjes opzeggen, prentenboeken bekijken: de kinderen vinden  kleuters het heerlijk om met dit soort activiteiten bezig te zijn. Want het is niet alleen leuk, maar ook nog eens ontzettend leerzaam. Veel van deze activiteiten hebben als doel om de kinderen voor te bereiden op het lezen in groep 3.

 

Daarnaast heeft het voorbereidend lezen ook meerdere doelen:

 • Uitbreiding van de woordenschat, onder andere door veel voorlezen.
 • Oefenen van luistervaardigheid: de leerkracht leest een verhaal voor over de brandweer. Elke keer als de kinderen het woord 'brand' horen moeten ze in hun handen klappen, bij 'brandweer' stampen ze met hun voeten en bij 'brandweerauto' zeggen ze tu-ta-tu.
 • Oefenen met klankherkenning ('auditieve discriminatie') door spelletjes met eindrijm en beginrijm, liedjes zingen, lettergrepen klappen.
 • Trainen van het auditief geheugen: zinnen nazeggen van 4 tot 7 woorden (groep 1) of 7 tot 10 woorden (groep 2).
 • Inzicht krijgen in geschreven taal: wat zijn woorden, zinnen, letters? Wat is het verschil tussen de vorm van een woord en de betekenis: een reus is groter dan een kabouter, maar het woord 'kabouter' is groter dan het woord 'reus'.
 • Letters leren.  'letter van de week'. Een week lang staat een bepaalde letter centraal. In de kring verzinnen kinderen zo veel mogelijk woorden die met die letter beginnen, ze mogen spulletjes meenemen die met die letter beginnen, ze gaan stempelen met de letter of kleuren een kleurplaat in.

Lieve ouders u kunt spelenderwijs ook met uw kind thuis oefenen!

 

Ik wens jullie heel veel lees- en kijkplezier samen.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Juf Gaitrie

Educatieve links:

https://www.jufbijtje.nl/lesmateriaal/veilig-leren-lezen/letterfimpjes-vll/

https://www.juf-milou.nl/index.php?g=Groep 1/2&m=Taal&op=Letters leren

https://kleuteridee.nl/downloads-2/abc-letters/

                                                                                                                        

 

                                          


08 mei 2022 - Fijne moederdag

Lieve mama,

 

Op zondag  8 mei is het Moederdag.

Ook hoort er op deze dag een moederdagcadeau, filmpje en versje bij te zijn.

Zo kunnen we samen een leuke dag van maken.

 

Wij wensen aan alle lieve mama's een fijne Moederdag toe!

 

Met vriendelijke groet,

Juf Gaitrie & de lieve kinderen

 

                                              


23 apr 2022 - Vrijdag 22 april Koningspelen
Koningsspelen vrijdag 22 april op school.Beste ouders,

 

De Koningsspelen is een jaarlijkse sportdag voor kinderen in Nederland. Het evenement wordt ieder jaar in april georganiseerd, op de laatste vrijdag voorafgaand aan Koningsdag.

Vandaag vrijdag 22 april hebben wij leuke dag van gemaakt.

Rondom het thema Koningsspelen hebben wij verschillende activiteiten ondernomen.

De leerkracht heeft een leergesprek over Koningsdag en Koningsspelen gehouden.

De kinderen hebben hun eigen kroon gekleurd en versierd.

Het bijzondere van deze dag namelijk vrijdag 22 april dat wij feestelijk een koningsontbijt met de kinderen hebben gehouden. De kinderen hebben genoten van de lekkere broodjes, beleg, fruit en drinken. De kinderen zijn ook feestelijk gekleed. Zij voelen zich echt als een echte “prins of prinses van Oranje”.

Langs deze weg wens ik jullie allen op 27 april een fijne Koningsdag toe!

 

Met vriendelijke groeten,

 

Juf Gaitrie

 

Educatieve links

https://www.youtube.com/watch?v=Hj5g3Q96i_k

https://nl.pinterest.com/jufjet/koningsdag/

https://nl.pinterest.com/jufjet/koningsdag/

 

                                          

 

 

 

 

                                               

                                                                     

 

                                              


17 apr 2022 - speelwerken rondom thema lente
 

 

 

Beste ouders,

 

Het is een speelwerken rondom het thema  ¨Lente ¨.

De kinderen zijn gezellig aan het spelen.

Tijdens het spelen zijn de kinderen druk in de weer om creatie, fantasie,

expressie en niet vergeten de thema woorden en begrippen, die zijn geleerd

hebben komen ook aanbod.

 

Tijdens het spel komen verschillende doelen aanbod zoals;

Woordenschatuitbreiding (passief en actief);

SEO (samen delen, samen spelen en samenwerken);

Expressie, creatie en fantasie.

In principe komen in een spel alle doelen aanbod.

 

Super goed gedaan lieve kinderen!!!!!!!!!!!!!!!!

Ik wens u en uw kind heel veel kijk- en leesplezier.

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 https://schooltv.nl/programma/rekenverhalen/

https://nl.pinterest.com/pin/844706473839621997/

 

 

                                       


17 apr 2022 - Vrolijke Pasen

 

 

Beste ouders,

 

Langs deze weg wens ik alle lieve kinderen en de ouders een Vrolijke Paasfeest toe!

De kinderen hebben rondom het thema Pasen verschillende activiteiten ondernomen.

Ze hebben naar het Paasfilmpje gekeken, naar het Paasverhaal geluisterd,

een Paasmandje geknutseld, versierd, kleurplaat ingekleurd en een Paasei geprikt.

 

 

Het ¨Paasontbijt¨ op school samen met de kinderen heeft op woensdag 12 april plaatsgevonden.

De kinderen hebben genoten en het was een super gezellige dag!

De leerkracht en de school heeft de kinderen op lekkere crossiant, krentenbol,  fruit, paaseieren en lekkere chocolade melk en nog veel meer getrakteerd!!!!

 

Het gezamenlijk eten, drinken, helpen, voor elkaar zijn.

Het ¨intens moment¨

in het leven is super belangrijk.

 

Doelen:  

Het bevorderen van het sociale, morele, maatschappelijke en nog vele doelen zoals: taal, rekenen, fijne, SEO ................

Een belangrijke aspect is de kinderen te vormen tot een ¨wereldburger¨ en het respect en waardering voor andere geloven en culturen.

 

 Langs deze weg ik u en uw gezin een vrolijke Pasen toe!

 

Met vriendelijke groeten,

 

Juf Gaitrie

 

                                

                                      

 

 


12 apr 2022 - Met constructiemateriaal een boerderij bouwen
 

Beste ouders,

 

De kinderen laten op verschillende manieren zien hoe je een boederij kunt bouwen.

De kinderen bouwen met lego's een boerderij en verrijken hun boerderij met verschillende boerderij dieren.

 

Deze les heeft verschilende doelen:

* taalontwikkeling; de kinderen benoemen de dieren met hun jong erbij; kip-kuiken, koe-kalf, schaap-lam...

* rekenontwikkeling; tellen van het aantal lego's, vormen, rechthoek, driehoek en cirkel.

* SEO; samendelen, spelen en werken

* Bevorderen van creatieve, kunstzinnige en fantasie en nog vele ontwikkelingen komen aanbod.

 

Lieve kinderen jullie zijn goed bezig en ga zo door !!!!!!!!!!!!!!!!

 

Ik wens jullie heel veel plezier samen!

 

Met vriendelijke groeten,

 

Juf Gaitrie


12 apr 2022 - patronen nabouwen
 

 

 

 

Beste ouders,

 

 

De kinderen vinden het leuk om in bouw- en constructiehoek te spelen.

De bouwhoek- en constructiehoek is een favoriete hoek in de klas.

De kinderen ontdekken dat je met blokken meer kan dan alleen maar bouwen.

Je kan ook patronen met blokken nabouwen.

Patronen nabouwen heeft als doel de wiskundige - en inzichtelijke ontwikkeling

bij de kinderen te stimuleren.

 

Materialen

Je kunt op heel veel manieren oefenen met het maken van patronen.

Hiervoor kan je diverse materialenwerken: concreet en op papier. 

 

Concreet materiaal

Denk hierbij aan:

 • Kleine vierkantjes (met magneet)
 • Logiblocs
 • IJslollystokjes
 • Kralenplank
 • Mozaïekfiguren
 • Constructiemateriaal, zoals: lego, laQ, gekleurde kapla, duplo, …
 • Unifix blokjes

 

Heel veel kijkplezier samen met u en uw kind!

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Juf Gaitrie

                                           

                                                         


12 apr 2022 - bloemen en doppen tellen

Beste ouders,

 

Rekenactiviteit bloemen en doppen tellen.

Per ongeluk is zijn er te veel, te weinig, meer, minder, evenveel, 1 erbij ( 1 meer) en 1 eraf ( 1 minder) er ontbreekt of mist er  een bloem.

 

Er komen verschillende rekenbegrippen aanbod.

De kinderen zijn druk met  het tellen en vergelijken van de bloemen en doppen.

De doppen en bloemen worden geteld en gekoppeld aan het juiste  getal (14, 12, 17......).

Spelenderwijs worden de rekenbegrippen zoals: buurgetallen, welk getal ontbreekt,

welk getal mist er en nog veel meer herhaald of toepast! Wat is meer of minder, weinig of teveel.

 

Doel (en) van de rekenles:

Tellen van hoeveelheden (resultatief tellen), vergelijken en ordenen van hoeveelheden.

Positie van de getallen op de getallenlijn bijv. na 9 volgt de 10, achter de 10 staat de 11 nz.

Heen en terug kunnen tellen  (0 t/m 20 en  20 t/m 0).

Vanuit een vertrekpunt door kunnen tellen bijvoorbeeld 13-14- 15 …..

 

U kunt spelenderwijs ook met uw kind oefenen!

 

De juf is supertrots op jullie lieve kinderen!!!!!!

 

Met vriendelijke groeten,

 

Juf Gaitrie

 

Educatieve links:

https://schooltv.nl/video/meeste-en-minste-rekenen-met-moffel-en-piertje/

Bewegend leren met meester Sanders

https://www.youtube.com/watch?v=MVGHVe26FOw

https://nl.pinterest.com/pin/545005992382558437/

 

                                                          


12 apr 2022 - de letter K van ¨koe¨

 

Beste ouders,

 

De kinderen hebben de letter  ¨K ¨ aangeboden krijgen.

Op een spelenderwijs hebben de kinderen de opdracht gekregen

om woorden, plaatjes, voorwerpen, attributen, spulletjes, tekeningen

en dergelijke, die beginnen met de letter ¨k ¨  te laten zien, verzamelen, tekenen,

maken en nog veel meer.

De kinderen presenteren de voorwerpen, tekening, woorden, kaarten,

die beginnen met de letter ¨k¨.

Ze kunnen ook vertellen of aanwijzen dat de letter ¨k¨ de begin of eerste letter is.

De letter ¨k ¨vooraan staat of de begink klank is.

 

 

Doel van deze les is: 

De kinderen kunnen de letter ¨ K ¨ aanwijzen, herkennen, benoemen en koppelen

aan de juiste letter (klank- en tekenkoppeling).

De kinderen de bovengenoemde activiteit zelfstandig auditief en visueel kunnen uitvoeren.

  

De juffrouw is supertrots op jullie lieve kinderen!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

Educatieve links:

De letter k filmpje;https://www.youtube.com/watch?v=jSGWY9UXfd4

https://www.juf-milou.nl/index.php?g=Groep 3&m=Leren lezen&op=k

werkblad letter k; juf Milou

                                         

 


12 apr 2022 - voorbereidend schrijven ee
 

Beste ouders,

 

De kinderen leren op een speelsewijze de schrijfpatronen. De bewegingen voor het voorbereidend schrijven vindt op verschillende manieren plaatst zoals:

Het maken van de bewegingen in de lucht,  op het digibord, op tafel, zand, werkblad, schrijfschrift

en nog veel meer.

 

De kinderen zijn actief betrokken tijdens de schrijfles actief!

 

Ga zo door lieve kinderen!!!!!!

 

Met vriendelijke groeten,

 

Juf Gaitrie

 

Eudcatieve links:

https://nl.pinterest.com/pin/819725569649313537/

https://lookbookeducation.com/nl/product/werkblad-schrijpatroon-lammetje/

 

 


08 apr 2022 - Navratri

 

Beste ouders/verzorgers,

 

Op zaterdaterdag 2 april begint de Navratri en zal tot en met zondag11 april plaatsvinden.

De Navratri ook wel Nawratan genoemd, duurt negen dagen en nachten.

Tijdens deze dagen richten we ons voornamelijk op de verering van de Godin Durga,

een van de verschijningsvormen van Parvat, het vrouwelijke aspect dan wel

de echtgenote van Shiva Bhagwaan.

 

Het woord Navratri is samengesteld uit twee woorden:

Naw (negen) en Ratri (nachten). Letterlijk betekent Navratri “9 nachten”.

Op een van deze negen nachten houden vrome Hindoes een offerdienst,,

waarbij de negen verschijningsvormen van de vrouw Shiva Bhagwaan wordt vereerd.

Elke nacht eert men een ander kant van de universele moeder.

De kinderen hebben ook een leuk werkje gemaakt van Durga Mata.

 

Een Subh Navratri toegewenst aan u en uw gezin!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

                                           

 

                                    

 


28 mrt 2022 - rangtelwoorden
 

Beste ouders,

 

Rangtelwoorden geven een volgorde in een rij aan.

Het gaat om de “ hoeveelste” in de rij zoals: eerste, tweede, derde en ook om

de begrippen eerste, middelste en laatste.

Deze activiteit kunt u ook spelenderwijs met uw kind thuis oefenen.

 

Goed gedaan lieve kinderen!

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

Educatieve links

rangtelwoorden meester Sander

https://nl.pinterest.com/jantinedijkstra/rangtelwoorden/

 

                                                            


28 mrt 2022 - speelwerken rondom thema lente
 

 

 

Beste ouders,

 

Het is een speelwerken rondom het thema Lente.

De kinderen zijn gezellig aan het spelen.

Tijdens het spelen zijn de kinderen druk in de weer om creatie, fantasie,

expressie en niet vergeten de thema woorden en begrippen, die zijn geleerd

hebben komen ook aanbod.

 

Tijdens het spel komen verschillende doelen aanbod zoals;

Woordenschatuitbreiding (passief en actief);

SEO (samen delen, samen spelen en samenwerken);

Expressie, creatie en fantasie.

In principe komen in een spel alle doelen aanbod.

 

Super goed gedaan lieve kinderen!!!!!!!!!!!!!!!!

Ik wens u en uw kind heel veel kijk- en leesplezier.

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

Educatieve links:

 https://kleuteridee.nl/lente/

https://meestersander.nl/meester-sanders-apps/apps/educatieve-apps-in-de-praktijk/lente/

https://schooltv.nl/video/koekeloere-een-fris-begin/

                                                          


28 mrt 2022 - de letter l van lente
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H9QTi7VIMZM

https://nl.pinterest.com/duursma0666/letter-l/

https://www.juf-milou.nl/index.php?g=Groep 3&m=Leren lezen&op=l

 

 

                


28 mrt 2022 - Hoeveel stukjes hoor je lente bloemen

Beste ouders,

 

Hoeveel stukje is woord?

In de klas worden ook woorden in woordstukken geklapt. Hoeveel stukjes hoor je?

Dit is een voorbereiding op het kunnen benoemen van de lettergrepen van woorden.  

De kinderen klappen de woorden rondom het thema Lente

De kinderen klappen de verschillende lettergrepen. Deze activiteit kan ook gevarieerd worden door in plaats van te klappen te bewegen (springen).

 

Doel van de les:

Auditieve Synthese: lettergrepen samenvoegen tot een woord.

 

Goed gedaan lieve kinderen. De juffrouw is supertrots op jullie!

 

Lieve ouders, jullie kunnen ook spelenderwijs met uw kind thuis oefenen!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

Educatieve links:

https://nl.pinterest.com/jantinedijkstra/hoeveel-woordstukjes-hoor-je/

https://www.123lesidee.nl/files/hoeveel stukjes hoor je lente.pdf

 


21 mrt 2022 - Holiviering vrijdag 18 maart 2022
 

 

 

Beste ouders,

 

Wij hebben op vrijdag 18 maart het Holi feest gezamelijk met de kinderen op school gevierd.

De kinderen zijn feestelijke gekleed. Ze zijn zo blij, gespannen en opgewonden om op het podium te staan en het versje op te zeggen voor de ouders en overige kinderen van de school.

Zij hebben het versje het Holifeest  opgezegd.

Na het optreden zijn wij terug naar onze klas gegaan en hebben het feest voortgezet. 

Enkele ouders hebben voor lekkere hapjes en warme eten gezorgd.

De kinderen hebben lekker gegeten en gedronken. Na afloop hebben ze ook op enkele Holi liedjes gedanst.

Rond 12.45 uur zijn wij naar het schoolplein om gezellig Holi te spelen. De kinderen hebben elkaar flink gepoederd en Subh Holi aan elkaar toegewenst. Het weer was schitterend. De kinderen hebben genoten, gelachen, gedanst en uitbundig Holi gevierd/gespeeld!

 

Een  Subh Holi!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groeten,,

 

Juf Gaitrie

 

                                                        

                                   


21 mrt 2022 - Start Holi vieriing

 

Beste ouders,

 

Op donderdag 17 maart vindt de Holika verbranding plaats en op vrijdag 18 maart vindt de Holiviering!

De leerkracht heeft samen met de kinderen het thema Holi een vrolijke- en fleurige tint gegeven.

Holi brengt onze fleurige, kleurige en vrolijke dagen.

 

Het Holifeest wordt ook wel Holi Phagwa genoemd

Holi Phagwa is een feestdag waarop Hindoes het nieuwe jaar inluiden, omdat het de eerste dag is na de volle maan van de Hindumaand Chaitre. Het valt samen met het begin van de lente. Tijdens het feest wenst men elkaar Subh Holi: gelukkig nieuwjaar en wordt er veel gelachen, gezongen en gedanst. Voor de viering van het Holifeest wordt er een brandstapel gereed gemaakt en de pandit bepaalt op de volle maandag van Phagun op welk uur precies de holika in brand gestoken wordt. Deelnemers aan het feest zingen chautaals en in de middag of avond bestrooit men elkaar met kleurpoeder, abier en kleurwater. Hiermee wordt symbolisch uitgedrukt dat iedereen gelijk is; er wordt geen onderscheid gemaakt tussen rangen en standen, armoede en rijkdom. De rode kleurstof symboliseert de overwinning en het groene kleursel staat voor hoop en vetrouwen in de toekomst.

 

Het motto van het Holifeest is: 'wordt steeds een nieuwe mens!' Het Holifeest is ook een overwinningsfeest van het goede op het kwade.

 

De kinderen hebben rondom het thema Holi verschillende activiteite ondernomen zoals:

Knutselen, expressie, dans, muziek, versjes en nog veel meer.

Wij wens u en uw gezin een Subh Holi toe!

Met vriendelijke groeten.

Juf Gaitrie

 

 


21 mrt 2022 - Start thema Holi
 

 

Beste ouders,

 

Wij zijn gestart met het thema Holi. De leerkracht heeft het Holiverhaal verteld.

De kinderen luisteren aandacht naar het verhaal en ze zijn ook actief betrokken.

De kinderen hebben blokken verzameld. Leerling S. heeft Pralad en Holika geknutseld.

Een aantal kinderen hebben bloemen  geknutseld of een Holikleurplaat, geverfd,

ingekleurd en nog veel meer!!!!!!!!!.

De kinderen zijn actief betrokken en kunnen ook het verhaal navertellen.

De boodschap van het Holiverhaal kunnen zijn zelfstandig in hun eigen woorden vertellen.

Het goede overwint het kwade. Wees vooral lief voor elkaar, respect, vrede en behulpzaam voor elkaar.

 

In de bijlage treffen jullie het Holiverhaal en de links van het Holiflimpje!

 

Heel lees- en kijkplezier samen met u en uw kind!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

https://schooltv.nl/video/het-verhaal-bij-holi-een-belangrijk-verhaal-uit-het-hindoeisme/

https://www.kis.nl/artikel/holi-het-feest-van-gelijkheid#:~:text='-,Het verhaal achter Holi,Brahma hem onsterfelijk te maken.

 

 

                                                      


04 mrt 2022 - het serieren

Beste ouders,

 

Het voorbereidend rekenen bestaat uit drie leerinhouden: 

het getalbegrip, meten en meetkunde!

 

Op een speelse wijze leren de kinderen voorwerpen vergelijken in:

lengte, breedte, hoogte en dikte!

De begrippen, die tijdens de rekenactiviteiten aanbod komen zijn: 

lang-kort, breed-smal, dik- dun en hoog-laag,,,,

 

Doel van het seriëren:

 

De kinderen zien overeenkomsten en verschillen en leggen voorwerpen op de juiste volgorde neer.

(klein/ groot, dik/ dun, lang/ kort, breed/ smal, hoog/ laag).

 

 De kinderen kunnen voorwerpen vergelijken en benoemen met de begrippen kleiner/ groter, dikker/ dunner, langer/ korter, breder/ smaller, hoger/ lager. Ze benoemen het verschil.

 

U kunt spelenderwijs ook met uw kind oefenen!

 

Ga zo door lieve kinderen, super , top, …………..

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

Educatieve links serieren en vergelijken:

https://www.youtube.com/watch?v=_p4lb507S_A

https://www.youtube.com/watch?v=kDlvnIywxR4

https://www.youtube.com/watch?v=QnLf4QDhv9I

https://nl.pinterest.com/jantinedijkstra/serieren/

 

 


04 mrt 2022 - tijdoriëntatie
 

 

 

 

 

Beste ouders,

 

De kinderen komen iedere morgen lachend de klas binnen. Ze kijken op het weerbord. Op het digibord hoeveel graden het is. Er wordt stevig gediscussieerd. Sommige kinderen hebben op het jeugdjournaal gehoord wat voor weer het vandaag, morgen, overmorgen of in het weekend gaat zijn. De andere kind vraagt het aan haar of zijn ouders.

 

Als leerkracht ben ik trots dat de kinderen onderling aan het discussiëren zijn, want dit vergroot

de betrokkenheid, taalontwikkeling, het besef in tijd, weer, seizoenen en nog vele ontwikkelingen komen aanbod.

 

Goed gedaan kinderen en ga zo door!!!!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groeten,

 

Juf Gaitrie
04 mrt 2022 - het voorbereidend schrjven
Beste ouders,

 

De kinderen leren op een speelsewijze de schrijfpatronen. De bewegingen voor het voorbereidend schrijven vindt op verschillende manieren plaatst zoals:

Het maken van de bewegingen in de lucht,  op het digibord, op tafel, zand, werkblad, schrijfschrift

en nog veel meer.

 

De kinderen zijn actief betrokken tijdens de schrijfles actief!

 

Ga zo door lieve kinderen!!!!!!

 

Met vriendelijke groeten,

 

Juf Gaitrie

 


04 mrt 2022 - yoga in de klas tijdens de gymles
 

 

 

 

Beste ouders,

 

Yoga voor je kleuter? 

 

Jazeker!

 

Het is aanrader. De kinderen zitten rustig met pandit Attry te mediteren. Ze luisteren en kijken hoe de pandit het doet. Daarna reciteren de mantra ohm namah shivaya. De yogales wordt in de gymles door de leerkracht gegeven. De kinderen voelen zich na de les heel ontspannen.

 

Goed gedaan lieve kinderen. De yogales wordt weer vervolgd!!!!!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groeten,

 

Juf Gaitrie

 

                                     


04 mrt 2022 - creatieve kinderen van groep 2B
 

 

 

 

Beste ouders,

 

De kinderen van groep 2B hebben verborgen talenten!!!!!

Door kinderen de vrijheid te geven om hun creatie en fantasie op papier, in een bouwwerkjes,

knutselactiviteit te weergeven of  te reproduceren, ontstaat er mooie- en fantastische werkjes.

 

Doel:

Het stimuleren, activeren en motiveren van creatieve ontwikkeling.

Het bevorderen van Samenspelen, delen en werken.

 

Goed gedaan en ga zo door lieve kinderen!!!!!!!!!!!

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

juf Gaitrie

 

                                                


04 mrt 2022 - beginnend geletterdheid en het voorbereidend lezen
 

Ik ben supertrots op mezelf dat ik kan lezen !!!!!!!!!!!!

 

 

Beste ouders,

 

De kinderen proberen door middel van hakken en plakken te lezen.

Maar daarnaast proberen de kinderen ook zelfstandig woordjes na te schrijven of zelfstandig woordjes

te bedenken. Deze laten zij met trots zien hoe actief zij in de klas bezig zijn.

 

Ga zo door lieve kinderen en laat zien hoe trots jullie zijn!!!!!!

De juffrouw is supertrots op jullie.

Met vriendelijke groeten,

 

Juf Gaitrie

                                                          

                                          


04 mrt 2022 - letterkennis en het zelfstandig kunnen lezen.
 

 

Beste ouders,

 

De kinderen hebben de afgelopen periode heel veel letters geleerd. Zij kunnen de positie (begin, midden en laatste letter aangeven) van de letters in woord aangeven. Daarnaast kunnen/proberen de kinderen door middel van hakken en plakken ook een reeks woorden en korte zinnen te lezen, te schrijven of na te schrijven.

 

De kinderen laten met trots zien wat zij de afgelopen periode hebben geleerd met betrekking tot

beginnend geletterdheid, boek- en schrijforientatie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..

 

Lieve kinderen wat is de juffrouw ontzettend trots op jullie!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Juf Gaitrie

 

                                                  

                                                    

 


04 mrt 2022 - met geometrische vormen een ambulance en skelet nabouwen
Beste ouders,

 

De kinderen hebben rondom het thema ziek en gezond heel vele activiteiten ondernomen.

De kinderen laten hun verborgen talenten zien, dat zij met geometrische vormen zoals:

driehoek ,rechthoek, ovaal, vierkant, zeshoek en nog veel meer zelfstandig een ambulance en skelet

kunnen nabouwen.

 

Doel van deze les zijn:

Het bevorderen van inzichtelijke - en wiskundige activiteiten.

Het getalbegrip (hoeveelheden tellen).

Herkennen vormen en figuren.

Het vergelijken (lang, kort, breed, smal...).

Samenwerken, overleggen, discussiëren en nog veel meer!!!!!

 

Gaaf, top lieve kinderen en ga zo door!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groeten,

 

Juf Gaitrie

                                   

 


04 mrt 2022 - taalactiviteit begin; midden- en eindklank.

 

Beste ouders,

 

De kinderen komen op verschillende manieren/wijze in aanraking met letters, cijfers, woorden en zinnen.

Tijdens het speelwerken laten de kinderen met trots aan elkaar zien, dat zij de positie van de letters zelfstandig kunnen plaatsen, zetten, aantonen en nog veel meer.

 

Doel van deze les:

Letterkennis en letterherkenning.

Positie van de letters (begin, middelste en laatste letter).

Schrijforientatie.

Samenwerken, samenspelen en samen delen.

 

Ga zo door de juf is supertrots op jullie lieve kinderen!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie


04 mrt 2022 - nummertje trekken in de apotheek of wachtkamer bij de huisarts.

 

 

Beste ouders,

 

De kinderen herkennen, benoemen en proberen de cijfers 1 tot en met 20 op het digibord te schrijven.

Doel van deze opdracht is: 

De telrij 1 tot en met 20 kunnen op noemen(heen - en terug), herkennen, benoemen en aanwijzen.

Uitdaging aanbieden om de cijfers spontaan te kunnen schrijven.

Daarnaast de het door kunnen telllen van uit een vertrekpunt 12,13.....tot en met 20.

Spelenderwijs komen ook de buurtgetallen, meer, minder, grootste en kleinste getal aanbod.

 

Goed gedaan lieve kinderen en ga zo door!!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

 


28 feb 2022 - Fijne Krokusvakantie!
                                                                    

 

Beste ouders,

 

Ik wens jullie  allen een fijne krokusvakantie toe!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 


28 feb 2022 - Maha Shiva Rathri

 

 

Beste ouders, 

 

Pandit Attry heeft op de donderdag 18 februari aan de kinderen het verhaal van "Mahashivarathri" verteld. De kinderen luisteren aandachtig naar het verhaal en ze zijn ook actief betrokken.

Op  maandag 28 februari vieren de Hindoes over de hele wereld " De Mahashivarathri"

 

14 Krisjna Phalguna"

 Op de veertiende avond van de maand Phalguna (februari / maart) wordt het Maha Shivratri gevierd, een festiviteit ter ere van de god Shiva. De gelovigen vasten op deze dag en houden een nachtwake in een tempel bij het beeld van Shiva.

De kinderen hebben een kleurplaat van God Shiva in gekleurd, geverfd en gedecoreerd met bloemen.

De school heeft de kinderen lekker verwend op patat en frisdrank!!!!!!!!!

 

Langs deze weg wens ik jullie allen alvast een gezegend Mahashivarathri toe!

Hare Hare Mahadew!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

                                                            

                                             


16 feb 2022 - Warme Truiendag

Beste ouders,

 

Het is vandaag dinsdag 15 februari en de kinderen van groep 2B hebben een extra warme trui vandaag op school aan, want onze school doet namelijk mee met 'Warme truiendag'.  De verwarming hebben wij een paar graden lager gedraaid om daarmee energie te besparen; goed voor het milieu!

 

De leerkracht heeft een leergesprek gehouden over “ Warme truiendag”.

De kinderen zijn goed gemotiveerd en betrokken. Ze vertellen of bedenken de volgende oplossingen:

dikke wollen sokken aandoen, sloffen, warme sjaal, dikke joggingbroek, thermokleding, dikke deken en nog veel meer. Wanneer het koud is, maakt ma lekker thee of chocolademelk. De kinderen vertellen ook dat” wij” zuinig met het milieu moeten omgaan. Het klimaat verandert en de aarde wordt steeds warmer. In vele landen valt er veel regen of overstroming en nog veel meer!!!!!!!!!!!!!!!

 

Wij hebben ook  gezamenlijk naar de educatieve filmWarme Truiendag ” gekeken. 

In de film is te zien dat onze”” Koning Willem Alexander “‘ een gebreide wollen trui in ontvangst krijgt.

 

De hele dag door hebben wij in het kader van” Warme Truiendag” verschillende activiteiten ondernomen zoals:

Het leergesprek

Het kijken naar schooltv; Warme truiendag(https://schooltv.nl/video/doet-de-koning-mee-met-warmetruiendag-een-zelfgebreide-trui-voor-de-koning/)

Het gezamenlijke thee drinken met lekkere thee beschuit erbij;

Expressie: met wattenstaaf een eigen trui decoreren

Fijne motoriek: het knippen op de lijn en vervolgens de trui plakken

Grove motoriek: dans en beweging.

 

Doelen;

SEO,

Werelorientatie,

Fijne-  en grove,

Taal'

Expressie.

 

Lieve kinderen jullie hebben het supergoed gedaan!

 

Met vriendelijke groeten,

 

Juf Gaitrie

                                                                      

                                        


15 feb 2022 - Rijmen

Beste ouders,

 

 De kinderen leren spelenderwijs ¨spelen met klanken¨.

Ze ervaren en ontdekken dat woorden op elkaar kunnen lijken en

op elkaar kunnen rijmenDat is een heel belangrijke stap voor de leesontwikkeling.

Het Rijmen heeft ook een positieve invloed op de ontwikkeling van de woordenschat.

Daarnaast beleven de kinderen ook veel plezier aan!

Zodra de kinderen het rijmen door hebben, bedenken ze op ieder willekeurig moment een rijmwoordje en dan zie je de glinstering in hun ogen!!!

 

 

Doel van het rijmen;

 

Voorbereiden op het ¨ leren¨ lezen (voorbereidend lezen).

Ontdekken van de  begin- en eindklank.

Woordenschatuitbreiding passief en actief!

 

 

Het ontdekken van door een letter vooraan, voor, eerste- of beginletter te veranderen een ander woord ontstaat.

 

Woordenschatuitbreiding!

 

Heel veel kijk- en leesplezier met uw kind samen!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

Educatieve links:

https://www.juf-milou.nl/index.php?g=Groep 1/2&m=Taal&op=Rijmwerkbladen

https://kleuteridee.nl/taal/

https://kleuteridee.nl/taal/

https://www.gynzy.com/teach/nl/library/item/2385

 

 

 


15 feb 2022 - splitsen en groepjes maken

 

Beste ouders,

 

Het splitsen van getallen:

De kinderen zijn de hele dag in de weer met het tellen. Ze ontdekken en gaan beseffen dat getallen op allerlei manieren aan elkaar te verbinden zijn: het getal 4, het is opgebouwd uit 1 en 3, maar ook uit 2 en 2, 1 en 3, 0 en 4 enz.………………

Het splitsen van getallen is een rekenactiviteitkinderen, die kinderen leren de structuur van de getallen te doorzien. Het construeren/combineren van getallen.

 

Doelen van de les:

Het verkort tellen; in één oogopslag kunnen vertellen wat het aantal is.

Het vlot kunnen tellen tot 10 (automatiseren).

Het splitsen; combineren van getallen/hoeveelheden

De opdrachten op een speelse manier zelfstandig kunnen maken.

Groepjes kunnen maken (voorbereidend vermenigvuldigen).

 

Lieve kinderen jullie hebben het goed gedaan en ga zo door !

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 Educatieve links:

https://nl.pinterest.com/jantinedijkstra/splitsen/

https://schooltv.nl/video/rekenverhalen-van-eierdoos-en-handjeklap-1/

https://www.juf-milou.nl/index.php?g=Groep 3&m=Rekenen&o=Splitsen

 

                                       14 feb 2022 - Valentijnsdag maandag 14 februari 2022
 

 

 

Happy valentijn! lieve kinderen van groep 2B

 

 

Beste ouders,

 

 

Het is vandaag maandag 14 februari. Het is valentijnsdag!

De kinderen hebben de afgelopen dagen rondom het thema ¨Valentijn¨ een ¨hartje΅ getekend, geknutseld, gekleid, de letter V van valentijn geleerd, naar digitale prentenboeken geluisterd en  gekeken dat over ¨ lief zijn gaat¨ . De leerkracht heeft een leergesprek gehouden over ¨Valentijn¨. Afgelopen vrijdag, 11 februari

heeft de juffrouw wij samen met de kinderen een ¨leuke dag  Valentijndag¨ 

van gemaakt. De kinderen hebben ¨genoten¨.

 

Langs deze weg wens ik alle ouders en lieve kinderen een leuke ¨Valentijdsdag¨ toe! 

Uit onze hartje komt er ¨lieve woorden¨!.

Met vriendelijke groeten,

Juf Gaitrie

Digitale prentenboeken:

Mag ik een kusje van jou!

https://www.youtube.com/watch?v=dArP66Ezo3I

Kikker is verliefd!

https://www.youtube.com/watch?v=43Zxbqxlsww


08 feb 2022 - leuke educatieve foto's rondom het thema ziek en gezond

 

Beste ouders,

 

De kinderen hebben dagelijks wat te vertellen over het thema ziek en gezond.

De coronprik, hoesten, niezen, huisarts, ziekenhuis, warm, koud geen trek in eten.

De ambulance die bij de buren is geweest. In de kruidvat verkopen zijn ook medicijnen, hoestdrank, verband en nog veel meer.

Zij vergelijken met elkaar de medicijnen dozen met elkaar, wie lang of kort is, welke pleister breed of smal is en nog veel meer.

Van het ene gesprek rolt  of ontstaat er een een leerrijke activiteit, die kinderen zelf ontdekken, uitvoeren en de activiteit zelfstandig uitvoeren. 

Communicatie, duidelijkheid, verbreding en ruimte bieden aan kinderen levert een positieve bijdrage aan de zelfstandigheid, taakgerichtheid, zelfvertrouwen, werkhouding, samenwerken, creatieve denkvermogen en nog veel meer....!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

 

Alle doelen komen tijdens de bovengenoemde activiteiten aanbod!

 

Goed gedaan lieve kinderen en ga zo door!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groeten,

 

Juf Gaitrie

 

Educatieve links:

https://nl.pinterest.com/pin/434456695304756939/

https://www.youtube.com/watch?v=FMe_p3LQ5k4

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-naar-het-ziekenhuis/

 

 

                                       

                                        

                                     

 


08 feb 2022 - De schoolarts
 

 

 

 

Beste ouders,

 

Tijdens het " thema ziek en gezond" hebben wij ook aandacht besteed aan de onderwerpen

het lichaam en "groei" van het lichaam en de schoolarts.

De kinderen van de school worden  door de schoolarts op 5, 7 en 10 jarige leeftijd opgeroepen.  Enkele kinderen zijn onlangs opgeroepen door de schoolarts. 

De volgende begrippen zijn aanbod geweest zoals: benoeming van de lichaamsdelen (oog, oor, vingers, handen, ledenmaten, arm, pols...) gewicht, lengte, oogmeting, oorcontrole, hart- en longbeluistering en nog veel meer.

Ook de begrippen baby- peuter-schoolkind- tiener-volwassen-opa en oma enz.... zijn aanbod geweest.

 

De doelen zijn:

Wereldorientatie;

Rekenen en logisch denken;.

taal (oorzaak en gevolg)

 

De kinderen waren actief betrokken tijdens het gesprek!

 

De juffrouw is supertrots op jullie lieve kinderen.

 

Goed gedaan en ga zo door!!!!!!!!!!!!!

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

Educatieve links:

https://schooltv.nl/video/schooldokter-met-flip-de-beer/

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-schoolarts/

https://www.jufsanne.com/woordkaarten/lichaam.pdf?x75342

https://www.juf-milou.nl/index.php?g=groep 1/2&m=Themas&t=Mensen&ts=Lichaam&o=Werkboekjes

 

                                 


08 feb 2022 - Het thema: “Vasant Panchami”

 

 

 

Beste ouders,

 

 Morgen, zaterdag 5 februari vieren de meeste Hindoes over de hele wereld “Vasant Panchami”. Vasant' of 'Basant' betekent  'voorjaar/de lente'.

Op deze dag houden de Hindoes diensten/puja ter ere van “Godin Saraswati” .

Saraswati Mata is de godin van de wijsheid en de schone kunsten (beschermster van kunstenaar en studerenden). Zaterdag 5 februari is ook tevens de geboortedag van de godin van de  wijsheid.

 

Wij hebben vandaag, vrijdag 4 februari  op school samen met de kinderen ter ere van Saraswati Mata een religieuze- en feestelijke dag gehouden. Via een livestream konden de kinderen in de klas de puja volgen/kijken, dat plaats heeft gevonden op de Saraswatie school in Rotterdam.

De school heeft de kinderen op een heerlijke vegetarische loempia, banaan en lekkere siroop getrakteerd!

 

De kinderen hebben ook een leuk ¨presentje¨ van de school gekregen namelijk een alfabetkaart, want in groep 2 leren de kinderen op een speelse wijze het leren lezen (Het voorbereidend lezen). Saraswati is de godin van spraakvermogen (heel jonge kinderen leren de eerste woordjes), kennis, muziek, kunst. Deze kaart is overhandig door de wethouder van onderwijs

dhr. Hilbert Bredemeijer.

Daarnaast hebben de kinderen rondom het thema verschillende werkjes op school en thuis geknutseld zoals;  tekeningen, knutsel werk, schilderijen en nog veel meer.

Pandit Attry heeft op donderdag 3 februari  ook het verhaal van Saraswati Mata aan de kinderen verteld. De kinderen waren goed gemotiveerd en actief betrokken.

 

Wij hebben vandaag samen met de kinderen een bijzondere- en onvergetelijke dag van gemaakt.

 Een gezegend Vasant Panchami!

 Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

 

                                          

 

                                         

 


31 jan 2022 - Het lichaam
 

 

Beste ouders,

 

De kinderen zijn vol op in ontwikkeling, ook lichamelijk. Ze zijn constant bezig met hoeveel ze gegroeid zijn. Ze staan naast elkaar en gaan vergelijken wie langer, korter, evenlang en nog veel meer. De ene vertelt dat hij of zij een losse tand (en) heeft. Het thema 'Het lichaam' is een ideaal thema om hier op in te spelen. De kinderen leren waar hun eigen lichaam uit bestaat, en dat de binnenkant bij iedereen hetzelfde is. Het thema 'Het lichaam' is erg breed. 

De leerkracht heeft de binnen- en buitenkant van het lichaam behandeld. De zingtuigen. Lichaamsdelen, die ook voor andere dingen, voorwerpen, attributen worden gebruikt. Bijvoorbeeld: hals van een fles, arm van stoel, neus van een schoen , rug van een boek, voet van een berg, tand van een  wiel, oog van een naald, oog van een  aardappel, oor van een kop en nog veel meer...................

Na afloop van de les hebben de kinderen de bewegingen uitgevoerd op het liedje

" hoofd, schouder, knie en teen".

 

 Doelen:

- De kinderen weten welke lichaamsdelen er zijn en hoe ze heten

- De kinderen leren kijken naar elkaar: wat is het verschil tussen jou en mij?

- De kinderen leren hun zintuigen gebruiken

 

Woordenschatuitbreiding:

Actief, passief, betekenis woord en zin..............

 

Goed gedaan lieve kinderen en ga zo door!!!!!!!!!!!!!!!!.

 

Ik wens jullie heel veel lees- en kijkplezier.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Juf Gaitrie

 

Educatieve links:

https://schooltv.nl/video/koekeloere-horen-met-je-ogen/

https://www.juf-milou.nl/index.php?g=Groep 1/2&m=Themas&t=Mensen&ts=Lichaam&o=Werkbladen&op=Taal

 

 

                                  

Download:
lichaam.pdf

31 jan 2022 - Pillen tellen

 

Rekenactiviteit: pillen tellen

 

Tijdens deze rekenactiviteit vergelijken de kinderen de hoeveelheden.

Verschillende rekenbegrippen komen tijdens deze activiteit aanbod zoals: tellen, meer, minder, evenveel, minste, meeste...........

 

Doel(en) van deze les is:

Het aantal pillen koppelen aan het juiste getal (het getalbegrip).

Het vergelijken van de hoeveelheden met elkaar.

 

De rekendoelen:

Tellen en hoeveelheden kunnen weergeven (neerleggen).

Hoeveelheden kunnen vergelijken en ordenen zoals: meer-minder-evenveel-minste en meeste.

 

 Het is een must om te zien hoe de kinderen actief aan het werk zijn.

 

Ga zo door lieve kinderen. Top!!!!!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

Educatieve links:

https://schooltv.nl/video/meeste-en-minste-rekenen-met-moffel-en-piertje/

Bewegend leren

https://www.youtube.com/watch?v=MVGHVe26FOw

https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-2/getallen/tellen-tot-en-met-10

 

                                              

 


31 jan 2022 - medicijnen in soorten en maten " van leeg naar vol"
 

Beste ouders,

 

Wij zijn volop bezig met het thema Ziek en Gezond. De ene kind hoest, de andere is verkouden of heeft een griep opgelopen. De meeste kinderen zijn hersteld.

Tijdens het gesprek vertellen de kinderen dat zij voor het hoesten, hoestdrank hebben ingenomen. Voor het verkouden heeft ma een neusspray gekocht. Maar je hebt ook een andere soort neus of dingen........................... waarmee je kan druppelen in de oren of neusgaten.

De kinderen denken na. Hoe heet dat ding toch………………………! Het heet een pipetflesjes.

Tijdens het gesprek komen verschillende begrippen aanbod: huisarts, apotheek, recept, naam (eerste letter van de voornaam en volledige achternaam), 2 of 3 maal daags druppelen en drogist. Een drogist verkoop ook bepaalde medicijnen. Bij een drogist heb je geen recept nodig.

De hoestdrank, neusspray en oordruppels hebben verschillende maten, lengte en dikte.

Aan de hand van het gesprek hebben de kinderen de flessen van leeg naar vol en andersom van vol naar leeg gesorteerd. Voor de verwerking hebben zij een werkblad van leeg naar vol gemaakt.

 

 Doelen:

Woordenschauitbreiding;

Betekenis van woord en zin

 

SEO: 

Kringregels, elkaar uitpraten, op je beurt wachten enz.

 

Ik wens jullie heel veel lees- en kijkpelzier!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

Educatieve links:

http://kinderpleinen.nl/ziekenhuis-ziek-zijn-en-ambulances/

https://nl.pinterest.com/buiteling/vol-leeg/

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-op-je-gezondheid/

                                                   

 

 

 

                                       


25 jan 2022 - Voorlezen door Mark Sekrève; schrijver van het prentenboek Giraf leert fietsen op donderdag 20 januari 2022

 

Beste ouders,

 

Op donderdag 20 januari hebben de kinderen iets "bijzonder" meegemaakt.

Een echte schrijver; dhr. Mark Sekrève; auteur en illustrator van het prentenboek 

¨Giraf leert fietsen" is langs geweest om het boek voor de kinderen voor te lezen.

De kinderen kijken hun ogen uit. Ze zaten vol met spanning te luisteren. Ze waren ook goed betrokken. Op de gestelde vragen gaven zij de juiste antwoord. De kinderen hebben samen met de auteur een liedjes gezongen en  het verhaal uitgebeeld. Daarna  mochten de kinderen een giraf inkleuren. De giraf konden zij naar eigen creatie/fantasie versieren. Wat zijn de kinderen toch creatief en talentvol.

 

Goed gedaan kinderen en ga zo door!!!!

 

Met vriendelijke groeten,

 

Juf Gaitrie

 

 


25 jan 2022 - Rekenactiviteit doktersattributen tellen

 

 

Beste ouders,

 

Rekenactiviteit doktersattributen tellen.

Per ongeluk is zijn er te veel, te weinig, meer, minder, evenveel, 1 erbij ( 1 meer) en 1 eraf ( 1 minder) er ontbreekt of mist er een pil.

Er komen verschillende rekenbegrippen aanbod.

De kinderen zijn druk met  het tellen van de doktersattributen.

De doktersattributen worden geteld en gekoppeld aan het juiste medicijnenpotje met een getal

(14, 12, 17......).

Spelenderwijs worden de rekenbegrippen zoals: buurgetallen, welk getal ontbreekt,

welk getal mist er en nog veel meer herhaald of toepast!

 

Doel (en) van de rekenles:

Tellen van hoeveelheden (resultatief tellen), vergelijken en ordenen van hoeveelheden.

Positie van de getallen op de getallenlijn bijv. na 9 volgt de 10, achter de 10 staat de 11 nz.

Heen en terug kunnen tellen  (0 t/m 20 en  20 t/m 0).

Vanuit een vertrekpunt door kunnen tellen bijvoorbeeld 13-14- 15 …..

 

U kunt spelenderwijs ook met uw kind oefenen!

 

Ga zo door lieve kinderen, super , top, …………..

 

Met vriendelijke groet,

Juf Gaitrie

Eduactieve links:

https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-2

https://kleuteridee.nl/digibord-rekenen/


25 jan 2022 - De letter " d" van dokter!

Beste ouders,

 

 

De afgelopen dagen hebben de kinderen flink geoefend met de letter "d " van dokter.

De kinderen hebben rondom de letter "d " verschillende tekeningen, knutselwerkjes, attributen, voorwerpen verzameld/tentoongesteld.

Yes! De letter "d" van ...dokter  natuurlijk!

Doel van letter en klankspel is:

Letter herkennen en verbinden aan de juiste letter of plaat, voorwerp en nog veel meer.....

Het voorbereidend lezen.

Woordschatuitbreiding (actief- en passief)

Betekenis in woord en zin.

 

Goed gedaan en ga zo door!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Ouders bedankt voor het opsturen van de leuke foto’sMet vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

Educatieve links:

https://www.juf-milou.nl/index.php?g=Groep 3&m=Leren lezen&op=d

 

letter d filmpje

https://www.youtube.com/watch?v=oLJ2bHfqVyI

l

ettervos en letterdas 

https://www.youtube.com/watch?v=Ry0RQLQUkTA

 


25 jan 2022 - leergesprek thema ziek en gezond

 

Beste ouders,

 

De leerkracht start met een leergesprek rondom het thema ziek en gezond.

Het doel van het leergesprek is om de kinderen te motiveren en te stimuleren om hun

eigen ervaringen, belevenissen, gevoelens te vertellen. 

Daarnaast prikkelt het ook de kinderen om verbinding te maken, de wereld van de grote mensen in de hoeken na te bootsen (het rollenspel). De taal- en spraakontwikkeling te bevorderen.

Tijdens het gesprek vertellen de kinderen leuke- en minder evaringen met betrekking tot ziek zijn.

Het medeleven, emoties, stiltes, begrip en nog veel meer........................!!!!!

Lieve kinderen de juffrouw vindt jullie heel dapper en moedig. TOP, GAAF.................!

 

Ik wens jullie heel veel lees- en kijkplezier toe!

Met vriendelijke groeten,

 

Juf Gaitrie

Educatieve links:

https://kleuteridee.nl/ziekenhuis/

https://kleuters.basisonderwijs.online/schoolborden/catalogus.html?vakgebied=thema-ziek-zijn

 https://jufanja.eu/ziek-zijn/

 


25 jan 2022 - rollenspel ziek en gezond!
                                                                            

Beste ouders,

De kinderen doen ¨de wereld van de grote mensen¨ na.  De dokterspraktijk of huisarts  is geopend. De huisarts heeft spreekuur.De patiënt heeft zich aangemeld bij de doktersassistent 

De overige patiënt zitten in de wachtkamer. De dokter luistert naar de patiënt.

Er vindt een algehele controle of onderzoek plaats. De controle vindt in de behandeldkamer plaats.  De dokter voert de gegevens van de patiënt in de computer. 

De begrippen die tijdens het spel aanbod komen zijn: thermometer, doktersjas, stethoscoop, wachtkamer, doktersassistent, controle, dokterskoffer, behandelkamer, spatel, recept, verband, verpleegster, wachtkamer, apotheek en nog veel meer.

De kinderen kunnen de aangeleerde woorden in verschillende situaties toepassen, de voorwerpen aanwijzen, benoemen en vertellen voor welke doeleinden zij ingezet of gebruikt worden.

 

 

Leerdoelen van deze taalactiviteit:

 

 • Het uitbeelden van een verhaal (fantasie en rollenspel).
 • vertellen over een gebeurtenis of eigen ervaring en gevoelens.
 • deelnemen aan geplande en ongeplande gesprek of spel.
 • reageren op … (mening geven), vragen stellen en beantwoorden, die tijdens het spel plaatsvinden (bevorderen van de mondelinge taalvaardigheid).
 • plezier hebben in het spel ter bevordering van sociaal- en emotionele ontwikkeling (samen spelen, samen delen en samenwerken).

 

Goed gedaan lieve kinderen en ga zo door.

 

De juffrouw is supertrots op jullie!

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

 

Educatieve links:

https://nl.pinterest.com/pin/559994534899663809/

https://www.jufjanneke.nl/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/knijpkaart-eerste-letter-1-Ziek-zijn.pdf

https://www.jufjanneke.nl/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/Knijpkaart-eerste-letter-2-Ziek-zijn.pdf

https://www.jufjanneke.nl/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/Knijpkaarten-laatste-letter-1-Ziek-zijn.pdf

 

 https://www.jufsanne.com/thema/ziekenhuis-dokter/ziekenhuis-dokter-downloads/

                                           

17 jan 2022 - Thema Winter, ziek en gezond!
 

 

 

                                       

 

Beste ouders,

 

 

De kinderen zijn nu een week op school. Ze hebben het reuze gezellig samen.

Ze hebben een hoop te vertellen, te spelen en te leren. Samen zal het ons lukken!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Wij zijn gestart met het thema Winter, Ziek en Gezond.

De kinderen zijn goed betrokken tijdens het leergesprek, interactief voorlezen,

het ontdekken- en speellerend lerend en nog veel meer.

 

De kinderen krijgen de ruimte om door middel van ontdekkend- en speellerend de voorwerpen te voelen, tasten, ruiken, spelen, communiceren enZ....

Daarnaast proberen zij de begrippen rondom de aangeboden thema's op hun manier eigen te maken.

 

Er wordt een leergesprek gehouden over winterkleding, seizoen winter, tijdsbegrippen, oorzaak en gevolg m.b.t. koud- en warm weer. Dikke - en dunne kleren. 

Wat de gevolgen zijn als je dun gekleed bent, gezonde lucht, ventilatie (i.v.m. corona) en nog veel meer. Gaande weg het gesprek vertellen de kinderen dat je ziek kan worden.

Je moet naar de dokter.

De begrippen: huisarts, wachtkamer, behandelkamer, spreekuur, recept, apotheek, winterkleding, sjaal, muts, handschoenen, wanten, mist, donker, bewolkt, lage temperatuur, vriezen en nog veel meer begrippen komen aanbod.

 

Dit kunt u ook spelenderwijs met uw kind thuis oefenen!

De doelen die tijdens de les aanbod zijn geweest:

Taal;

Actief en passief;

Betekenis van woord en zin;

Stimuleren van communicatieve vaardigheden (stellen van vragen);

Oorzaak- en gevolg (logisch denken).

 

Tijdsorientatie:

Tijdsbegrippen (vandaag, morgen, avonduren, morgenuren enz..);

Seizoenen (winter, lente, zomer en herfst);

Overeenkomsten m.b.t seizoenenbenoem.

 

Fijne motorische ontwikkeling

kleuren, knippen, inkleuren, lijmen en plaken.

 

Rekenontwikkeling;

Serieren: lang-kort, dik-dun, donker-licht, meer-minder enz.

 

SEO: 

Samenspelen, samendelen en samenwerken;

Regels en afspraken m.b.t. kring- en gespreksvoering;

Op je beurt wachten, niet er doorheen praten en elkaar de ruimte geven om de zin of gesprek af te maken.

 

 

 

 

 

Na het gesprek hebben de kinderen een sneeuwpop getekend, ingekleurd, geknipt en geplakt.

 

Ik wens jullie heel veel lees- en kijkplezier samen met uw kind!

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Juf Gaitrie

 

                                        


14 jan 2022 - Thema Winter, ziek en gezond!

 

Beste ouders, 

 

Vanaf maandag 10 januari zijn wij gestart met de thema's '"Winter', Ziek en Gezond"

Wij gaan samen met de kinderen rondom deze thema's verschillende activiteiten ondernemen zoals: het voorbereidend rekenen en taal, SEO, expressie, bewegings- en muzikale activiteiten en nog veel meer.

 

Voorbereidend taalontwikkeling:

 • De behandelde letters herhalen.
 • Aanbieden: w van winter, s van sneeuwpop, z van ziek, d van dokter, p van pil
 • Rijmwoordjes bedenken: laars-paars, jas-tas, verband-hand, spuit-tuit enz.
 • Woordkaarten met de lidwoorden: de muts, de sjaal, de sneeuwpop, de dokter, de thermometer, de stethoscoop enz.
 • Interactief voorlezen: prentenboeken rondom de thema's
 • Woordjes in lettergrepen verdelen: hand-schoen, sneeuw-pop, dok-ter, ste-thos-coop enz

                             

Voorbereidend rekenen:            

 • Tellen en herkennen van de getallen 1 t/m 15 
 • Koppelen van de hoeveelheden aan de getallen                                             
 • Herkennen van de vormen, patronen en kleuren 
 • Vergelijkingen meer, minder, evenveel
 • Rekenbegrippen 1 erbij en 1 eraf 
 • Seriëren van groot-klein, dik-dun, lang-kort, vol-leeg, zwaar-licht enz.
 • Rangtelwoorden 1 t/m 6
 • Splisen 1 t/m 6

Expressie: 

Knutselen, tekenen, verven en kleien.

                 

In de bijlage(n) treffen jullie de ouderbrochure en de woordkaarten aan.

In de brochure staat vermeld welke woorden en activiteiten de komende periode centraal staan.

 

Heel veel leesplezier samen met uw kind !

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Juf Gaitrie


23 dec 2021 - Kerstlunch vrijdag 17 december 2021

 

 

Beste ouders,

 

Ondanks het vroegtijdig sluiten van de school hebben wij samen met de kinderen de  kerstlunch  feestelijke kunnen afsluiten. De kinderen waren feestelijke gekleed.

Enkele ouders hebben samen met de leerkracht voor de lekkere hapjes en drinken gezorgd.

De kinderen hebben lekker gegeten en gedronken. Het samenzijn en leuk met elkaar hebben stond centraal.

Het was een mus om te zien!

 

Langs deze wil ik de ouders namens de kinderen van groep 2B bedanken voor ondersteuning

en zorg voor de lekkere hapjes.

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Juf Gaitrie

 

 

                                                

                                       


23 dec 2021 - taalactiviteiten : hoeveel stukjes hoor je en hakken en plakken
 

 

Beste ouders,

 

Hoeveel stukje is woord?

Op een speelze wijze worden de themawoorden in lettergrepen verdeeld

woordstukken geklapt". Hoeveel stukjes hoor je?

Dit is een voorbereiding op het kunnen benoemen van de lettergrepen van woorden.  

Kerstbal is in dit geval kerst-bal. Kerstman wordt kerst-man. 

De kinderen klappen de verschillende lettergrepen. Deze activiteit kan ook gevarieerd worden door in plaats van te klappen te bewegen (springen).

 Daarnaast leren de kinderen ook spelenderwijs woordjes in letters (klanken) te hakken en vervolgens te plakken.

 

De vaardigheid om woorden te kunnen opdelen in losse klanken wordt auditieve analyse genoemd. Bij het aan elkaar plakken van deze klanken tot één woord is sprake van

 auditieve synthese. 

 

Doelen:

Woordenschatuitbreiding en het voorbereidend lezen/beginnend geletterdheid.

Taalvaardigheden: auditieve analyse en auditieve synthese.

Sociaal- en emotionele ontwikkeling

 

Goed gedaan lieve kinderen. De juffrouw is supertrots op jullie!

 

Lieve ouders, jullie kunnen ook spelenderwijs met uw kind thuis oefenen!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

Educatieve links:

Hakken en plakken

https://www.youtube.com/watch?v=eFmEG-UqYk4

https://www.youtube.com/watch?v=eFmEG-UqYk4

 

Hoeveel stukjes hoor je?

 https://nl.pinterest.com/pin/243475923576481671/

https://jufanke.nl/thema-kerst.html

https://www.jufsanne.com/thema/kerstmis/kerstmis-downloads/

 

 

 

                                                         


23 dec 2021 - rekenactiviteit: meer - minder- evenveel

 

 

Beste ouders,

 

Een rekenactiviteit!

 

Wie heeft meer of minder kerstballen

Op een spelenderwijs zijn de kinderen aan het tellen en vergelijken wie

meer of minder heeft. De langste of kortste heeft!

 

Doelen:

* Getalbegrip: het tellen (verkort tellen)

* Rekenbegrippen: vergelijken van hoeveelheden; meer, minder en evenveel

* vergelijken: lang-kort, breed-smal-groot-klein, dik-dun enz.

* rangtelwoorden (eerste, tweede, middelste en laatste)

 

Goed gedaan lieve kinderen en ga zo door!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

Educatieve links:

1 tot en met 20

https://www.youtube.com/watch?v=MVGHVe26FOw

 

rangtelwoorden met meester Sander

https://www.youtube.com/watch?v=AjAvTxJX1GY

 

https://schooltv.nl/video/meeste-en-minste-rekenen-met-moffel-en-piertje/

 

https://nl.pinterest.com/helmavandijk/meer-minder-evenveel/

 

Lang en Kort

 

https://www.youtube.com/watch?v=DDw6ysplVCo

 

https://jufmarije.nl/digibordles-kerstballen-vergelijken/

 

 


23 dec 2021 - De creatieve denkers en fantasierijke leerlingen van groep 2B
 

 

 

Beste ouders,

 

De creatieve denkers - en fantasie rijke leerlingen van groep 2B!!

Een impressie van de lessen, werkjes, activiteiten, speelwerken, werken met ontwikkelings-

en constructiemateriaal en nog veel meeer rondom het thema ¨Kerst ¨.

Het speelleren staat centraal in de kleutergroep!.

 

Doelen die tijdens activiteiten aanbod komen:

* Samenspelen, samendelen en samenwerken.

* Fijne motoriek

* taal- en rekenontwikkeling (cognitieve ontwikkeling)

* Fantasie, creactieve- en kunstzinnige ontwikkel.

 

 

Heel veel kijkplezier samen met uw en uw kind!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Gaitrie Parmessar

 

Educatieve links:

https://schooltv.nl/programma/rekenverhalen/

https://jufmaike.nl/fijne-motoriek-bij-kleuters/

 

 

 

 

 

                                        

                                     


23 dec 2021 - Thema Kerst
 

 

Beste ouders,

 

Wij zijn in week 49 gestart met het thema ¨ Kerst¨. De leerkracht heeft met kinderen verschillende activiteiten ondernomen.

 

Het leergesprek rondom het thema Kerst:

De woorden die aanbod komen zijn: denneboom, versieren, optuigen, piek, kerstballen, kerstster, kerstster, kerstklok, kerstkrans, kerstcadeus en nog veel meer.

 

Doelen van deze activiteit zijn:

* stimuleren en bevorderen van gesprekjes onderling;

* taalstimulering/taalbevordering;

* uitbreiding van de woordenschat (passief en actief);

* Sociale vaardigheden (samenwerken, samendelen en samenspelen);

 

Ik wens jullie heel veel lees en kijkplezier samen!

 

Met vriendelijke groeten,

 

Juf Gaitrie

 

Educatieve links:

https://schooltv.nl/video/hoe-worden-kerstbomen-gekweekt-van-klein-boompje-tot-mooie-spar/#q=kerstboom

 

Digitale prentenboek; op zoek naar Kerstmist

https://www.youtube.com/watch?v=VZE7j-vEBTU

 

Digitale prentenboek ; de kleine kerstboom

https://www.youtube.com/watch?v=plMFfBHeNx0

 

 

                                                                                          

                                      

 

                                  


16 dec 2021 - De letter K van Kerst

Beste ouders, 

 

De kinderen hebben de letter “k” op  een speelse wijze geleerd.

De kinderen zijn op zoek naar voorwerpen, materialen,

kaarten en woorden, die beginnen met de letter "k".

 

Doel: 

letterherkenning (visueel en auditief) en de begrippen

begin - en dezelfde letter.

 

U kunt ook met uw kind thuis spelenderwijs met de letter “k” oefenen! 

 

Goed gedaan lieve kinderen!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

Educatievel inks:

 

Letterfilmpje F

https://www.youtube.com/watch?v=jSGWY9UXfd4

https://kleuteridee.nl/digibord/digibord-letters/#heading-letter-k-en-l

Lettervos en letterdas de letter K

https://www.youtube.com/watch?v=AQiyWWr_83Y

 

 


16 dec 2021 - 1 meer
 

kerstballen voor spelletjes | Kerst spelletjes, Kerstmis, Kerst

Beste ouders,

  

Wij zijn gestart met het thema kerst. Spelenderwijs zijn de kinderen in een

betekenisvolle situatie aan het tellen. De kinderen tellen de voorwerpen.

Zij koppelen het aantal voorwerpen aan het juiste getal.

Vervolgens leren zij spelenderwijs het begrip " 1 meer of 1 erbij"

Bijvoorbeeld: 2 kaarsen 1 meer of 1 erbij wordt  samen 3 kaarsen.

 

   

Rekendoelen: tellen (hoeveelheden koppelen aan het juiste getal)

                       Het begrip 1 erbij; dat het 1 meer wordt!

                       vergelijken (meeste/minste, veel/weinig, veel en minder ect.)

                                        

 

De juf is supertrots op jullie lieve kinderen!!!!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

Educatieve links:https://www.jufshanna.nl/thema-kerst-rekenactiviteit-met-getalbeelden/

https://schooltv.nl/video/rekenverhalen-hap-meer-hapjes-voor-happer-1/

https://nl.pinterest.com/pin/473722454551319734/

 

                                                                          

                                     


16 dec 2021 - Geestelijke stroming "het Kerstfeest"
 

Beste ouders,

 

Het is Kerst!

Samen gezellig eten, kerstbomen, kerstlichtjes, de kerk bezoeken en natuurlijk de geboorte van het kindje Jezus. Op de eerst kerstdag, 25 december gaan de Christenen naar

de kerk. In verband met Corona is het dit jaar niet mogelijk om de kerk te bezoeken.

Tijden het Divalifeest maken de Hindoes een Dia aan. De Christenen maken tijdens het Kerstfeest een kaars aan i.v.m. geboortedag van de heer Jezus.

Wij bidden en vragen aan God om verlichting, ons te verlossen van alle ellende op

de wereld, vrede op aarde, liefde en respect voor jong en oud!

 

Veel leesplezier samen met u en uw kind!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

Educatieve links:

Kerstmist Nijntje

 https://www.youtube.com/watch?v=g3In3KNlQ5M

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-het-kerstverhaal/

 

 

 


06 dec 2021 - rekenactiviteit buurtgetallen
 

 

Beste ouders,

 

Spelenderwijs zijn de kinderen in een betekenisvolle situatie aan het rekenen.

De kinderen tellen en vergelijken het aantal voorwerpen. Naast het tellen leren zij ook op een spelenderwijs de buurtgetallen. De begrippen die aanbod komen tijdens de les zijn:

Welk getal ontbreekt?

Welk getal staat tussen de 4 en 6.

Welke komt na de 5?

Welk getal staat voor de 5?

 

 Rekendoelen:

Tellen (hoeveelheden koppelen aan het juiste getal)

Buurtgetallen (welke getal ontbreekt,

Vergelijken (meeste/minste, veel/weinig, veel en minder ect.)

                                        

De juf supertrots op jullie lieve kinderen!!!!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

                                

 Educatieve links:

https://www.youtube.com/watch?v=0isEWyj0n7s

https://www.youtube.com/watch?v=0isEWyj0n7s


03 dec 2021 - Sinterklaasviering vrijdag 3 december op school
 

Beste ouders,

 

We hebben op vrijdag 3 december samen met de kinderen het Sinterklaasfeest gevierd.

De kinderen zijn verkleed als Sint of Piet.

De kinderen zijn in rep en roer. Wat krijgen wij vandaag van de Sint en zijn Pieten?

Cadeautjes, pepernoten, banketstaf, taai taai pop, pepernoot, chocolade melk, chocolade letter, manderijn, speculaas???????

De kinderen kijken elkaar aan en tillen hun schouder omhoog.

 

Verrassing!!!!!!!!

De Sint en zijn Pieten hebben voor een lekkernij, drinken en voor de cadeautjes gezorgd.

 

Waar blijven de cadeautjes??????????

 

Het was een superleuke dag met dans, spel, kunst, zang en nog veel meer.

 

De kinderen hebben genoten.

  

Dankjewel Sint en Pieten voor de cadeautjes en lekkernij.

 

Op zondag 5 december vieren de kinderen samen met hun ouders/familie

het Sinterklaas feest.

Langs deze weg wens ik jullie allen een fijne Sinterklaasfeest toe

 

 Met vriendelijke groeten,

 

 

Juf Gaitrie

 

 


29 nov 2021 - Impressie van de kinderen van groep 2B
 

 

 

 

Beste ouders,

 

De kinderen zijn de hele dag in de klas op een speelse manieren aan het leren, ontdekken, voelen, ruiken en nog veel meer?????????????????

Tijdens het spel komen alle ontwikkelingsgebieden aanbod!

 

Ik wens u en uw kind heel veel kijkplezier toe!

 

 

met vriendelijke groeten,

 

Juf Gaitrie


29 nov 2021 - sinterklaascadeau inpakken

 

 

Beste ouders,

Wat is serieren?

Met  het seriëren bedoelen we het rangschikken van dingen. Dit kan het rangschikken van groot naar klein zijn of juist van dik naar dun, van lang naar kort,  van breed naar smal. Maar ook van licht naar donker, van leeg naar vol!

 

De kinderen hebben dozen van verschillende formaten naar school meegenomen.

De dozen worden voor verschillende doelen gebruikt.

Spelenderwijs leren de kinderen de reken- en  (het vergelijken/serieren/

taalbegrippen en nog veel meer.

 

 

Rekenbegrippen: even groot, hoog-laag, breed-smal, de vormen rechthoek, vierkant enz.

Taalbegrippen: inpakken, op maat/grootte knippen, plakband, afrekenen, opbergen, opstapelen, bezorgen, verrassing, suprise enz.....

 

Doelen;

Rekendoelen; vergelijken

Taaldoelen; betekenis van woord en zin

Logisch- en inzichtelijke; rangschikken naar grootte

Sociaal- en emotioneel; samenspelen, delen en werken.

Fijne motoriek; knippen, inkleuren en plakken (werkblad van groot naar klein)

 

Lieve kinderen jullie hebben heel goed gedaan en ga zo door!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

juf Gaitrie

 

Educatieve links:

https://nl.pinterest.com/pin/570760952759230764/

                                     


29 nov 2021 - de letter "' f van feest"
 

 letterblad f van feest - Google zoeken | Letter a knutselen, Alfabet boek, Alfabet knutselen

 

Beste ouders,

 

De kinderen hebben weer een nieuwe letter geleerd.

Yes! De letter f van ...............feest natuurlijk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Op een speelsewijze leren de kinderen de aangeboden letters en de begrippen m.b.t

het voorbereidend lezen.

Het woord feesbegint met de letter "f ".

Waar hoor je de letter f vooraan bij het woord fiets?

Het woord  begint met de letter f (beginklank) en eindigt op de letter  geef

Waar zie je de letter f en wijst het aan?

Enkele voorbeelden: fik, fiets, fluit, flan, fel, fop en nog veel meer!!.

 

U kunt thuis met uw kind spelenderwijs oefenen met doppen, erwten, zand, tijdschriften, folders, boeken en nog veel meer.

 

Doel:

*  woordschatuitbreiding,

*  het voorbereiden lezen,

*  letters herkenning (auditief en visueel).

 

Goed gedaan de lieve Pieten van groep 2B!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

Educatieve links:

letter f - filmpje

https://www.youtube.com/watch?v=ewlV2f-BDrI

lettervos; de letter f

https://www.youtube.com/watch?v=z-0yGnBv8rg

kleuteridee de letter F

https://kleuteridee.nl/downloads-2/abc-letters/

juf milou de letter f

https://www.juf-milou.nl/index.php?g=Groep 3&m=Leren lezen&op=f

                                      

 


29 nov 2021 - rijmen met meerdere woorden of voorwerpen

 

Beste ouders,

 

 

Hé, dat rijmt!

 

De kinderen leren spelen met klanken, ervaren dat woorden op elkaar kunnen lijken

en op elkaar kunnen rijmen. Dat is een heel belangrijke stap voor de leesontwikkeling.

Rijmen is van positieve invloed op de ontwikkeling van de woordenschat en de kinderen

beleven hier ook veel plezier aan.

Zodra  de kinderen het rijmen door hebben bedenken ze op ieder willekeurig moment een rijmwoordje en zie je de glinstering in hun ogen!!!

 

 

Doel van het rijmen;

 

Voorbereiden op het ¨ leren¨ lezen (voorbereidend lezen).

Ontdekken van de eindklank.

https://kleuteridee.nl/digibord-taal/#heading-rijmen

 

Het ontdekken van door een letter vooraan, voor, eerste- of beginletter te veranderen een ander woord ontstaat.

 

Woordenschatuitbreiding!

 

Heel veel kijk- en leesplezier met uw kind samen!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

Educatieve links:

rijmen met Sint:

https://www.jufsanne.com/wp-content/uploads/2020/10/JufSanne-Sint-rijmkwartet01.

pdf?x75342

https://www.gynzy.com/teach/nl/library/item/2598

https://www.youtube.com/watch?v=Fz0gqUS7YEE

 

 

 


29 nov 2021 - donderdag 26 november Rommelpiet in groep 2B

 

Beste ouders,

 

Oh, Oh wat een rommel in de klas!!!!!!!

Rommel de Bommel Piet is vandaag in groep 2B langs geweest.

Hij heeft alles in de klas overhoop gegooid.

Wie gaat het opruimen?

Wij hebben een probleem?

Samenspelen, samen delen, samenwerken, dus wij ruimen het gezamenlijk op!

 

Lieve Rommel de bommelpieten bedankt voor de lekkere

pepernoten en chocolademelk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 Namens de lieve kinderen van groep 2B

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Juf Gaitrie

 

 

 

 

 


22 nov 2021 - De letter P van Piet

 

Beste ouders,

 

De afgelopen weken flink geoefend te hebben met de letter  d hebben de kinderen

een nieuwe letter aangeboden gekregen.

Yes! De letter P van ...............Piet natuurlijk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Op een speelsewijze leren de kinderen de aangeboden letters en de begrippen m.b.t

het voorbereidend lezen.

Het woord Piet begint met de letter P.

Waar hoor je de letter P vooraan bij het woord Piet?

Het woord pop begint met de letter p (beginklank) en eindigt op de letter P.

Waar zie je de letter p en wijst het aan?

Enkele voorbeelden: pak, sopzeep, pit, appels en nog veel meer!!.

U kunt thuis met uw kind spelenderwijs oefenen met doppen, erwten, zand, tijdschriften, folders, boeken en nog veel meer.

Doel:

*  woordschatuitbreiding,

*  het voorbereiden lezen,

*  letters herkenning (auditief en visueel).

Goed gedaan de lieve Pieten van groep 2B!!!!!!!!

Met vriendelijke groet,

Juf Gaitrie

Educatieve links:

De letter P;

https://www.youtube.com/watch?v=0GcZUeUCMCg

Kleuteridee de letters:https://kleuteridee.nl/downloads-2/nop-letters/

Lettervos de letter d:

https://www.youtube.com/watch?v=Ry0RQLQUkTA

                                                      

                                                  


22 nov 2021 - Rekenactiviteit groepjes 3, 4.......
 

 

 

Beste ouders,

 

 

Rekenactiviteit groepjes van drie, vier..... maken.

 

Het tellen, vergelijken, rangorde schikken (rangtelwoorden), buurgetallen, groepjes al deze manieren van tellen vindt op een speelwijze plaats.

De kinderen leren op een speelse wijze in de gymzaal groepjes te maken van

¨ groepjes van 3,4......... .¨

In de groep zijn er 19 kinderen. Tijdens het maken van de groepjes ontdekken, leren of worden ze bewust dat er in een groep een minder/weinig kinderen zijn om een groep van 3, 4 te maken/vormen.  Helaas blijven er enkele kinderen over, waardoor er geen groep gevormd kan worden.

 

Doel van groepjes maken zijn:

 

 • Door groepjes te maken leer je hoeveelheden vergelijken zonder dat het nodig is om alles één voor één te tellen.
 • Door groepjes te maken leer je patronen te leggen.
 • Door groepjes te maken leer je in één oogopslag hoeveelheden herkennen.
 • Door groepjes te maken leer je kleine hoeveelheden in één keer overzien.

 

Lieve kinderen jullie hebben het supergoed gedaan en ga zo door!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

 Educatieve links:

https://schooltv.nl/programma/rekenverhalen/

 https://www.kleuters-oefenen.nl/werkbladen/feestdagen/sinterklaas/maak-groepjes-van-drie-pepernoten

 


22 nov 2021 - De Pietengym
 

 

 

 

Beste ouders,

 

Een leuke bewegingsactiviteit rondom het thema Sint.

               

                     "De Pietengym"

 

De kinderen zijn aan het klimmen, klauteren, glijden, balanceren,

kruipen en nog veel meer. Het is een mus om te zien.

 

Doel (en) van de les:

De leerlingen leren samen op een respectvolle manier deel te nemen 

aan een bewegingsactiviteit.

Ontwikkeling van de grove motoriek, sociale en emotionele ontwikkeling.

 

Goed gedaan lieve kinderen!!!!!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

                                                 

 


22 nov 2021 - meer en minder pepernoten

 

 

 

Beste ouders,

 

Een rekenactiviteit!

 

Wie heeft meer of minder pepernoten?

Op een spelenderwijs zijn de kinderen aan het tellen en vergelijken wie meer of minder wie meer of minder peperpoten heeft.

Het is belangrijk dat kinderen de hoeveelheden aan het juiste getal kunnen koppelen.

Daarnaast ook het inzicht of tot de conclusie komen dat  3 minder is dan 4 en meer is dan 3 enz.

Uiteindelijk is het doel dat is zij een oogopslag kunnen vertellen of aanwijzen wat meer of minder is

 

Doel: het tellen (verkort tellen) en vergelijken van hoeveelheden.

 

Goed gedaan lieve kinderen en ga zo door!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

Educatieve links:

https://schooltv.nl/video/rekenverhalen-hap-meer-hapjes-voor-happer-1/

https://kleuteridee.nl/digibord-rekenen/

https://nl.pinterest.com/pin/570760952759230919/

 

 

 

 


22 nov 2021 - Kindermuseum maandag 15 november 202

 

 

Beste ouders,

 

De kinderen zijn op 15 november met de bus naar het kindermuseum geweest om de vrolijke tentoonstelling 'Blij, boos en bang met kikker´ te kijken. De reis met de bus vonden de kinderen schitterend.

De kinderen hebben eerst naar het verhaal gekeken, geluisterd en enkele activiteiten uitgevoerd. Vervolgens gingen de kinderen in de educatieruimte aan de slag met allerlei activiteiten, die in het verhaal van kikker aanbod kwamen. De kinderen hebben genoten.

 

Goed gedaan lieve kinderen en ga zo door!!!!!!!!

 

Heel veel lees- en kijkplezier toegewenst!

 

Met vriendelijke groeten,

 

Juf Gaitrie

 

 


17 nov 2021 - Thema feest: Sinterklaas!

 

Beste ouders,

 

Wij zijn in week 45 gestart met het thema feest.

Het thema ¨feest¨ bestaat uit twee onderwerpen namelijk: Sinterklaas en Kerst.

Wij gaan rondom de bovengenoemde onderwerpen verschillende (les)activiteiten ondernemen zoals: voorbereidend rekenen, taal en schrijven. Expressie, kunst, muziek, dans, gymnastiek en burgerschap (geestelijke stromingen).

 

Zijn er vragen over de les- en leerstof kunnen jullie mij gerust via de mail of parro berichten.

 

Ik hoop jullie voldoende geïnformeerd te hebben!

 

Met vriendelijke groeten,

 

Juf Gaitrie

 

 


15 nov 2021 - Buurtgetallen
 

 

 

Beste ouders,

 

Spelenderwijs zijn de kinderen in een betekenisvolle situatie aan het rekenen.

De kinderen tellen en vergelijken het aantal voorwerpen.

 

Spelvariatie(s): buurgetallen!

 

Rekendoelen: tellen (hoeveelheden koppelen aan het juiste getal)

                       buurtgetallen (welke getal ontbreekt,

                       welk getal komt na 11 of staat voor de 11 ect.)

                       vergelijken (meeste/minste, veel/weinig, veel en minder ect.)

                                        

 

De juf supertrots op jullie lieve kinderen!!!!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

 

 

Educatieve links:

https://www.youtube.com/watch?v=_h9zGc1Y874

https://www.youtube.com/watch?v=0isEWyj0n7s

https://www.youtube.com/watch?v=rseFR-GlDFw

https://www.youtube.com/watch?v=Wx6ksqee93M

 

                                     


15 nov 2021 - Speelwerkles rondom het thema Sint
Beste ouders,

 

De kinderen tellen de dagen af. De verhalen en cadeaus zijn divers. Van klein tot groot.

Er worden discussie gevoerd. De leerkracht luistert en observeert. Tijdens het gesprek komen verschillende begrippen aanbod: zoals een verlanglijst, de kleren van Sint en Piet, muts, tabberd, pepernoten, marsepein, stafbanket, speelgoed.

Aan de hand van de bovengenoemde woorden heeft de leerkracht verschillende activiteiten in de klas ondernomen:

 

Het nabouwen van stoomboot met knexx en kralenplank:

Tijdens deze activiteit komen verschillende doelen aanbod.

* Getalbegrip: tellen

* Ruimtelijke begrippen: links, rechts, onder, boven, midden enz.

* Inzichtelijk- en denkvermogen

* Taal en sociale vaardigheden:overleggen, samen delen, samen spelen en samenwerken.

 

 

                                          

 

Speelwerken: rollen- en fantasiespel:

 

Het spelen en het speelleren zijn belangrijke facetten in de kleutergroepen:

Doordat de kinderen op onderzoek gaan en ook in de wereld van de grote mensen nabootsen komen verschillende doelen aanbod tijdens het spel.

De kinderen zijn vrij, veilig en vertrouwt. Deze facetten zijn ontzettend belangrijk!

Een kwalitatief goed ingerichte leeromgeving biedt kansen tot herhalen, verbreden en verdiepen van ervaringen en kennis van de actuele thema-inhoud tijdens het (vrije) spel.

 

De doelen die tijdens spelen en speelwerken aanbod komen zijn:

* taal- en rekenontwikkeling

* fantasie- en expressie

* kunstzinnig

* Muzikale vorming

* Sociaal -en emotionele ontwikkeling

* Motorische ontwikkeling (fijne - en grove).

            Gaaf top mooi en gaan jullie zo door lieve kinderen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


15 nov 2021 - Leergesprek thema Sint en zijn gekleurde Pieten
 

Beste ouders,

 

Zoals u weet zijn wij gestart met het thema Sint.

De kinderen zijn heel erg gespannen. Zaterdag 13 november komt Sinterklaas met zijn gekleurde Pieten naar Nederland. De kinderen stellen allerlei vragen aan de juf en medeklasgenoten. De leerkracht heeft een leergesprek en een interactieve les rondom het thema Sint gehouden.

 

De doelen van deze educatieve lessen zijn:

* Woordenschatuitbreiding: actief en passief

* Taalvaardigheden: mondelinge taal m.n. vragen stellen, kritisch- en begrijpend luisterend.

* Sociale vaardigheden: regels en afspraken m.b.t. luistergedrag.

* Fantasie en denkontwikkeling.

 

Lieve kinderen jullie hebben het goed gedaan!

 

Ik wens jullie heel veel lees- en kijkplezier!

 

Educatieve links:

https://www.youtube.com/watch?v=mxKSqwxsR2U

https://www.jufsanne.com/wp-content/uploads/2019/10/Sinterklaas-woordkaarten.pdf?x75342

https://marijeandringa.yurls.net/nl/page/648379#boxes-container

                              

 

 

                                     

 

 

 

 


04 nov 2021 - Divali viering op school woensdag 3 november 202 en een Subh Divali
 

 

Beste ouders,

 

Wij hebben op  woensdag 3 november samen met de kinderen het Divalifeest

op school gevierd. De optredens hebben in de gymzaal plaatsgevonden.

De ouders hebben via een livestream naar het Divaliprogramma gekeken.

De kinderen hebben de Divali boodschap  op verschillende manier

overgebracht door middel van dans, zang, versje, tekening en nog veel meer.

 

De kinderen waren ook heel feestelijke gekleed. 

Na het optreden hebben we gezamenlijk gegeten en gedronken.

Het was een leuke - en gezellige dag samen met de lieve kinderen. 

 

Langs deze weg wil ik de ouders, die voor de lekkere hapjes hebben gezorgd

heel hartelijk names de kinderen  van groep 2b bedanken.

Langs deze weg wil ik alle lieve kinderen en de ouders  een gezegend Subh Divali toe wensen!

 

 

Heel veel kijk- en leesplezier samen met uw kind!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

 

                                    

 

 


02 nov 2021 - Nationale schoolontbijt 2 november 2021
                         

Beste ouders,

 

Elk jaar begin november maken we van " het ontbijt " een feestje met de kinderen.

Vandaag, dinsdag 2 november  hebben de kinderen gezamenlijk ontbeten.

Een gezond ontbijt draagt zorg voor fitheid, energie, goed functioneren

en nog veel meer.

 

Het is belangrijk dat de kinderen iedere ochtend ontbijten.

Doel van deze dag is om jonge kinderen al heel vroeg bewust te maken dat

het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

                                                                                                                           


01 nov 2021 - rekenactiviteit: meer - minder- evenveel en groepjes maken

Beste ouders,

 

Op een spelenderwijs leren de kinderen verschillende rekenactiviteiten.

Zij leren met elkaar, van elkaar en helpen elkaar.

De lieve kinderen van groep 2B laten hun talenten zien.

Tijdens het speelwerken komen verschillende rekendoelen aanbod:

Groepjes maken;

Meten;

Grootste en kleinste getal:

Meer en minder.

1 meer en 1 minder

 

Supergoed gedaan lieve kinderen. De juf is trots op jullie!

Met vriendelijke groet,

Juf Gaitrie

Educatieve links:

https://schooltv.nl/video/meeste-en-minste-rekenen-met-moffel-en-piertje/

https://kleuteridee.nl/digibord-rekenen/

https://nl.pinterest.com/helmavandijk/meer-minder-evenveel/

                           


01 nov 2021 - de bladeren en dennenappels rangschikken van groot naar klein

Beste ouders,

Wat is serieren?

Met het seriëren bedoelen we het rangschikken van dingen. 

Het rangschikken oftewel classiferen, ordenen, vergelijken ......... enz.

Enkele voorbeelden: groot naar klein, lang naar kort, smal naar breed, 

maar ook van licht naar donker, van leeg naar vol!

Het is nu thema herfst. De kinderen nemen elke dag bladeren mee.

Zij hebben de bladeren gerangschikt van groot naar klein.

Zij hebben ook een werkblad gemaakt van groot naar klein.

Doelen van het Serieren:

* Voorwerpen vergelijken en sorteren op basis van kenmerken

   (kleur, maat, materiaal, etc).
* Begrijpen wat bedoeld worden met ‘op een rij’ zetten,

  de begrippen groot- klein, kort en lang, breed naar smal, lang naar kort enz.

* Fijne mototriek

* Ruimtelijk inzichtelijk en logisch denken.

 

Goed gedaan lieve kinderen en ga zo door!!!!!!!!!!!!!!

Met vriendelijke groet,

Juf Gaitrie

Educatieve links:

https://jufmarije.nl/digibordles-herfstbladeren/

https://nl.pinterest.com/mmarjoleindevos/seriëren-kleuters/

https://nl.pinterest.com/pin/425027283556911527/


01 nov 2021 - Bibliotheek bezoek woensdag 27 oktober 2021

Beste ouders,

 

De kinderen zijn op woensdag 27 oktober naar de bibliotheek Transvaal geweest.

De kinderen kijken hun ogen uit. Zij mogen een boek uitkiezen.

De bibliotheek juf heeft ook een verhaal voorgelezen over Katje de blauwe poes.

Zij hebben heel goed geluisterd en de vragen goed beantwoord.

Daarna  gingen de kinderen met plezier naar terug naar school.

 

Waarom is het voorlezen zo belangrijk toch?

Voorlezen is niet alleen leuk maar kan ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind. Jonge kinderen leren enorm veel van voorlezen. In de eerste plaats is voorlezen heel goed voor de taalontwikkeling (actief en passieve wordenschatuitbreiding). Kinderen leren nieuwe woorden tijdens het voorlezen en ze leren hoe een goede zin opgebouwd is. En door met het kind ook te praten over het boek, wordt het kind ook gestimuleerd actief met taal aan de slag te gaan

Ik wens u en uw kind heel veel plezier toe!

Met vriendelijke groet,

juf Gaitrie


01 nov 2021 - De letter " h" van herfst
 

 

 

Beste ouders,

 

De kinderen hebben deze week weer een nieuwe letter geleerd.

De letter “ h” van herfst.

Op verschillende manieren en op een speelse wijze hebben de kinderen de letter "h" geleerd.

Het zoeken van voorwerpen, materialen, plaatjes, woorden waarin de letter h voorkomt.

Daarnaast komen ook de  volgende begrippen aanbod :

Eerste, begin of  voorste letter. Welke letter hoor je vooraan bijvoorbeeld:

h van herfst, h van hok, haar begint met de letter h en nog veel meer.

 

De doelen van de les zijn:

Letter herkennen en verbinden aan de juiste letter of plaat, voorwerp en nog veel meer.....

Het voorbereidend lezen.

Woordschatuitbreiding (actief- en passief)

Betekenis in woord en zin.

Goed gedaan lieve kinderen en ga zo door!!!!!!!!!!!!!!!!!

Met vriendelijke groet,

Juf Gaitrie

 

Educatieve links:

letter h; filmpje

https://www.youtube.com/watch?v=aF9w8P3aVy0

https://www.juf-milou.nl/index.php?g=Groep 3&m=Leren lezen&op=h

https://www.jufsanne.com/lesidee/voorbereidend-taal-lezen/voorbereidend-taal-en-lezen-downloads/

                                     


01 nov 2021 - het serieren

Beste ouders,

Wat is serieren?

Met het seriëren bedoelen we het rangschikken van dingen. 

Het rangschikken oftewel classiferen, ordenen, vergelijken ......... enz.

Enkele voorbeelden: groot naar klein, lang naar kort, smal naar breed, 

maar ook van licht naar donker, van leeg naar vol!

Doelen van het Serieren:

Voorwerpen vergelijken en sorteren op basis van kenmerken (kleur, maat, materiaal, et
cetera).
Begrijpen wat bedoeld worden met ‘op een rij’ zetten, de begrippen kort en lang, breed naar smal, lang naar kort enz.

Goed gedaan lieve kinderen en ga zo door!!!!!!!!!!!!!!

Met vriendelijke groet,

Juf Gaitrie

Educatieve links:

https://jufmarije.nl/digibordles-herfstbladeren/

https://nl.pinterest.com/mmarjoleindevos/seriëren-kleuters/


19 okt 2021 - Activiteiten van het thema ś Sprookje en herfst

 

Beste ouders,

 

De kinderen zijn tijdens de thema ś Sprookjes en Herfst super gezellig bezig met elkaar.

Het samen spelen, samen delen en samenwerken vindt op een leuke, spontane en

gezellige manier plaats.

Het is een mus om te zien hoe de kinderen op een leuke, spontane, vriendelijke manier samenwerken, samenspelen, samendelen en overleggen tijdens het knutselen.

 

Doelen:

Fijne motoriek

taalontwikkeling

Fantasie- en denkontwikkeling

sociaal- en emotionele ontwikkeling.

 

De juf is supertrots op jullie lieve kinderen.

 

Ga zo door!!!!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

 

                             


19 okt 2021 - rekenactiviteiten het koppelen van hoeveelheden aan het juiste getal

 

 

 

Beste ouders.

 

Het tellen vindt de gehele dag door plaats in verschillende situatie, hoeken, binnen,

buiten de klas en nog veel meer!

De kinderen leren op een speelse wijze tellen, aanwijzen, benoemen, herkennen en representeren van de getallen/de cijfers. Ook het koppelen van de hoeveelheden aan

het juiste getal vindt spelenderwijs plaats.

Belangrijk is dat kinderen inzicht krijgen en dat het tellen van links naar naar recht plaatsvindt.

Ze ontdekken tijdens het tellen dat bij het terugtellen het steeds 1 minder wordt of 1 eraf.

 

De kinderen leren in de klas met verschillende materialen te tellen zoals: ontwikkelingsmateriaal, knijpkaarten, doppen, denneappels en nog veel;

 

De doelen zijn veel zijdige bij deze rekenactiviteit:

 

 • Herkennen van getalbeeld
 • Hoeveelheden koppelen aan juiste getal
 • Fijne motoriek
 • Verkort tellen
 • Rekenbegrippen; eraf of 1 erbj
 • Concentratie
 • Logisch denken

 

 

Goed gedaan lieve kinderen en ga zo door!

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie


19 okt 2021 - Spelenderwijs leren rijmen
 

 

 

 

 

 

Beste ouders,

 

 De kinderen leren spelenderwijs ¨spelen met klanken¨.

Ze ervaren en ontdekken dat woorden op elkaar kunnen lijken en

op elkaar kunnen rijmen. Dat is een heel belangrijke stap voor de leesontwikkeling.

Het Rijmen heeft ook een positieve invloed op de ontwikkeling van de woordenschat.

Daarnaast beleven de kinderen ook veel plezier aan!

Zodra de kinderen het rijmen door hebben, bedenken ze op ieder willekeurig moment een rijmwoordje en dan zie je de glinstering in hun ogen!!!

 

 

Doel van het rijmen;

 

Voorbereiden op het ¨ leren¨ lezen (voorbereidend lezen).

Ontdekken van de  begin- en eindklank.

Woordenschatuitbreiding passief en actief!

https://kleuteridee.nl/digibord-taal/#heading-rijmen

 

Het ontdekken van door een letter vooraan, voor, eerste- of beginletter te veranderen een ander woord ontstaat.

Woordenschatuitbreiding!

 

Heel veel kijk- en leesplezier met uw kind samen!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

Educatieve links

http://www.jufjanneke.nl/Project herfst/2009/knijpkaart zoek de rijmwoorden Herfst.pdf.

https://www.juf-milou.nl/index.php?g=Groep 1/2&m=Digibordlessen

https://kleuteridee.nl/taal/#heading-rijmen-met-kleuters

 

                                          


15 okt 2021 - Ouders bedankt en een fijne herfstvakantie

 

 

 

Beste ouders,

 

Gisteren hebben wij het thema kinderboekenweek feestelijk afgesloten.

Ik wil de ouders, die de lekkere hapjes, snoepjes, ladoo, koekjes en chocolades hebben meegestuurd van harte bedanken!

Langs deze weg wil ik u en uw gezin een fijne herfstvakantie toewensen!

Geniet van de mooie herfstdagen!

Lieve kinderen ik zie jullie weer maandag 25 oktober fris en fruitig op school!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

Bedankt namens alle lieve kinderen van groep 2B en juf Gaitrie


11 okt 2021 - ¨ Sneeuwwitje en de zeven dwergen¨.

                                            

 

 

Beste ouders,

 

Enkele foto´s rondom het thema ¨ Sneeuwwitje en de zeven dwergen¨.

Heel veel kijkplezier samen met u en uw kind toegewenst!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie


10 okt 2021 - Navratri van 7 tot en met 14 oktober 2021

Beste ouders,

 

 

Navratri?

 

Navratri (ook Navaratri) is een Hindoeïstische feestdag gewijd aan de verering van

 de universele moeder “ Durga Mata”

Het Sanskriet woord "Navratri"  betekent negen nachten. 

"Nav"  betekent negen en "Ratri" betekent nachten.

 Dit jaar is Navratri van 7 tot en met 14 oktober. Gedurende deze 9 nachten vindt de verering van de oerkracht der natuur, het vrouwelijk aspect van het goddelijke, bekend als Shakti of Devi of Durga plaats.

Navratri wordt twee keer per jaar gevierd: de eerste keer in het voorjaar en 

de tweede keer in het najaar.

Wij hebben op donderdag 7 oktober een puja op school gehad.

Er was een livestream aanwezig.

De kinderen waren actief betrokken. De leerkracht heeft ook aandacht besteed aan het onderwerp. In combinatie met kinderenboekenweek ¨wat wil ik worden", heeft

de leerkracht uitleg hoe belangrijke ¨ het leren¨ is. Wij vragen aan Laxmie mata,

Durga Mata en Saraswatie Mata kracht, wijsheid, kennis, licht  en nog veel meer om ons ¨droom of toekomstbaan¨ te realiseren.

Dit feest heeft drie aspecten:

 1. Het is de verering van Devi, de vrouwelijke kracht in de natuur
 2. Het markeert de vastentijd voor Hindoes en
 3. In het najaar ‘oktober – november’ vindt de pitri-puja plaats, de verering van voor­ouders. Uiteraard geldt dit slechts voor hen die erin geloven.

De negen benaming voor "Durga Mata":

Hoewel er tal van namen aan de Moeder Godin Devi (Mata) is gegeven, wordt zij in de regel onder negen namen ver­eerd, namelijk: Durga, Parbati, Minakchi, Devi of Mahadevi, Anapurna, Skandmata, Kali of Mahakali, Bramhacarani en Gauri of Mahagauri.

De leerkracht heeft door middel van een leergesprek de viering, het verhaal en de boodschap van Nawratri aan de kinderen verteld. De kinderen luisteren  aandachtig en zijn goed betrokken.

 

Langs deze weg wens ik u en uw gezin een Shubh Navratri toe.

Jay Durga Mah

Doelen:

Geestelijke stroming;

Morele opvoeding;

Godsdienst (Dharma);

Wereld- en tijdorientatie: voorjaar/najaar, dag- en nacht (etmaal).....

 

Met vriendelijke groet,

juf Gaitrie


10 okt 2021 - Kinderboekenweek van 6 tot en met 17 oktober 2021
Kinderboekenweek van 6 tot en 17 oktober 2021 

Beste ouders,Woensdag 6 oktober is de 67ste editie van de Kinderboekenweek gestart.

Het thema is: “ worden wat je wil”.   Het gaat over "beroepen".

De kinderen zijn erg betrokken. Zij willen dolgraag vertellen wat zij in

de toekomst willen worden. “ Hun droombaan”.

 Het thema is met de openingsdans van de kinderboekenweek geopend/gestart.

De droom- of toekomstbanen van de kinderen zijn veelzijdige. De kinderen willen kok, kapster piloot, kassamedewerkster, bloemist, dokter, politieagent en vrachtwagenchauffeur

en nog veel meer worden.

De leerkracht heeft samen met de dokters- en kappershoek ingericht.

De kinderen evenaren de dokter en de kapster na. Het is om te genieten hoe de kinderen in

“ de belevingswereld van de grote mensen leven”.

De kinderen van de groep 6B hebben ook voor de kinderen van groep 2B voorgelezen.

 

De doelen/ontwikkelingen:

Motoriek;

Fantasie;

Denk- en spel

taal, sociaal- en emotionele ontwikkeling.

 

Lieve kinderen jullie hebben het heel goed gedaan. De juffrouw is supertrots op jullie!

 

Ik wens jullie heel veel leesplezier samen!.

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

                                         


10 okt 2021 - maandag 4 oktober 2021 Dierendag

 

Beste ouders,

 

Dierendag vindt elk jaar op 4 oktober plaats. Wij hebben ook hieraan aandacht besteed.

De kinderen hebben hun lievelingsknuffels meegenomen. De leerkracht heeft een leergesprek gehouden over huisdieren, lievelingsknuffel, dierenarts, een feestdag voor de dieren.

Na afloop van het gesprek hebben de kinderen een kleurplaat ingekleurd, gespeeld met hun lievelingsknuffel, gedanst en daarna was het tijd om naar huis te gaan.

 

Doelen:

Woordenschatuitbreiding; passief en actief

Sociaal - en emotionele ontwikkeling; lief zijn, verzorgen, samendelen en samenspelen.

 

Ik wens jullie heel veel plezier!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

                               


04 okt 2021 - De Gandhi March

Beste ouders,

 

Het is vandaag vrijdag 1 oktober en ook een "bijzondere dag"! 

" Follow the Mahatma Gandhi" De kinderen van onze school hebben de 

"Gandhi March" gelopen. 

Deze week was ook de week van het pesten en doe je mee !

Mahatma Gandhi; ook wel Ba Bujhi is wereldwijd een "icoon"

Mahatma Gandhi, zoals hij genoemd werd - Mahatma staat voor 'grote ziel' - wordt wereldwijd bekeken als het icoon van geweldloos verzet en religieuze tolerantie.

De leerkracht heeft een gesprek gehouden. Er was ook een livestream te volgen.De kinderen hebben rondom het thema een lied geoefend "mera jaata hai japani". Het lied hebben de kinderen voor het bestuur en voor de Indiase ambassadeur en zijn delegatie gezongen. Daarnaast hebben zij kleurplaat ingekleurd.

Goed gedaan lieve kinderen. De juffrouw is supertrots op jullie!

Met vriendelijke groet,

Juf Gaitrie

                           


04 okt 2021 - Leergesprek: het thema herfst

 

Beste ouders,

De leerkracht begint met een pakkende opening. De bladeren van de bomen worden nu geel, bruin, rood, oranje en groen. Hoe komt dat lieve kinderen?
Het is nu herfst en de temperatuur gaat omlaag. Het regent, waait, hagel, storm en nog veel meer. De bomen beginnen langzamerhand kaal te worden. De herfstdieren zoals; de mol, de egel, het konijn, de eekhoorn en de muis zijn nu flink aan het eten. Over enkele weken gaan zij winterslaap houden. 

De kinderen benoemen ook de herfstvruchten zoals: de dennenappels, de eikel,
de kastanje, de walnoot, de pit, het beukennootje en nog veel meer.

Tijdenshet leergesprek ¨ komen verschillende facetten van de taalontwikkeling aanbod
zoals:
Begrijpend luisteren: door het stellen van stimulerende denkvragen.

Mondelinge taalvaardigheid: bij mondelinge taalvaardigheid gaat het om drie aspecten: gesprekken kunnen voeren, luisteren, en spreken.

Spelvariatie: kringactiviteit visueel geheugen

Doelen:

De kinderen kunnen zich concentreren op verschillende voorwerpen, met als doel dat ze de voorwerpen onthouden. Het geheugen van de kinderen wordt getraind. De kinderen kunnen de ontbrekende voorwerpen benoemen.

De kinderen zijn actief betrokken. Mijn complimenten aan de lieve kinderen!

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

Educatieve links:

https://www.jufsanne.com/wp-content/uploads/2020/10/JufSanne-herfst-woordkaarten.pdf?x77580

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-herfstweer/

https://www.youtube.com/watch?v=6Ga44u1SJTE