1

Groep 2B

Welkom op de groepspagina van groep 2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERICHTEN

15 sep 2020 - leergesprek Prinsjesdag
                                                                             

Beste ouders,

 

Leergesprek Prinsjesdag!

 

De leerkracht heeft een leergesprek over "Prinsjesdag met kinderen gevoerd/gehouden

De derde dag dinsdag van september is een belangrijke dag voor ons land

“ Nederland”.

Op die dag spreekt de koning van ons land “ Koning Willem Alexander “ het volk toe.

Aan de hand van de woordkaarten zoals;  de koning, het gezin van de koning, het paleis,

de gouden koets,  de Nederlandse vlag, de Ridderzaal, het bordes, de troonrede,

de miljoenennota en nog veel meer heeft de leerkracht verteld en

vragen over Prinsjesdag gesteld:

Wie is de koning van ons land?

Hoe heet zijn vrouw?

Hoe noemt je het huis van een koning?

Hoe heten de drie dochters van de koning en koningin?

Wat heeft een koning/ koningin op zijn/ haar hoofd tijdens de troonrede op?

Welke kleur heeft de Nederlandse vlag?

Waarom is er dit jaar geen optocht op Prinsjesdag en nog veel meer?

 

Doel van het leergesprek:

Woordenschatuitbreiding, het leren van vragen stellen (interactie, zinsopbouw, verbanden leggen etc.) 

Sociaal- en emotionele ontwikkeling (we luisteren naar elkaar en we laten elkaar uitspreken).

Burgerschap; maatschappelijke vorming.

 

Heel veel kijk- en leesplezier samen met uw kind!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

                                         


15 sep 2020 - Kroon voor Prinsjesdag
                                                 

Kroon voor Prinsjesdag

 

De kinderen hebben in verband met Prinsjesdag een kroontje geknutseld.

De kinderen hebben “hun kroontje” naar eigen creatie en fantasie versierd.

Zij mogen dan lekker zelf kleuren, knutselen of verven en ik bied ze van alles aan om mee te knutselen. Fantasie is goed voor de ontwikkeling en op een spelende manier raken ze vertrouwd met verschillende materialen en technieken.

Door steeds verschillende technieken en materialen aan te bieden wordt hun fantasie en creativiteit steeds verder geprikkeld en ontwikkeld.

De kinderen laten elkaar met trots zien hoe leuk ze de kroontjes vinden.

Het is een mus om te zien hoe gezellig ze het met elkaar hebben tijdens het knutselen, het tentoonstellen, fantasiespel- en rollenspel.

 

Doel(en) van deze les is:

Bevorderen van de fijne motoriek; knippen, scheuren, kleuren, verven, plakken

en nog veel meer.

Door steeds verschillende technieken en materialen aan te bieden wordt hun fantasie

en creativiteit steeds verder geprikkeld en ontwikkeld.

Sociaal- en emotionele ontwikkeling: het samenspelen, samen delen en samenwerken.

 

Heel veel kijk- en leesplezier met uw kind!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 


13 sep 2020 - De letter W
 

                                                                       

   

 

Beste ouders,                                                            

 

De kinderen hebben op spelenderwijs de letter "W " geleerd.

De kinderen zijn in de klas volop bezig met

'voorbereidend lezen' en 'ontluikende geletterdheid'.

Ze maken spelenderwijs kennis met geschreven taal en letters.

Zo wordt de basis gelegd voor het leren lezen in groep 3.

Maar wat doen ze nu eigenlijk bij 'voorbereidend lezen'

Voorlezen, rollenspellen, liedjes zingen, versjes opzeggen,

prentenboeken bekijken:

klinderen vinden het heerlijk om met dit soort activiteiten bezig te zijn.

In groep 1 en 2 is hier veel tijd en ruimte voor.

Want het is niet alleen leuk, maar ook nog eens ontzettend leerzaam.

 

De letter ¨W¨ hebben de kinderen ook  op verschillende manieren

uitgebeeld, nageschreven en gemaakt van verschillende materialen

zoals: doppen, knexx, klei, zand, pitten en bonen.

 

Heel veel kijk- en leesplezier met uw kind.

De juffrouw is supertrots op jullie lieve kinderen!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 


11 sep 2020 - de informatie & kennismakingsavond
Beste ouders / verzorgers,

 

U kunt de digitale versie van de informatie & kennismakingsavond SVS en groep 2B vinden door op de volgende link te klikken:

 

Met vriendelijke groet, 

 

Juf Gaitrie


07 sep 2020 - Knutselwerk " een rugtas en dit ben ik"
                                                                                                      

Beste ouders,                                                               

 

                                                                     

De kinderen hebben i.v.m het thema" welkom " een "rugtas" geknutseld.

Hun " rugtas" hebben de kinderen op verschillende manieren versierd/geknutseld zoals:

ingekleurd, propjes, scheuren en plakken.

De kinderen hebben ook een tekening over hun zelf " dit ben ik" getekend.

Mijn complimenten aan "alle lieve kinderen"!

De juffrouw is "supertrots" op jullie lieve kinderen!

 

Het doel en nut van knutselen

Gedurende het knutselen zul(len) uw kind(eren) motorische vaardigheden leren, zoals: knippen, plakken, vouwen, kleuren, prikken en scheuren. Ze maken hun eigen ervaringen met materialen, bijvoorbeeld wat te knippen is en wat niet.

Het doel en nut van knutselen is het uitbreiden van motoriek, creativiteit en fantasie

 

Heel veel leesplezier samen met u en uw kind.

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 


07 sep 2020 - Borre en de Mol
Den Haag, 7 september 2020


                                                            

Beste ouders,

 

De juffrouw heeft vandaag het boek Borre en de Mol voor de kinderen voorgelezen.

De kinderen vonden het verhaal reuze spannend!

Vandaag hebben wij de kinderen ook een boek meegegeven.

Kunt u ook voor uw kind voorlezen?

 

Het belang van het voorlezen

 

Het belang van voorlezen is al vaak benadrukt. Uit onderzoek komt voortdurend naar voren dat kinderen beter presteren op school als ze elke dag worden voorgelezen. Het is eigenlijk heel logisch: door voor te lezen komen kinderen in aanraking met nieuwe woorden, het vergroot hun woordenschat én taalbegrip. Je kunt jouw kind dus geen groter plezier doen dan hem of haar voor te lezen.

                          

De voordelen van voorlezen:     

 • voorlezen stimuleert het inlevingsvermogen
 • voorlezen vergroot de liefde voor boeken
 • voorlezen werkt rustgevend
 • voorlezen versterkt de relatie tussen voorlezer en kind
 • voorlezen zorgt voor hogere schoolresultaten
 • voorlezen draagt bij aan een toename van het zelfvertrouwen
 • voorlezen zorgt ervoor dat kinderen zich beter uiten
 • voorlezen verhoogt de concentratie
 • als er veel wordt voorgelezen, zorgt dit er (vaak) voor dat kinderen later ook meer zelf gaan lezen

 

Alvast bedankt voor uw medewerking!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie


05 sep 2020 - Speelleren in de hoeken
Beste ouders,

 

Speelleren in de hoeken!

Spel is de manier voor ¨jonge kinderen ¨om te leren en zich te ontwikkelen.

De kinderen ontwikkelen door spel verschillende vaardigheden.

In een spel komen meerdere ontwikkelingsgebieden aanbod zoals;

* sociaal- en emotionele ontwikkeling;

* rekenontwikkeling;

* taalontwikkeling;

* tekenontwikeling;

* fijne motoriek;

* grove motoriek;

* spelontwikkeling;

* Fantasie en kunstzinnigheid en nog veel meer.

 

Zoals eerder vermeld leren kinderen vooral door spel . Ervaringen worden verwerkt, betekenissen beleefd, begrippen bespeeld en en geleerd.

¨Jonge kinderen doen grote mensen na¨.

 

Heel veel kijk- en leesplezier samen met uw kind!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 


01 sep 2020 - Welkom op school op de klassensite van groep 2B
Welkom op de klassensite van groep 2B van juffrouw Gaitrie Parmessar
 
 

 

Beste ouders en verzorgers,

 

Van harte welkom op de klassensite van groep 2B.

De zomervakantie is weer voorbij en de leerlingen gaan weer naar school.

Wij gaan samen vol goede moed het nieuw schooljaar in.

Ik kijk uit naar prettige samenwerking en samen maken wij er een succesvol jaar van.

 

 

Op de klassensite kunt u belangrijke informatie en groepsactiviteiten vinden.

 

Groep 2B telt 22 leerlingen.

12 meisjes en 10 jongens

 

 

 

 

 Het thema " Welkom"

In week 36 zijn we bezig met het thema “Welkom”.

Aanbod komen:

 • de hoeken in de groep
 • het dagritme
 • samen spelen
 • opruimen
 • elkaar leren kennen
 • plassen, handen wassen
 • de afspraken in de klas en op school.

 

                                                                     

                                                 

 

Lichamelijke opvoeding:


De kleuters krijgen gymnastiek van hun eigen leerkracht.
De gymlessen worden op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag verzorgd.
Het is verplicht om gymkleding te dragen t.w. een sportbroek, een T- shirt en gymschoenenmet witte zolen.
Geef de gymspullen maandag mee in een stevige tas en voorzien van hun naam.

Vrijdag nemen de kinderen hun gymtas mee voor de was.

 

Dinsdag:

Elke dinsdag wordt er geld op gehaald voor de "Sewapot".

Kunt u uw kind  geld mee geven?

De bijdrage voor de "Sewapot" is vrijwillig!
  
Eten en drinken:


Geeft u uw kind fruit mee voor de kleine pauze en brood voor de tweede pauze

 

Speelgoedmiddag

 

Op de vrijdagmiddag hebben de leerlingen speelgoedmiddag.

Geeft u kind een speelgoed mee. Kunt u erop toezien dat uw kind niet teveel speelgoed op vrijdag mee neemt?

 

 
 
Ziekmelding en ophalen

U kunt uw kind al vanaf 07.30 uur ziekmelden.
Mocht het een keer voorkomen dat u uw kind niet op tijd kunt ophalen of dat iemand anders uw kind ophaalt, geeft u dit dan persoonlijk door (per mail, briefje of telefonisch mag ook),

 

Wij nemen geen berichten aan van de kinderen.

Het telefoonnummer van de school is 070-3885961

Preview foto


 


Vragen of mededelingen

Heeft u vragen of mededelingen, dan kunt u mij mailen op gparmessar@shrivishnu.nl

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie Jagesar-Parmessar
           Enkele internetsites:
www.schooltv.nl
www.kleutergroep.nl
www.jufjanneke.nl
www.jufsanne.nl