1
 

Groep 2B

Welkom op de groepspagina van groep 2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERICHTEN

17 jan 2022 - Thema Winter, ziek en gezond!
 

 

 

                                       

 

Beste ouders,

 

 

De kinderen zijn nu een week op school. Ze hebben het reuze gezellig samen.

Ze hebben een hoop te vertellen, te spelen en te leren. Samen zal het ons lukken!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Wij zijn gestart met het thema Winter, Ziek en Gezond.

De kinderen zijn goed betrokken tijdens het leergesprek, interactief voorlezen,

het ontdekken- en speellerend lerend en nog veel meer.

 

De kinderen krijgen de ruimte om door middel van ontdekkend- en speellerend de voorwerpen te voelen, tasten, ruiken, spelen, communiceren enZ....

Daarnaast proberen zij de begrippen rondom de aangeboden thema's op hun manier eigen te maken.

 

Er wordt een leergesprek gehouden over winterkleding, seizoen winter, tijdsbegrippen, oorzaak en gevolg m.b.t. koud- en warm weer. Dikke - en dunne kleren. 

Wat de gevolgen zijn als je dun gekleed bent, gezonde lucht, ventilatie (i.v.m. corona) en nog veel meer. Gaande weg het gesprek vertellen de kinderen dat je ziek kan worden.

Je moet naar de dokter.

De begrippen: huisarts, wachtkamer, behandelkamer, spreekuur, recept, apotheek, winterkleding, sjaal, muts, handschoenen, wanten, mist, donker, bewolkt, lage temperatuur, vriezen en nog veel meer begrippen komen aanbod.

 

Dit kunt u ook spelenderwijs met uw kind thuis oefenen!

De doelen die tijdens de les aanbod zijn geweest:

Taal;

Actief en passief;

Betekenis van woord en zin;

Stimuleren van communicatieve vaardigheden (stellen van vragen);

Oorzaak- en gevolg (logisch denken).

 

Tijdsorientatie:

Tijdsbegrippen (vandaag, morgen, avonduren, morgenuren enz..);

Seizoenen (winter, lente, zomer en herfst);

Overeenkomsten m.b.t seizoenenbenoem.

 

Fijne motorische ontwikkeling

kleuren, knippen, inkleuren, lijmen en plaken.

 

Rekenontwikkeling;

Serieren: lang-kort, dik-dun, donker-licht, meer-minder enz.

 

SEO: 

Samenspelen, samendelen en samenwerken;

Regels en afspraken m.b.t. kring- en gespreksvoering;

Op je beurt wachten, niet er doorheen praten en elkaar de ruimte geven om de zin of gesprek af te maken.

 

 

 

 

 

Na het gesprek hebben de kinderen een sneeuwpop getekend, ingekleurd, geknipt en geplakt.

 

Ik wens jullie heel veel lees- en kijkplezier samen met uw kind!

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Juf Gaitrie

 

                                        


14 jan 2022 - Thema Winter, ziek en gezond!

 

Beste ouders, 

 

Vanaf maandag 10 januari zijn wij gestart met de thema's '"Winter', Ziek en Gezond"

Wij gaan samen met de kinderen rondom deze thema's verschillende activiteiten ondernemen zoals: het voorbereidend rekenen en taal, SEO, expressie, bewegings- en muzikale activiteiten en nog veel meer.

 

Voorbereidend taalontwikkeling:

 • De behandelde letters herhalen.
 • Aanbieden: w van winter, s van sneeuwpop, z van ziek, d van dokter, p van pil
 • Rijmwoordjes bedenken: laars-paars, jas-tas, verband-hand, spuit-tuit enz.
 • Woordkaarten met de lidwoorden: de muts, de sjaal, de sneeuwpop, de dokter, de thermometer, de stethoscoop enz.
 • Interactief voorlezen: prentenboeken rondom de thema's
 • Woordjes in lettergrepen verdelen: hand-schoen, sneeuw-pop, dok-ter, ste-thos-coop enz

                             

Voorbereidend rekenen:            

 • Tellen en herkennen van de getallen 1 t/m 15 
 • Koppelen van de hoeveelheden aan de getallen                                             
 • Herkennen van de vormen, patronen en kleuren 
 • Vergelijkingen meer, minder, evenveel
 • Rekenbegrippen 1 erbij en 1 eraf 
 • Seriëren van groot-klein, dik-dun, lang-kort, vol-leeg, zwaar-licht enz.
 • Rangtelwoorden 1 t/m 6
 • Splisen 1 t/m 6

Expressie: 

Knutselen, tekenen, verven en kleien.

                 

In de bijlage(n) treffen jullie de ouderbrochure en de woordkaarten aan.

In de brochure staat vermeld welke woorden en activiteiten de komende periode centraal staan.

 

Heel veel leesplezier samen met uw kind !

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Juf Gaitrie


23 dec 2021 - Kerstlunch vrijdag 17 december 2021

 

 

Beste ouders,

 

Ondanks het vroegtijdig sluiten van de school hebben wij samen met de kinderen de  kerstlunch  feestelijke kunnen afsluiten. De kinderen waren feestelijke gekleed.

Enkele ouders hebben samen met de leerkracht voor de lekkere hapjes en drinken gezorgd.

De kinderen hebben lekker gegeten en gedronken. Het samenzijn en leuk met elkaar hebben stond centraal.

Het was een mus om te zien!

 

Langs deze wil ik de ouders namens de kinderen van groep 2B bedanken voor ondersteuning

en zorg voor de lekkere hapjes.

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Juf Gaitrie

 

 

                                                

                                       


23 dec 2021 - taalactiviteiten : hoeveel stukjes hoor je en hakken en plakken
 

 

Beste ouders,

 

Hoeveel stukje is woord?

Op een speelze wijze worden de themawoorden in lettergrepen verdeeld

woordstukken geklapt". Hoeveel stukjes hoor je?

Dit is een voorbereiding op het kunnen benoemen van de lettergrepen van woorden.  

Kerstbal is in dit geval kerst-bal. Kerstman wordt kerst-man. 

De kinderen klappen de verschillende lettergrepen. Deze activiteit kan ook gevarieerd worden door in plaats van te klappen te bewegen (springen).

 Daarnaast leren de kinderen ook spelenderwijs woordjes in letters (klanken) te hakken en vervolgens te plakken.

 

De vaardigheid om woorden te kunnen opdelen in losse klanken wordt auditieve analyse genoemd. Bij het aan elkaar plakken van deze klanken tot één woord is sprake van

 auditieve synthese. 

 

Doelen:

Woordenschatuitbreiding en het voorbereidend lezen/beginnend geletterdheid.

Taalvaardigheden: auditieve analyse en auditieve synthese.

Sociaal- en emotionele ontwikkeling

 

Goed gedaan lieve kinderen. De juffrouw is supertrots op jullie!

 

Lieve ouders, jullie kunnen ook spelenderwijs met uw kind thuis oefenen!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

Educatieve links:

Hakken en plakken

https://www.youtube.com/watch?v=eFmEG-UqYk4

https://www.youtube.com/watch?v=eFmEG-UqYk4

 

Hoeveel stukjes hoor je?

 https://nl.pinterest.com/pin/243475923576481671/

https://jufanke.nl/thema-kerst.html

https://www.jufsanne.com/thema/kerstmis/kerstmis-downloads/

 

 

 

                                                         


23 dec 2021 - rekenactiviteit: meer - minder- evenveel

 

 

Beste ouders,

 

Een rekenactiviteit!

 

Wie heeft meer of minder kerstballen

Op een spelenderwijs zijn de kinderen aan het tellen en vergelijken wie

meer of minder heeft. De langste of kortste heeft!

 

Doelen:

* Getalbegrip: het tellen (verkort tellen)

* Rekenbegrippen: vergelijken van hoeveelheden; meer, minder en evenveel

* vergelijken: lang-kort, breed-smal-groot-klein, dik-dun enz.

* rangtelwoorden (eerste, tweede, middelste en laatste)

 

Goed gedaan lieve kinderen en ga zo door!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

Educatieve links:

1 tot en met 20

https://www.youtube.com/watch?v=MVGHVe26FOw

 

rangtelwoorden met meester Sander

https://www.youtube.com/watch?v=AjAvTxJX1GY

 

https://schooltv.nl/video/meeste-en-minste-rekenen-met-moffel-en-piertje/

 

https://nl.pinterest.com/helmavandijk/meer-minder-evenveel/

 

Lang en Kort

 

https://www.youtube.com/watch?v=DDw6ysplVCo

 

https://jufmarije.nl/digibordles-kerstballen-vergelijken/

 

 


23 dec 2021 - De creatieve denkers en fantasierijke leerlingen van groep 2B
 

 

 

Beste ouders,

 

De creatieve denkers - en fantasie rijke leerlingen van groep 2B!!

Een impressie van de lessen, werkjes, activiteiten, speelwerken, werken met ontwikkelings-

en constructiemateriaal en nog veel meeer rondom het thema ¨Kerst ¨.

Het speelleren staat centraal in de kleutergroep!.

 

Doelen die tijdens activiteiten aanbod komen:

* Samenspelen, samendelen en samenwerken.

* Fijne motoriek

* taal- en rekenontwikkeling (cognitieve ontwikkeling)

* Fantasie, creactieve- en kunstzinnige ontwikkel.

 

 

Heel veel kijkplezier samen met uw en uw kind!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Gaitrie Parmessar

 

Educatieve links:

https://schooltv.nl/programma/rekenverhalen/

https://jufmaike.nl/fijne-motoriek-bij-kleuters/

 

 

 

 

 

                                        

                                     


23 dec 2021 - Thema Kerst
 

 

Beste ouders,

 

Wij zijn in week 49 gestart met het thema ¨ Kerst¨. De leerkracht heeft met kinderen verschillende activiteiten ondernomen.

 

Het leergesprek rondom het thema Kerst:

De woorden die aanbod komen zijn: denneboom, versieren, optuigen, piek, kerstballen, kerstster, kerstster, kerstklok, kerstkrans, kerstcadeus en nog veel meer.

 

Doelen van deze activiteit zijn:

* stimuleren en bevorderen van gesprekjes onderling;

* taalstimulering/taalbevordering;

* uitbreiding van de woordenschat (passief en actief);

* Sociale vaardigheden (samenwerken, samendelen en samenspelen);

 

Ik wens jullie heel veel lees en kijkplezier samen!

 

Met vriendelijke groeten,

 

Juf Gaitrie

 

Educatieve links:

https://schooltv.nl/video/hoe-worden-kerstbomen-gekweekt-van-klein-boompje-tot-mooie-spar/#q=kerstboom

 

Digitale prentenboek; op zoek naar Kerstmist

https://www.youtube.com/watch?v=VZE7j-vEBTU

 

Digitale prentenboek ; de kleine kerstboom

https://www.youtube.com/watch?v=plMFfBHeNx0

 

 

                                                                                          

                                      

 

                                  


16 dec 2021 - De letter K van Kerst

Beste ouders, 

 

De kinderen hebben de letter “k” op  een speelse wijze geleerd.

De kinderen zijn op zoek naar voorwerpen, materialen,

kaarten en woorden, die beginnen met de letter "k".

 

Doel: 

letterherkenning (visueel en auditief) en de begrippen

begin - en dezelfde letter.

 

U kunt ook met uw kind thuis spelenderwijs met de letter “k” oefenen! 

 

Goed gedaan lieve kinderen!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

Educatievel inks:

 

Letterfilmpje F

https://www.youtube.com/watch?v=jSGWY9UXfd4

https://kleuteridee.nl/digibord/digibord-letters/#heading-letter-k-en-l

Lettervos en letterdas de letter K

https://www.youtube.com/watch?v=AQiyWWr_83Y

 

 


16 dec 2021 - 1 meer
 

kerstballen voor spelletjes | Kerst spelletjes, Kerstmis, Kerst

Beste ouders,

  

Wij zijn gestart met het thema kerst. Spelenderwijs zijn de kinderen in een

betekenisvolle situatie aan het tellen. De kinderen tellen de voorwerpen.

Zij koppelen het aantal voorwerpen aan het juiste getal.

Vervolgens leren zij spelenderwijs het begrip " 1 meer of 1 erbij"

Bijvoorbeeld: 2 kaarsen 1 meer of 1 erbij wordt  samen 3 kaarsen.

 

   

Rekendoelen: tellen (hoeveelheden koppelen aan het juiste getal)

                       Het begrip 1 erbij; dat het 1 meer wordt!

                       vergelijken (meeste/minste, veel/weinig, veel en minder ect.)

                                        

 

De juf is supertrots op jullie lieve kinderen!!!!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

Educatieve links:https://www.jufshanna.nl/thema-kerst-rekenactiviteit-met-getalbeelden/

https://schooltv.nl/video/rekenverhalen-hap-meer-hapjes-voor-happer-1/

https://nl.pinterest.com/pin/473722454551319734/

 

                                                                          

                                     


16 dec 2021 - Geestelijke stroming "het Kerstfeest"
 

Beste ouders,

 

Het is Kerst!

Samen gezellig eten, kerstbomen, kerstlichtjes, de kerk bezoeken en natuurlijk de geboorte van het kindje Jezus. Op de eerst kerstdag, 25 december gaan de Christenen naar

de kerk. In verband met Corona is het dit jaar niet mogelijk om de kerk te bezoeken.

Tijden het Divalifeest maken de Hindoes een Dia aan. De Christenen maken tijdens het Kerstfeest een kaars aan i.v.m. geboortedag van de heer Jezus.

Wij bidden en vragen aan God om verlichting, ons te verlossen van alle ellende op

de wereld, vrede op aarde, liefde en respect voor jong en oud!

 

Veel leesplezier samen met u en uw kind!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

Educatieve links:

Kerstmist Nijntje

 https://www.youtube.com/watch?v=g3In3KNlQ5M

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-het-kerstverhaal/

 

 

 


06 dec 2021 - rekenactiviteit buurtgetallen
 

 

Beste ouders,

 

Spelenderwijs zijn de kinderen in een betekenisvolle situatie aan het rekenen.

De kinderen tellen en vergelijken het aantal voorwerpen. Naast het tellen leren zij ook op een spelenderwijs de buurtgetallen. De begrippen die aanbod komen tijdens de les zijn:

Welk getal ontbreekt?

Welk getal staat tussen de 4 en 6.

Welke komt na de 5?

Welk getal staat voor de 5?

 

 Rekendoelen:

Tellen (hoeveelheden koppelen aan het juiste getal)

Buurtgetallen (welke getal ontbreekt,

Vergelijken (meeste/minste, veel/weinig, veel en minder ect.)

                                        

De juf supertrots op jullie lieve kinderen!!!!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

                                

 Educatieve links:

https://www.youtube.com/watch?v=0isEWyj0n7s

https://www.youtube.com/watch?v=0isEWyj0n7s


03 dec 2021 - Sinterklaasviering vrijdag 3 december op school
 

Beste ouders,

 

We hebben op vrijdag 3 december samen met de kinderen het Sinterklaasfeest gevierd.

De kinderen zijn verkleed als Sint of Piet.

De kinderen zijn in rep en roer. Wat krijgen wij vandaag van de Sint en zijn Pieten?

Cadeautjes, pepernoten, banketstaf, taai taai pop, pepernoot, chocolade melk, chocolade letter, manderijn, speculaas???????

De kinderen kijken elkaar aan en tillen hun schouder omhoog.

 

Verrassing!!!!!!!!

De Sint en zijn Pieten hebben voor een lekkernij, drinken en voor de cadeautjes gezorgd.

 

Waar blijven de cadeautjes??????????

 

Het was een superleuke dag met dans, spel, kunst, zang en nog veel meer.

 

De kinderen hebben genoten.

  

Dankjewel Sint en Pieten voor de cadeautjes en lekkernij.

 

Op zondag 5 december vieren de kinderen samen met hun ouders/familie

het Sinterklaas feest.

Langs deze weg wens ik jullie allen een fijne Sinterklaasfeest toe

 

 Met vriendelijke groeten,

 

 

Juf Gaitrie

 

 


29 nov 2021 - Impressie van de kinderen van groep 2B
 

 

 

 

Beste ouders,

 

De kinderen zijn de hele dag in de klas op een speelse manieren aan het leren, ontdekken, voelen, ruiken en nog veel meer?????????????????

Tijdens het spel komen alle ontwikkelingsgebieden aanbod!

 

Ik wens u en uw kind heel veel kijkplezier toe!

 

 

met vriendelijke groeten,

 

Juf Gaitrie


29 nov 2021 - sinterklaascadeau inpakken

 

 

Beste ouders,

Wat is serieren?

Met  het seriëren bedoelen we het rangschikken van dingen. Dit kan het rangschikken van groot naar klein zijn of juist van dik naar dun, van lang naar kort,  van breed naar smal. Maar ook van licht naar donker, van leeg naar vol!

 

De kinderen hebben dozen van verschillende formaten naar school meegenomen.

De dozen worden voor verschillende doelen gebruikt.

Spelenderwijs leren de kinderen de reken- en  (het vergelijken/serieren/

taalbegrippen en nog veel meer.

 

 

Rekenbegrippen: even groot, hoog-laag, breed-smal, de vormen rechthoek, vierkant enz.

Taalbegrippen: inpakken, op maat/grootte knippen, plakband, afrekenen, opbergen, opstapelen, bezorgen, verrassing, suprise enz.....

 

Doelen;

Rekendoelen; vergelijken

Taaldoelen; betekenis van woord en zin

Logisch- en inzichtelijke; rangschikken naar grootte

Sociaal- en emotioneel; samenspelen, delen en werken.

Fijne motoriek; knippen, inkleuren en plakken (werkblad van groot naar klein)

 

Lieve kinderen jullie hebben heel goed gedaan en ga zo door!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

juf Gaitrie

 

Educatieve links:

https://nl.pinterest.com/pin/570760952759230764/

                                     


29 nov 2021 - de letter "' f van feest"
 

 letterblad f van feest - Google zoeken | Letter a knutselen, Alfabet boek, Alfabet knutselen

 

Beste ouders,

 

De kinderen hebben weer een nieuwe letter geleerd.

Yes! De letter f van ...............feest natuurlijk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Op een speelsewijze leren de kinderen de aangeboden letters en de begrippen m.b.t

het voorbereidend lezen.

Het woord feesbegint met de letter "f ".

Waar hoor je de letter f vooraan bij het woord fiets?

Het woord  begint met de letter f (beginklank) en eindigt op de letter  geef

Waar zie je de letter f en wijst het aan?

Enkele voorbeelden: fik, fiets, fluit, flan, fel, fop en nog veel meer!!.

 

U kunt thuis met uw kind spelenderwijs oefenen met doppen, erwten, zand, tijdschriften, folders, boeken en nog veel meer.

 

Doel:

*  woordschatuitbreiding,

*  het voorbereiden lezen,

*  letters herkenning (auditief en visueel).

 

Goed gedaan de lieve Pieten van groep 2B!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

Educatieve links:

letter f - filmpje

https://www.youtube.com/watch?v=ewlV2f-BDrI

lettervos; de letter f

https://www.youtube.com/watch?v=z-0yGnBv8rg

kleuteridee de letter F

https://kleuteridee.nl/downloads-2/abc-letters/

juf milou de letter f

https://www.juf-milou.nl/index.php?g=Groep 3&m=Leren lezen&op=f

                                      

 


29 nov 2021 - rijmen met meerdere woorden of voorwerpen

 

Beste ouders,

 

 

Hé, dat rijmt!

 

De kinderen leren spelen met klanken, ervaren dat woorden op elkaar kunnen lijken

en op elkaar kunnen rijmen. Dat is een heel belangrijke stap voor de leesontwikkeling.

Rijmen is van positieve invloed op de ontwikkeling van de woordenschat en de kinderen

beleven hier ook veel plezier aan.

Zodra  de kinderen het rijmen door hebben bedenken ze op ieder willekeurig moment een rijmwoordje en zie je de glinstering in hun ogen!!!

 

 

Doel van het rijmen;

 

Voorbereiden op het ¨ leren¨ lezen (voorbereidend lezen).

Ontdekken van de eindklank.

https://kleuteridee.nl/digibord-taal/#heading-rijmen

 

Het ontdekken van door een letter vooraan, voor, eerste- of beginletter te veranderen een ander woord ontstaat.

 

Woordenschatuitbreiding!

 

Heel veel kijk- en leesplezier met uw kind samen!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

Educatieve links:

rijmen met Sint:

https://www.jufsanne.com/wp-content/uploads/2020/10/JufSanne-Sint-rijmkwartet01.

pdf?x75342

https://www.gynzy.com/teach/nl/library/item/2598

https://www.youtube.com/watch?v=Fz0gqUS7YEE

 

 

 


29 nov 2021 - donderdag 26 november Rommelpiet in groep 2B

 

Beste ouders,

 

Oh, Oh wat een rommel in de klas!!!!!!!

Rommel de Bommel Piet is vandaag in groep 2B langs geweest.

Hij heeft alles in de klas overhoop gegooid.

Wie gaat het opruimen?

Wij hebben een probleem?

Samenspelen, samen delen, samenwerken, dus wij ruimen het gezamenlijk op!

 

Lieve Rommel de bommelpieten bedankt voor de lekkere

pepernoten en chocolademelk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 Namens de lieve kinderen van groep 2B

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Juf Gaitrie

 

 

 

 

 


22 nov 2021 - De letter P van Piet

 

Beste ouders,

 

De afgelopen weken flink geoefend te hebben met de letter  d hebben de kinderen

een nieuwe letter aangeboden gekregen.

Yes! De letter P van ...............Piet natuurlijk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Op een speelsewijze leren de kinderen de aangeboden letters en de begrippen m.b.t

het voorbereidend lezen.

Het woord Piet begint met de letter P.

Waar hoor je de letter P vooraan bij het woord Piet?

Het woord pop begint met de letter p (beginklank) en eindigt op de letter P.

Waar zie je de letter p en wijst het aan?

Enkele voorbeelden: pak, sopzeep, pit, appels en nog veel meer!!.

U kunt thuis met uw kind spelenderwijs oefenen met doppen, erwten, zand, tijdschriften, folders, boeken en nog veel meer.

Doel:

*  woordschatuitbreiding,

*  het voorbereiden lezen,

*  letters herkenning (auditief en visueel).

Goed gedaan de lieve Pieten van groep 2B!!!!!!!!

Met vriendelijke groet,

Juf Gaitrie

Educatieve links:

De letter P;

https://www.youtube.com/watch?v=0GcZUeUCMCg

Kleuteridee de letters:https://kleuteridee.nl/downloads-2/nop-letters/

Lettervos de letter d:

https://www.youtube.com/watch?v=Ry0RQLQUkTA

                                                      

                                                  


22 nov 2021 - Rekenactiviteit groepjes 3, 4.......
 

 

 

Beste ouders,

 

 

Rekenactiviteit groepjes van drie, vier..... maken.

 

Het tellen, vergelijken, rangorde schikken (rangtelwoorden), buurgetallen, groepjes al deze manieren van tellen vindt op een speelwijze plaats.

De kinderen leren op een speelse wijze in de gymzaal groepjes te maken van

¨ groepjes van 3,4......... .¨

In de groep zijn er 19 kinderen. Tijdens het maken van de groepjes ontdekken, leren of worden ze bewust dat er in een groep een minder/weinig kinderen zijn om een groep van 3, 4 te maken/vormen.  Helaas blijven er enkele kinderen over, waardoor er geen groep gevormd kan worden.

 

Doel van groepjes maken zijn:

 

 • Door groepjes te maken leer je hoeveelheden vergelijken zonder dat het nodig is om alles één voor één te tellen.
 • Door groepjes te maken leer je patronen te leggen.
 • Door groepjes te maken leer je in één oogopslag hoeveelheden herkennen.
 • Door groepjes te maken leer je kleine hoeveelheden in één keer overzien.

 

Lieve kinderen jullie hebben het supergoed gedaan en ga zo door!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

 Educatieve links:

https://schooltv.nl/programma/rekenverhalen/

 https://www.kleuters-oefenen.nl/werkbladen/feestdagen/sinterklaas/maak-groepjes-van-drie-pepernoten

 


22 nov 2021 - De Pietengym
 

 

 

 

Beste ouders,

 

Een leuke bewegingsactiviteit rondom het thema Sint.

               

                     "De Pietengym"

 

De kinderen zijn aan het klimmen, klauteren, glijden, balanceren,

kruipen en nog veel meer. Het is een mus om te zien.

 

Doel (en) van de les:

De leerlingen leren samen op een respectvolle manier deel te nemen 

aan een bewegingsactiviteit.

Ontwikkeling van de grove motoriek, sociale en emotionele ontwikkeling.

 

Goed gedaan lieve kinderen!!!!!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

                                                 

 


22 nov 2021 - meer en minder pepernoten

 

 

 

Beste ouders,

 

Een rekenactiviteit!

 

Wie heeft meer of minder pepernoten?

Op een spelenderwijs zijn de kinderen aan het tellen en vergelijken wie meer of minder wie meer of minder peperpoten heeft.

Het is belangrijk dat kinderen de hoeveelheden aan het juiste getal kunnen koppelen.

Daarnaast ook het inzicht of tot de conclusie komen dat  3 minder is dan 4 en meer is dan 3 enz.

Uiteindelijk is het doel dat is zij een oogopslag kunnen vertellen of aanwijzen wat meer of minder is

 

Doel: het tellen (verkort tellen) en vergelijken van hoeveelheden.

 

Goed gedaan lieve kinderen en ga zo door!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

Educatieve links:

https://schooltv.nl/video/rekenverhalen-hap-meer-hapjes-voor-happer-1/

https://kleuteridee.nl/digibord-rekenen/

https://nl.pinterest.com/pin/570760952759230919/

 

 

 

 


22 nov 2021 - Kindermuseum maandag 15 november 202

 

 

Beste ouders,

 

De kinderen zijn op 15 november met de bus naar het kindermuseum geweest om de vrolijke tentoonstelling 'Blij, boos en bang met kikker´ te kijken. De reis met de bus vonden de kinderen schitterend.

De kinderen hebben eerst naar het verhaal gekeken, geluisterd en enkele activiteiten uitgevoerd. Vervolgens gingen de kinderen in de educatieruimte aan de slag met allerlei activiteiten, die in het verhaal van kikker aanbod kwamen. De kinderen hebben genoten.

 

Goed gedaan lieve kinderen en ga zo door!!!!!!!!

 

Heel veel lees- en kijkplezier toegewenst!

 

Met vriendelijke groeten,

 

Juf Gaitrie

 

 


17 nov 2021 - Thema feest: Sinterklaas!

 

Beste ouders,

 

Wij zijn in week 45 gestart met het thema feest.

Het thema ¨feest¨ bestaat uit twee onderwerpen namelijk: Sinterklaas en Kerst.

Wij gaan rondom de bovengenoemde onderwerpen verschillende (les)activiteiten ondernemen zoals: voorbereidend rekenen, taal en schrijven. Expressie, kunst, muziek, dans, gymnastiek en burgerschap (geestelijke stromingen).

 

Zijn er vragen over de les- en leerstof kunnen jullie mij gerust via de mail of parro berichten.

 

Ik hoop jullie voldoende geïnformeerd te hebben!

 

Met vriendelijke groeten,

 

Juf Gaitrie

 

 


15 nov 2021 - Buurtgetallen
 

 

 

Beste ouders,

 

Spelenderwijs zijn de kinderen in een betekenisvolle situatie aan het rekenen.

De kinderen tellen en vergelijken het aantal voorwerpen.

 

Spelvariatie(s): buurgetallen!

 

Rekendoelen: tellen (hoeveelheden koppelen aan het juiste getal)

                       buurtgetallen (welke getal ontbreekt,

                       welk getal komt na 11 of staat voor de 11 ect.)

                       vergelijken (meeste/minste, veel/weinig, veel en minder ect.)

                                        

 

De juf supertrots op jullie lieve kinderen!!!!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

 

 

Educatieve links:

https://www.youtube.com/watch?v=_h9zGc1Y874

https://www.youtube.com/watch?v=0isEWyj0n7s

https://www.youtube.com/watch?v=rseFR-GlDFw

https://www.youtube.com/watch?v=Wx6ksqee93M

 

                                     


15 nov 2021 - Speelwerkles rondom het thema Sint
Beste ouders,

 

De kinderen tellen de dagen af. De verhalen en cadeaus zijn divers. Van klein tot groot.

Er worden discussie gevoerd. De leerkracht luistert en observeert. Tijdens het gesprek komen verschillende begrippen aanbod: zoals een verlanglijst, de kleren van Sint en Piet, muts, tabberd, pepernoten, marsepein, stafbanket, speelgoed.

Aan de hand van de bovengenoemde woorden heeft de leerkracht verschillende activiteiten in de klas ondernomen:

 

Het nabouwen van stoomboot met knexx en kralenplank:

Tijdens deze activiteit komen verschillende doelen aanbod.

* Getalbegrip: tellen

* Ruimtelijke begrippen: links, rechts, onder, boven, midden enz.

* Inzichtelijk- en denkvermogen

* Taal en sociale vaardigheden:overleggen, samen delen, samen spelen en samenwerken.

 

 

                                          

 

Speelwerken: rollen- en fantasiespel:

 

Het spelen en het speelleren zijn belangrijke facetten in de kleutergroepen:

Doordat de kinderen op onderzoek gaan en ook in de wereld van de grote mensen nabootsen komen verschillende doelen aanbod tijdens het spel.

De kinderen zijn vrij, veilig en vertrouwt. Deze facetten zijn ontzettend belangrijk!

Een kwalitatief goed ingerichte leeromgeving biedt kansen tot herhalen, verbreden en verdiepen van ervaringen en kennis van de actuele thema-inhoud tijdens het (vrije) spel.

 

De doelen die tijdens spelen en speelwerken aanbod komen zijn:

* taal- en rekenontwikkeling

* fantasie- en expressie

* kunstzinnig

* Muzikale vorming

* Sociaal -en emotionele ontwikkeling

* Motorische ontwikkeling (fijne - en grove).

            Gaaf top mooi en gaan jullie zo door lieve kinderen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


15 nov 2021 - Leergesprek thema Sint en zijn gekleurde Pieten
 

Beste ouders,

 

Zoals u weet zijn wij gestart met het thema Sint.

De kinderen zijn heel erg gespannen. Zaterdag 13 november komt Sinterklaas met zijn gekleurde Pieten naar Nederland. De kinderen stellen allerlei vragen aan de juf en medeklasgenoten. De leerkracht heeft een leergesprek en een interactieve les rondom het thema Sint gehouden.

 

De doelen van deze educatieve lessen zijn:

* Woordenschatuitbreiding: actief en passief

* Taalvaardigheden: mondelinge taal m.n. vragen stellen, kritisch- en begrijpend luisterend.

* Sociale vaardigheden: regels en afspraken m.b.t. luistergedrag.

* Fantasie en denkontwikkeling.

 

Lieve kinderen jullie hebben het goed gedaan!

 

Ik wens jullie heel veel lees- en kijkplezier!

 

Educatieve links:

https://www.youtube.com/watch?v=mxKSqwxsR2U

https://www.jufsanne.com/wp-content/uploads/2019/10/Sinterklaas-woordkaarten.pdf?x75342

https://marijeandringa.yurls.net/nl/page/648379#boxes-container

                              

 

 

                                     

 

 

 

 


04 nov 2021 - Divali viering op school woensdag 3 november 202 en een Subh Divali
 

 

Beste ouders,

 

Wij hebben op  woensdag 3 november samen met de kinderen het Divalifeest

op school gevierd. De optredens hebben in de gymzaal plaatsgevonden.

De ouders hebben via een livestream naar het Divaliprogramma gekeken.

De kinderen hebben de Divali boodschap  op verschillende manier

overgebracht door middel van dans, zang, versje, tekening en nog veel meer.

 

De kinderen waren ook heel feestelijke gekleed. 

Na het optreden hebben we gezamenlijk gegeten en gedronken.

Het was een leuke - en gezellige dag samen met de lieve kinderen. 

 

Langs deze weg wil ik de ouders, die voor de lekkere hapjes hebben gezorgd

heel hartelijk names de kinderen  van groep 2b bedanken.

Langs deze weg wil ik alle lieve kinderen en de ouders  een gezegend Subh Divali toe wensen!

 

 

Heel veel kijk- en leesplezier samen met uw kind!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

 

                                    

 

 


02 nov 2021 - Nationale schoolontbijt 2 november 2021
                         

Beste ouders,

 

Elk jaar begin november maken we van " het ontbijt " een feestje met de kinderen.

Vandaag, dinsdag 2 november  hebben de kinderen gezamenlijk ontbeten.

Een gezond ontbijt draagt zorg voor fitheid, energie, goed functioneren

en nog veel meer.

 

Het is belangrijk dat de kinderen iedere ochtend ontbijten.

Doel van deze dag is om jonge kinderen al heel vroeg bewust te maken dat

het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

                                                                                                                           


01 nov 2021 - rekenactiviteit: meer - minder- evenveel en groepjes maken

Beste ouders,

 

Op een spelenderwijs leren de kinderen verschillende rekenactiviteiten.

Zij leren met elkaar, van elkaar en helpen elkaar.

De lieve kinderen van groep 2B laten hun talenten zien.

Tijdens het speelwerken komen verschillende rekendoelen aanbod:

Groepjes maken;

Meten;

Grootste en kleinste getal:

Meer en minder.

1 meer en 1 minder

 

Supergoed gedaan lieve kinderen. De juf is trots op jullie!

Met vriendelijke groet,

Juf Gaitrie

Educatieve links:

https://schooltv.nl/video/meeste-en-minste-rekenen-met-moffel-en-piertje/

https://kleuteridee.nl/digibord-rekenen/

https://nl.pinterest.com/helmavandijk/meer-minder-evenveel/

                           


01 nov 2021 - de bladeren en dennenappels rangschikken van groot naar klein

Beste ouders,

Wat is serieren?

Met het seriëren bedoelen we het rangschikken van dingen. 

Het rangschikken oftewel classiferen, ordenen, vergelijken ......... enz.

Enkele voorbeelden: groot naar klein, lang naar kort, smal naar breed, 

maar ook van licht naar donker, van leeg naar vol!

Het is nu thema herfst. De kinderen nemen elke dag bladeren mee.

Zij hebben de bladeren gerangschikt van groot naar klein.

Zij hebben ook een werkblad gemaakt van groot naar klein.

Doelen van het Serieren:

* Voorwerpen vergelijken en sorteren op basis van kenmerken

   (kleur, maat, materiaal, etc).
* Begrijpen wat bedoeld worden met ‘op een rij’ zetten,

  de begrippen groot- klein, kort en lang, breed naar smal, lang naar kort enz.

* Fijne mototriek

* Ruimtelijk inzichtelijk en logisch denken.

 

Goed gedaan lieve kinderen en ga zo door!!!!!!!!!!!!!!

Met vriendelijke groet,

Juf Gaitrie

Educatieve links:

https://jufmarije.nl/digibordles-herfstbladeren/

https://nl.pinterest.com/mmarjoleindevos/seriëren-kleuters/

https://nl.pinterest.com/pin/425027283556911527/


01 nov 2021 - Bibliotheek bezoek woensdag 27 oktober 2021

Beste ouders,

 

De kinderen zijn op woensdag 27 oktober naar de bibliotheek Transvaal geweest.

De kinderen kijken hun ogen uit. Zij mogen een boek uitkiezen.

De bibliotheek juf heeft ook een verhaal voorgelezen over Katje de blauwe poes.

Zij hebben heel goed geluisterd en de vragen goed beantwoord.

Daarna  gingen de kinderen met plezier naar terug naar school.

 

Waarom is het voorlezen zo belangrijk toch?

Voorlezen is niet alleen leuk maar kan ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind. Jonge kinderen leren enorm veel van voorlezen. In de eerste plaats is voorlezen heel goed voor de taalontwikkeling (actief en passieve wordenschatuitbreiding). Kinderen leren nieuwe woorden tijdens het voorlezen en ze leren hoe een goede zin opgebouwd is. En door met het kind ook te praten over het boek, wordt het kind ook gestimuleerd actief met taal aan de slag te gaan

Ik wens u en uw kind heel veel plezier toe!

Met vriendelijke groet,

juf Gaitrie


01 nov 2021 - De letter " h" van herfst
 

 

 

Beste ouders,

 

De kinderen hebben deze week weer een nieuwe letter geleerd.

De letter “ h” van herfst.

Op verschillende manieren en op een speelse wijze hebben de kinderen de letter "h" geleerd.

Het zoeken van voorwerpen, materialen, plaatjes, woorden waarin de letter h voorkomt.

Daarnaast komen ook de  volgende begrippen aanbod :

Eerste, begin of  voorste letter. Welke letter hoor je vooraan bijvoorbeeld:

h van herfst, h van hok, haar begint met de letter h en nog veel meer.

 

De doelen van de les zijn:

Letter herkennen en verbinden aan de juiste letter of plaat, voorwerp en nog veel meer.....

Het voorbereidend lezen.

Woordschatuitbreiding (actief- en passief)

Betekenis in woord en zin.

Goed gedaan lieve kinderen en ga zo door!!!!!!!!!!!!!!!!!

Met vriendelijke groet,

Juf Gaitrie

 

Educatieve links:

letter h; filmpje

https://www.youtube.com/watch?v=aF9w8P3aVy0

https://www.juf-milou.nl/index.php?g=Groep 3&m=Leren lezen&op=h

https://www.jufsanne.com/lesidee/voorbereidend-taal-lezen/voorbereidend-taal-en-lezen-downloads/

                                     


01 nov 2021 - het serieren

Beste ouders,

Wat is serieren?

Met het seriëren bedoelen we het rangschikken van dingen. 

Het rangschikken oftewel classiferen, ordenen, vergelijken ......... enz.

Enkele voorbeelden: groot naar klein, lang naar kort, smal naar breed, 

maar ook van licht naar donker, van leeg naar vol!

Doelen van het Serieren:

Voorwerpen vergelijken en sorteren op basis van kenmerken (kleur, maat, materiaal, et
cetera).
Begrijpen wat bedoeld worden met ‘op een rij’ zetten, de begrippen kort en lang, breed naar smal, lang naar kort enz.

Goed gedaan lieve kinderen en ga zo door!!!!!!!!!!!!!!

Met vriendelijke groet,

Juf Gaitrie

Educatieve links:

https://jufmarije.nl/digibordles-herfstbladeren/

https://nl.pinterest.com/mmarjoleindevos/seriëren-kleuters/


19 okt 2021 - Activiteiten van het thema ś Sprookje en herfst

 

Beste ouders,

 

De kinderen zijn tijdens de thema ś Sprookjes en Herfst super gezellig bezig met elkaar.

Het samen spelen, samen delen en samenwerken vindt op een leuke, spontane en

gezellige manier plaats.

Het is een mus om te zien hoe de kinderen op een leuke, spontane, vriendelijke manier samenwerken, samenspelen, samendelen en overleggen tijdens het knutselen.

 

Doelen:

Fijne motoriek

taalontwikkeling

Fantasie- en denkontwikkeling

sociaal- en emotionele ontwikkeling.

 

De juf is supertrots op jullie lieve kinderen.

 

Ga zo door!!!!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

 

                             


19 okt 2021 - rekenactiviteiten het koppelen van hoeveelheden aan het juiste getal

 

 

 

Beste ouders.

 

Het tellen vindt de gehele dag door plaats in verschillende situatie, hoeken, binnen,

buiten de klas en nog veel meer!

De kinderen leren op een speelse wijze tellen, aanwijzen, benoemen, herkennen en representeren van de getallen/de cijfers. Ook het koppelen van de hoeveelheden aan

het juiste getal vindt spelenderwijs plaats.

Belangrijk is dat kinderen inzicht krijgen en dat het tellen van links naar naar recht plaatsvindt.

Ze ontdekken tijdens het tellen dat bij het terugtellen het steeds 1 minder wordt of 1 eraf.

 

De kinderen leren in de klas met verschillende materialen te tellen zoals: ontwikkelingsmateriaal, knijpkaarten, doppen, denneappels en nog veel;

 

De doelen zijn veel zijdige bij deze rekenactiviteit:

 

 • Herkennen van getalbeeld
 • Hoeveelheden koppelen aan juiste getal
 • Fijne motoriek
 • Verkort tellen
 • Rekenbegrippen; eraf of 1 erbj
 • Concentratie
 • Logisch denken

 

 

Goed gedaan lieve kinderen en ga zo door!

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie


19 okt 2021 - Spelenderwijs leren rijmen

 

 

 

 

 

Beste ouders,

 

 De kinderen leren spelenderwijs ¨spelen met klanken¨.

Ze ervaren en ontdekken dat woorden op elkaar kunnen lijken en

op elkaar kunnen rijmen. Dat is een heel belangrijke stap voor de leesontwikkeling.

Het Rijmen heeft ook een positieve invloed op de ontwikkeling van de woordenschat.

Daarnaast beleven de kinderen ook veel plezier aan!

Zodra de kinderen het rijmen door hebben, bedenken ze op ieder willekeurig moment een rijmwoordje en dan zie je de glinstering in hun ogen!!!

 

 

Doel van het rijmen;

 

Voorbereiden op het ¨ leren¨ lezen (voorbereidend lezen).

Ontdekken van de  begin- en eindklank.

Woordenschatuitbreiding passief en actief!

https://kleuteridee.nl/digibord-taal/#heading-rijmen

 

Het ontdekken van door een letter vooraan, voor, eerste- of beginletter te veranderen een ander woord ontstaat.

Woordenschatuitbreiding!

 

Heel veel kijk- en leesplezier met uw kind samen!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

Educatieve links

http://www.jufjanneke.nl/Project herfst/2009/knijpkaart zoek de rijmwoorden Herfst.pdf.

https://www.juf-milou.nl/index.php?g=Groep 1/2&m=Digibordlessen

https://kleuteridee.nl/taal/#heading-rijmen-met-kleuters

 

                                          


15 okt 2021 - Ouders bedankt en een fijne herfstvakantie

 

 

 

Beste ouders,

 

Gisteren hebben wij het thema kinderboekenweek feestelijk afgesloten.

Ik wil de ouders, die de lekkere hapjes, snoepjes, ladoo, koekjes en chocolades hebben meegestuurd van harte bedanken!

Langs deze weg wil ik u en uw gezin een fijne herfstvakantie toewensen!

Geniet van de mooie herfstdagen!

Lieve kinderen ik zie jullie weer maandag 25 oktober fris en fruitig op school!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

Bedankt namens alle lieve kinderen van groep 2B en juf Gaitrie


11 okt 2021 - ¨ Sneeuwwitje en de zeven dwergen¨.

                                            

 

 

Beste ouders,

 

Enkele foto´s rondom het thema ¨ Sneeuwwitje en de zeven dwergen¨.

Heel veel kijkplezier samen met u en uw kind toegewenst!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie


10 okt 2021 - Navratri van 7 tot en met 14 oktober 2021

Beste ouders,

 

 

Navratri?

 

Navratri (ook Navaratri) is een Hindoeïstische feestdag gewijd aan de verering van

 de universele moeder “ Durga Mata”

Het Sanskriet woord "Navratri"  betekent negen nachten. 

"Nav"  betekent negen en "Ratri" betekent nachten.

 Dit jaar is Navratri van 7 tot en met 14 oktober. Gedurende deze 9 nachten vindt de verering van de oerkracht der natuur, het vrouwelijk aspect van het goddelijke, bekend als Shakti of Devi of Durga plaats.

Navratri wordt twee keer per jaar gevierd: de eerste keer in het voorjaar en 

de tweede keer in het najaar.

Wij hebben op donderdag 7 oktober een puja op school gehad.

Er was een livestream aanwezig.

De kinderen waren actief betrokken. De leerkracht heeft ook aandacht besteed aan het onderwerp. In combinatie met kinderenboekenweek ¨wat wil ik worden", heeft

de leerkracht uitleg hoe belangrijke ¨ het leren¨ is. Wij vragen aan Laxmie mata,

Durga Mata en Saraswatie Mata kracht, wijsheid, kennis, licht  en nog veel meer om ons ¨droom of toekomstbaan¨ te realiseren.

Dit feest heeft drie aspecten:

 1. Het is de verering van Devi, de vrouwelijke kracht in de natuur
 2. Het markeert de vastentijd voor Hindoes en
 3. In het najaar ‘oktober – november’ vindt de pitri-puja plaats, de verering van voor­ouders. Uiteraard geldt dit slechts voor hen die erin geloven.

De negen benaming voor "Durga Mata":

Hoewel er tal van namen aan de Moeder Godin Devi (Mata) is gegeven, wordt zij in de regel onder negen namen ver­eerd, namelijk: Durga, Parbati, Minakchi, Devi of Mahadevi, Anapurna, Skandmata, Kali of Mahakali, Bramhacarani en Gauri of Mahagauri.

De leerkracht heeft door middel van een leergesprek de viering, het verhaal en de boodschap van Nawratri aan de kinderen verteld. De kinderen luisteren  aandachtig en zijn goed betrokken.

 

Langs deze weg wens ik u en uw gezin een Shubh Navratri toe.

Jay Durga Mah

Doelen:

Geestelijke stroming;

Morele opvoeding;

Godsdienst (Dharma);

Wereld- en tijdorientatie: voorjaar/najaar, dag- en nacht (etmaal).....

 

Met vriendelijke groet,

juf Gaitrie


10 okt 2021 - Kinderboekenweek van 6 tot en met 17 oktober 2021
Kinderboekenweek van 6 tot en 17 oktober 2021 

Beste ouders,Woensdag 6 oktober is de 67ste editie van de Kinderboekenweek gestart.

Het thema is: “ worden wat je wil”.   Het gaat over "beroepen".

De kinderen zijn erg betrokken. Zij willen dolgraag vertellen wat zij in

de toekomst willen worden. “ Hun droombaan”.

 Het thema is met de openingsdans van de kinderboekenweek geopend/gestart.

De droom- of toekomstbanen van de kinderen zijn veelzijdige. De kinderen willen kok, kapster piloot, kassamedewerkster, bloemist, dokter, politieagent en vrachtwagenchauffeur

en nog veel meer worden.

De leerkracht heeft samen met de dokters- en kappershoek ingericht.

De kinderen evenaren de dokter en de kapster na. Het is om te genieten hoe de kinderen in

“ de belevingswereld van de grote mensen leven”.

De kinderen van de groep 6B hebben ook voor de kinderen van groep 2B voorgelezen.

 

De doelen/ontwikkelingen:

Motoriek;

Fantasie;

Denk- en spel

taal, sociaal- en emotionele ontwikkeling.

 

Lieve kinderen jullie hebben het heel goed gedaan. De juffrouw is supertrots op jullie!

 

Ik wens jullie heel veel leesplezier samen!.

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

                                         


10 okt 2021 - maandag 4 oktober 2021 Dierendag

 

Beste ouders,

 

Dierendag vindt elk jaar op 4 oktober plaats. Wij hebben ook hieraan aandacht besteed.

De kinderen hebben hun lievelingsknuffels meegenomen. De leerkracht heeft een leergesprek gehouden over huisdieren, lievelingsknuffel, dierenarts, een feestdag voor de dieren.

Na afloop van het gesprek hebben de kinderen een kleurplaat ingekleurd, gespeeld met hun lievelingsknuffel, gedanst en daarna was het tijd om naar huis te gaan.

 

Doelen:

Woordenschatuitbreiding; passief en actief

Sociaal - en emotionele ontwikkeling; lief zijn, verzorgen, samendelen en samenspelen.

 

Ik wens jullie heel veel plezier!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

                               


04 okt 2021 - De Gandhi March

Beste ouders,

 

Het is vandaag vrijdag 1 oktober en ook een "bijzondere dag"! 

" Follow the Mahatma Gandhi" De kinderen van onze school hebben de 

"Gandhi March" gelopen. 

Deze week was ook de week van het pesten en doe je mee !

Mahatma Gandhi; ook wel Ba Bujhi is wereldwijd een "icoon"

Mahatma Gandhi, zoals hij genoemd werd - Mahatma staat voor 'grote ziel' - wordt wereldwijd bekeken als het icoon van geweldloos verzet en religieuze tolerantie.

De leerkracht heeft een gesprek gehouden. Er was ook een livestream te volgen.De kinderen hebben rondom het thema een lied geoefend "mera jaata hai japani". Het lied hebben de kinderen voor het bestuur en voor de Indiase ambassadeur en zijn delegatie gezongen. Daarnaast hebben zij kleurplaat ingekleurd.

Goed gedaan lieve kinderen. De juffrouw is supertrots op jullie!

Met vriendelijke groet,

Juf Gaitrie

                           


04 okt 2021 - Leergesprek: het thema herfst

 

Beste ouders,

De leerkracht begint met een pakkende opening. De bladeren van de bomen worden nu geel, bruin, rood, oranje en groen. Hoe komt dat lieve kinderen?
Het is nu herfst en de temperatuur gaat omlaag. Het regent, waait, hagel, storm en nog veel meer. De bomen beginnen langzamerhand kaal te worden. De herfstdieren zoals; de mol, de egel, het konijn, de eekhoorn en de muis zijn nu flink aan het eten. Over enkele weken gaan zij winterslaap houden. 

De kinderen benoemen ook de herfstvruchten zoals: de dennenappels, de eikel,
de kastanje, de walnoot, de pit, het beukennootje en nog veel meer.

Tijdenshet leergesprek ¨ komen verschillende facetten van de taalontwikkeling aanbod
zoals:
Begrijpend luisteren: door het stellen van stimulerende denkvragen.

Mondelinge taalvaardigheid: bij mondelinge taalvaardigheid gaat het om drie aspecten: gesprekken kunnen voeren, luisteren, en spreken.

Spelvariatie: kringactiviteit visueel geheugen

Doelen:

De kinderen kunnen zich concentreren op verschillende voorwerpen, met als doel dat ze de voorwerpen onthouden. Het geheugen van de kinderen wordt getraind. De kinderen kunnen de ontbrekende voorwerpen benoemen.

De kinderen zijn actief betrokken. Mijn complimenten aan de lieve kinderen!

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

Educatieve links:

https://www.jufsanne.com/wp-content/uploads/2020/10/JufSanne-herfst-woordkaarten.pdf?x77580

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-herfstweer/

https://www.youtube.com/watch?v=6Ga44u1SJTE

                                                      


04 okt 2021 - Herfstwoorden " hoeveel stukjes hoor je
Auditieve taaloefening(en) thema herfst

Beste ouders,

Hoeveel stukje is woord?

In de klas zijn wij nu bezig met het thema herfst bezig. De kinderen leren op een speelse wijze de themawoorden in woordstukken te klappen. Hoeveel stukjes hoor je?

Het doel van deze activiteit is, dat de kinderen leren om de woorden te benoemen,

herkennen in klanken of lettergrepen te verdelen.

Bijvoorbeeld:e-gel, pad-den-stoel, -ei-kel, ko-nijn, wal-noot, pom-poen enz.......

De kinderen klappen de verschillende lettergrepen. Deze activiteit kan ook gevarieerd worden door in plaats van te klappen te bewegen (springen).

 

Doel van de les:

Auditieve Synthese: lettergrepen/klankstukken verdelen  en samenvoegen tot een woord.

 

Goed gedaan lieve kinderen. De juffrouw is supertrots op jullie!

 

Lieve ouders, jullie kunnen ook spelenderwijs met uw kind thuis oefenen!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

Educatieve links:

http://www.jufjanneke.nl/Project herfst/Auditieve oefeningen thema herfst.pdf


04 okt 2021 - Week tegen het pesten! Doe mee!

 

 

Beste ouders,Echte vriendjes en vriendinnetjes delen samen!

Wat is dat toch een fijn gevoel!

Maar wanneer om buiten- of uitgesloten te worden dat doet pijn!

De leerkracht heeft een leergesprek gehouden. De kinderen beelden hun emoties uit wanneer zij tijdens het spelen, werken en overige activiteiten buiten- of uitgesloten worden.

De kinderen uiten hun emoties zoals; pijn , duwen, plagen, pesten, alleen, niet leuk, hartje doet pijn, huilen, boosheid, verdrietig en nog veel meer.

De kinderen hebben een tekening gemaakt. Ook hebben ze geleerd om hun emoties onder woorden te brengen.

“ Stop ermee, ik vind het niet leuk of fijn. Pesten of plagen doet pijn.

 

Doel van de les:

Opkomen voor jezelf!

Samen Spelen, samen delen en samenwerken!

Lieve kinderen goed gedaan!

Met vriendelijke groet,

Juf Gaitrie


04 okt 2021 - De letter " S" van sneeuwtje

Beste ouders,

Week 39 staat de letter "S" van Sneeuwwitje centraal.

De kinderen zijn erg enthousiast. Op school en thuis zijn de kinderen druk bezig met het knutselen, verzamelen  van  voorwerpen, plaatjes, attributen, die beginnen met de letter S. De kinderen kunnen nu ook vertellen wat de begin of eerste letter van het woord of plaat is. Wij gaan de komende tijd verder met de letter S. 

De doelen van beginnend geletterdheid zijn:

De leerlingen kunnen de begin letter aanwijzen en benoemen;

De leerlingen kunnen aangeven of ze een klank aan het eind, aan het begin,  of in het midden van een woord horen. 

Letter herkennen en verbinden aan de juiste letter of plaat, voorwerp en nog veel meer.....

Het voorbereidend lezen.

Woordenschatuitbreiding (actief- en passief)

Betekenis in woord en zin.

 

Goed gedaan lieve kinderen en ga zo door!!!!!!!!!!.

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

Educatieve links:

www. kleuteridee.nl

https://www.youtube.com/watch?v=lD3ydF207Ps

https://www.juf-milou.n/index.php?g=Groep 3&m=Leren lezen&op=


25 sep 2021 - taalactiviteit: het rijmen

Beste ouders,

Hé, dat rijmt!

De kinderen leren spelen met klanken, ervaren dat woorden op elkaar kunnen lijken

en op elkaar kunnen rijmen. Dat is een heel belangrijke stap voor de leesontwikkeling.

Rijmen is van positieve invloed op de ontwikkeling van de woordenschat en de kinderen

beleven hier ook veel plezier aan.

Zodra  de kinderen het rijmen door hebben bedenken ze op ieder willekeurig moment een rijmwoordje en zie je de glinstering in hun ogen!!!

 

 

Doel van het rijmen;

 

Voorbereiden op het ¨ leren¨ lezen (voorbereidend lezen).

Ontdekken van de eindklank.

https://kleuteridee.nl/digibord-taal/#heading-rijmen

 

Het ontdekken van door een letter vooraan, voor, eerste- of beginletter te veranderen een ander woord ontstaat.

Woordenschatuitbreiding!

 

Heel veel kijk- en leesplezier met uw kind samen!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

                                  

 

Educatieve links:

juf Milou rijmen.

https://www.jufsanne.com/rijmen/rijmkaarten klein.pdf?x48341

https://kleuteridee.nl/digibord-taal/#heading-rijmen

https://nl.pinterest.com/mmarjoleindevos/rijmen-kleuters/

 


23 sep 2021 - Ruimtelijke begrippen en tegenstellingen/vergelijken

Beste ouders,

 

Kinderen zijn dagelijks bezig met het benoemen van ruimtelijke begrippen zoals: links, rechts, boven, beneden, op, onder, voor, achter en nog veel meer.........

Tijdens het speelwerken, vrij spelen, de verschillende hoeken, binnen en buiten de klas  zijn ze bewust en onbewust met het vergelijken(tegenstellingen) van verschillende materialen, voorwerpen, attributen, en nog veel meer. De begrippen die aanbod komen zijn lang/kort, breed/smal, groot/klein, dik/dun, hoog/laag, binnen/buiten, mooi/lelijk, blij/boos en nog .............

 

Tijdens het spel komen verschillende doelen aanbod zoals:

Taalontwikkeling;

Ruimtelijke orientatie;

rekenontwikkeling;

Ruimtelijke;

Inzichtelijk- en logisch denken;

Visuele waarneming.

 

Lieve kinderen jullie hebben het supergoed gedaan en ga zo door!!!!!!!!!

 

Liefs,

 

Juf Gaitrie

 

Educatieve links:

https://www.jufsanne.com/start/starterset-begrippenkaarten/

https://nl.pinterest.com/pin/348606827387832319/

https://nl.pinterest.com/pin/439171401149148061/

https://kleuteridee.nl/digibordlessen/#heading-tegenovergestelde-begrippen

 

                                 

 


23 sep 2021 - leergesprek Prinsjesdag
                                                                             

Beste ouders,

 

Leergesprek Prinsjesdag!

 

De leerkracht heeft een leergesprek over "Prinsjesdag met kinderen gehouden.
De derde dinsdag van de maand september, is het Prinsjesdag

Op 21 september is het Prinsjesdag en de kinderen zijn op die dag vrij. Helaas is er geen stoet.

Het programma van Prinsjesdag 2021 is aangepast vanwege de coronaregels die gelden.

 

Op die dag spreekt de koning van ons land “ Koning Willem Alexander “ het volk toe.

Aan de hand van de woordkaarten zoals;  de koning, het gezin van de koning, het paleis,

de gouden koets,  de Nederlandse vlag, de Ridderzaal, het bordes, de troonrede,

de miljoenennota en nog veel meer heeft de leerkracht verteld en vragen over Prinsjesdag gesteld:

De vragen:

Wie is de koning van ons land?

Hoe heet zijn vrouw?

Hoe noemt je het huis van een koning?

Hoe heten de drie dochters van de koning en koningin?

Wat heeft een koning/ koningin op zijn/ haar hoofd tijdens de troonrede op?

Welke kleur heeft de Nederlandse vlag?

Waarom is er dit jaar geen optocht op Prinsjesdag en nog veel meer?

 

Doel van het leergesprek:

Woordenschatuitbreiding, het leren van vragen stellen (interactie, zinsopbouw, verbanden leggen etc.) 

Sociaal- en emotionele ontwikkeling (we luisteren naar elkaar en we laten elkaar uitspreken).

Burgerschap; maatschappelijke vorming. I.v.m. Prinsjesdag hebben de kinderen een kroon geknutseld en kleurplaat ingekleurd.

 

Heel veel kijk- en leesplezier samen met uw kind!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

                                         


22 sep 2021 - De thema's: ''Sprookje Sneeuwwitje en de zeven dwergen en Herfst”.
 

 

 

Beste ouders,

 

Wij zijn vandaag, maandag 20 september gestart met de thema’s:

''Sprookje Sneeuwwitje en de zeven dwergen en Herfst”.

Wij gaan samen met de kinderen rondom de aangeboden  thema ‘s

verschillende activiteiten ondernemen zoals:

verven, knutselen, muziek, motorische, taal- en rekenactiviteiten.

De bovengenoemde activiteiten worden op een speelse manier aangeboden.

Tijdens het speelleren, speelwerken, muziek, expressie, gym en SEO komen alle ontwikkelingslijnen en doelen aanbod.

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie


20 sep 2021 - Figuren maken met vormen en patronen
 

 

Beste ouders,

 

Het leren rekenen gaat niet alleen maar over getallen, maar ook over patronen, vormen, figuren, structuren en nog veel meer. Al heel jong doen kinderen ¨ervaringen¨ op met vormen en figuren en leren ze de wereld om zich heen steeds beter begrijpen: een bal rolt, heeft een vorm van cirkel, driehoek, rechthoek, kubus, ruit enz…… 

Tijdens het spelen doen (ontdekken; het ontdekkend leren) de kinderen verschillende ervaringen op bijv. een vierkant heeft hoeken, een driehoek heeft driehoeken, het verschil tussen een ovaal en cirkel.
Door het opdoen van concrete ervaringen krijgen jonge kinderen meer ¨grip¨ op de ¨ruimte¨ en groeit ook hun ruimtelijk voorstellingsvermogen. Het ontwikkelen van ruimtelijk voorstellings- en redeneervermogen is een van de voornaamste doelen van meetkundeonderwijs.

 

Doel van ruimtelijke, wiskundige en inzichtelijke ontwikkeling;

 • Het aanleren van de basisvormen: cirkel, vierkant, driehoek en rechthoek.
 • Vormen kunnen benoemen en herkennen.
 • Vormen kunnen sorteren en ordenen.
 • Kinderen laten ontdekken waar vormen allemaal gebruikt worden.

 

Heel veel lees- en kijkplezier samen met uw kind!

 

Met vriendelijke groet,

Juf Gaitrie

 

                                

 

Educatieve links:

https://www.jufsanne.com/thema/vormen/vormen-downloads/

https://nl.pinterest.com/jantinedijkstra/vormen-en-figuren/

https://nl.pinterest.com/mmarjoleindevos/kleuters-patronen-leggen/


13 sep 2021 - Thema welkom op school
Thema welkom op school

 

 

 

Week 2 van  het nieuwe schooljaar zit er weer op. De kinderen kunnen aangeven en vertellen in welke groep ze zitten en de naam van hun juffrouw. Met trots kunnen de kinderen ook de regels en afspraken in eigen woorden weer geven. Wat is de juffrouw toch trots op jullie

¨ lieve kinderen¨

Wij zijn gestart met het thema welkom op schoool. De leerkracht heeft met de kinderen verschillende activiteiten ondernomen zoals:

 

 

Tijdsorientatie: het weerbord

De kinderen leren op een speelwijze de dagen van de week.

Het dagritmeprogramma (activiteiten die op de dag plaatsvinden).

De tijdsbegrippen(seizoenen, maanden dagen, , vandaag, morgen, overmorgen, gisteren, eergisteren, s’morgens, s’middags, s’avonds, weekend en nog veel meer).

 

Doel: 

Het dagritme herkennen, tijdsproces en de volgorde in de dagindeling

(ochtend, middag, avond, nacht) kunnen benoemen. 

De dagen van de week kunnen benoemen in de goede volgorde.

 

 

 Links: dagen van de week

 https://www.youtube.com/watch?v=xeDqDiAm-EY

 https://www.youtube.com/watch?v=sNN4TjBaLHY

 

 

Taalactiviteit; 

Geletterdheid: de letter ¨ W¨ van welkom.

 

De leerkracht heeft verschillende voorwerpen, kaarten en plaatjes die met de

letter ¨W¨ beginnen op diverse plaatsen of plekken in de klas gelegd.

De kinderen gaan op zoek naar de letter ¨Ẅ¨ van welkom.

Wat zijn de kinderen toch actief op zoek naar de de letter W. 

Zij hebben ook met verschillende materialen de letter W gemaakt of uitgebeeld.

Doelen:

Letter herkennen en verbinden aan de juiste letter of plaat, voorwerp en nog veel meer.....

Het voorbereidend lezen.

Woordschatuitbreiding (actief- en passief)

Betekenis in woord en zin.


Links:

letterfilmpje : de letter W

https://www.youtube.com/watch?v=Fb9N8cVactQ

 https://kleuteridee.nl/digibord/digibord-letters/#heading-letters-v-en-w

 

  De letter W versje

Willem de worm zit veel onder de grond
Samen met z n beste vriend Willem
Ze wurmen en wiebelen flink in het rond
Dat doen wormen zelfs in hun slaap

 

 

 

 

 

Rekenactiviteit: het getalbegrip

De telrij, de cijfers 1 t/m 6.........., maar er zijn ook kinderen, die de cijfers 1 tot en 10 kennen.

 

Spelenderwijs worden de cijfers/de getallen herhaald. Het aantal kinderen die aan elke tafel zit, het aantal jongens en meisje, aantal kinderen die afwezig zijn, aantal stippen op een dobbelsteen en nog veel meer. Op een speelse wijze komen verschillende rekenbegrippen aanbod zoals: hoeveelheden, meer, minder, evenveel, minste, meeste en nog veel meer!!!!!!!!!!

 

De rekendoelen:

Tellen en hoeveelheden kunnen weergeven (neerleggen).

Hoeveelheden kunnen vergelijken en ordenen zoals: meer-minder-evenveel-minste en meeste.

 

Het is een must om te zien hoe de kinderen actief aan het werk zijn.

U kunt met uw kind ook speelderwijs oefen!!!!!!!!!

Links:

https://schooltv.nl/video/rekenverhalen-van-eierdoos-en-handjeklap-1/

https://www.youtube.com/watch?v=dLisJz0-VOs

https://www.youtube.com/watch?v=UnLv6jUPgnw

 

Ga zo door lieve kinderen. Top!!!!!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

 

 


13 sep 2021 - Ganesh Chaturthi vrijdag 10 2021

Ganesh Chaturthi. , vrijdag 10 september 2021

 

Vandaag, vrijdag 10 september vieren alle Hindoes over  de hele wereld  Ganesh Chaturthi.

Deze hindoeïstische feestdag ter ere van Ganesha, de olifant hoofdige zoon van Shiva en Parvati, die op veel plaatsen aanbeden wordt als God van de wijsheid, welvaart en goed geluk. Hij wordt ook wel Ganapati Tantra genoemd.

Wij hebben vandaag ook aandacht besteed aan het bijzondere feest. Vanuit onze vestiging in Almere (de Shri Ganesha School) was een livestream beschikbaar.

De kinderen hebben van de school en de groepsleerkracht  een lekkernij gekregen. 

Wij hebben rondom het bijzondere feest “ Ganesh Chaturthi verschillende activiteiten ondernomen zoals: bidden, bhajans gezongen, kleurplaat ingekleurd en nog veel meer.............

Wij wensen u en uw gezin een gezegend  “ Ganesh Chaturthi toe!

Samen met u en uw kind heel veel lees- en kijkplezier toegewenst!

 

Met vriendelijke groet,


06 sep 2021 - Prinsen- en Prinsessendag
 

 

 

 

          

 

    

 

 

Beste ouders,

 

Prinsen- en Prinsessendag

 

 

Het was voor de kinderen vrijdag, 3 september 2021

een spannende en bijzondere dag!!!!!!!!!!!!!

De sommige kinderen waren als een prins of prinses gekleed.

Prinses Elsa is langs geweest. De kinderen kijken hun ogen uit. Ze vonden Elsa zo mooi.

De kinderen waren zo nieuwsgierig. De vragen hielden maar niet op.

Ze vonden het wel jammer dat Olaf er niet bij was. Helaas kon hij niet komen,

want het is nog te warm voor Olaf. 

Geen probleem Prinses Elsa heeft een boekje voorgelezen en ze mochten op de foto met prinses Elsa. De kinderen hebben na het bezoek van Elsa gedanst en een kleurplaat ingekleurd.

 

Als verrassing einde van de dag krijgen de kinderen een lekkere ijsje.

 

 

Elsa heeft na afloop de kinderen complimenten geven en een fijn weekend toegewenst!

 

Wij wensen jullie veel kijk- en leesplezier!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

      

      

   

                                       

 

 

 


03 sep 2021 - Eerste schooldag en Viering Krishna Janmashtami!
 

Beste ouders,

 

Eerste schooldag en Viering Krishna Janmashtami!


De eerste schooldag is een bijzondere dag voor de kinderen van groep 2B geweest.

Het was allemaal nieuw en spannend voor de kinderen.

Daarnaast hadden wij ook een bijzondere dag! 


Wij hebben ook de geboortedag van Shri Krishna dji herdacht en gevierd. Vanuit onze vestiging uit Utrecht (de Shri Krishna School) was een livestream beschikbaar. De kinderen hebben van de school en groepsleerkacht laddoo en persad gekregen. 

 

Wij hebben rondom de Viering Krishna Janmashtami en de eerste schooldag samen met de

kinderen verschillende activiteiten ondernomen zoals: bidden, bhandjans gezongen, kleurplaat ingekleurd en nog veel meer.............

 

Samen met u en uw kind heel veel lees- en kijkplezier toegewenst1

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie


27 aug 2021 - Welkom op school op de klassensite van groep 2B
Welkom op de klassensite van groep 2B van juffrouw Gaitrie Parmessar
 
                                                                        

Beste ouders,

 

De zomervakantie is weer voorbij en de leerlingen gaan weer naar school.

Wij gaan samen vol goede moed het nieuw schooljaar in.

Ik kijk uit naar een prettige samenwerking en samen maken wij er een succesvol jaar van.

 

 

 

Op de klassensite kunt u belangrijke informatie en groepsactiviteiten vinden.

 

Groep 2B telt 19 leerlingen.

10 meisjes en jongens

 

Het thema " Welkom"

In week 35 starten wij met het thema “Welkom”.

De onderwerpen die aan bod zullen komen, zijn:

 • elkaar leren kennen
 • de hoeken in de groep
 • het dagritme
 • samenspelen, delen en werken
 • opruimen
 • plassen, handen wassen
 • de regels en afspraken in de klas en op school.

                                                                                                                       

Lichamelijke opvoeding:


De kleuters krijgen gymnastiek van hun eigen leerkracht en een dag

van de gymleerkracht.
De kinderen hebben vier dagen gymnastiek. De gymlessen worden op de maandag,

dinsdag, donderdag en vrijdag verzorgd.
Het is verplicht om gymkleding te dragen t.w. een sportbroek, een T- shirt

en gymschoenen met witte zolen.
Geef de gymspullen maandag mee in een stevige tas en voorzien van hun naam.

Vrijdag nemen de kinderen hun gymtas mee voor de was.

 

Dinsdag:

Elke dinsdag wordt er geld op gehaald voor de "Sewapot".

Kunt u uw kind geld meegeven?

De bijdrage voor de "Sewapot" is vrijwillig!
  
Eten en drinken:


Geeft u uw kind fruit mee voor de kleine pauze en brood voor de middagpauze. 

U kent uw zoon of dochter het best, geef 'voldoende' eten en drinken mee (niet te veel)!

 

Speelgoedmiddag

 

 

 

Op de vrijdagmiddag hebben de leerlingen speelgoedmiddag.

Geeft u uw kind speelgoed mee. Kunt u erop toezien dat uw kind niet teveel speelgoed op vrijdag meeneemt?

 

 
Ziekmelding en ophalen

U kunt uw kind al vanaf 07.30 uur ziekmelden.
Mocht het een keer voorkomen dat u uw kind niet op tijd kunt ophalen of dat iemand anders uw kind ophaalt, geeft u dit dan persoonlijk door (per mail, briefje of telefonisch mag ook).

 

Wij nemen geen berichten aan van de kinderen.

 

 

Het telefoonnummer van de school is 070-3885961


Vragen of mededelingen

 

Heeft u vragen of mededelingen, dan kunt u mij mailen op gparmessar@shrivishnu.nl

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie Jagesar-Parmessar
           

02 feb 2021 - Vasant Panchami en een Prijsvraag!
 

Preview foto

 

Beste ouders,

 

Op

 

16 februari 2021

 

vieren

 

alle Hindoes

 

over de hele wereld Vasant Panchami.

Vasant Panchami is een Hindoe-feestdag ter ere van de geboorte van

 

Godin Saraswati,

de vrouw van God Brahma.

 

Saraswati, de godin van wijsheid, herinnert ons aan onze mogelijkheden om te leren,

creatief te zijn en om ons toe te wijden aan onze persoonlijke ontwikkeling. 

Zij is

 

de Godin

 

van kunst, taal, muziekkennis, wetenschap, creativiteit en inspiratieDaarnaast geeft ze ons krachtenergie en liefde!

 

Op

 

16 februari 2021 wordt er een begin gemaakt met het bouwen van de

Holika door

 

het planten

 

van een tak van de

 

ricinusplant.

 

Na 40 dagen vindt dan de

Holi viering plaatst. Holika verbranding vindt plaats op zondag 28 maart en 

Holi viering op maandag 29 maart. Dit feest wordt gezien als een inleiding op de lente.

Vasant Panchami spreek je uit als

 

Basant Panchami.

'Vasantof 'Basantbetekent 'voorjaar/de lente'.

Panchami verwijst naar de vijfde dag van het jaargetijde Vasant

 

in de maand Magh.

De lente staat voor nieuw leven en groei!

 

 

 

Expressie prijsvraag Shri Vishnu School:

 

  

Een Prijsvraag:

In het kader van Vasant Panchami/Saraswati Puja

 

hebben wij (de school) besloten om

 

een prijsvraag uit te schrijven. Wij als school vinden

 

onderwijs, kunst

 

en creativiteit ontzettend belangrijk!

 

Start van de expressie opdracht:

Vanaf dinsdag 2 februari 2021 kunnen de kinderen hun

 

creatieve opdracht

 

maken.

 • Uitgangspunt/ideeën voor de expressie opdracht:

   

  je eigen kunst, creativiteit, kennis, wijsheid, goddelijke kracht en spraakvermogen die je als kind hebt.
 • Mogelijkheden voor de expressie zijn zoalseigen talent: muziekstuk, knutselwerk, teken/schilderwerk, dans, poëzie/gedicht en nog veel meer.........
 • Inleverdatum is uiterlijk dinsdag 15 februari.
 • Bekendmaking winnaars vindt plaats op vrijdag 19 februari 2021 via de oudernieuwsbrief.

Zijn er vragen/opmerkingen kunt u gerust contact opnemen met de groepsleerkracht!

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Juf Gaitrie

 

Link:https://schooltv.nl/video/holi-vrolijk-voorjaarsfeest-van-de-hindoes/

 


31 jan 2021 - Röntgenfoto
                             

Beste ouders,

 

 

De kinderen hebben het woord röntgenfoto geleerd!.

Op  diverse wijze en situaties proberen de kinderen door middel van spel, rollenspel, uitbeelding, werkblad, foto, attributen de betekenis van het woord röntgenfoto uit te beelden.

 

Goed gedaan kinderen en ouders bedankt voor het opsturen van de leuke foto's!

 

Doel van de les:

Bevorderen en motiveren van de fijne motoriek, expressie en taalontwikkeling!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

                                                            

                                  

   

 

 

 


31 jan 2021 - Taal- en rekenactiviteit: pillen tellen

                                              

          

 

            

Beste ouders,

 

Rekenactiviteit: pillen tellen

 

De patiënten zijn naar de huisarts geweest. Ze hebben een recept gekregen.

Met het recept gaan ze naar de apotheek. De apotheekassistenten lezen de recepten en bereiden de medicijnen zorgvuldig. De medewerkers van de apotheek zijn druk in de weer met het tellen van de pillen. Iedere pillendoos/medicijnpotje wordt nauwkeurig geteld of gecontroleerd.

Tijdens deze rekenactiviteit vergelijken de kinderen ook de hoeveelheden.

Verschillende rekenbegrippen komen tijdens deze activiteit aanbod zoals: tellen, meer, minder, evenveel, minste, meeste, korste en langste.

 

Doel(en) van deze les is:

Het aantal pillen koppelen aan het juiste getal (het getalbegrip).

Woordenschatuitbreiding; passief, actief, betekenis van woord en zin.

 

 

De rekendoelen:

Tellen en hoeveelheden kunnen weergeven (neerleggen).

Hoeveelheden kunnen vergelijken en ordenen zoals: meer-minder-evenveel-minste en meeste.

Vergelijken van lengte: kort naar lang.

 

Goed gedaan lieve kinderen en ga zo door!!!!!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Het is een must om te zien hoe de kinderen actief aan het werk zijn.

De opdracht is zowel thuis als op school uitstekend gedaan/uitgevoerd!

 

Ga zo door lieve kinderen. Top!!!!!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

                            

 

                            


27 jan 2021 - Leuke foto's, knutselwerkjes en werkjes van het thema ¨ Ziek en Gezond ¨
 

  

                                                                

 

Beste ouders,

 

De kinderen krijgen dagelijks afstand onderwijs; "de online lessen".

De kinderen zijn druk aan het werk met het maken van de werkbladen, knutselen,

spelen, rollenspel en nog veel meer......................

 

Ouders bedankt voor het opsturen van de leuke foto's!

 

Lieve kinderen de juffrouw is supertrots op jullie!..

Met vriendelijke groet,

Juf Gaitrie

     Serieren:      Hoog naar laag en van lang naar kort!

                                                                        

                                                              skelet of geraamte 

                                  

                                                         

           

   

 Taal - en rekenwerkenbladen van het thema ziek en gezond!

Woordjes met de letter " d "!

Erbij en eraf sommen

Het voorbereidend schrijven: de schrijfpatronen!

Het voorbereidend lezen: hakken en plakken!


27 jan 2021 - De letter " d" van dokter!
Letterfimpje:

https://www.youtube.com/watch?v=oLJ2bHfqVyI

 

 

 

 

                                                        

 

Beste ouders,    

                                                        

Letter van de week “ de letter d van dokter ”

 

De kinderen hebben tijdens de online lessen de letter ¨ d¨  aangeboden krijgen.

Spelenderwijs hebben de kinderen in de klas en thuis de opdracht gekregen

om woorden, plaatjes, voorwerpen, attributen, spulletjes, tekeningen

en dergelijke, die beginnen met de letter ¨d ¨  te laten zien, te verzamelen,

te tekenen en nog veel meer.

De kinderen zijn zo enthousiast, gemotiveerd en betrokken tijdens de les.

Met trots laten zij hun  kunstwerkjes, voorwerpen, tekening, woorden, kaarten,

die beginnen met de letter ¨d¨ zien.

Ze kunnen ook vertellen of aanwijzen dat de letter ¨d¨ de begin of eerste letter is.

De letter ¨d ¨vooraan staat of de beginkklank is?

De kinderen hebben met verschillende materialen de letter ¨d¨ gemaakt zoals:

doppen, kralen, snoep, erwten, macaroni, pasta, schelpen en nog veel meer.

 

Doel van deze les is: 

De kinderen kunnen de letter ¨d¨ aanwijzen, herkennen, benoemen en koppelen

aan de juiste letter (klank- en tekenkoppeling).

Fantasie, expressie, woordenschatuitbreiding (passief - en actief) en nog veel meer!

 

 

Ouders bedankt voor het opsturen van de leuke foto’s!

 

De juffrouw is supertrots op jullie lieve kinderen!

Jullie verdienen een pluimpje!

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

                                          

                                    

                                 


24 jan 2021 - Weekplanning 4 van maandag 25 januari t/m vrijdag 29 januari 2021.

 

 

Beste ouders/verzorgers,

 

Bij deze

 

de weekplanning van maandag 25 januari t/m vrijdag 29 januari 2021.

 

Daarnaast vindt u ook wat extra oefenstof voor de komende periode.

 

De planning kunt u vinden door op de volgende link te klikken.

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie


24 jan 2021 - Leuke foto's, knutselwerkjes en werkjes van het thema ¨ Ziek en Gezond ¨
                                                                   

 

 

Beste ouders,

 

De kinderen zijn thuis en op school actief  bezig met het ¨thema Ziek en Gezond!¨

Zij zijn druk in de weer met het maken van de werkbladen,  knutselwerkjes,

bewegen, spelen, rollenspel en nog veel meer........

 

Ouders heel erg bedankt voor het opsturen van de leuke foto's

van de kinderen.

 

De juffrouw is supertrots op jullie lieve kinderen!!!!!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

                                 

                                    

                                   

 

 


24 jan 2021 - Introductie het thema : Ziek en Gezond!
 

Link: thema ziek en gezond!

https://kleuteridee.nl/ziekenhuis/

 

Beste ouders,

 

Wij zijn maandag 18 januari 2021 gestart met het ¨thema ziek en gezond¨.

 

 

De leerkracht is verkleed als ¨een dokter met haar stethoscoop en dokterstas¨

De kinderen kijken verbaasd uit hun ogen. Ze popelen om te vertellen wat een dokter allemaal doet.

De begrippen die tijdens de les aan bod komen zijn:

dokterstas, dokterstas, dokterskoffer, thermometer, hoofdpijn, koud, warm, lichaamstemperatuur, stethoscoop, recept, behandelkamer, mondkapje, afspraak, handschoenen, wachtruimte, hygiëne i.v.m. corona medicijnen, apotheek en nog veel meer.

De kinderen hebben op school en thuis rondom het ¨thema ziek en gezond ¨verschillende knutselwerkjes, tekeningen en reken- en taalactiviteiten gemaakt.

 

Langs deze weg wil ik alle ouders bedanken voor hun inzet, ondersteuning en begeleiding.

 

Lieve kinderen en ouders wat is de juf super trots op jullie!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

                                         

                                                  

 

                                           

 

 

 

 

Jaanvi is ook druk bezig om voor een goed doel muntzakjes (klein- en groot) te maken.


                       


24 jan 2021 - De letter z van ¨ziek¨
 

 

 

 

Beste ouders,    

                                                        

Letter van de week “ de letter z van ziek”

 

De kinderen hebben tijdens de online lessen de letter  ¨z ¨ aangeboden krijgen.

Op een spelenderwijs hebben de kinderen in de klas en thuis de opdracht gekregen

om woorden, plaatjes, voorwerpen, attributen, spulletjes, tekeningen

en dergelijke, die beginnen met de letter ¨z ¨  te laten zien, verzamelen, tekenen,

maken en nog veel meer.

De kinderen presenteren hun kunstwerkjes, voorwerpen, tekening, woorden, kaarten,

die beginnen met de letter ¨z¨.

Ze kunnen ook vertellen of aanwijzen dat de letter ¨z¨ de begin of eerste letter is.

De letter ¨z ¨vooraan staat of de begink klank is.

De kinderen hebben met verschillende materialen de letter ¨z¨ gemaakt zoals;

doppen, kralen, snoep, erwten, macaroni, pasta, schelpen en nog veel meer.

 

Doel van deze les is: 

De kinderen kunnen de letter ¨ z ¨ aanwijzen, herkennen, benoemen en koppelen

aan de juiste letter (klank- en tekenkoppeling).

De kinderen de bovengenoemde activiteit zelfstandig auditief en visueel kunnen uitvoeren.

 

Ouders bedankt voor het opsturen van de leuke foto’s!

 

De juffrouw is supertrots op jullie lieve kinderen!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

                

 

 

 

 

                                           

 

Letterfimpje: de letter z

https://www.youtube.com/watch?v=M8xwgBpFhsA

 

 

 

Downloads:
letter-z.pdf
letter-z(1).pdf

17 jan 2021 - Weekplanning van maandag 18 januari t/m vrijdag 22 januari 2021.

 

Beste ouders/verzorgers,

 

Bij deze

 

de weekplanning van maandag 18 januari t/m vrijdag 22 januari 2021.

 

Daarnaast vindt u ook wat extra oefenstof voor de komende periode.

 

De planning

 

kunt u vinden door op de volgende

 

link te klikken.

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

 


17 jan 2021 - het thema ziek en gezond
 

                                                          

Beste ouders,

 

Wij starten maandag 18 januari met het thema ¨ Ziek en Gezond¨.

Er worden verschillende activiteiten rond het thema ondernomen zoals:

het voorbereidend rekenen en taal, SEO, expressie, bewegings- en muzikale activiteiten

en nog veel meer.

In verband met het afstandsonderwijs worden de activiteiten thuis en op school gemaakt.

In de bijlage(n) of downloads treffen jullie de ouderbrochure en woordkaarten aan. 

In de brochure staat vermeld welke woorden en activiteiten de komende periode centraal staan.

 

Ouders alvast bedankt voor uw medewerking!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie Parmessar

 


17 jan 2021 - Knutselwerkjes en werkbladen
 

 

Beste ouders,

 

De kinderen zijn thuis actief bezig met het maken van de werkbladen,  knutselen,

bewegen, spelen en nog veel meer........

Ouders heel erg bedankt voor het opsturen van de leuke foto's

van de kinderen.

 

De juffrouw is supertrots op jullie lieve kinderen!!!!!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

                                          

                                     

 


17 jan 2021 - foto's, knutselwerkjes tekeningen van de kinderen
                                               

 

 

 

 

 

                                 

Beste ouders,

 

De kinderen krijgen op dit moment "afstand onderwijs". 

Het thema winter staat nu centraal.

De kinderen hebben rondom het thema winter getekend, gekleurd en geknutseld.

 

Ouders bedankt voor het opsturen van de foto's!

 

De juffrouw is supertrots op jullie lieve kinderen!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

                          

 

 

 

   

                         

                                       

                                          

 

                                    

 

                                                 


13 jan 2021 - Beginklank of eerste letter W

 

Beste ouders,

 

De kinderen leren op een speelse wijze de begrippen eerste letter of beginletter en 

welke letter hoor je vooraan?

Op dit moment staat de letter W van winter centraal.

De kinderen hebben voorwerpen, tekeningen, attributen, die beginnen met de letter w getekend, verzameld, gemaakt en nog veel meer.

 

Goed gedaan lieve kinderen en ga zo door!!!!!!.

 

Ouders heel hartelijk dank voor het opsturen van de foto`s.

 

Met vriendelijke groet,

 

                                       


10 jan 2021 - Weekplanning van maandag  11 januari t/m vrijdag 15 januari 2021
 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers,

 

Bij deze

 

de weekplanning van maandag 11 januari t/m vrijdag 15 januari 2021.

 

Daarnaast vindt u ook wat extra oefenstof voor de komende periode.

 

De planning

 

kunt u vinden door op de volgende

 

link te klikken.

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie


08 jan 2021 - Sneeuwpop van Alishya
 

 

 

Beste ouders,

 

 

Ouders superbedankt voor het opsturen van de tekening!

 

De juf is supertrots op je Alishya en ga zo door!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie


07 jan 2021 - tekening en knutselwerkjes van de kinderen
 

 

Beste ouders,

 

Ouders heel erg bedankt voor het opsturen van de leuke foto's en tekeningen

van de kinderen.

 

De juffrouw is supertrots op jullie lieve kinderen!!!!!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

                                           

                                                 

 


06 jan 2021 - Werkje van Cheyenne
 

 

Beste ouders,

 

 

Ouders superbedankt voor het opsturen van de foto.

 

De juf is supertrots op je Cheyenne en ga zo door!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie


06 jan 2021 - Knutsel- en werkblad van Romilio
 

 

 

Beste ouders/verzorgers,

 

Ik heb vandaag weer leuke werkjes/foto's ontvangen.

 

De juffrouw is supertrots op je Romilio!

Ouders super bedankt!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf. Gaitrie

                                  


05 jan 2021 - Hijskraan van Arush
                                        

 

Beste ouders,

 

 

Ouders superbedankt voor het opsturen van de foto´s.

 

De juf is supertrots op je Arush en ga zo door!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

                                                              

 


05 jan 2021 - tekening van Inayaa

 

 

Beste ouders,

 

 

Ouders superbedankt voor het opsturen van de tekeningen!

 

De juf is supertrots op je Inayaa en ga zo door!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

                                            

 

 


02 jan 2021 - Weekplanning van maandag 4 januari t/m vrijdag 8 januari 2021

 

 

Beste ouders/verzorgers,

 

Bij deze

 

de weekplanning van maandag 4 januari t/m vrijdag 8 januari 2021.

Daarnaast vindt u ook wat extra oefenstof voor de komende periode.

 

De planning kunt u vinden door op de volgende link te klikken.

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie


24 dec 2020 - kerstgroet
 

 

 

Beste ouders,

 

Kerst is dit jaar voor iedereen anders dan anders!

Corona heeft roet in het eten gegooid. Hierdoor ging de kerstlunch

op woensdag 16 december niet door.

Om de kinderen niet teleur te stellen hebben wij op dinsdag 15 december 

een kerstlunch gehouden. Ondanks alles hebben wij het reuze gezellig gehad.

 

Langs deze weg wil ik alle lieve ouders en kinderen van groep 2B bedanken voor

de leuke kerstcadeautjes en kerstkaarten.

Ik wens jullie allen Prettige Kerstdagen en Gezegend 2021 toe!.

 

Liefs: juf Gaitrie Jagesar-Parmessar

 

                            

  

 


24 dec 2020 - rekenactiviteit: meer - minder- evenveel
 

 

Beste ouders,

 

De kinderen leren spelenderwijs de getalbeelden (cijfers) te koppelen aan de hoeveelheden.

Tijdens deze rekenactiviteit vergelijken de kinderen ook de hoeveelheden.

Verschillende rekenbegrippen komen tijdens deze activiteit aanbod zoals: tellen, meer, minder, evenveel, minste, meeste, korste en langste.

 

De rekendoelen:

Tellen en hoeveelheden kunnen weergeven (neerleggen).

Hoeveelheden kunnen vergelijken en ordenen zoals: meer-minder-evenveel-minste en meeste.

Vergelijken van lengte: kort naar lang.

 

Goed gedaan lieve kinderen en ga zo door!!!!!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

                                   

                                

 

links:

https://rekenenmetkleuters.yurls.net/nl/page/752395

 https://kleuteridee.nl/digibord-rekenen/

 


24 dec 2020 - Taalspel :" hoeveel stukjes hoor je"
Beste ouders,

 

Er zijn voorwerpen rondom het thema Kerst op de vloer gelegd.

Een kind krijgt de beurt om een voorwerp te pakken en dit te benoemen.

Het kind benoemt het voorwerp. Bijvoorbeeld kroon. Het kind klapt het woord

kroon en vertelt dat het woord uit een stuk bestaat. 

Enkele voorbeelden: kruis, koe en doek bestaat uit een stuk (een keer klappen).

Kerst-boom, kerst-krans en bij-bel bestaat uit twee stukken (twee keer klappen).

Het spel wordt meerdere keren herhaald.

Spelvariatie: welk voorwerp is weg?

 

Doel van dit taalspel is:

Auditieve analyse (lettergreep; opdelen van woorden), woordenschatuitbreiding en concentratie.

 

Goed gedaan lieve kinderen en ga zo door!!!!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

                                             

 

 

                                        


15 dec 2020 - Weekplanning
                                                              

                                        

 

Beste ouders/verzorgers,

 

Bij deze

 

de weekplanning

 

van deze periode

(woensdag 16 december t/m vrijdag 18 december 2020).

 

De planning kunt u vinden door op de volgende link te klikken.

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie


13 dec 2020 - De letter K van Kerst

 

Beste ouders, 

 

De kinderen hebben de letter “k” op  een speelse wijze geleerd.

Zij maken eenspeurtocht door de klas.

De kinderen zijn op zoek naar voorwerpen, materialen,

kaarten en woorden, die beginnen met de letter "k".

Doel: letterherkenning (visueel en auditief) en de begrippen

begin - en dezelfde letter.

 

U kunt ook met uw kind thuis spelenderwijs met de letter “k” oefenen! 

 

Goed gedaan lieve kinderen!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

 

                       

                                       

                     

 

                      

Downloads:

 

https://kleuteridee.nl/kerst/

https://kleuteridee.nl/k

https://jufria.yurls.net/nl/page/658109

 


13 dec 2020 - kerstboom optuigen
 

 

Beste ouders,

 

De kinderen van groep 2B helpen met het optuigen/aankleden van de kerstboom.

Zij maken de takken los. Ze bespreken met elkaar en vertellen aan

elkaar hoe ze de kerstattributen onder, midden en

boven aan de boom willen ophangen.

Tijdens deze activiteit komen de aangeleerde woorden aanbod zoals:

optuigen, versieren, piek, kerstster, kerstbal, kerstmuts, kerstkrans,

kerstbel, kerstsok, kerstengel, kerstcadeau en nog veel!

 

Tijdens deze activiteit komen verschillende ontwikkelingsgebieden aanbod zoals:

sociaal - en emotionele (samenwerken, samenspelen en samen delen)

taalontwikkeling (woordenschatuitbreiding, actieve- en passieve),

fijne motoriek, fantasie- en creatieve ontwikkeling.

 

De juf is supertrots op jullie en ga zo door!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

                      

 

     

                       


09 dec 2020 - thema Kerstmis

Beste ouders,

 

De Sint en de Pieten zijn op 6 december vertrokken naar Spanje.

 

Wij zijn gestart met het thema Kerst.

 

Voorbereidend taalontwikkeling:

De behandelde letters herhalen. Aanbieden: k van kerst.

Rijmwoordjes bedenken: kaars-laars, man-pan, slee-fee enz.

Kerstwoordkaarten met de lidwoorden: de kerstman, de kaars, de krans enz.

Interactief voorlezen:

 

kerst prentenboeken, kerst verhalen uit Jip en Janneke, kerstfilmpjes.

Woordjes in lettergrepen verdelen: kerst-man, krib-be, ka-meel.                                    

 

Voorbereidendrekenen: 

Met dit thema kunt u thuis met uw kind

 

seriëren, classificeren en tellen van de kerstballen.                    

Tellen en herkennen van de getallen 1t/m 15.                                                                                  

Hoeveelheid koppelen aan de cijfers 1 t/m 15.                                                                            

Rangtelwoorden 1 t/m 6

 

Downloads:

 

https://kleuteridee.nl/kerst/

https://kleuteridee.nl/k

https://jufria.yurls.net/nl/page/658109

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

                    

 


06 dec 2020 - 4 december Sinterklaasviering
 

                                                                                                                                                     

                                                 

                                                                                         

 

Beste ouders,

 

We hebben op vrijdag 4 december samen met de kinderen het Sinterklaasfeest gevierd.

De kinderen zijn verkleed als Sint of Piet.

De kinderen zijn in rep en roer. Wat krijgen wij vandaag van de Sint en zijn Pieten?

Cadeautjes, pepernoten, banketstaf, taai taai pop, pepernoot, chocolade melk, chocolade letter, manderijn, speculaas???????

De kinderen kijken elkaar aan en tillen hun schouder omhoog.

 

Verrassing!!!!!!!!

De Sint en zijn Pieten hebben voor een ontbijt en lunch gezorgd.

 

Waar blijven de cadeautjes??????????

 

Het was een superleuke dag met dans, spel, kunst, zang en nog veel meer.

 

De kinderen hebben genoten.

 

 

Dankjewel Sint en Pieten voor de cadeautjes en lekkernij.

 

Wij wensen jullie een prettige reis naar Spanje toe!

 

 

Welkom Kerstman met uw slee!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

 

 

 

 


06 dec 2020 - De letter P van Piet

 

Beste ouders, 

 

De afgelopen weken flink geoefend te hebben met de letter hebben de kinderen

een nieuwe letter aangeboden gekregen.

Yes! De letter P van ...............Piet natuurlijk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Op een speelsewijze leren de kinderen de aangeboden letters en de begrippen m.b.t

het voorbereidend lezen.

Het woord Piet begint met de letter P.

Waar hoor je de letter P vooraan bij het woord Piet?

Het woord pop begint met de letter p (beginklank) en eindigt op de letter P.

Waar zie je de letter p en wijst het aan?

Enkele voorbeelden: pak, sop, zeep, pit, appels en nog veel meer!!.

U kunt thuis met uw kind spelenderwijs oefenen met doppen, erwten, zand, tijdschriften, folders, boeken en nog veel meer.

Doel: woordschatuitbreiding, het voorbereiden lezen, letters herkenning (auditief en visueel).

Goed gedaan de lieve Pieten van groep 2B!!!!!!!!

Met vriendelijke groet,

Juf Gaitrie

Links van de letter P:

https://www.youtube.com/watch?v=0GcZUeUCMCg

https://basisonderwijs.online/filmpje.html?youtube=k6LDSLirhSY&titel=Letterfilmpjes | De letter p

 

   

 


04 dec 2020 - Leuke Sint foto's thema Sinterklaas

 

Beste ouders,

 

Leuke foto's van de kinderen van groep 2B rondom het thema Sinterklaas! 

Veel kijkplezier samen met uw kind!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

                               

                   

 

 

 


04 dec 2020 - rekenactiviteiten

 

Beste ouders,

 

Op een spelenderwijs leren de kinderen verschillende rekenactiviteiten.

Zij leren met elkaar, van elkaar en helpen elkaar.

De lieve kinderen van groep 2B laten hun talenten zien.

 

Tijdens het speelwerken kommen verschillende rekendoelen aanbod:

Groepjes maken;

Meten;

Grootste en kleinste getal:

Meer en minder.

 

Super goed gedaan lieve kinderen. De juf is trots op jullie!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

                               

 

 

 


04 dec 2020 - Rommelpiet

 

Beste ouders,

 

Oh, Oh wat een rommel in de klas!!!!!!!

Rommel de Bommelpiet is op 27 november langs geweest.

Hij heeft alles in de klas overhoop gegooid.

Wie gaat het opruimen?

Wij hebben een probleem?

Samenspelen, samen delen, samenwerken, dus wij ruimen het gezamenlijk op!

Rommel de Bommelpiet heeft alle lieve kinderen pepernoten gegeven om in de schoentjes te zetten. En voor de dorst lekkere chocolademelk.in

 

Lieve Rommel de bommelpieten bedankt voor de lekkere

pepernoten en chocolademelk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

                       

  


27 nov 2020 - De eerste letter van je naam
                                                                

Beste ouders,

 

Op een speelse wijze leren de kinderen de begin of eerste letter van hun naam.

Ze schrijven de eerste letter van hun naam.

 

Doel(en) van deze les:

De letter te verbinden met de juiste klank.

Het aanwijzen, herkennen en benoemen van de aangeboden letters.

Het begrip eerste of beginletter.

 

Lieve kinderen jullie hebben het goed gedaan. De juffrouw is supertrots op jullie!!!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Gaitrie Parmessar

                                     

                                              

 

                                                                      

                                                                   


27 nov 2020 - de letter van f van "feest"
                                                

Beste ouders, 

 

De kinderen hebben de letter “f” op  een speelse wijze geleerd.

Zij maken een “speurtocht” door de klas.

De kinderen zijn op zoek naar voorwerpen, materialen,

kaarten en woorden, die beginnen met de letter "f".

Doel: letterherkenning (visueel en auditief) en de begrippen

begin - en dezelfde letter.

 

U kunt ook met uw kind thuis spelenderwijs met de letter “f” oefenen! 

 

Goed gedaan lieve kinderen!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

                                    

 

                                       

https://kleuteridee.nl/digibord/digibord-letters/

 

       


22 nov 2020 - Leergesprek: de kleren van Sinterklaas en Piet
 

                                                

 

                           

                                

 

Beste ouders,

 

Zoals u weet zijn wij maandag 16 november gestart met het thema Sint.

De kinderen luisteren actief naar het gesprek.

Zij benoemen en wijzen de aangeleerde woorden zoals: mijter, muts, stoomboot,

staf, cadeau, het grootboek, strooien, tabberd, zak, verlanglijst en nog veel meer aan.

Tijdens het speelwerken zijn de kinderen verkleed als Sinterklaas en Piet.

Zij lopen door de klas en op de gang om cadeautjes uit te delen.

Wat hebben de kinderen het gezellig samen.

 

De juffrouw is supertrots op jullie!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 


22 nov 2020 - Dharmales van pandit Attri
 

 

Beste ouders,

 

Pandit Attri heeft op donderdag 19 november een dharmales verzorgd.

De kinderen hebben het Divaliversje opgezegd.

Laxmi Mata geeft kennis, wijsheid en verlichting.

Zij is getrouwd met Vishnu Bhagwan.

Onze school heet ook de Shri Vishnu.

 

Goed gedaan lieve kinderen en ga zo door!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

Juf Gaitrie

 

 


19 nov 2020 - Het thema Sinterklaas
                                                          

 

 

Beste ouders,

 

 

Wij hebben op 13 november het thema Divali feestelijke

met de kinderen op school afgesloten.

Maandag 16 november zijn wij gestart met het thema Sint.

Sinterklaas is met zijn lieve Pieten en zijn paard Ozosnel

zaterdag 14 november in ons land gearriveerd.

Wij gaan rondom het thema Sint verschillende activiteiten ondernemen.

In de brochure staan de begrippen, woorden, activiteiten en

informatie rondom het thema vermeld.

 

 

In de bijlage treffen jullie de ouderbrochure aan!

 

 

Wij wensen u en uw kind heel veel leesplezier!

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Juf Gaitrie

 

 


15 nov 2020 - Bezoek wethouder Kavita Parbhudayal en dhr. Ramnewash
                        

Beste ouders,

 

Op vrijdag 13 november hebben wij samen met de kinderen het Divalifeest op school gevierd.

Wethouder Kavita Parbhudayal en de voorzitter van Shon dhr. Rajesh Ramnewash zijn op bezoek geweest.

De kinderen hebben het Divaliversje opgezegd, een bhandjan gezongen en een mantra gereciteerd. 

Zowel de wethouder als de voorzitter stonden versteld van hoe goed de kinderen het bovengenoemde hebben uitgevoerd.

 

De juffrouw is supertrots op jullie lieve kinderen. Mijn complimenten en ga zo door!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 


15 nov 2020 - Divali viering op school vrijdag 13 november 2020
 

 

 

                                

Beste ouders,

 

Wij hebben op vrijdag 13 november samen met de kinderen het Divalifeest

op school gevierd.

De kinderen hebben tijdens het optreden het Divaliversje opgezegd.

De boodschap van het versje is, dat wij Laxmi Mata in deze moeilijke tijd,

de Coronatijd  wijsheid, kennis en verlichting vragen.

Na het optreden hebben we gezamenlijk gegeten en gedronken.

Het was een leuke - en gezellige dag samen met de lieve kinderen. 

 

Goed gedaan lieve kinderen de juffrouw is supertrots op jullie!

 

Heel veel kijk- en leesplezier samen met uw kind!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

 

                                   


13 nov 2020 - Subh Divali
 

                                   

 

Beste ouders,

 

 Langs deze weg wens ik alle lieve kinderen en de ouders een gezegend Subh Divali toe!

 Moge Lakshmi Mata ons veel wijsheid en geluk geven.

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie


13 nov 2020 - Knutselwerk "Het Divalifeest"
Beste ouders,

 

De kinderen hebben rond het thema Divali verschillende knutselwerkjes gemaakt.

 

Goed gedaan lieve kinderen. Heel veel kijkplezier toegewenst!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie


13 nov 2020 - Het Divalifeest

 

Best ouders,

 

Het Divalifeest.

Divali is gewijd aan Maha Lakshmi, de godin van het licht, de voorspoed, het geluk,

het succes, de wijsheid en de welvaart.

Het lichtfeest.

Bij het Divalifeest gaat het om de goede dingen die het kwade overwinnen: het licht wint het van de duisternis, de warmte van de kou, de waarheid van de onwaarheid en de reinheid van de onreinheid.

"Het feest van het licht". Er worden kleine lampen (diya's) aangestoken. Deze lampen zijn gemaakt van klei, waarin de lichtjes aangemaakt worden met als brandstof geklaarde boter, ofwel Ghee. Dit geheel heet de Dia. Deze aangestoken diya's worden in elke ruimte van de woning neergezet. 

 

Divali is een van de belangrijkste en kleurrijke Hindoefeesten. 

 

 

Wij wensen u en uw gezin een Subh Divali toe!

 

 

Heel veel leesplezier samen met uw kind!

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie