1
 

Groep 2B

Welkom op de groepspagina van groep 2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERICHTEN

27 apr 2021 - Dindsdag 27 april Hanuman Jayantie

Ram Ram lieve kinderen en ouders van groep 2B

Het is vandaag dinsdag 27 april. Op deze dag vieren alle Hindoes over de hele wereld de verjaardag van Hanuman Baba. De kinderen hebben rondom de verjaardag van Hanuman Baba een kleurplaat ingekleurd. De leerkracht heeft een gymles verzorgd genaamd: ¨de apenkooi¨. De leerkracht heeft ook het verhaal van Hanuman Baba verteld.

                                               

Hanuman Baba is de hindoe aap-mens godheid, die (zoals alle hindoeïstische Goden) een bepaald aspect van de goddelijke energie belichaamt (die ook in ons aanwezig is): pure liefde en onbaatzuchtige dienstbaarheid, die geen grenzen kent. Hanuman is de essentie van

Bhakti-Yoga: toewijding naar die Universele Geest die in ons allen.

 

 

De kleur van Hanuman is rood (Hanuman heeft vaak een rode vlag bij zich), de planeet Mars, de dag die bij hem hoort is dinsdag.

Hanuman wordt genoemd “Sankata Mochana”- de verdrijver van verdriet.

Hij is het inspirerende voorbeeld van volmaakte Sadhana, de combinatie van kracht.

Toen Ram van onze wereld weer terugging naar de Goden-wereld, beloofde Hanuman plechtig dat hij op aarde zou blijven, zolang de bewoners ervan de Naam van Ram blijven zingen.

De Bhanjan die wij voor Hanuman Baba zingen of reciteren is de  Hanuman Chalisa (https://www.youtube.com/watch?v=LUx8wlA_dk8)

 

Langs deze weg wens ik een iedere een Subh Hanuman Jayanti!

Met vriendelijke groet,

Juf Gaitrie

                                 


27 apr 2021 - Koningsdag 2021

 

Beste ouders,

 

Koningsdag is de nationale feestdag waarop de verjaardag van de Koning, Willem Alexander wordt gevierd. Dit jaar is Koningsdag op 27 april 2021. De kinderen hebben rondom het thema verschillende activiteiten ondernomen zoals:  een kroon geknutseld, gymlessen, educatieve film, kleurplaat van een kroon ingekleurd (koekeloere) en nog veel meer. De leerkracht heeft ook een leergesprekgehouden over het Koningshuis en familie.

De begrippen die aanbod zijn geweest: de koning, de koningin, de prinsessen, oranje, feest, wimpel, vlag, kroon, tompouce en koningspelen, vrije markten, braderie,  en nog veel meer....

Helaas wordt Koningsdag op 27 april niet gevierd. Dit heeft te maken met Covid -19. Wij hopen met z’n allen op betere tijden. De koning gaat met zijn gezin naar Eindhoven. Er is een live-stream programma op de televisie te volgen.

Op vrijdag 23 aprilhebben wij in de klas gezamenlijk een mini feestje gehouden. De kinderen hebben lekker gegeten, gedronken, gedanst, gespeeld en muziek gemaakt!

Leuk hoor kinderen!!!!!!!!!!!!!!

Een fijne vakantie en geniet van de mooie - en bijzondere dagen.

Met vriendelijke groet,

Juf Gaitrie

Woordkaarten en educatieve links:

https://nl.pinterest.com/pin/575194183630949659/

https://kleuteridee.nl/koningsdag/

https://www.kleutergroep.nl/Letterkennis/Corine/Microsoft Word - kwartet k.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=AQiyWWr_83Y

https://www.kleutergroep.nl/Letterkennis/Materialen/k kaart.pdf

                            


                                  

                                       


26 apr 2021 - Fijne vakantie

 

Beste lieve kinderen en ouders,

Langs deze weg wens ik jullie allen een fijne vakantie toe!

Geniet van de mooie momenten, weer, uitstapjes, samenzijn

en nog veel meer.

Lieve kinderen ik zie jullie fris en fruitig op 10 mei terug!

                                      

                                            Liefs: juf Gaitrie


26 apr 2021 - rekenactiviteit: serieren´

Beste ouders,

 

Het voorbereidend rekenen bestaat uit drie leerinhouden: 

het getalbegrip, meten en meetkunde!

Op een speelse wijze leren de kinderen voorwerpen vergelijken in:

lengte, breedte, hoogte en dikte!

De begrippen, die tijdens de rekenactiviteiten aanbod komen zijn: 

lang-kort, breed-smal, dik- dun en hoog-laag,,,,

 

Doel van het seriëren:

 

De kinderen zien overeenkomsten en verschillen en leggen voorwerpen op de juiste volgorde neer. (klein/ groot, dik/ dun, lang/ kort, breed/ smal, hoog/ laag).

 De kinderen kunnen voorwerpen vergelijken en benoemen met de begrippen kleiner/ groter, dikker/ dunner, langer/ korter, breder/ smaller, hoger/ lager. Ze benoemen het verschil.

 

U kunt spelenderwijs ook met uw kind oefenen!

 

Ga zo door lieve kinderen, super , top, …………..

Met vriendelijke groet,

Juf Gaitrie

Educatieve links serieren en vergelijken:

https://www.youtube.com/watch?v=_p4lb507S_A

https://www.youtube.com/watch?v=kDlvnIywxR4

https://www.youtube.com/watch?v=QnLf4QDhv9I

https://nl.pinterest.com/jantinedijkstra/serieren/

                                   


21 apr 2021 - Ram Navami

                                           

Beste ouders,

Op woensdag 21 april hebben wij ook aandacht besteed aan de geboorte van

Bhagwan Rama.  Het hindoe festival wordt Ram Navami genoemd.

Ram Navami wordt gevierd op de negende dag van de Chaitra-maand

(de eerste maand in de hindoeïstische maankalender). Het markeert

het hoogtepunt van het lentefeest van Vasanta Navratri (Chaitra Navratri)

 dat begint op Ugadi.

 

Tradities van Ram Navami

Rama was de zevende incarnatie van Vishnu. Hij was de held van de Ramayana. 

Op deze heilige dag “ Ram Navami” worden offers van bloemen en fruit geplaatst

en na een vroeg bad worden gebeden opgezegd.

De pandit Attry heeft  op donderdag 15 april het verhaal van Ram Navami

 aan de kinderen verteld. Op woensdag 21 april was er live-stream programma.

De kinderen hebben aandacht naar het programma gekeken. Na afloop heeft de leerkracht een leergesprek gehouden over Ram Navami. Zij waren actief betrokken.

Goed gedaan lieve kinderen!!!!!!!!!!!!

 

Subh Ram Navi

 

Juf Gaitrie

 

 
19 apr 2021 -  'Landelijke Dag tegen Pesten'.
                               

                                  

 

 

 

Het is vandaag maandag 19 april.

Een bijzondere dag namelijk ” de 'Landelijke Dag tegen Pesten'. Op deze dag wordt in Nederland extra aandacht besteedt aan het stoppen van pesten. 

De kinderen hebben een filmpje over “het pesten gekeken”. Naar aanleiding van het filmpje heeft de  leerkracht heeft een leergesprek gehouden.  Doel van het gesprek is om de kinderen bewust te maken wat de gevolgen van het pesten zijn zowel voor de pester en slachtoffer.

Met andere woorden. Er wordt bewust stilgestaan bij pesten en de gevolgen van pesten voor zowel slachtoffers, pestkoppen, meelopers en omstanders.

De kinderen uiten hun emoties: niet blij, eenzaam, geen vrienden/vriendinnen, verdrietig, niet naar school willen, angst, slaan, boosheid, woede en nog veel meer!!.

De pesters spelen stoer, sterk, grote mond, geen manier en nog veel meer!!!De boodschap en doel:

Laten “”wij”” verantwoordelijkheid voor onszelf en onze eigen acties nemen en de wereld leuk en gezellig maken voor onszelf en iedereen om ons heen.

                          Elk kind is een ster. Elk kind is uniek

. “Wij”, moeten ieder mens in zijn/haar waarden laten………...

 

Heel veel lees- en kijkplezier samen met uw kind!

Met vriendelijke groet,

juf Gaitrie

                           


15 apr 2021 - Rekenactiviteit: het verkort tellen en splitsen
 

 

 

 

 

 

Beste ouders,

 

Het verkort tellen:

De kinderen leren spelenderwijs voorwerpen te tellen. Het tellen van de voorwerpen hoeveelheden/ vond in het begin één voor één plaats (het aanwijzend tellen).

Nu leren de kinderen op een speelse manier “het verkort tellen “.

“Het verkort tellen “ wordt in verschillende situatie toegepast zoals:  met thematisch gebonden voorwerpen (eieren, bloemen, boerderijdieren…)   in de hoeken, tijdens speelwerken/ speelwerkles  en tijdens de overige rekenactiviteiten. 

De kinderen leren/proberen de hoeveelheden in één oogopslag te weergeven/vertellen.

Bijvoorbeeld: zeven eieren, koeien, bloemen, stippenenz.  Het aantal is 7. 

 

Het splitsen van getallen:

De kinderen zijn de hele dag in de weer met het tellen. Ze ontdekken en gaan beseffen dat getallen op allerlei manieren aan elkaar te verbinden zijn: het getal 7, het is opgebouwd uit 3 en 4, maar ook uit 5 en 2, 1 en 6, 0 en 7 enz.………………

Het splitsen van getallen is een rekenactiviteitkinderen, die kinderen leren de structuur van de getallen te doorzien. Het construeren/combineren van getallen.

 

Doelen van de les:

Het verkort tellen; in één oogopslag kunnen vertellen wat het aantal is.

Het vlot kunnen tellen tot 10 (automatiseren).

Het splitsen; combineren van getallen/hoeveelheden

De opdrachten op een speelse manier zelfstandig kunnen maken.

 

Lieve kinderen jullie hebben het goed gedaan en ga zo door !

Met vriendelijke groet,

Juf Gaitrie


15 apr 2021 - Auditieve oefeningen: ¨hoeveel stukjes hoor je¨

Beste ouders,

Hoeveel stukje is woord?

In de klas worden ook woorden in woordstukken geklapt. Hoeveel stukjes hoor je?

Dit is een voorbereiding op het kunnen benoemen van de lettergrepen van woorden.  

Bloempot is in dit geval bloem-pot.  Klaproos wordt klap- roos en roos blijft roos.

De kinderen klappen de verschillende lettergrepen. Deze activiteit kan ook gevarieerd worden door in plaats van te klappen te bewegen (springen).

 

Doel van de les:

Auditieve Synthese: lettergrepen samenvoegen tot een woord.

 

Goed gedaan lieve kinderen. De juffrouw is supertrots op jullie!

 

Lieve ouders, jullie kunnen ook spelenderwijs met uw kind thuis oefenen!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

THEMA LENTE
Auditieve oefeningen 

https://www.jufjanneke.nl/Project bloemen/Auditieve oefeningen lente en bloemen.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=Durlhvoe4a0

 


15 apr 2021 - Geletterdheid; het voorbereidend lezen

 

 

Beste ouders,

 

Spelenderwijs geletterdheid (het rijmen, letterkennis en interactief voorlezen)

 

Op spelenderwijs en spontaan leren jonge kinderen op hun eigen manier te 'lezen' en te 'schrijven'. Spelenderwijs ontstaat ook de basis en belangstelling voor het leren lezen. 

In de klas wordt het aanleren van letters, rijmen, creatief schrijven, interactief voorlezen op speelse- en interactief manier plaats.

Het regelmatig voorgelezen heeft als voordeel en doel dat de kinderen de verhalen beter begrijpen en meer woorden kennen.

 

Doelen:

Herkennen van letters en deze koppelen aan de juiste klanken;

Bevorderen van het rijmen en rijmwoorden bedenken (meerdere);

Ze weten dat verhalen een opbouw hebben;

Verhaalbegrip, betekenis van woord en zin

Begrippen: eerste/begin, middelste, laatste/achterste letter/woord

Kinderen kunnen een voorgelezen verhaal naspelen terwijl de leerkracht vertelt; 

Kinderen weten dat geschreven woorden kunnen worden uitgesproken;

Kinderen kunnen woorden in zinnen onderscheiden.

 

Heel goed gedaan lieve kinderen en ga zo door!

 

Lieve ouders jullie kunnen ook spelenderwijs met uw kind oefenen!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

Educatieve links:

https://www.jufjanneke.nl/wordpress/bloemenlente/

knijpkaarten.

https://www.jufbijtje.nl/lesmateriaal/veilig-leren-lezen/letterfimpjes-vll/

Bewegend leren met meester Sander

https://www.youtube.com/watch?v=cxarnWAJoas

                                     

 

                                    


15 apr 2021 - Het rijmen met lente attributen

Beste ouders,

 

De kinderen zijn de hele dag op een spelenderwijs aan het rijmen. Wij hebben in de kring op een  Interactieve en speelse wijze met lente attributen gerijmd. De kinderen bedenken meerdere rijmwoorden. Tijdens het rijmen ontdekken ze dat de rijmwoorden aan het eind rijmen. Dit noemen wij de ¨eindklank ¨.

Bijvoorbeeld: mand-hand, paard-staart, boek-doek, kip-wip, haas-vaas, bruin-duim, gras-das, koe-moe, ei-bij en nog veel meer................!

 

Doel van het rijmen;

 

Voorbereiden op het ¨ leren¨ lezen (voorbereidend lezen).

Ontdekken van de eindklank.

https://kleuteridee.nl/digibord-taal/#heading-rijmen

 

Het ontdekken van door een letter vooraan, voor, eerste- of beginletter te veranderen een ander woord ontstaat.

Woordenschatuitbreiding!

  

U kunt spelenderwijs ook met uw kind oefenen!

 

Super goed gedaan en ga zo door lieve kinderen!!!!

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

 

 

 

 

 

Educatieve links:

https://www.juf-milou.nl/index.php?g=Groep 1/2&m=Taal&op=Rijmwerkbladen

 https://www.jufjanneke.nl/Project de lente/knijpkaart zoek dezelfde beginletter Lente.pdf

 https://www.jufjanneke.nl/Project de lente/knijpkaart zoek de laatste letter Lente.pdf

https://www.jufjanneke.nl/Project de lente/knijpkaart zoek hetzelfde woord Lente.pdf


13 apr 2021 - Nawratri van maandag 12 april tot en met 21 april

Beste ouders,

Navratri?

Navratri (ook Navaratri) is een Hindoeïstische feestdag gewijd aan de verering van

 de universele moeder “ Durga Mata”

Het Sanskriet woord "Navratri"  betekent negen nachten. 

"Nav"  betekent negen en "Ratri" betekent nachten.

 Navratri is negen nachten en tien dagen. Dit jaar is Navratri nachten van 12 april tot en met 21 april. Gedurende deze 10 nachten vindt de verering van de oerkracht der natuur, het vrouwelijk aspect van het goddelijke, bekend als Shakti of Devi of Durga plaats.

Navratri wordt twee keer per jaar gevierd: de eerste keer in het voorjaar en 

de tweede keer in het najaar.

Dit feest heeft drie aspecten:

 1. Het is de verering van Devi, de vrouwelijke kracht in de natuur
 2. Het markeert de vastentijd voor Hindoes en
 3. In het najaar ‘oktober – november’ vindt de pitri-puja plaats, de verering van voor­ouders. Uiteraard geldt dit slechts voor hen die erin geloven.

De negen benaming voor "Durga Mata":

Hoewel er tal van namen aan de Moeder Godin Devi (Mata) is gegeven, wordt zij in de regel onder negen namen ver­eerd, nl. Durga, Parbati, Minakchi, Devi of Mahadevi, Anapurna, Skandmata, Kali of Mahakali, Bramhacarani en Gauri of Mahagauri.

De leerkracht heeft door middel van een leergesprek de viering, het verhaal en de boodschap van Nawratri aan de kinderen verteld. De kinderen luisteren, aandacht en zijn goed betrokken.

 

Langs deze weg wens ik u en uw gezin een Shubh Navratri toe.

Jay Durga Mah

Doelen:

Geestelijke stroming;

Morele opvoeding;

Godsdienst (Dharma);

Wereld- en tijdorientatie: voorjaar/najaar, dag- en nacht (etmaal).....

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

                             


13 apr 2021 - het thema gezond voeding!

Beste ouders,

De leerkracht heeft verschillende lessen over ¨gezond voeding¨ verzorgd.

Gezond eten of gezonde gewoonten zijn niet alleen goed voor het kind, maar ons allen. 

Het ontbijt, maar ook gevarieerd en met regelmaat eten. Een gezonde voeding is van essentieel belang voor de groei van het jonge kind. Geeft u kind voor de fruit pauze lekkere - en gezonde tussendoortjes zoals: fruit, een volkorenkoekje, een soepstengel of stukjes komkommer of wortel. Voor de grote pauze twee boterhammen met gevarieerd beleg.

Drinken; water of siroop. Hierdoor loopt het gebit dan minder risico op gaatjes en het ¨kind¨ heeft minder kans om overgewicht te ontwikkelen.

 

De kinderen waren actief bezig. Heel goed gedaan lieve kinderen!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

 

 Eduactieve links:

https://nl.pinterest.com/jufkarlien/thema-gezonde-voeding/

https://kleuteridee.nl/restaurant/

https://schooltv.nl/video/koekeloere-patatje-gezond/ 

https://www.youtube.com/watch?v=2pKJJPBLn-0

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-eet-jij-gezond/

https://kleutergroep.nl/Piramide themas/Markt/markt index.htm

 https://schooltv.nl/video/het-smulparadijs-prentenboek-uit-koekeloere/

 https://www.youtube.com/watch?v=p5JWkOLYw5M

 

 

 


13 apr 2021 - Muzikale vorming: bhajans
Beste ouders,

 

De muziekles wordt door meester Lucky Singh verzorgd.

De kinderen hebben de bhajans: "Veer Hunumana ati Balwana" en  

Chote chote gaiya chote chote gwal geleerd/gezongen

Wat zijn de kinderen toch blij. Ze zijn actief betrokken tijdens de muziekles.

Wat is de juffrouw toch trots op jullie lieve kinderen!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

Bhajan:"Veer Hunumana ati Balwana" 

https://www.youtube.com/watch?v=fLqhhWJaj6c 

Chote chote gaiya chote chote gwal

https://www.youtube.com/watch?v=56eNuoOVNQM

                                  


12 apr 2021 - Impressie van de kinderen van groep 2B

Beste ouders,

 

Een impressie van de lessen, werkjes, activiteiten, speelwerken, werken met ontwikkelings- en concstructiemateriaal, zandbank en nog veel meeer rondom het thema ¨lente¨.

De kinderen hebben de activiteiten in de klas/op de gang ondernomen!

Het speelleren staat centraal in de kleutergroep!.

Alle doelen komen aanbod!

(https://www.slo.nl/thema/meer/jonge-kind/doelen-jonge-kind/)

 

Lieve ouders heel veel kijkplezier samen met uw kind samen!!!

Gaaf, super, mooi, trotse, blije, vrolijke, humoristisch.....  kinderen van groep 2B! 

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

Educatieve links:

https://www.jufbijtje.nl/lesmateriaal/veilig-leren-lezen/letterfimpjes-vll/

https://www.kleutergroep.nl/Letterkennis/letters index.htm

https://www.juf-milou.nl/index.php?g=Groep 3&m=Leren lezen&op=l

https://www.youtube.com/watch?v=kS6ApVUxDBk

https://www.kleutergroep.nl/Letterkennis/van paula gekregen/Zet een kring om de letter die je vooraan hoor1.pdf

https://www.kleutergroep.nl/Letterkennis/letter l.pdf

https://www.kleutergroep.nl/Letterkennis/van paula gekregen/stempelkaartjes L.pdf

https://www.kleutergroep.nl/Lente/Lente.htm

Herhaling van de letter ¨l¨

 

Speelwerken in verschillende hoeken:

https://schooltv.nl/video/rekenverhalen-kom-maar-in-mijn-huisje/

https://nl.pinterest.com/pin/519673244477262343/

 

 

 

        

Fijne motorische activiteiten

Leuke

 

activiteiten

 

om de

 

fijne motoriek

 

te oefenen
 • Noppers................................
 • Knexx..................
 • Verven en tekenen. ...
 • Scheuren en propjes maken. ...
 • Knippen. ...
 • Plakken. ...
 • Klei. ...
 • Bouwen.
 • Lego..........

                                        

Spelen met zand , rollenspel, constructie- en ontwikkelingsmateriaal............................


04 apr 2021 - het thema Pasen en de verschillende activiteiten rondom het thema
Educatieve links:

https://www.jufjanneke.nl/Pasen/2012/Rijmen Pasen.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=5LPP87UUYUk

 https://schooltv.nl/video/rekenverhalen-van-eierdoos-en-handjeklap-1/

 https://www.kleutergroep.nl/Lente/Lente.htm

 

 

Onderwerp: leergesprek het thema Pasen

                                                                                                                                               

 

 

 

Beste ouders,

 

De leerkracht start de les met een pakkende opening.  De leerkracht zet de spullen met betrekking tot het thema Pasen midden in de kring. De kinderen kunnen er niet van af blijven. Ze gaan op onderzoek. Doel is van een pakkende en onderzoekende opening is om de voorkennis van de kinderen te activeren.

Verschillende woorden en begrippen worden opgenoemd zoals:

de paashaas, het paasei, het paasmandje, het kuiken, de kip, de cholade eieren, de paastakken, het paasontbijt, eieren zoeken, ververven, schilderen en verstoppen.........

De leerkracht leest het boek ¨Dottie's eieren¨.

De kinderen luisteren aandachtig naar het verhaal. Ze kunnen op de gestelde

vragen de goede antwoorden geven.

De begrippen die aanbod komen tijdens het interactief voorlezen zijn:  

koe- kalf, varken-big, hond-pup, kip-kuiken, schaap-lam, paard- veulen, eend- eendenkuiken (het jong van de verschillende boerderijdieren).

Doelen: 

Woordenschatuitbereiding, verhaalbegrip, zinsopbouw en Seo.

Daarnaast zijn rondom het thema ¨Pasen verschillende activiteiten ondernomen (zie de foto´s)

Lieve kinderen goed gedaan en ga zo door!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Met vriendelijke groet,

Juf Gaitrie

                                      

De rekenactiviteiten: eieren tellen; met als doel het verkort tellen.

Zonder aan te wijzen of een voor een te tellen, maar in een oogopslag kunnen vertellen of aangeven hoeveel eieren het zijn.

https://schooltv.nl/video/rekenverhalen-van-eierdoos-en-handjeklap-1/

                                           

Taalactiveiten:

Het rijmen:

Doel: zelf kunnen eindrijm maken en de opdracht zelfstandig kunnen maken.

Woordenschatuitbreiding!

https://nl.pinterest.com/pin/570760952756367535/

 

Hoeveel stukjes hoor je?

Doel: woorden in woordstukken kunnen verdelen (klappen en het aantal kunnen weergeven).

De opdracht zelfstandig kunnen maken. Woordenschatuitbreiding!

http://www.jufjanneke.nl/Pasen/2010/Woordkaarten Pasen.pdf


04 apr 2021 - Geestelijke stroming "het Paasfeest"

 

Beste ouders,

Het Paasfeest

Na de Holi- viering heeft de leerkracht aandacht besteed aan het thema Pasen.

In het kader van ¨Geestelijke Stroming¨ heeft de leerkracht een verbintenis gemaakt met

het Holi- en Paasfeest.

Als ik, de leerkracht aan de kinderen vraagt? 

Wat is het Paasfeest?

Waarom vieren wij PasenDe kinderen roepen meteen de Paashaas en de Paaseieren. Inderdaad in de belevingswereld van de kinderen komt de Paashaas met chocolade eieren op bezoek. Hij verstopt de gekleurde paaseieren overal. Helaas i.v.m. corona is het dit jaar niet mogelijk.

 

Betekenis van het Paasfeest:

Het Paasfeest!

De ¨opstanding¨.  Het verhaal gaat over de heer ¨ Jezus¨. Hij is zoon van God!

Hij leefde niet meer. Er gebeurt een wonder! 

 Op de dag van Pasen komt hij weer tot leven. Het begint van een ¨nieuw leven¨ 

 

 

Het vasten!

Veertig dagen voor het Paasfeest vasten de christenen 

(mensen, die in de Jezus geloven). 

 

 

Paasvreugde vuur en Holika  verbranding

Er wordt een Paasvreugde vuur gemaakt (brandstapel)!

Het verjagen van de winter en verwelkomen van de lente!

Symbool van overwinning!

 

Het Paasei

Het ei staat symbool van een nieuw leven

In het kader van Geestelijke stroming:

Overeenkomsten of verbintenis met het Holi- en Paasfeest.

Overwinningsfeest: het goede wordt beloond en kwade wordt gestraft.

Brandstapel: het verwelkomen van de lente; een lentefeest!

Een nieuwe start, nieuw leven, het nieuwjaarsfeest.

 

De veertig dagen

Veertig dagen vasten voor de viering van het Paasfeest.

Er wordt geen vlees gegeten, wel vis en ei.

Veertig dagen voor de viering van het Holifeest wordt er plant gepoot/geplant

en de bouw van Holika….

De reacties van de kinderen:

 

Echtwaar!!!!!!, het bijzondere ¨ brandstapel, lentefeest, overwinning…………..

Pralah en de heer Jezus zijn door een wonder uit de brandstapel gered!

 

Doel van de les is in het kader van Geestelijke stromingen: 

De kerndoelen van geestelijke stromingen vallen voor een deel samen met die van burgerschap en sociale integratie. Dit zijn de kerndoelen van het domein

“Mens en Samenleving” van het leergebied “Oriëntatie op jezelf en de wereld”.

Langs deze weg wens ik u en uw gezin een fijne Paasfeest toe!

 

Heel veel kijk - en leesplezier samen met uw kind.

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie


Educatieve links:

(https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-pasen-nieuw-leven/).

https://schooltv.nl/video/koekeloere-ei-ei-ei/

 04 apr 2021 - Verhaal van God Krishna ¨Makhan¨
 

Beste ouders,

Pandit Attry heeft op donderdag 2 april het verhaal van God Krishna verteld.

¨Makhan chor Krishna¨, een naam voor Krishna, die betekent: boterdief. Als kind bracht ¨Hij¨ de gopi's in verrukking en verwarring door hun boter te stelen. Melk is het symbool van onze liefde, die wordt gezuiverd wanneer zij wordt geofferd aan God. Het karnen is het zuiveringsproces. Het resultaat is zuivere toewijding, de boter, die door God wordt aanvaard ('gestolen').

De kinderen luisteren aandachtig en zijn actief betrokken.

Supergoed gedaan lieve kinderen!!!!!!!!!!!

Met vriendelijke groet,

Juf Gaitrie

                                    


04 apr 2021 - Vrolijke Pasen
   

 

                       

Beste ouders,

Langs deze weg wens ik alle lieve kinderen en de ouders een Vrolijke Paasfeest toe!

De kinderen hebben rondom het thema Pasen verschillende activiteiten ondernomen.

Ze hebben naar het Paasfilmpje gekeken, naar het Paasverhaal geluisterd,

een Paasmandje geknutseld, versierd, kleurplaat ingekleurd en een Paasei geprikt.

Het ¨Paasontbijt¨ op school samen met de kinderen heeft op donderdag 2 april plaatsgevonden. De kinderen hebben genoten en het was een super gezellige dag!

De leerkracht en de school heeft de kinderen op lekkere broodjes, koekjes,

heerlijke eitjes, fruit, melk, thee, sap en nog veel meer getrakteerd!!!!

Het gezamenlijk eten, drinken, helpen, voor elkaar zijn. Het ¨intens moment¨

in het leven is super belangrijk.

Doelen:  

Het bevorderen van het sociale, morele, maatschappelijke en nog vele doelen zoals: taal, rekenen, fijne, SEO ................

Een belangrijke aspect is de kinderen te vormen tot een ¨wereldburger¨ en het respect en waardering voor andere geloven en culturen.

 Ik wens jullie veel lees- en kijkplezier. Goed gedaan lieve kinderen

en juf is supertrots op jullie!!!!!!!!!!!!!

Met vriendelijke groet,

Juf Gaitrie

 


29 mrt 2021 - Holi - viering op school

Beste ouders,

 

Wij hebben vandaag, maandag 29 maart het Holifeest samen met de kinderen op school gevierd. De kinderen zijn ook feestelijke gekleed. Ondanks ¨ de corona¨ hebben wij samen met de kinderen een leuke dag van gemaakt. 

De school en de leerkracht hebben de kinderen op lekkere eten en drinken getrakteerd.

De kinderen hebben lekker gegeten, gedronken, gedanst, elkaar besprenkeld met parfum en Subh Holi aan elkaar toegewenst!

 

Langs deze weg wil ik u en uw gezin een Subh Holi toe wensen!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie


29 mrt 2021 - Het Holifeest 29 maart 2021
 

                                      

Beste ouders,

 

Op zondag 28 maart vindt de Holika verbranding plaats en op maandag 29 maart vindt de Holiviering! Helaas zal de Holiviering dit jaar anders plaats vinden i.v.m de corona virus.

De leerkracht heeft samen met de kinderen het thema Holi een vrolijke- en fleurige tint gegeven. Holi brengt onze fleurige, kleurige en vrolijke dagen.

 

Het Holifeest wordt ook wel Holi Phagwa genoemd

Holi Phagwa is een feestdag waarop Hindoes het nieuwe jaar inluiden, omdat het de eerste dag is na de volle maan van de Hindumaand Chaitre. Het valt samen met het begin van de lente. Tijdens het feest wenst men elkaar Subh Holi: gelukkig nieuwjaar en wordt er veel gelachen, gezongen en gedanst. Voor de viering van het Holifeest wordt er een brandstapel gereed gemaakt en de pandit bepaalt op de volle maandag van Phagun op welk uur precies de holika in brand gestoken wordt. Deelnemers aan het feest zingen chautaals en in de middag of avond bestrooit men elkaar met kleurpoeder, abier en kleurwater. Hiermee wordt symbolisch uitgedrukt dat iedereen gelijk is; er wordt geen onderscheid gemaakt tussen rangen en standen, armoede en rijkdom. De rode kleurstof symboliseert de overwinning en het groene kleursel staat voor hoop en vetrouwen in de toekomst.

Het motto van het Holifeest is: 'wordt steeds een nieuwe mens!' Het Holifeest is ook een overwinningsfeest van het goede op het kwade.

De kinderen hebben rondom het thema Holi verschillende activiteite ondernomen zoals:

Knutselen, expressie, dans, muziek, versjes en nog veel meer. Daarnaast hebben ze ook een holikaart voor hun neef of nicht gemaakt.

Wij wens u en uw gezin een Subh Holi toe!

Met vriendelijke groet,

Juf Gaitrie

                                  


29 mrt 2021 - thema boerderij
 

Beste ouders,

De leerkracht begint met een pakkende opening. De hek van de boerderij is open en alle dieren lopen hier en daar. De boer en boerin vraagt om hulp. De kinderen willen dol graag de boer en boerin te helpen.  De dieren hebben al het hooi laten vallen. De dieren die buiten de stal lopen zijn: het paard, het kalf, de koe, de kip, de haan, het kuiken, het schaap, het lam,  de eend, de hond,  het varken nog veel. 

Tijdenshet leergesprek ¨ komen verschillende facetten van de taalontwikkeling aanbod zoals:

Begrijpend luisteren: door het stellen van stimulerende denkvragen.

Mondelinge taalvaardigheid: bij mondelinge taalvaardigheid gaat het om drie aspecten: gesprekken kunnen voeren, luisteren, en spreken.

 

Spelvariatie: kringactiviteit visueel geheugen

Doelen:

De kinderen kunnen zich concentreren op verschillende voorwerpen, met als doel dat ze de voorwerpen onthouden. Het geheugen van de kinderen wordt getraind. De kinderen kunnen de ontbrekende voorwerpen benoemen.

De kinderen zijn actief betrokken. Mijn complimenten aan de lieve kinderen!

Met vriendelijke groet,

Juf Gaitrie

 

Educatieve links:

https://kleuteridee.nl/boerderij/

https://www.jufsanne.com/thema/boerderij/boerderij-download

https://kleutergroep.nl/Boerderij/boerderij index.htm

25 mrt 2021 - Doe mee aan de Grote Rekendag 2021

                                     

 

Beste ouders,

Tijdens de Grote Rekendag op woensdag 24 maart gingen de kinderen aan de slag met het  onderzoekend rekenen.

Het thema van de Grote Rekendag was ¨ Op Rekenreis¨. 

Het was een dag van onderzoekend leren en speelse opdrachten. Een dag die laat zien dat rekenen meer is dan alleen sommen maken. Een dag die laat zien hoe leuk rekenen kan zijn. Tijdens het onderzoekend leren rekenen worden de kinderen gestimuleerd om zelf actief kennis te vergaren, door vragen te stellen, door onderzoek te doen om zo tot inzicht en oplossing te komen.

 

De leerkracht begint met een pakkende opening. De reiskoffer en enkele strandspullen staan midden op de tafel. Doel is om de voorkennis van de kinderen te activeren.

De kinderen gaan op reis. Het is een busreis naar Spanje en het is een warm land.

De zon schijnt daar bijna altijd!. De kinderen vertellen dat je voor de busreis/vakantiereis heel wat spullen nodig heb zoals:

een ticket, koffer, paspoort, geld, zonnebril, fototoestel, zonnecrème, badpak, strandlakens, eten en drinken en nog veel meer..................

 

De kinderen ¨passagiers¨ stappen in de bus. De passagiers worden geteld. De passagiers worden een voor een geteld en daarna met sprongen van twee. 

Een kind verteld dat de buschauffer na een paar uren een stop maakt.

Na iedere stop, worden de passagiers geteld. Hoeveel passagiers zijn in gestapt of

eruit gestapt. Hoeveel blijft er nog over?

Het begrip 1 erbij, 1 eraf, 1 minder en 1 meer komt ook aan bod.

Eenmaal op de plaats van bestemming aangekomen het zonnige ¨Spanje ¨ worden er verschillende activiteiten ondernomen met name:

De Kangoeroewedstrijd ( huppelen en zakspringen), het maken van een paspoort, de Engelse drop, pizza bakken (Italië), de Nederlandse, Belgische en Engelse vlag en de Belgische Patat.

Het was een super gezellige gedag en de kinderen hebben genoten.

 

Tijdens de grote rekendag komen verschillende rekenendoelen aan bod:

Tellen, hoeveelheden koppelen, erbij, eraf, evenveel, even lang, meer en minder.

De vormen: lang, kort, rol, dun, dik en nog veel meer.

 

Lieve kinderen jullie hebben het super goed gedaan. De juffrouw is super trots op jullie.

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie


 

 


22 mrt 2021 - Van een zaai tot een plant!

Beste ouders,

 

Als een zaadje in de grond ligt, kan het gaan ontkiemen. Hiervoor is water en zonlicht erg belangrijk. Er komt een klein stengeltje uit het zaadje dat omhoog groeit. De eerste blaadjes zijn klein en zien er heel eenvoudig uit. Als de plant groter wordt, komen er steeds meer blaadjes, die hebben een andere vorm dan de eerste twee blaadjes. Na een tijd gaat de plant weer bloeien en komen er mooie bloemen aan de plant. 

De leerkracht heeft ook een les verzorgd over van een bol tot een bloem

 

De begrippen die tijdens  de les aanbod zijn geweest:

schep, tuinaarde, zon, water, gieter, handschoenen, water, zonlicht, lucht en voeding, groeiproces, tuingereedschappen, wortels, stengel, steel, blad, bloemblaadjes, bloembol, knopjes enz…………….

 

Doel van de les:

interactie, mondelinge taalvaardigheid en de woordenschatuitbreiding (actief en passief)

De juffrouw is supertrots op jullie lieve kinderen, ga zo door!

 

Veel lees- en kijkplezier samen met uw kind!Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

                                          

Educatieve links/site:

https://www.jufjanneke.nl/wordpress/in-de-tuin/

 https://schooltv.nl/files/PROGRAMMA/Basisonderwijs/DeBuitendienst/Van_zaad_tot_plant.pdf

 https://schooltv.nl/video/zaaien-met-flip-de-beer/

 


22 mrt 2021 - Dottie's eieren

 

 

 

 

Beste ouders,

 

Het prentenboek: ¨Dottie's eieren

 

Dottie de kip is blij en trots. Voor de eerste keer heeft ze eieren gelegd.

Ze vindt dat alle dieren moeten komen kijken.

Maar niemand heeft tijd… Dan komt er een grote verrassing!

De kinderen luisteren actief naar het verhaal!
Doel Interactief voorlezen:
Het stimuleert het begrijpend luisteren, interactie, het verhaalbegrip, maar ook de taalvaardigheid en de woordenschat.
Goed gedaan lieve kinderen!!!!!!!!!
Met vriendelijke groet,
Juf Gaitrie
Educatieve links:
https://www.leerspellen.nl/filmpje/Dotties-eieren.html
https://jufmarije.nl/digibordles-eieren-tellen/

22 mrt 2021 - De Bee-Bot

Beste ouders,

De kinderen als de leerkracht kunnen de oplaadbare robot  ¨Bee-bot" bedienen.

De Bee-bot heeft zeven knoppen op zijn rug. De zeven knoppen zijn de bedieningsknoppen.

De kinderen leren op een speelse wijze te programmeren. Om van punt A naar punt B

te komen moet de  Bee-bot van tevoren de juiste opdrachten krijgen.

Bijvoorbeeld: twee stappen vooruit, een keer naar rechts en dan weer een stap vooruit.

Deze opdrachten kunnen de kinderen geven door de juiste knoppen in

te drukken. De Bee- bot onthoudt de stappen. 

De opdrachten kunnen weer gewist worden door op het het kruisje te drukken.

Daarnaast is de Bee-bot een leerzame middel om educatief middel om allerlei taal- of rekenactiviteiten mee te ondernemen.  

De kinderen zijn tijdens de les actief betrokken. 

Ik wens jullie heel veel kijkplezier samen met u en uw kind!

Met vriendelijke groet,

Juf Gaitrie

 


22 mrt 2021 - de letter "l " van lente!

 

De afgelopen dagen hebben de kinderen  flink geoefend met de letter "l " van lente.

De kinderen hebben rondom de letter "l " verschillende tekeningen, knutselwerkjes, attributen, voorwerpen verzameld/tentoongesteld.

Yes! De letter "l" van ...lente natuurlijk!

 De doelen:

Letter herkennen en verbinden aan de juiste letter of plaat, voorwerp en nog veel meer.....

Het voorbereidend lezen.

Woordschatuitbreiding (actief- en passief)

Betekenis in woord en zin.

klank- en tekenkoppeling.

 

Goed gedaan en ga zo door!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 


Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

https://www.bobo.nl/werkbladen/letters/

Eduactieve links:

https://www.kleutergroep.nl/Lente/index werkbladen lente.htm

Het letterfilmpje: de letter "l"

https://www.youtube.com/watch?v=H9QTi7VIMZM

https://schooltv.nl/programma/letterjungle/

 


15 mrt 2021 - Start thema Holi
 

Beste ouders,

 

 

Wij zijn gestart met het thema Holi. De leerkracht heeft het Holiverhaal verteld.

De kinderen luisteren aandacht naar het verhaal en ze zijn ook actief betrokken.

De kinderen hebben takken, bladeren, gras en nog veel meer verzameld om een                     ¨brandstapel ¨te maken ¨Holika¨.

Een aantal kinderen hebben al een bloem geknutseld of een Holikleurplaat, geverfd,

ingekleurd en nog veel meer!!!!!!!!!

 

In de bijlage treffen jullie het Holiverhaal en de links van het Holiflimpje!

 

Heel lees- en kijkplezier samen met u en uw kind!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

                                

                                  

Links Holifimpjes:

https://schooltv.nl/video/het-verhaal-bij-holi-een-belangrijk-verhaal-uit-het-hindoeisme/

https://schooltv.nl/video/holi-vrolijk-voorjaarsfeest-van-de-hindoes/

https://schooltv.nl/video/holi-phagwa-een-belangrijke-feestdag-in-suriname/


15 mrt 2021 - Rekenactiviteit 1 erbij

Beste ouders,

Wij zijn gestart met het thema lente. Spelenderwijs zijn de kinderen in een

betekenisvolle situatie aan het tellen. De kinderen tellen de voorwerpen.

Zij koppelen het aantal voorwerpen aan het juiste getal.

Vervolgens leren zij spelenderwijs het begrip 1 erbij. Het wordt 1 meer!

Bijvoorbeeld: 6 kievit eieren en je doet 1 erbij dat wordt samen 7!

 

 

 

Rekendoelen: tellen (hoeveelheden koppelen aan het juiste getal)

                       Het begrip 1 erbij; dat het 1 meer wordt!

                       vergelijken (meeste/minste, veel/weinig, veel en minder ect.)

                                        

 

De juf is supertrots op jullie lieve kinderen!!!!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 


15 mrt 2021 - Donderdag 11 maart viering Mahashivarathri

 

Beste ouders,

 

Wij hebben op donderdag 11 maart Mahashivarathri met de kinderen op school gevierd.

Er was ook een Live-stream programma van 8.40 uur - 9.30 uur. 

Onze complimenten aan de kinderen die aan het programma hebben deelgenomen.

De kinderen waren ook feestelijke gekleed. De school en de juffrouw hebben de kinderen op lekkere Gulab Jamun, Lapiz, siroop en frisdrank getrakteerd.

Het was een leuke - en voortreffelijke dag. Een gezegend dag voor u allen!

Hare Hare Mahadew!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie


08 mrt 2021 - Het thema lente!

Beste ouders en verzorgers,

Allereerst de complimenten en dank voor jullie medewerking, inzet, ondersteuning, waardering, hulp en begrip tijdens de lockdown periode. 

Thema “Ziek en Gezond” hebben wij ondertussen al afgerond. Maandag 8 maart 2021 starten wij met het thema Lente. Rondom het thema komen er diverse onderwerpen en activiteiten aanbod zoals: Maha Shivratri, Holi, Lente, Boerderij, Pasen en Moederdag. In verband met de bovengenoemde onderwerpen en activiteiten worden deze zowel binnen als buiten de klas ondernomen.

De activiteiten die aanbod komen zijn: bewegingsonderwijs, muziek, dans, kring- en zangspelletjes, expressie, knutselen, sociaal- en emotioneel, het voorbereidend rekenen en taal, dit alles gerelateerd aan de Lente.

In de bijlage treffen jullie ook de ouderbrochure aan. In de brochure staat vermeld welke woorden en activiteiten de komende periode centraal staan.

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet,

Juf Gaitrie

 


08 mrt 2021 - 11 maart Mahashivarathri

 

Beste ouders, 

 

Pandit Attry heeft op de donderdag 4 maart aan de kinderen het verhaal van "Mahashivarathri" verteld. De kinderen luisteren aandachtig naar het verhaal en

ze zijn ook actief betrokken.

Op donderdag 11 maart vieren de Hindoes over de hele wereld " De Mahashivarathri"

 

14 Krisjna Phalguna"

 Op de veertiende avond van de maand Phalguna (februari / maart) wordt het Maha Shivratri gevierd, een festiviteit ter ere van de god Shiva. De gelovigen vasten op deze dag en houden een nachtwake in een tempel bij het beeld van Shiva.

Langs deze weg wens ik jullie allen alvast een gezegend Mahashivarathri toe!

Hare Hare Mahadew!!!!!!!

Met vriendelijke groet,

Juf Gaitrie

                                     


08 mrt 2021 - foto's, knutselwerkjes, tekeningen van de kinderen tijdens het speelwerken!

Beste ouders,

De kinderen zijn druk aan het knutselen, spelen, rollenspel, bouwen en nog veel meer......................

 

De doelen zijn:

Fijne motoriek, taakgerichtheid, reken- en taalontwikkeling, expressie, fantasie en sociaal- en emotionele ontwikkeling.

 

Lieve kinderen de juffrouw is supertrots op jullie!

Met vriendelijke groet,

Juf Gaitrie

                          


08 mrt 2021 - herhaling van de letters z, p,b en d

                                                      

Beste ouders,

 

Op een speelse wijze hebben wij de letters d, b en p herhaald. Wat fijn om te zien dat de kinderen de letters kunnen aanwijzen, benoemen en herkennen.

Daarnaast kunnen de kinderen ook woordjes, letters, plaatjes, voorwerpen, attributen die beginnen de bovengenoemde letters verzamelen!! 

Ook de begrippen eerste, middelste en laatste letter hebben wij ook op speelse wijze herhaald.

 

Goed gedaan lieve kinderen en ga zo door!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

                               

 


08 mrt 2021 - rekenactiviteit: buurtgetallen!

Beste ouders,

 

Spelenderwijs zijn de kinderen in een betekenisvolle situatie aan het rekenen.

De kinderen tellen en vergelijken het aantal voorwerpen.

 

Spelvariatie(s): buurgetallen!

 

Rekendoelen: tellen (hoeveelheden koppelen aan het juiste getal)

                       buurtgetallen (welke getal ontbreekt,

                       welk getal komt na 11 of staat voor de 11 ect.)

                       vergelijken (meeste/minste, veel/weinig, veel en minder ect.)

                                        

 

De juf supertrots op jullie lieve kinderen!!!!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

 

                                 


21 feb 2021 - Prettige voorjaarsvakantie!

Beste ouders en lieve kinderen,

 

Langs deze weg wens ik jullie allen een fijne en welverdiende voorjaarsvakantie toe!

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 


21 feb 2021 - Thema ziek en gezond: fantasie en rollenspel!

Beste ouders,

De juffrouw is naar de dokterspraktijk of huisarts gegaan. Zij heeft haar pols gekneusd. Zij heeft zich aangemeld bij de doktersassistent. 

De juffrouw zit in de wachtkamer. De juffrouw is nu de patiënt. De huisarts of dokter vertrouwt het niet, want ook het lichaam van de patiënt  voelt warm aan.

Er vindt een algehele controle of onderzoek plaats.

De begrippen die tijdens het spel aanbod komen zijn: thermometer, doktersjas, stethoscoop, wachtkamer, doktersassistent, controle, dokterskoffer, behandelkamer, spatel, recept, verband, verpleegster, wachtkamer, röntgenfoto en nog veel meer.

De kinderen kunnen de aangeleerde woorden in verschillende situaties toepassen, de voorwerpen aanwijzen, benoemen en vertellen voor welke doeleinden zij ingezet of gebruikt worden.

 

 Goed gedaan lieve kinderen en ga zo door.

 

De juffrouw is supertrots op jullie!Leerdoelen van deze taalactiviteit:

 

 • Het uitbeelden van een verhaal (fantasie en rollenspel).
 • vertellen over een gebeurtenis of eigen ervaring en gevoelens.
 • deelnemen aan geplande en ongeplande gesprek of spel.
 • reageren op … (mening geven), vragen stellen en beantwoorden, die tijdens het spel plaatsvinden (bevorderen van de mondelinge taalvaardigheid).
 • plezier hebben in het spel ter bevordering van sociaal- en emotionele ontwikkeling (samen spelen, samen delen en samenwerken).

Met vriendelijke groet,

Juf Gaitrie

 

Educatieve links:

https://nl.pinterest.com/pin/559994534899663809/

https://www.jufjanneke.nl/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/knijpkaart-eerste-letter-1-Ziek-zijn.pdf

https://www.jufjanneke.nl/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/Knijpkaart-eerste-letter-2-Ziek-zijn.pdf

https://www.jufjanneke.nl/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/Knijpkaarten-laatste-letter-1-Ziek-zijn.pdf

 


 

 


19 feb 2021 - De letter "" b" van bot of buik!
 

Beste ouders,

 

 

De afgelopen dagen hebben de kinderen  flink geoefend met de letter "b " van bot of buik.

De kinderen hebben rondom de letter "b " verschillende tekeningen, knutselwerkjes, attributen, voorwerpen verzameld/tentoongesteld.

Yes! De letter "b" van ...bot of buik  natuurlijk!

Doel van letter en klankspel is:

Letter herkennen en verbinden aan de juiste letter of plaat, voorwerp en nog veel meer.....

Het voorbereidend lezen.

Woordschatuitbreiding (actief- en passief)

Betekenis in woord en zin.

 

Goed gedaan en ga zo door!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Ouders bedankt voor het opsturen van de leuke foto’SMet vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

                                  

 

Letterfilmpje: de letter b

https://www.youtube.com/watch?v=RXw483dJZbI

 

Educatieve link:

https://nl.pinterest.com/pin/284360163945487600/

 

Letter b: kwartet

https://www.kleutergroep.nl/Letterkennis/Corine/Microsoft Word - kwartet b.pdf

 

 


17 feb 2021 - De schoolarts
 

Beste ouders,

 

Tijdens het " thema ziek en gezond" hebben wij ook aandacht besteed aan de onderwerpen het lichaam en "groei" van het lichaam en de schoolarts.

De kinderen van de school worden  door de schoolarts op 5, 7 en 10 jarige leeftijd opgeroepen.  Enkele kinderen zijn onlangs opgeroepen door de schoolarts. 

De volgende begrippen zijn aanbod geweest zoals: benoeming van de lichaamsdelen (oog, oor, vingers, handen, ledenmaten, arm, pols...) gewicht, lengte, oogmeting, oorcontrole, hart- en longbeluistering en nog veel meer.

Ook de begrippen baby- peuter-schoolkind- tiener-volwassen-opa en oma enz.... zijn aanbod geweest.

 

De kinderen waren actief betrokken tijdens het gesprek!

 

De juffrouw is supertrots op jullie lieve kinderen.

 

Goed gedaan en ga zo door!!!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

 

 In de bijlage tref u oefenstof voor de komende periode!16 feb 2021 - Dinsdag 16 februari 2021, Vasant Panchami "' Saraswati Puja"
                             

                            Het thema: Vasant Panchami”

Beste ouders,

 

Het is vandaag 16 februari 2021 en op deze dag vieren de meeste Hindoes over de hele wereld Vasant Panchami” Op deze dag houden de Hindoes diensten/puja ter ere van

Godin Saraswati, de echtgenote van Brahma (God als schepper). 

Saraswati is godin van de wijsheid en de schone kunsten (beschermster van kunstenaars

en studerenden). Het is vandaag ook tevens de geboortedag van de godin van

de  wijsheid  ¨Shri Saraswatie¨.

Wij hebben vandaag op school samen met de kinderen ter ere van Saraswati Mata een puja gehouden. De pandit heeft samen met de kinderen de dienst/puja gehouden en een begin gemaakt met het bouwen van de Holika  en het planten van een tak van de ricinusplant

Na 40 dagen vindt dan de Holi viering plaatst. 

Holika verbranding vindt plaats op zondag 28 maart en Holi viering op maandag 29 maart.  Vasant Panchami wordt gezien als een inleiding op de lente. '

Vasant' of 'Basant' betekent  'voorjaar/de lente'.

 De school heeft de kinderen op een heerlijke rotirol, drinken en persad getrakteerd!

De kinderen hebben ook een leuk ¨presentje¨ van de school gekregen.

Een bijzondere beeld;  “” Saraswati mata”’.

In groep 2 leren de kinderen op een speelse wijze het leren lezen.

Het voorbereidend lezen. De kinderen hebben ook een kaart met 

de letters van het alfabet gekregen. Saraswati is de godin van spraakvermogen

(heel jonge kinderen leren de eerste woordjes), kennis, muziek, kunst. 

Daarnaast hebben de kinderen rondom het thema verschillende werkjes op school en thuis geknutseld zoalstekeningen, knutsel werk, schilderijen en nog veel meer.

Pandit Attry heeft  ook het verhaal van Saraswatie Mata aan de kinderen verteld.

De kinderen waren goed gemotiveerd en actief betrokken.

Wij hebben vandaag samen met de kinderen een bijzondere- en onvergetelijke dag van gemaakt.

 

Een gezegend Vasant Panchami!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

    

                                    

 

 

 

 

 

 


14 feb 2021 - 14 februari Valentijnsdag
                    

 

14 februari Valentijnsdag

De liefde is geduldig en vol goedheid!

De liefde kent geen afgunst, geen ijdel en vertoont

geen zelfgenoegzaamheid!

Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, 

ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan.

Een liefdevolle Valentijnsdag!

                                                                          

                                  

Beste ouders,

 

Het is vandaag zondag 14 februari. Het is valentijnsdag!

De kinderen hebben de afgelopen dagen (thuisonderwijs en op school)

rondom het thema ¨Valentijn¨ een ¨hartje΅geknutseld. 

Uit onze hartje komt er ¨lieve woorden¨!

Zij hebben ook een gedichtje geleerd en dat gaan ze voor hun ¨dierbare¨ opzeggen!

De kinderen hebben hun ¨schattige  presentje¨ gevuld met een

¨klein hartje en chocolaatje¨ naar huis meegenomen voor hun ……………………….¨Valentijn¨.

De kinderen hebben ook verschillende activiteiten rondom het thema ¨ Valentijn¨ gemaakt of uitgevoerd zoals: taal- en rekenactiviteiten, zang, dans, expressie en nog veel meer! 

Ouders bedankt voor de leuke valentijnscadeau.

Het is bijzonder; Superbedankt lieve ouders!

Ik wens jullie allen een liefdevolle valentijnsdag!

Met vriendelijke groet,

Juf Gaitrie

                         

    

 

 Serieren van groot naar klein

https://nl.pinterest.com/pin/491033165594025308/

 

https://kleutergroep.nl/Valentijn/werkbladen/Schrijf het grootste getal in het hartje.pdf

 

Educatie links:

https://kleutergroep.nl/Valentijn/index valentijnsdag.htm

 

Digitale prentenboeken:

http://www.meestermichael.nl/digibord/thema valentijnsdag.html

 

Letterfilmpje:

De letter v:https://www.youtube.com/watch?v=Fb9N8cVactQ

 

 

      

    

 


10 feb 2021 - Eerste schooldag in het jaar 2021 en sneeuwpret!
 

                                                                        

Beste ouders, 

 

Na de ongeveer 8 weken zijn de kinderen weer voor het eerst in het nieuwe jaar 2021 op school. De kinderen hebben gepraat, gelachen, verhalen verteld, gedanst………… en nog veel meer…………………………………..!

Oh het is corona en daarom  kunnen we de juf niet knuffelen.

Dan maken wij toch met onze vingers  een een hartje voor onze lieve juf en klasgenoten.

De juffrouw heeft de kinderen heel erg gemist! 

De kinderen kijken hun ogen uit. Wat ligt er onder dat kleed?

Raar, raar……………………………………………….!

Verrassing  voor de lieve kinderen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Wij zijn na de pauze naar buiten geweest. Op het schoolplein ligt een pak sneeuw.

De kinderen hebben genoten. Zij maken sneeuwballen, sneeuwvlokken, sneeuwpoppen en nog veel meer……………………!

Wat hebben de kinderen toch een sneeuwpret!

Vrijdag, 12 februari is er weer een studiedag!. De kinderen zijn die dag vrij!

 

Alvast een fijn weekend toegewenst en voor zondag 14 februari een liefdevolle Valentijnsdag!

 

Heel veel kijk- en leesplezier samen met u en uw kind.

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

                                                    

                              

 


10 feb 2021 - Leuke foto's, knutselwerkjes en werkjes!

Beste ouders,

 

 

 

 

Valentijnsdag wordt ieder jaar op 14 februari gevierd. 

Jayson!

Hij heeft een hartje getekend en ingekleurd!

Uit mijn hartje komt er lieve woorden!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

 

Arav!

Hij heeft een groot- en klein hartje getekend en ingekleurd!

Het klein hartje heeft hij versierd met ¨parels¨.

Superlief!!!!!!!!!!!!!!!!

Devesh!

 

Een hartje!

Uit mijn hartje komt er lieve woorden!!!!!!!!!!!!!!!

Inayaa!

Het plusteken + betekent ¨erbij¨.

Zij geeft rekenonderwijs aan haar moeder.

Inayaa geeft vandaag thuisonderwijs aan haar ¨lieve moeder¨.

Ishaya!

Het is bibber, bibber koud!!!!!!!!!!!!

Een prachtige winterkunstwerk!

Schrijfpatronen overtrekken!

De kinderen mogen de schrijfpatronen overtrekken of naschrijven met hun vinger en stift.

Leerdoel:

Schrijfrichting en pengreep oefenen door middel van overtrekken van patronen.

Rohan!

Hij heeft een kleurplaat van Saraswatie Mata ingekleurd.

Een tas met een hartje versiert.

Top gaaf i!!!!!!!!!!!!

Aradhya !

 

Zij heeft met liefde en plezier een hartje geknutseld!

Een tekening van Saraswatie Mata ingekleurd.

Daarnaast ook nog een wintertekening gemaakt!

Superlief!!!!!!!!!

Ga zo door lieve kinderen de juffrouw is supertrots op jullie lieve kinderen!!!!!

Ouders bedankt voor het opsturen van de leuke foto's 
Heel lees- en kijkplezier samen met u en uw kind!
Met vriendelijke groet,
Juf Gaitrie

09 feb 2021 - de dagplanning van woensdag 10 tot en met vrijdag 12 februari 2021
Beste ouders,

 

Bij deze

 

de dagplanning van woensdag 10 tot en met vrijdag 12 februari 2021

Daarnaast vindt u ook wat extra oefenstof voor de komende periode.

 

De planning

 

kunt u vinden door op de volgende

 

link te klikken.

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

 


09 feb 2021 - Welkom weer op school lieve kinderen en ouders bedankt!

                                             

Beste ouders,

Vanaf maandag 8 februari  2021 zijn de scholen weer open voor alle kinderen. 

Ik kijk er naar uit om onze kinderen weer op school te zien!

Wat heb ik, de juffrouw de kinderen toch gemist!

Helaas door het slecht weer ¨  het wintersweer¨  konden de kinderen maandag en dinsdag de school niet bezoeken!

Morgen, woensdag 10 februari hoop ik alle lieve kinderen weer te zien!

Het wordt weer gezellig in de klas. Wij hopen het ¨beste¨ de komende maanden. 

Tijdens de lockdown periode hebben de kinderen deelgenomen aan het afstandsonderwijs

¨ de online lessen¨.

Langs deze weg wil ik alle ouders bedanken voor:

de prettige samenwerking, geduld, ondersteuning, begeleiding, waardering, respect

en nog veel meer!

 

Supertrots ben ik op ouders en de kinderen van groep 2B!!!!!!!!!!!!

 

 

                            

                                          Met vriendelijke groet,

                                          

                                          Juf Gaitrie


08 feb 2021 - dagplanning dinsdag 9 februari 2021

 

 

Beste ouders/verzorgers,

 

Bij deze de dagplanning van dinsdag 9 februari  2021.

 

Daarnaast vindt u ook wat extra oefenstof voor de komende periode.

 

De planning kunt u vinden door op de volgende link te klikken.

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

 


08 feb 2021 - dagplanning maandag 8 februari 2021
Beste ouders,

 

Bij deze

 

de dagplanning van maandag 8 februari 2021

Daarnaast vindt u ook wat extra oefenstof voor de komende periode.

 

De planning

 

kunt u vinden door op de volgende

 

link te klikken.

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

 


08 feb 2021 - Leergesprek ziekenwagen ΅de ambulance¨
 

Beste ouders,

 

De leerkracht begint met een pakkende opening.

J. is gevallen en kan van de pijn niet lopen. Er wordt naar de alarmcentrale gebeld. De ambulance komt met zwaaiende lichten en sireneJ. wordt verpleegt door de zuster.

Zij ligt in een brancard en wordt met de ambulance vervoerd  naar het ziekenhuis.

Op de EHBO wordt patient J. door de dokter onderzocht. Haar arm is gekneusd.

Haar arm is in gips en zij moet een mitella om doen ter ondersteuning.

Na de behandeling in de dokterskamer mag ze weer naar huis.

 

De kinderen zijn zowel thuis als op school actief betrokken tijdens de online lessen!!!!!!!!!!!

Na afloop van de les hebben wij de themawoorden ¨Ziek en Gezond! spelenderwijs in woordstukken geklapt (hoeveelstukjes hoor je?).

https://nl.pinterest.com/jantinedijkstra/hoeveel-woordstukjes-hoor-je/ 

 

Mijn complimenten lieve kinderen !!!!!!!!!!!!

Tijdens het leergesprek ¨ de ziekenwagen of de ambulance¨ ¨ komen verschillende facetten van de taalontwikkeling aanbod zoals:

Begrijpend luisteren: door het stellen van stimulerende denkvragen.

Mondelinge taalvaardigheid: bij mondelinge taalvaardigheid gaat het om drie aspecten: gesprekken kunnen voeren, luisteren, en spreken.

Fonologisch bewustzijn: het kunnen omgaan met klanken. Bijvoorbeeld het splitsen van woorden in lettergrepen, het verbinden van lettergrepen tot een woord en het toepassen van eindrijm.

Fonemisch bewustzijn: het besef dat woorden uit fonemen zijn opgebouwd.

Betekenis van fonemen: een verzameling klanken!

Eerste- en laatste letter.

https://www.jufjanneke.nl/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/Knijpkaarten-laatste-letter-1-Ziek-zijn.pdf

https://www.jufjanneke.nl/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/Knijpkaarten-laatste-letter-1-Ziek-zijn.pdf

Woordenschatuitbreiding: actief, passief, betekenis in woord en zin.

Doelen: taalontwikkeling, fantasie, kunstzinnig, sociaal- en emotionele ontwikkeling....

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

Links: 

https://www.jufjanneke.nl/wordpress/ziek-zijnziekenhuis/

links: 

https://kleuteridee.nl/ziekenhuis/

https://kleutergroep.nl/Ziekenhuis/ziekenhuis index.htm

 

 


08 feb 2021 - Pillen maken en  tellen!
 

 

Beste ouders,

 

Rekenactiviteit pillen maken en tellen.

Per ongeluk is zijn er te veel, te weinig, meer, minder, evenveel, 1 erbij ( 1 meer) en 1 eraf ( 1 minder) er ontbreekt of mist er een pil.

Er komen verschillende rekenbegrippen aanbod.

De kinderen zijn druk met  het maken van de pillen. De pillen worden geteld en gekoppeld aan het juiste medicijnenpotje met een getal (14, 12, 17......).

Spelenderwijs worden de rekenbegrippen zoals: buurgetallen, welk getal ontbreekt,

welk getal mist er en nog veel meer herhaald of toepast!

 

Doel (en) van de rekenles:

Tellen van hoeveelheden (resultatief tellen), vergelijken en ordenen van hoeveelheden.

Positie van de getallen op de getallenlijn bijv. na 9 volgt de 10, achter de 10 staat de 11 nz.

Heen en terug kunnen tellen  (0 t/m 20 en  20 t/m 0).

Vanuit een vertrekpunt door kunnen tellen bijvoorbeeld 13-14- 15 …..

 

U kunt spelenderwijs ook met uw kind oefenen!

 

Ga zo door lieve kinderen, super , top, …………..

Met vriendelijke groet,

Juf Gaitrie

Links :

https://www.jufjanneke.nl/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/Knijpkaart-Welk-cijfer-ontbreekt-er-Ziek-zijn.pdf

www.kleutergroep.nl


08 feb 2021 - de letter p van pols of pil ?

                                      

 

              

W1N13P.

Link: letterfilmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=0GcZUeUCMCg

https://www.juf-milou.nl/index.php?g=Groep 3&m=Leren lezen&op=p

https://www.kleutergroep.nl/Letterkennis/Corine/Microsoft Word - kwartet p.pdf

        

 


08 feb 2021 - Seriëren van voorwerpen
Seriëren van voorwerpen

Beste ouders,

 

Het voorbereidend rekenen bestaat uit drie leerinhouden: 

het getalbegrip, meten en meetkunde!

Op een speelse wijze leren de kinderen voorwerpen vergelijken in:

lengte, breedte, hoogte en dikte!

De begrippen, die tijdens de rekenactiviteiten aanbod komen zijn: 

lang-kort, breed-smal, dik- dun en hoog-laag,,,,

 

Doel van het seriëren:

 

De kinderen zien overeenkomsten en verschillen en leggen voorwerpen op de juiste volgorde neer. (klein/ groot, dik/ dun, lang/ kort, breed/ smal, hoog/ laag).

 De kinderen kunnen voorwerpen vergelijken en benoemen met de begrippen kleiner/ groter, dikker/ dunner, langer/ korter, breder/ smaller, hoger/ lager. Ze benoemen het verschil.

 

U kunt spelenderwijs ook met uw kind oefenen!

 

Ga zo door lieve kinderen, super , top, …………..

Met vriendelijke groet,

Juf Gaitrie

links:

 https://www.kleutergroep.nl/Rekenkennis/werkbladen rekenen index.htm

 


08 feb 2021 - Rijmen
 

 

Rijmen

 

 

Beste ouders,

 

De kinderen zijn de hele dag op een spelenderwijs aan het rijmen. Tijdens het rijmen ontdekken de kinderen dat de rijmwoorden aan het eind rijmen. Dat noemen wij de ¨eindklank ¨.

Bijvoorbeeld jas- tas,  huis- muis, kop - pop, doos - roos……..

 

Doel van het rijmen;

Voorbereiden op het ¨ leren¨ lezen (voorbereidend lezen).

Ontdekken van de eindklank.

https://kleuteridee.nl/digibord-taal/#heading-rijmen

 

Het ontdekken van door een letter vooraan, voor, eerste- of beginletter te veranderen een ander woord ontstaat.

Woordenschatuitbreiding!

 

https://www.jufjanneke.nl/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/knijpkaart-eerste-letter-1-Ziek-zijn.pdf

www.jufjanneke.nl/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/Knijpkaarten-laatste-letter-1-Ziek-zijn.pdf

 

 

U kunt spelenderwijs ook met uw kind oefenen!

 

Super goed gedaan en ga zo door lieve kinderen!!!!

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

 

                                      

Links:

http://marijeandringa.yurls.net/nl/page/752629#boxes-container

http://www.jufjanneke.nl/Gedichtenproject/Rijmwerkblad 4.pdf

 

 

 

 

 

 


08 feb 2021 - gezonde voeding!

Gezonde voeding!

Link:https://schooltv.nl/video/gezond-eten-gevarieerd-eten-is-belangrijk/

 

Beste ouders,

Bij het thema ¨ziek en gezond¨ hoort ook gezonde voeding zoals: 

groente, fruit, eten en drinken!

Gezonde voeding is belangrijk voor het lichaam met name voor de groei, sterke botten- en spieren. Kort gezegd voor een gezond leven, gezond zijn en gezond blijven!!!

In gezonde fruit, groente, eten en drinken zitten boordevol vitaminen!

De kinderen vertellen dat in je  de koude maanden ¨ seizoen winter¨ vitamine C en D

nodig hebt. Ook geven ze aan door goed te eten, drinken en slapen, kunnen ze beter leren

en ze worden super sterk!!!!!!!!!!!!!!

 

Doel van het leergesprek:

Bewustwording dat gezonde voeding belangrijk is voor het lichaam, groei en gezondheid.

 

Woordenschatuitbreiding: groei, sterke botten, gezondheid, vitaminen en de themawoorden. 

 

Zinsformuleren: met de themawoorden zinnen formuleren.

 

Aanwijzen, herkennen en benoemen van groente en fruit.

https://kleutergroep.nl/Piramide themas/Markt/markt index.htm

 

Spreekwoorden; zo gezond als een vis. ik zit lekker in mijn vel!

 

U kunt spelenderwijs ook met uw kind oefenen!

 

Ga zo door lieve kinderen, super , top, …………

Met vriendelijke groet,

Juf Gaitrie

                                                            

Links:

http://www.jufjanneke.nl/Project groente en fruit/knijpkaart_zoek_hetzelfde_cijfer_Groente_2.pdf

http://www.jufjanneke.nl/Project groente en fruit/werkblad_welk_plaatje_hoort_niet_in_het_rijtje.pdf


02 feb 2021 - Vasant Panchami en een Prijsvraag!
 

Preview foto

 

Beste ouders,

Op

 

16 februari 2021

 

vieren

 

alle Hindoes

 

over de hele wereld Vasant Panchami.

Vasant Panchami is een Hindoe-feestdag ter ere van de geboorte van

 

Godin Saraswati,

de vrouw van God Brahma.

 

Saraswati, de godin van wijsheid, herinnert ons aan onze mogelijkheden om te leren,

creatief te zijn en om ons toe te wijden aan onze persoonlijke ontwikkeling. 

Zij is

 

de Godin

 

van kunst, taal, muziekkennis, wetenschap, creativiteit en inspiratieDaarnaast geeft ze ons krachtenergie en liefde!

 

Op

 

16 februari 2021 wordt er een begin gemaakt met het bouwen van de

Holika door

 

het planten

 

van een tak van de

 

ricinusplant.

 

Na 40 dagen vindt dan de

Holi viering plaatst. Holika verbranding vindt plaats op zondag 28 maart en 

Holi viering op maandag 29 maart. Dit feest wordt gezien als een inleiding op de lente.

Vasant Panchami spreek je uit als

 

Basant Panchami.

'Vasantof 'Basantbetekent 'voorjaar/de lente'.

Panchami verwijst naar de vijfde dag van het jaargetijde Vasant

 

in de maand Magh.

De lente staat voor nieuw leven en groei!

 

 

 

Expressie prijsvraag Shri Vishnu School:

 

  

Een Prijsvraag:

In het kader van Vasant Panchami/Saraswati Puja

 

hebben wij (de school) besloten om

 

een prijsvraag uit te schrijven. Wij als school vinden

 

onderwijs, kunst

 

en creativiteit ontzettend belangrijk!

 

Start van de expressie opdracht:

Vanaf dinsdag 2 februari 2021 kunnen de kinderen hun

 

creatieve opdracht

 

maken.

 • Uitgangspunt/ideeën voor de expressie opdracht:

   

  je eigen kunst, creativiteit, kennis, wijsheid, goddelijke kracht en spraakvermogen die je als kind hebt.
 • Mogelijkheden voor de expressie zijn zoalseigen talent: muziekstuk, knutselwerk, teken/schilderwerk, dans, poëzie/gedicht en nog veel meer.........
 • Inleverdatum is uiterlijk dinsdag 15 februari.
 • Bekendmaking winnaars vindt plaats op vrijdag 19 februari 2021 via de oudernieuwsbrief.

Zijn er vragen/opmerkingen kunt u gerust contact opnemen met de groepsleerkracht!

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Juf Gaitrie

 

Link:https://schooltv.nl/video/holi-vrolijk-voorjaarsfeest-van-de-hindoes/

 


31 jan 2021 - maandag 1 februari tot en met vrijdag 5 februari  2021.

 

Beste ouders/verzorgers,

 

Bij deze

 

de weekplanning van maandag 1 februari tot en met vrijdag 5 februari  2021.

 

Daarnaast vindt u ook wat extra oefenstof voor de komende periode.

 

De planning

 

kunt u vinden door op de volgende

 

link te klikken.

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

 


31 jan 2021 - Leergesprek: ¨ het ziekenhuis ¨
Leergesprek: het ziekenhuis.

Link:https://kleuteridee.nl/ziekenhuis/

 

Beste ouders,

 

De leerkracht start de les met een pakkende opening. Lotje is tijdens het buitenspelen op haar arm gevallen.  Zij heeft haar pols gebroken. Ze gaat met spoed naar het ziekenhuis! 

Lotje moet geopereerd. De operatie wordt door de chirurgie verricht. Voordat de operatie plaatsvindt, worden er verschillende handelingen verricht zoals: lichaamstemperatuurmeting met een thermometer, bloeddrukmeting met een bloeddrukmeter .

Er wordt ook infuus toegediend. Lotje krijgt een verdoving met een spuit. Ze valt in slaap.

De operatie vindt plaats in de operatiekamer. De operatie is geslaagd. Na de operatie gaat Lotje naar de uitslaapkamer. Eind van de dag mag Lotje met haar moeder weer naar huis!

 

De kinderen zijn zowel thuis als op school actief betrokken tijdens de online lessen!!!!!!!!!!!

Na afloop van de les hebben wij de themawoorden ¨Ziek en Gezond! spelenderwijs in woordstukken geklapt (hoeveelstukjes hoor je?).

https://nl.pinterest.com/jantinedijkstra/hoeveel-woordstukjes-hoor-je/ 

 

Mijn complimenten lieve kinderen !!!!!!!!!!!!

Tijdens het leergesprek ¨ ziekenhuis¨ komen verschillende facetten van de taalontwikkeling aanbod zoals:

Begrijpend luisteren: door het stellen van stimulerende denkvragen.

Mondelinge taalvaardigheid: bij mondelinge taalvaardigheid gaat het om drie aspecten: gesprekken kunnen voeren, luisteren, en spreken.

Fonologisch bewustzijn: het kunnen omgaan met klanken. Bijvoorbeeld het splitsen van woorden in lettergrepen, het verbinden van lettergrepen tot een woord en het toepassen van eindrijm.

 

Fonemisch bewustzijn: het besef dat woorden uit fonemen zijn opgebouwd.

Betekenis van fonemen: een verzameling klanken!

 

Woordenschatuitbreiding: actief, passief, betekenis in woord en zin.

 

Doelen: taalontwikkeling, fantasie, kunstzinnig, sociaal- en emotionele ontwikkeling....

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

 

 


31 jan 2021 - Röntgenfoto
                             

Beste ouders,

 

De kinderen hebben het woord röntgenfoto geleerd!.

Op  diverse wijze en situaties proberen de kinderen door middel van spel, rollenspel, uitbeelding, werkblad, foto, attributen de betekenis van het woord röntgenfoto uit te beelden.

 

Goed gedaan kinderen en ouders bedankt voor het opsturen van de leuke foto's!

Doel van de les:

Bevorderen en motiveren van de fijne motoriek, expressie en taalontwikkeling!

Met vriendelijke groet,

Juf Gaitrie

                                                            

                                  

   


31 jan 2021 - de letter " d " van dokter
Links de letter d:

https://www.youtube.com/watch?v=oLJ2bHfqVyI

https://kleuteridee.nl/digibord/digibord-letters/

 

 

 

                                       

 

                                                      

Beste ouders,

 

 

De afgelopen dagen hebben de kinderen flink geoefend met de letter "d " van dokter.

De kinderen hebben rondom de letter "d " verschillende tekeningen, knutselwerkjes, attributen, voorwerpen verzameld/tentoongesteld.

Yes! De letter "d" van ...dokter  natuurlijk!

Doel van letter en klankspel is:

Letter herkennen en verbinden aan de juiste letter of plaat, voorwerp en nog veel meer.....

Het voorbereidend lezen.

Woordschatuitbreiding (actief- en passief)

Betekenis in woord en zin.

 

Goed gedaan en ga zo door!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Ouders bedankt voor het opsturen van de leuke foto’SMet vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

                                                                                                                                                                                  

                                  

                           

     


31 jan 2021 - Taal- en rekenactiviteit: pillen tellen

                                              

          

 

            

Beste ouders,

Rekenactiviteit: pillen tellen

 

De patiënten zijn naar de huisarts geweest. Ze hebben een recept gekregen.

Met het recept gaan ze naar de apotheek. De apotheekassistenten lezen de recepten en bereiden de medicijnen zorgvuldig. De medewerkers van de apotheek zijn druk in de weer met het tellen van de pillen. Iedere pillendoos/medicijnpotje wordt nauwkeurig geteld of gecontroleerd.

Tijdens deze rekenactiviteit vergelijken de kinderen ook de hoeveelheden.

Verschillende rekenbegrippen komen tijdens deze activiteit aanbod zoals: tellen, meer, minder, evenveel, minste, meeste, korste en langste.

 

Doel(en) van deze les is:

Het aantal pillen koppelen aan het juiste getal (het getalbegrip).

Woordenschatuitbreiding; passief, actief, betekenis van woord en zin.

 

 

De rekendoelen:

Tellen en hoeveelheden kunnen weergeven (neerleggen).

Hoeveelheden kunnen vergelijken en ordenen zoals: meer-minder-evenveel-minste en meeste.

Vergelijken van lengte: kort naar lang.

 

Goed gedaan lieve kinderen en ga zo door!!!!!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Het is een must om te zien hoe de kinderen actief aan het werk zijn.

De opdracht is zowel thuis als op school uitstekend gedaan/uitgevoerd!

 

Ga zo door lieve kinderen. Top!!!!!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

                            

                            


31 jan 2021 - Leuke foto's, knutselwerkjes en werkjes van het thema ¨ Ziek en Gezond ¨
 

 

 

 

 

 

  

Beste ouders,

 

De kinderen krijgen dagelijks afstand onderwijs; "de online lessen".

De kinderen zijn druk aan het werk met het maken van de werkbladen, knutselen,

spelen, rollenspel en nog veel meer......................

 

De doelen:

Fijne motoriek, taakgerichtheid, reken- en taalontwikkeling, expressie, fantasie en sociaal- en emotionele ontwikkeling.

 

Ouders bedankt voor het opsturen van de leuke foto's!

 

Lieve kinderen de juffrouw is supertrots op jullie!..

Met vriendelijke groet,

Juf Gaitrie

                                                 

                               

                                       

 


27 jan 2021 - Leuke foto's, knutselwerkjes en werkjes van het thema ¨ Ziek en Gezond ¨
 

  

                                                                

 

Beste ouders,

 

De kinderen krijgen dagelijks afstand onderwijs; "de online lessen".

De kinderen zijn druk aan het werk met het maken van de werkbladen, knutselen,

spelen, rollenspel en nog veel meer......................

 

Ouders bedankt voor het opsturen van de leuke foto's!

 

Lieve kinderen de juffrouw is supertrots op jullie!..

Met vriendelijke groet,

Juf Gaitrie

     Serieren:      Hoog naar laag en van lang naar kort!

                                                                        

                                                              skelet of geraamte 

                                  

                                                         

           

   

 Taal - en rekenwerkenbladen van het thema ziek en gezond!

Woordjes met de letter " d "!

Erbij en eraf sommen

Het voorbereidend schrijven: de schrijfpatronen!

Het voorbereidend lezen: hakken en plakken!


27 jan 2021 - De letter " d" van dokter!
Letterfimpje:

https://www.youtube.com/watch?v=oLJ2bHfqVyI

 

 

 

 

                                                        

Beste ouders,    

                                                        

Letter van de week “ de letter d van dokter ”

 

De kinderen hebben tijdens de online lessen de letter ¨ d¨  aangeboden krijgen.

Spelenderwijs hebben de kinderen in de klas en thuis de opdracht gekregen

om woorden, plaatjes, voorwerpen, attributen, spulletjes, tekeningen

en dergelijke, die beginnen met de letter ¨d ¨  te laten zien, te verzamelen,

te tekenen en nog veel meer.

De kinderen zijn zo enthousiast, gemotiveerd en betrokken tijdens de les.

Met trots laten zij hun  kunstwerkjes, voorwerpen, tekening, woorden, kaarten,

die beginnen met de letter ¨d¨ zien.

Ze kunnen ook vertellen of aanwijzen dat de letter ¨d¨ de begin of eerste letter is.

De letter ¨d ¨vooraan staat of de beginkklank is?

De kinderen hebben met verschillende materialen de letter ¨d¨ gemaakt zoals:

doppen, kralen, snoep, erwten, macaroni, pasta, schelpen en nog veel meer.

 

Doel van deze les is: 

De kinderen kunnen de letter ¨d¨ aanwijzen, herkennen, benoemen en koppelen

aan de juiste letter (klank- en tekenkoppeling).

Fantasie, expressie, woordenschatuitbreiding (passief - en actief) en nog veel meer!

 

Ouders bedankt voor het opsturen van de leuke foto’s!

 

De juffrouw is supertrots op jullie lieve kinderen!

Jullie verdienen een pluimpje!

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

                                          

                                    

                                 


24 jan 2021 - Weekplanning 4 van maandag 25 januari t/m vrijdag 29 januari 2021.

 

 

Beste ouders/verzorgers,

 

Bij deze

 

de weekplanning van maandag 25 januari t/m vrijdag 29 januari 2021.

 

Daarnaast vindt u ook wat extra oefenstof voor de komende periode.

 

De planning kunt u vinden door op de volgende link te klikken.

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie


24 jan 2021 - Leuke foto's, knutselwerkjes en werkjes van het thema ¨ Ziek en Gezond ¨
                                                                   

 

Beste ouders,

 

De kinderen zijn thuis en op school actief  bezig met het ¨thema Ziek en Gezond!¨

Zij zijn druk in de weer met het maken van de werkbladen,  knutselwerkjes,

bewegen, spelen, rollenspel en nog veel meer........

Ouders heel erg bedankt voor het opsturen van de leuke foto's

van de kinderen.

 

De juffrouw is supertrots op jullie lieve kinderen!!!!!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

                                 

                                    

                                   


24 jan 2021 - Introductie het thema : Ziek en Gezond!

Link: thema ziek en gezond!

https://kleuteridee.nl/ziekenhuis/

Beste ouders,

 

Wij zijn maandag 18 januari 2021 gestart met het ¨thema ziek en gezond¨.

De leerkracht is verkleed als ¨een dokter met haar stethoscoop en dokterstas¨

De kinderen kijken verbaasd uit hun ogen. Ze popelen om te vertellen wat een dokter allemaal doet.

De begrippen die tijdens de les aan bod komen zijn:

dokterstas, dokterstas, dokterskoffer, thermometer, hoofdpijn, koud, warm, lichaamstemperatuur, stethoscoop, recept, behandelkamer, mondkapje, afspraak, handschoenen, wachtruimte, hygiëne i.v.m. corona medicijnen, apotheek en nog veel meer.

De kinderen hebben op school en thuis rondom het ¨thema ziek en gezond ¨verschillende knutselwerkjes, tekeningen en reken- en taalactiviteiten gemaakt.

 

Langs deze weg wil ik alle ouders bedanken voor hun inzet, ondersteuning en begeleiding.

 

Lieve kinderen en ouders wat is de juf super trots op jullie!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

                                         

                                                  

 

                                           

 

 

 

 

Jaanvi is ook druk bezig om voor een goed doel muntzakjes (klein- en groot) te maken.


                       


24 jan 2021 - De letter z van ¨ziek¨

Beste ouders,    

                                                        

Letter van de week “ de letter z van ziek”

 

De kinderen hebben tijdens de online lessen de letter  ¨z ¨ aangeboden krijgen.

Op een spelenderwijs hebben de kinderen in de klas en thuis de opdracht gekregen

om woorden, plaatjes, voorwerpen, attributen, spulletjes, tekeningen

en dergelijke, die beginnen met de letter ¨z ¨  te laten zien, verzamelen, tekenen,

maken en nog veel meer.

De kinderen presenteren hun kunstwerkjes, voorwerpen, tekening, woorden, kaarten,

die beginnen met de letter ¨z¨.

Ze kunnen ook vertellen of aanwijzen dat de letter ¨z¨ de begin of eerste letter is.

De letter ¨z ¨vooraan staat of de begink klank is.

De kinderen hebben met verschillende materialen de letter ¨z¨ gemaakt zoals;

doppen, kralen, snoep, erwten, macaroni, pasta, schelpen en nog veel meer.

 

Doel van deze les is: 

De kinderen kunnen de letter ¨ z ¨ aanwijzen, herkennen, benoemen en koppelen

aan de juiste letter (klank- en tekenkoppeling).

De kinderen de bovengenoemde activiteit zelfstandig auditief en visueel kunnen uitvoeren.

 

Ouders bedankt voor het opsturen van de leuke foto’s!

 

De juffrouw is supertrots op jullie lieve kinderen!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

                

                                           

Letterfimpje: de letter z

https://www.youtube.com/watch?v=M8xwgBpFhsA

 

Downloads:
letter-z.pdf
letter-z(1).pdf

17 jan 2021 - Weekplanning van maandag 18 januari t/m vrijdag 22 januari 2021.

 

Beste ouders/verzorgers,

 

Bij deze

 

de weekplanning van maandag 18 januari t/m vrijdag 22 januari 2021.

 

Daarnaast vindt u ook wat extra oefenstof voor de komende periode.

 

De planning

 

kunt u vinden door op de volgende

 

link te klikken.

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

 


17 jan 2021 - het thema ziek en gezond

                                                          

Beste ouders,

 

Wij starten maandag 18 januari met het thema ¨ Ziek en Gezond¨.

Er worden verschillende activiteiten rond het thema ondernomen zoals:

het voorbereidend rekenen en taal, SEO, expressie, bewegings- en muzikale activiteiten

en nog veel meer.

In verband met het afstandsonderwijs worden de activiteiten thuis en op school gemaakt.

In de bijlage(n) of downloads treffen jullie de ouderbrochure en woordkaarten aan. 

In de brochure staat vermeld welke woorden en activiteiten de komende periode centraal staan.

 

Ouders alvast bedankt voor uw medewerking!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie Parmessar

 


17 jan 2021 - Knutselwerkjes en werkbladen
 

 

Beste ouders,

 

De kinderen zijn thuis actief bezig met het maken van de werkbladen,  knutselen,

bewegen, spelen en nog veel meer........

Ouders heel erg bedankt voor het opsturen van de leuke foto's

van de kinderen.

 

De juffrouw is supertrots op jullie lieve kinderen!!!!!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

                                          

                                     

 


17 jan 2021 - foto's, knutselwerkjes tekeningen van de kinderen
                                               

 

 

 

 

 

                                 

Beste ouders,

 

De kinderen krijgen op dit moment "afstand onderwijs". 

Het thema winter staat nu centraal.

De kinderen hebben rondom het thema winter getekend, gekleurd en geknutseld.

 

Ouders bedankt voor het opsturen van de foto's!

 

De juffrouw is supertrots op jullie lieve kinderen!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

                          

 

 

 

   

                         

                                       

                                          

 

                                    

 

                                                 


13 jan 2021 - Beginklank of eerste letter W

 

Beste ouders,

 

De kinderen leren op een speelse wijze de begrippen eerste letter of beginletter en 

welke letter hoor je vooraan?

Op dit moment staat de letter W van winter centraal.

De kinderen hebben voorwerpen, tekeningen, attributen, die beginnen met de letter w getekend, verzameld, gemaakt en nog veel meer.

 

Goed gedaan lieve kinderen en ga zo door!!!!!!.

 

Ouders heel hartelijk dank voor het opsturen van de foto`s.

 

Met vriendelijke groet,

 

                                       


10 jan 2021 - Weekplanning van maandag  11 januari t/m vrijdag 15 januari 2021
 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers,

 

Bij deze

 

de weekplanning van maandag 11 januari t/m vrijdag 15 januari 2021.

 

Daarnaast vindt u ook wat extra oefenstof voor de komende periode.

 

De planning

 

kunt u vinden door op de volgende

 

link te klikken.

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie


08 jan 2021 - Sneeuwpop van Alishya

Beste ouders,

Ouders superbedankt voor het opsturen van de tekening!

 

De juf is supertrots op je Alishya en ga zo door!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie


07 jan 2021 - tekening en knutselwerkjes van de kinderen
 

 

Beste ouders,

 

Ouders heel erg bedankt voor het opsturen van de leuke foto's en tekeningen

van de kinderen.

 

De juffrouw is supertrots op jullie lieve kinderen!!!!!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

                                           

                                                 

 


06 jan 2021 - Werkje van Cheyenne

Beste ouders,

Ouders superbedankt voor het opsturen van de foto.

 

De juf is supertrots op je Cheyenne en ga zo door!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie


06 jan 2021 - Knutsel- en werkblad van Romilio
 

 

 

Beste ouders/verzorgers,

 

Ik heb vandaag weer leuke werkjes/foto's ontvangen.

 

De juffrouw is supertrots op je Romilio!

Ouders super bedankt!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf. Gaitrie

                                  


05 jan 2021 - Hijskraan van Arush
                                        

Beste ouders,

Ouders superbedankt voor het opsturen van de foto´s.

 

De juf is supertrots op je Arush en ga zo door!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

                                                              

 


05 jan 2021 - tekening van Inayaa

Beste ouders,

Ouders superbedankt voor het opsturen van de tekeningen!

 

De juf is supertrots op je Inayaa en ga zo door!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

                                            

 


02 jan 2021 - Weekplanning van maandag 4 januari t/m vrijdag 8 januari 2021

 

 

Beste ouders/verzorgers,

 

Bij deze

 

de weekplanning van maandag 4 januari t/m vrijdag 8 januari 2021.

Daarnaast vindt u ook wat extra oefenstof voor de komende periode.

 

De planning kunt u vinden door op de volgende link te klikken.

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie


24 dec 2020 - kerstgroet
 

 

 

Beste ouders,

 

Kerst is dit jaar voor iedereen anders dan anders!

Corona heeft roet in het eten gegooid. Hierdoor ging de kerstlunch

op woensdag 16 december niet door.

Om de kinderen niet teleur te stellen hebben wij op dinsdag 15 december 

een kerstlunch gehouden. Ondanks alles hebben wij het reuze gezellig gehad.

 

Langs deze weg wil ik alle lieve ouders en kinderen van groep 2B bedanken voor

de leuke kerstcadeautjes en kerstkaarten.

Ik wens jullie allen Prettige Kerstdagen en Gezegend 2021 toe!.

 

Liefs: juf Gaitrie Jagesar-Parmessar

 

                            

  

 


24 dec 2020 - Impressie kerstknutselwerkjes van groep 2B
 

 

Beste ouders,

 

De kinderen hebben het super gezellig met elkaar. Het is een mus om te zien hoe de kinderen op een leuke, spontane, vriendelijke manier samenwerken, samenspelen, samendelen en overleggen tijdens het knutselen.

 

Doelen: Fijne motoriek, sociaal- en emotionele ontwikkeling.

 

De juf is supertrots op jullie lieve kinderen.

 

Ga zo door!!!!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 


24 dec 2020 - rekenactiviteit: meer - minder- evenveel
 

 

Beste ouders,

 

De kinderen leren spelenderwijs de getalbeelden (cijfers) te koppelen aan de hoeveelheden.

Tijdens deze rekenactiviteit vergelijken de kinderen ook de hoeveelheden.

Verschillende rekenbegrippen komen tijdens deze activiteit aanbod zoals: tellen, meer, minder, evenveel, minste, meeste, korste en langste.

 

De rekendoelen:

Tellen en hoeveelheden kunnen weergeven (neerleggen).

Hoeveelheden kunnen vergelijken en ordenen zoals: meer-minder-evenveel-minste en meeste.

Vergelijken van lengte: kort naar lang.

 

Goed gedaan lieve kinderen en ga zo door!!!!!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

                                   

                                

 

links:

https://rekenenmetkleuters.yurls.net/nl/page/752395

 https://kleuteridee.nl/digibord-rekenen/

 


24 dec 2020 - Taalspel :" hoeveel stukjes hoor je"
Beste ouders,

 

Er zijn voorwerpen rondom het thema Kerst op de vloer gelegd.

Een kind krijgt de beurt om een voorwerp te pakken en dit te benoemen.

Het kind benoemt het voorwerp. Bijvoorbeeld kroon. Het kind klapt het woord

kroon en vertelt dat het woord uit een stuk bestaat. 

Enkele voorbeelden: kruis, koe en doek bestaat uit een stuk (een keer klappen).

Kerst-boom, kerst-krans en bij-bel bestaat uit twee stukken (twee keer klappen).

Het spel wordt meerdere keren herhaald.

Spelvariatie: welk voorwerp is weg?

 

Doel van dit taalspel is:

Auditieve analyse (lettergreep; opdelen van woorden), woordenschatuitbreiding en concentratie.

 

Goed gedaan lieve kinderen en ga zo door!!!!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

                                             

 

 

                                        


15 dec 2020 - Weekplanning
                                                              

                                        

 

Beste ouders/verzorgers,

 

Bij deze

 

de weekplanning

 

van deze periode

(woensdag 16 december t/m vrijdag 18 december 2020).

 

De planning kunt u vinden door op de volgende link te klikken.

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie


14 dec 2020 - Geestelijke stroming "het Kerstfeest"

 

Er is een kindeke geboren op aard’
Er is een kindeke geboren op aard’
‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal
’t Kwam op de aarde voor ons allemaal

Er is een kindeke geboren in ’t strooi
Er is een kindeke geboren in ’t strooi
’t Lag in een kribje gedekt met wat hooi
’t Lag in een kribje gedekt met wat hooi

 

Beste ouders,

 

Het is Kerst!

Samen gezellig eten, kerstbomen, kerstlichtjes, de kerk bezoeken en natuurlijk de geboorte van het kindje Jezus. Op de eerst kerstdag, 25 december gaan de Christenen naar

de kerk. In verband met Corona is het dit jaar niet mogelijk om de kerk te bezoeken.

Tijden het Divalifeest maken de Hindoes een Dia aan. De Christenen maken tijdens het Kerstfeest een kaars aan i.v.m. geboortedag van de heer Jezus.

Wij bidden en vragen aan God om verlichting, ons te verlossen van alle ellende op

de wereld, vrede op aarde, liefde en respect voor jong en oud!

 

Veel leesplezier samen met u en uw kind!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

 

 

 

 

 

                             

                              


13 dec 2020 - De letter K van Kerst

Beste ouders, 

 

De kinderen hebben de letter “k” op  een speelse wijze geleerd.

Zij maken eenspeurtocht door de klas.

De kinderen zijn op zoek naar voorwerpen, materialen,

kaarten en woorden, die beginnen met de letter "k".

Doel: letterherkenning (visueel en auditief) en de begrippen

begin - en dezelfde letter.

 

U kunt ook met uw kind thuis spelenderwijs met de letter “k” oefenen! 

 

Goed gedaan lieve kinderen!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

 

                       

                                       

                     

 

                      

Downloads:

 

https://kleuteridee.nl/kerst/

https://kleuteridee.nl/k

https://jufria.yurls.net/nl/page/658109

 


13 dec 2020 - rekenactiviteit: ´kerstboom´
Beste ouders,

 

Spelenderwijs zijn de kinderen in een betekenisvolle situaties aan het rekenen.

De kinderen tellen en vergelijken het aantal gekleurde ballen die aan de

kerstbomen hangen.

 

Spelvariatie(s): buurgetallen en spiegelen van kerstboom.

 

Rekendoelen: tellen (hoeveelheden koppelen aan het juiste getal)

                       buurtgetallen (welke getal ontbreekt,

                       welk getal komt na 11 of staat voor de 11 ect.)

                       vergelijken (meeste/minste, veel/weinig, veel en minder ect.)

                       inzichtelijke, ruimtelijke - en wiskundige (vormen, figuren en patronen/nabouwen)                  

 

De juf supertrots op jullie lieve kinderen!!!!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

 

                                    Kerstboom: spiegelen met rekenen

                                    


13 dec 2020 - kerstboom optuigen
 

 

Beste ouders,

 

De kinderen van groep 2B helpen met het optuigen/aankleden van de kerstboom.

Zij maken de takken los. Ze bespreken met elkaar en vertellen aan

elkaar hoe ze de kerstattributen onder, midden en

boven aan de boom willen ophangen.

Tijdens deze activiteit komen de aangeleerde woorden aanbod zoals:

optuigen, versieren, piek, kerstster, kerstbal, kerstmuts, kerstkrans,

kerstbel, kerstsok, kerstengel, kerstcadeau en nog veel!

 

Tijdens deze activiteit komen verschillende ontwikkelingsgebieden aanbod zoals:

sociaal - en emotionele (samenwerken, samenspelen en samen delen)

taalontwikkeling (woordenschatuitbreiding, actieve- en passieve),

fijne motoriek, fantasie- en creatieve ontwikkeling.

 

De juf is supertrots op jullie en ga zo door!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

                      

 

     

                       


09 dec 2020 - thema Kerstmis

Beste ouders,

 

De Sint en de Pieten zijn op 6 december vertrokken naar Spanje.

 

Wij zijn gestart met het thema Kerst.

 

Voorbereidend taalontwikkeling:

De behandelde letters herhalen. Aanbieden: k van kerst.

Rijmwoordjes bedenken: kaars-laars, man-pan, slee-fee enz.

Kerstwoordkaarten met de lidwoorden: de kerstman, de kaars, de krans enz.

Interactief voorlezen:

 

kerst prentenboeken, kerst verhalen uit Jip en Janneke, kerstfilmpjes.

Woordjes in lettergrepen verdelen: kerst-man, krib-be, ka-meel.                                    

 

Voorbereidendrekenen: 

Met dit thema kunt u thuis met uw kind

 

seriëren, classificeren en tellen van de kerstballen.                    

Tellen en herkennen van de getallen 1t/m 15.                                                                                  

Hoeveelheid koppelen aan de cijfers 1 t/m 15.                                                                            

Rangtelwoorden 1 t/m 6

 

Downloads:

 

https://kleuteridee.nl/kerst/

https://kleuteridee.nl/k

https://jufria.yurls.net/nl/page/658109

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

                    

 


06 dec 2020 - 4 december Sinterklaasviering
 

                                                                                                                                                     

                                                 

                                                                                         

 

Beste ouders,

 

We hebben op vrijdag 4 december samen met de kinderen het Sinterklaasfeest gevierd.

De kinderen zijn verkleed als Sint of Piet.

De kinderen zijn in rep en roer. Wat krijgen wij vandaag van de Sint en zijn Pieten?

Cadeautjes, pepernoten, banketstaf, taai taai pop, pepernoot, chocolade melk, chocolade letter, manderijn, speculaas???????

De kinderen kijken elkaar aan en tillen hun schouder omhoog.

 

Verrassing!!!!!!!!

De Sint en zijn Pieten hebben voor een ontbijt en lunch gezorgd.

 

Waar blijven de cadeautjes??????????

 

Het was een superleuke dag met dans, spel, kunst, zang en nog veel meer.

 

De kinderen hebben genoten.

 

 

Dankjewel Sint en Pieten voor de cadeautjes en lekkernij.

 

Wij wensen jullie een prettige reis naar Spanje toe!

 

Welkom Kerstman met uw slee!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

 

 

 

 


06 dec 2020 - De letter P van Piet

 

Beste ouders, 

 

De afgelopen weken flink geoefend te hebben met de letter hebben de kinderen

een nieuwe letter aangeboden gekregen.

Yes! De letter P van ...............Piet natuurlijk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Op een speelsewijze leren de kinderen de aangeboden letters en de begrippen m.b.t

het voorbereidend lezen.

Het woord Piet begint met de letter P.

Waar hoor je de letter P vooraan bij het woord Piet?

Het woord pop begint met de letter p (beginklank) en eindigt op de letter P.

Waar zie je de letter p en wijst het aan?

Enkele voorbeelden: pak, sop, zeep, pit, appels en nog veel meer!!.

U kunt thuis met uw kind spelenderwijs oefenen met doppen, erwten, zand, tijdschriften, folders, boeken en nog veel meer.

Doel: woordschatuitbreiding, het voorbereiden lezen, letters herkenning (auditief en visueel).

Goed gedaan de lieve Pieten van groep 2B!!!!!!!!

Met vriendelijke groet,

Juf Gaitrie

Links van de letter P:

https://www.youtube.com/watch?v=0GcZUeUCMCg

https://basisonderwijs.online/filmpje.html?youtube=k6LDSLirhSY&titel=Letterfilmpjes | De letter p

 

   

 


04 dec 2020 - Leuke Sint foto's thema Sinterklaas

 

Beste ouders,

 

Leuke foto's van de kinderen van groep 2B rondom het thema Sinterklaas! 

Veel kijkplezier samen met uw kind!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

                               

                   

 

 

 


04 dec 2020 - rekenactiviteiten

Beste ouders,

 

Op een spelenderwijs leren de kinderen verschillende rekenactiviteiten.

Zij leren met elkaar, van elkaar en helpen elkaar.

De lieve kinderen van groep 2B laten hun talenten zien.

Tijdens het speelwerken kommen verschillende rekendoelen aanbod:

Groepjes maken;

Meten;

Grootste en kleinste getal:

Meer en minder.

 

Super goed gedaan lieve kinderen. De juf is trots op jullie!

Met vriendelijke groet,

Juf Gaitrie

                               


04 dec 2020 - Rijmen met Sint

 

Beste ouders,

  

Op een spelenderwijs leren de kinderen te rijmen.

In de kring liggen voorwerpen rondom het thema Sinterklaas.

De kinderen bedenken woordjes of wijzen voorwerpen aan die op elkaar rijmen zoals:

boot-rood-pepernoot, boek-doek, hand-krant, paard-staart en nog veel meer.

 

Doel: woordenschatuitbreiding, letterherkenning en het voorbereidend lezen.

 

Spelvariatie: het geheugenspel welk voorwerp is weg?

 

Goed gedaan lieve kinderen en ga zo door!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

 

 


04 dec 2020 - Rommelpiet

 

Beste ouders,

Oh, Oh wat een rommel in de klas!!!!!!!

Rommel de Bommelpiet is op 27 november langs geweest.

Hij heeft alles in de klas overhoop gegooid.

Wie gaat het opruimen?

Wij hebben een probleem?

Samenspelen, samen delen, samenwerken, dus wij ruimen het gezamenlijk op!

Rommel de Bommelpiet heeft voor alle lieve kinderen pepernoten in de schoentjes gezet.

 

Namens de lieve kinderen van groep 2B

 

                       

  


27 nov 2020 - De Pietengym
                                                                      

Beste ouders,

 

Een leuke bewegingsactiviteit rondom het thema Sint.

               

                     "De Pietengym"

De kinderen zijn aan het klimmen, klauteren, glijden, balanceren,

kruipen en nog veel meer. Het is een mus om te zien.

 

Doel (en) van de les:

De leerlingen leren samen op een respectvolle manier deel te nemen 

aan een bewegingsactiviteit.

Ontwikkeling van de grove motoriek.

 

Goed gedaan lieve kinderen!!!!!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 


27 nov 2020 - De eerste letter van je naam
                                                                

Beste ouders,

 

Op een speelse wijze leren de kinderen de begin of eerste letter van hun naam.

Ze schrijven de eerste letter van hun naam.

 

Doel(en) van deze les:

De letter te verbinden met de juiste klank.

Het aanwijzen, herkennen en benoemen van de aangeboden letters.

Het begrip eerste of beginletter.

 

Lieve kinderen jullie hebben het goed gedaan. De juffrouw is supertrots op jullie!!!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Gaitrie Parmessar

                                     

                                              

 

                                                                      

                                                                   


27 nov 2020 - de letter van f van "feest"
                                                

Beste ouders, 

 

De kinderen hebben de letter “f” op  een speelse wijze geleerd.

Zij maken een “speurtocht” door de klas.

De kinderen zijn op zoek naar voorwerpen, materialen,

kaarten en woorden, die beginnen met de letter "f".

Doel: letterherkenning (visueel en auditief) en de begrippen

begin - en dezelfde letter.

 

U kunt ook met uw kind thuis spelenderwijs met de letter “f” oefenen! 

 

Goed gedaan lieve kinderen!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

                                    

 

                                       

https://kleuteridee.nl/digibord/digibord-letters/

 

       


22 nov 2020 - rekenactiviteit: meer en minder
 

                                                        

 

 

Beste ouders,

 

Een rekenactiviteit!

Wie heeft meer of minder?

Op een spelenderwijs zijn de kinderen aan het tellen en vergelijken wie meer of minder heeft.

De langste of kortste ketting heeft!

 

Doel: het tellen (verkort tellen) en vergelijken van hoeveelheden.

 

Goed gedaan lieve kinderen en ga zo door!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie

 

 

Links: meer en minder

https://www.youtube.com/watch?v=NB99Lylr2Bk

 https://schooltv.nl/video/meeste-en-minste-rekenen-met-moffel-en-piertje/

 


22 nov 2020 - Leergesprek: de kleren van Sinterklaas en Piet
 

                                                

 

                           

                                

 

Beste ouders,

 

Zoals u weet zijn wij maandag 16 november gestart met het thema Sint.

De kinderen luisteren actief naar het gesprek.

Zij benoemen en wijzen de aangeleerde woorden zoals: mijter, muts, stoomboot,

staf, cadeau, het grootboek, strooien, tabberd, zak, verlanglijst en nog veel meer aan.

Tijdens het speelwerken zijn de kinderen verkleed als Sinterklaas en Piet.

Zij lopen door de klas en op de gang om cadeautjes uit te delen.

Wat hebben de kinderen het gezellig samen.

 

De juffrouw is supertrots op jullie!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Juf Gaitrie