1
 

Groep 6A

Op de groepspagina van groep 6a

 

BERICHTEN

15 apr 2021 - Nieuwe Toetsrooster April

 

                                            Nieuwe Toetsrooster April

Woensdag 21 april:            Taal Thema 6: Taal Woordenschat & Taal Verkennen

 

Donderdag 22 april:           Spelling thema 6:  Woorden + Zinnendictee

 

 

 

 

De overige vakken zullen na de meivakantie gepland worden. Houdt u de site goed in de gaten.

######################################################################################


15 apr 2021 - Dagplanning vrijdag 16 april

                                          Dagplanning vrijdag 16 april

 

 

8.45 - 9.15            Gebed & zelfstandig lezen

 

9.15 - 10.15          Rekenen Blok 2B, week 4, na de toets, blz 44 & 45

                            Maken som 1 t/m 6

 

10.15 - 10.45        Pauze

 

10.45 - 11.15        Spelling: Thema 6, week 4, les 15, werkboek blz 38 & 39

 

11.15 - 11.50        Taal: Herhalen Thema 6: woorden met afleidingen, stam van

                            van een persoonsvorm + de uitgang.

 

11.50 - 13.00        Pauze

 

13.00 - 14.00        Engels Unit 5, les 2 ( Lesson & Task)

 

14.00 - 14.45        Expressie:  Navratan / (mei) vakantie tekening

 

14.45 - 15.00        Dagafsluiting

 

 

########################################################################################

 


24 mrt 2021 - Hindi toets
Beste ouders,

 

Op dinsdag 30 maart 2021 hebben de leerlingen Hindi toets.

Juf Radha heeft een link gestuurd om te oefenen.

 

Met vriendelijke groet,

Meester Jagdish


09 mrt 2021 - Toetsen
Beste ouders,

 

Een aanvulling op de aankomende toetsen.

 

woendag       17 maart 2021    : Rekenen - Blok 1

donderdag     18 maart 2021    : Woorden - en zinnendictee thema 5

 

Met vriendelijke groet,

Jagdish


02 mrt 2021 - Cito toets Rooster maart 2021
 

                                        Cito toets rooster Maart 2021

 

 

**Maandag 8 Maart:                 Rekenen, deel 1

                                                   Spelling, deel 1

**Dinsdag 9 Maart:                  Rekenen, deel 2

                                                  Spelling, deel 2

**Woensdag 10 Maart:            Rekenen, deel 3

**Donderdag 11 Maart:           Begrijpend Lezen, deel 1

                                                  Woordenschat, deel 1

**Vrijdag 12 Maart:                Begrijpend Lezen, deel 2

                                                  

**Maandag 15 Maart:             Begrijpend Lezen, deel 3

                                                 Woordenschat, deel 2

**De planning van de toetsen is onder voorbehoud**


19 feb 2021 - Toetsen
Beste ouders,

 

Bijgaand de toetsen voor de komende periode:

dinsdag       02 maart 2021   : Begrijpend lezen

woensdag    03 maart 2021   : Engels

donderdag   04 maart 2021   : Redactie

vrijdag        05  maart 2021   : Taal - Thema 5 ( woordenschat + Taalverkenning)

vrijdag        12 maart 2021    : Verkeer ( Les 6 t/m 11)

dinsdag       16 maart 2021    : Natuurzaken - Thema 3

vrijdag         19 maart 2021   : Wereldzaken - Thema 3

maandag      22 maart 2021   : Topo - Thema 3

dinsdag        23 maart 2021   : Tijdzaken - Thema 3

Met vriendelijke groet,

Jagdish

 


10 feb 2021 - Dagplanning
Beste ouders,

 

De leerlingen moeten voor woensdag en donderdag het volgende maken : 

 

- Rekenen          : Blok 1 / week 3-  les 3 en 4 + Taken

- Taal                 : Thema 5 - les 13 en 14

- Spelling           : Thema 5 les 14

- Woordenschat   : Thema 6 - les 1a en 1b

- Engels              : Unit 3 - les 3 - Taken

 

Met vriendelijke groet,

Jagdish


08 feb 2021 - Dagplanning
Beste ouders,

 

Bijgaand de dagplanning van dinsdag 09 februari 2021:

 

- Het gebed

- Lezen                                           : Zelfstandig lezen

- Rekenen                                       : Blok 1 / week 3 - les 2

 

Pauze

 

- Taal                                             : Thema 5/ week 3 - les 12

- Redactie                                       : Blad 16

 

Pauze

 

- Begrijpend lezen                            : Nieuwsbegrip week 06 : Digitaal

- Stellen                                           : Online lessen

 

Met vriendelijke groet,

Jagdish


08 feb 2021 - Dagplanning
Beste ouders,

 

Bijgaand de dagplanning van maandag 08 februari 2021:

 

- Het gebed

- Station Zuid                         : Thema 2 / week 1 - les 1

- Rekenen                              : Blok 1 / week 3- les 1

 

Pauze

 

- Taal                                     : Thema 5 les 10

- Spelling                                : Thema 5 les 13

 

Pauze

 

- Natuurzaken                         Thema 4 les 2

- Gymnastiek

 

Met vriendelijke groet,

Jagdish


07 feb 2021 - Online les
Beste ouders,

 

Wegens het slechte weer is er besloten om de lessen van maandag 08 februari 2021 online te

laten plaatsvinden.De planning zet ik morgenochtend op de site.

 

Uw kind kan de oude link gebruiken om in te loggen.

Als er vragen zijn , hoor ik dat graag.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jagdish


04 feb 2021 - Dagplanning
Beste ouders,

 

Bijgaand de dagplanning van vrijdag 05 februari 2021:

 

- Het gebed

- Lezen                                       : Zelfst. lezen

- Rekenen                                   : Blok 1 / week 2- Taken

 

Pauze

 

- Taal                                          :Thema 5 / week 2 - les 10

- Spelling                                    : Thema 5 / week 3 - les 11 en 12

 

Pauze

 

- Wereldzaken                             : Thema 4 les 2

- Expressie                                  Thema " Holi "

 

Met vriendelijke groet,

 

Jagdish       


03 feb 2021 - Dagplanning
Beste ouders,

 

Bijgaand de dagplanning van donderdag 04 februari 2021:

 

- Het gebed 

- Station Zuid                      : Thema 1 / week 2 - les 3

- Rekenen                            : Blok 1 / week 2-les 4

 

Pauze  

 

- Taal                                   : Thema 5 / week 2 - les 9

- Woordenschat                     : Thema 5 / week 3 - les 3a en 3b

 

Pauze

 

- Tijdzaken                            : Thema 4 - les 2

- Gymnastiek

 

Met vriendelijke groet,

 

Jagdish


02 feb 2021 - Dagplanning en Toetsen
Beste ouders ,

 

Bijgaand de dagplanning van woensdag 03 februari 2021 en de aankomende toetsen.

 

Dagplanning:

 

- Lezen                 : Station Zuid : Thema 1 / week 2-les 2

- Rekenen             : Blok 1 / week 2- les 3

 

Pauze

 

- Taal                   : Thema 5 / week 2 les 8

- Spelling              : Thema 5 /week 2 - les 9 en 10

 

 

Toetsen :

 

maandag     08 - 02 - 2021              : Woordendictee - Thema 4

dinsdag       09 - 02 - 2021              : Zinnendictee - Thema 4

woensdag    10 - 02 - 2021              : Rekenen- Blok 4

donderdag   11-  02  -2021              : Natuurzaken - Thema 2

maandag     15 - 02 - 2021               : Taal - Thema 4

dinsdag        16 - 02 - 2021              : Tijdzaken - Thema 2

woensag       17 - 02 - 2021              : Topo - Thema 2

donderdag    18 - 02 -2021               : Woordenschat Extra - Thema 3 en 4

vrijdag          19 - 02 - 2021              : Wereldzaken - Thema 2 

Met vriendelijke groet,

Jagdish


01 feb 2021 - Dagplanning
Beste ouders,

 

Bijgaand de dagplanning van dinsdag 02 februari 2021:

 

- Het gebed 

- Lezen                               : Zelfstandig lezen

- Rekenen                           : Blok 1 / week 2 -les 2

 

Pauze

 

- Taal                                 : Thema 5 /week 2 - les 7

- Redactie                           : Blz. 15

 

Pauze

 

- Begrijpend lezen                 : Digitaal

- Zelfstandig werken              : Spelling , woordenschat en rekenen  : Digitaal

 

Met vriendelijke groet,

Jagdish

 


29 jan 2021 - Dagplanning
Beste ouders,

 

Bijgaande de dagplanning van maandag 01 februari 2021:

 

- Het gebed

- Station Zuid                               : Thema 1 / week 2 les 1

- Rekenen                                     : Blok 1 / week 2 les 1

 

Pauze

 

- Taal                                           : Thema 5 / week 2 les 6 A en B

- Spelling                                      : Thema 5 / week 2 les 7 

 

Pauze

- Spelling                                      Thema 5 / week 2 les 8

- Natuurzaken                               : Thema 4 les 1

- Gymnastiek

 

Met vriendelijke groet,

Jagdish

 

 

 

 

 

     


28 jan 2021 - Dagplanning
Beste ouders,

 

Bijgaand de dagplanning van vrijdag 29-01-2021:

 

- Het gebed

- Lezen                                                : Zelfstandig lezen

- Rekenen                                            : Blok 1 / week 1 -Taken

 

Pauze

 

- Taal                                                   : Thema 5 / week 1 - les 5

- Spelling                                              : Thema 5 / week 2- les 5 en 6

 

Pauze

 

- Wereldzaken                                       : Thema 4 - les 1

- Expressie                                            : Thema " Winter " / "Holi "             

 

Met vriendelijke groet,

Jagdish           


27 jan 2021 - Dagplanning
Beste ouders,

 

Bijgaand de dagplanning van donderdag 28 januari 2021:

 

- Het gebed

- Station Zuid                               : Thema 1 / week 1 - les 3

- Rekenen                                     : Blok 1 / week 1 - les 4

 

Pauze

 

- Taal                                           : Thema 5- les 4

- Woordenschat                             : Thema 5 les 1a en 1b

 

Pauze

 

- Tijdzaken                                    :Thema 4- les 1

-  Engels                                        : Unit 3- les 2

- Gymnastiek

 

Met vriendelijke groet,

Jagdish                 


26 jan 2021 - Dagplanning
Beste ouders,

 

Bijgaand de dagplanning van woensdag 27 januari 2021:

 

- Het gebed

- Station Zuid                                 : Thema 1 / week 1 - les 2

- Rekenen                                       : Blok 1 / week 1 les 3

 

Pauze

 

- Taal                                             : Thema 5 / week 1- les 3

- Spelling                                        : Thema 5 / week 1- les 3 en 4     

 

Met vriendelijke groet,

Jagdish      

 

 


25 jan 2021 - Dagplanning
Beste ouders,

 

Bijgaand de dagplanning van dinsdag 26 januari 2021.

 

- Het gebed

- Lezen                                  : Zelfstandig lezen

- Rekenen                              : Blok 1 / week 1 -les 2

 

Pauze

 

- Taal                                    : Thema 5 / week 1- les 2

- Dig werken                          : Rekenen , spelling , woordenschat

 

Pauze

- Begrijpend lezen                   : Week 04

- Redactie                               : Blz. 14

 

Met vriendelijke groet,

Jagdish


22 jan 2021 - Dagplanning
Beste ouders,

 

Bijgaand de dagplanning van maandag 25 januari 2021:

 

- Het gebed

- Station Zuid                                        : Thema 1 / week1- les 1

- Rekenen                                              : Blok 1B / week 1 les 1

 

Pauze

 

- Taal                                                       : Thema 5 / week 1 - les 1 

- Spelling                                                  : Thema 5 / week 1- les 1en 2

 

Pauze

 

Natuurzaken                                              Thema 4- les 1

Gymnastiek

 

Met vriendelijke groet,

Jagdish     

                                            :                    


21 jan 2021 - Dagplanning
Beste ouders,

 

Wegens persoonlijke omstandigheden zal ik morgen om tien uur inloggen voor de lessen.

De leerlingen kunnen om 08.45 uur aan de slag gaan met rekenen. Ik heb met ze afgesproken wat ze moeten maken.

 

Wilt u erop toezien(als u in de gelegenheid bent)dat uw kind zich niet voor die tijd aanmeldt ?

 

                   Dagplanning vrijdag 22 januari 2021:

 

- Rekenen                             : Blok 4  :taken, opdrachten na de toets en dig.opdr.

 

Pauze

 

- Taal                                   :Thema 4 les 19 en 20

- Spelling                              : Herh. thema 4 (woordendictee)                      

 

Pauze

 

- Werelzaken                            : Thema 3 les 3

- Expressie                               : Thema "winter"

 

Met vriendelijke groet,

Jagdish

 

 

 


20 jan 2021 - Mededeling /dagplanning
Beste ouders,

 

Volgende week begint groep 6a met de B-versie van rekenen, taal en spelling.

Verder gaat de groep van start met Station Zuid deel 2.

 

Het materiaal hiervoor ligt op donderdag 21 januari 2021 voor uw kind klaar bij de concierge en kan opgehaald worden tussen 09.00uur en 15.00 uur.

 

Dagplanning donderdag 21 januari 2021:

 

- Het gebed

- Lezen                           : Zelfstandig lezen

- Rekenen                       : Blok 4 / week 3 les 4

 

Pauze

 

- Taal                             : Thema 4 les 18

- Woordenschat               : Thema 5 les 1a en 1b

 

Pauze

 

- Tijdzaken                       : Thema 3 les 3

- Expressie                       : Thema "winter"

 

Met vriendelijke groet,

Jagdish

 

 


19 jan 2021 - Dagplanning
Beste ouders,

 

Bijgaand de dagplanning van woensdag 20 januari 2021.

 

- Het gebed

- Lezen                       : Zelfstandig lezen

- Rekenen                   : Blok 4 / week 3 les 3

 

Pauze

 

-Taal                            : Thema 4 les 17

-Spelling                      : Herh. Thema 4 les 6 t/m 10

 

Met vriendelijke groet,

Jagdish

                               


18 jan 2021 - Dagplanning
Beste ouder,

 

Bijgaand de dagolanning van dinsdag 19 januari 2021.

 

- Het gebed

- Lezen                                 : Zelfstandig lezen

- Rekenen                              : Blok 4 / week 3 les 2

 

Pauze

 

- Taal                                    : Thema 4 les 16

- Redactie                              : 1 blz.

 

Pauze

 

- Begrijpend lezen                  : Nieuwsbegrip

- Dharma

- Gymnastiek

 

Met vriendelijke groet,

Jagdish


15 jan 2021 - Dagplanning
Beste ouders,

 

Bijgaand de dagplanning van maandag 18 januari 2021.

 

- Het gebed

- Muiswerk                          : Digitaal

- Begrijpend lezen               : Cito

 

Pauze

 

Taal                                    : Thema 4 les 14 en 15

Spelling                               : Thema 4 - Herh.

 

Pauze

 

Rekenen                              : Blok 4 /week 3 les 1

Natuurzaken                         : Thema 3 les 3

 

Met vriendelijke groet,

Jagdish


14 jan 2021 - Dagplanning
Beste ouder, 

 

Bijgaand de dagplanning van vrijdag 15 januari 2021.

- Het gebed

- Lezen                                 : Zelfst. lezen

- Rekenen                             : Blok 4 / week 2 -Taken + Bijwerk- / Pluswerkboek .                                                                             

 

Pauze

 

- Taal                                      : Thema 4 les 13

- Spelling                                 : Thema 4 les 15

 

Pauze

 

- Wereldzaken                             : Thema 3 les 2

- Muiswerk                                  : Digitaal

- Expressie                                  : Thema "Holi"

 

Met vriendelijke groet,

Jagdish


13 jan 2021 - Dagplanning
Beste ouders,

 

Bijgaand de dagplanning van donderdag 14 januari 2021.

 

- Het gebed

- Lezen                                    : Zelfst.lezen

- Rekenen                                : Blok  4 / week 2 les 4

 

Pauze

 

- Taal                                        : Thema 4 les 12

- Woordenschat                          : Thema 4 les 3a en 3b

 

Pauze

 

Tijdzaken                                   : Thema 3 les 2

Muiswerk                                    : Digitaal

Gymnastiek

 

Met vriendelijke groet,

Jagdish                                  


12 jan 2021 - Dagplanning
Beste ouders,

 

Bijgaand de dagplanning van woensdag 13 januari 2021.

 

-lezen                   : Zelfst. lezen

-Rekenen              : Blok 4 / week 2 les 3

 

Pauze

 

-Taal                     : Thema 4 /les 11

-Spelling                : Thema 4 les 14

 

Met vriendelijke groet,

Jagdish


11 jan 2021 - Dagplanning
Beste ouders,

 

Bijgaand de dagplanning van dinsdag 12 januari 2021.

 

Het gebed

Lezen                          : Zelfst. lezen

Rekenen                      : Blok 4/ week 2 les 2

 

Pauze

 

Taal                             : Thema 4 les 10

Redactie                       : 1 blz.

 

Pauze

 

Begrijpend lezen           : Nieuwsbegrip week 2

Muiswerk                      : Digitaal

 

Met vriendelijke groet,

Jagdish


08 jan 2021 - Dagplanning
Beste ouders,

 

Bijgaand de dagplanning van maandag 11 januari 2021.

 

Het gebed

Begrijpend lezen  :  Niiewsbegrip week 52

Rekenen              : Blok 4/ week 2 les 1 

 

Pauze

 

Taal                     : Thema 4 les 9

Spelling                : Thema 4 les 13

 

Pauze

 

Dharma

Natuurzaken         : Thema 3 les 2

Gymnastiek     

 

Met vriendelijke groet,

Jagdish


07 jan 2021 - Dagplanning
Beste ouders,

 

Bijgaand de dagplanning van vrijdag 08 januari 2021.

 

Het gebed

Lezen            : Zelfst.lezen

Rekenen        : Blok 4/ week 1 - taken + dig. cloudwise +muiswerk

 

Pauze

 

Taal               : Thema 4 / week 2 les 8

Spelling         :  Thema 4 / week 3 les 11 en 12

 

Pauze

Wereldzaken  :Thema 3 les 1

Expressie       : Thema "Holi"

 

Met vriendelijke groet,

 

Meester Jagdish

 

 

 

 


06 jan 2021 - Dagplanning
Beste ouders,

 

Bijgaand de dagplanning van donderdag 07 januari 2021.

 

Het gebed

Lezen

Rekenen        : Blok 4/ week 1 les 4

 

Pauze

 

Taal               :Thema 4/ week 2 les 7

Woordenschat : Thema 4 les 1a en 1b

 

Pauze

 

Tijdzaken        : Thema 3 les 1

Gymnastiek

 

Met vriendelijke groet,

 

Meester Jagdish


05 jan 2021 - Dagplanning
Beste ouders,

 

Bijgaand de dagplanning van woensdag 06-01-2021.

 

Het gebed/Lezen  : Zelfst. lezen tot 09.15 uur

Rekenen              : Blok 4 /week 1-les 3

 

Pauze

 

Taal                    : Thema 4/ week 2- les 6

Spelling              : Thema 4 / les 9 en 10

 

Met vriendelijke groet,

Meester Jagdish


04 jan 2021 - Dagplanning
Beste ouders,

 

Bijgaand de dagplanning van dinsdag 05 januari 2021 en andere mededelingen.

 

Het gebed

Lezen ( Zelfstandig tot 9.15 uur)

Rekenen : Blok 4/ week 1- les 2

 

Pauze

Redactie : Werken in het stencil

Taal        : Thema 4 les 5

 

Pauze

 

Begrijpend lezen             : Nieuwsbegrip week 51- Digitaal

Spelling en woordenschat : Thema 4 -Digitaal

 

Uw kind kan de link waarmee hij/zij zich vandaag heeft aangemeld voor de komende periode gebruiken.Er wordt geen nieuwe link aangemaakt.

 

Als uw kind een toets  of meerdere toetsen heeft gemist, kan hij/zij die deze week inhalen.

Hiervoor zal het kind naar school moeten komen.

Ik hoor graag van u wanneer het schikt.

 

Met vriendelijke groet,

Jagdish

 

 

 

 

 


04 jan 2021 - Dagplanning
Beste ouders,

 

Een aanvulling op de dagplanning.

 

Na stellen hebben de leerlingen natuur.

Hiervan moeten ze thema 3 les 1 maken.

 

Sorry voor het ongemak.

 

Met vriendelijke groet,

Jagdish


04 jan 2021 - Dagplanning
Beste ouders, 

 

DE beste wensen voor het jaar2021.

 

Bijgaand de dagplanning van maandag 04 januari 2021.

 

Het gebed

Stellen : Kerstvakantie

 

Pauze

 

Taal       :Thema 4/week 2 les 6

Spelling :Thema 4 les 6

 

Pauze

 

Rekenen : Blok 4/ week 1/ les 1+ Extra

Gymnastiek

 

 

 

 


17 dec 2020 - Dagplanning
Beste ouders,

 

Bijgaand de dagplanning van vrijdag 18-12-2020

 

08.45 - 09.15             - Lezen : Zelfstandig

09.15 - 10.15             - Taal    : Thema 4 les 3

10.15 -10.45              - Pauze

 

10.45- 11.15              -   Woordenschat : thema 4 les 1a en 1b

11.15- 11.45              - Redactie: 1 bladzijde + muiswerk

11.45 -12.30              - Tekenen : Thema "Kerst"

 

Met vriendelijke groet,

Jagdish


17 dec 2020 - Correctie dagplanning
Beste ouders,

 

Van spelling moeten de leerlingen in plaats van les 4 , les 6 opdracht 1 t/m 4 maken.

 

Mijn excuses voor het ongemak.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jagdish

 


17 dec 2020 - Dagplanning
Beste ouders,

 

Bijgaand de dagplanning van donderdag 17-12-2020

 

08.45-09.15           - Lezen: Zelfstandig

09.15-10.15           - Rekenen: - Taken na de toets

                                              -  Muiswerk

                                              - Cloudwise

 

!0.15 - 10.45           -Pauze

10.45-11.15            - Spelling : les 4

 

11.15 - 12.00          - Gymnastiek : zelf invulling geven

12.00-  12.45          - Pauze

 

12.45  - 13.45         -Taal : -Thema 4 les 2 ( Opdracht 1 t/m 4)

                                        - Cloudwise : spelling en woordenschat

 

13.45  - 14.45        - Nieuwsgegrip : week 50 ( Volgens het stappenplan )

 

Met vriendelijke groet,

Jagdish


15 dec 2020 - Onlinelessen
Beste ouders,

 

Ik heb besloten om de lessen vanuit school te verzorgen.

Uw kind krijgt elke dag een link toegestuurd om zich aan te melden.

 

De lessen beginnen om 08.45 uur en duren als op de schooldagen.

 

Wilt u uw kind op het hart drukkrn om zich op tijd aan te melden?

 

Met vriendelijke groet,

 

Meester Jagdish


26 nov 2020 - Rekentoets
Beste ouders,

 

De rekentoets van blok 3 wordt niet afgenomen op maandag 07-12-2020, zoals reeds op de site geplaatst is, maar op donderdag 17-12-2020.

 

Mijn excuses voor het ongemak.

 

Met vriendelijke groet,

Jagdish

 

 


25 nov 2020 - Toetsen
Beste ouders,

 

Bijgaand de aankomende toetsen:

 

maandag        07-12-2020              -  Rekenen blok 3

woensdag       09-12-2020              -  Woordendictee thema 3

dondergag      10-12-2020              -  Zinnendictee thema 3

vrijdag           11-12-2020              -  Begrijpend lezen

maandag        14-12-2020              - Taal thema 3 (woordenschat en taalverkenning)

dinsdag          15-12-2020              -  Redactie

woensdag       16-12-2020              - Natuurzaken thema 2

 

Met vriendelijke groet,

Jagdish


13 nov 2020 - Thema 3
Beste ouders, 

 

Bijgaand de themawoorden van thema 3 (taal en spelling).

Rekenen blok 3, overzicht lessen en lesbegeleiding.

 

Met vriendelijke groet, 

Jagdish


09 nov 2020 - Zwemles
Beste ouders,

 

In verband met de coronaregels zal er de komende twee weken geen zwemles zijn.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jagdish


06 nov 2020 - Toets
Donderdag 12-11-2020 : Parkeerweekdictee - Spelling thema 1 en 2 

26 okt 2020 - Toetsen komende periode.
Beste ouders,

 

Bijgaand de toetsen voor de komende periode.

 

donderdag 29 -10 -2020         - Woordendictee thema 2

vrijdag      30 -10 -2020         - Rekenen blok 2

maandag   02 -11 -2020         - Taal thema 2 (woordenschat en taalverkenning)

woensdag  04 -11 -2020         - Woordenschat Extra thema 1 en 2  

donderdag 05 -11 -2020         - Zinnendictee thema 2

vrijdag      06 -11 -2020         - Verkeer les 1 t/m 5


02 okt 2020 - Doelen taal en spelling thema 2 en rekenen blok 2
Preview foto Beste ouders ,

 

Bijgaand de doelen van taal en spelling thema 2 en rekenen blok 2.


02 okt 2020 - Toetsen
Beste ouders,

 

Bijgaand de toetsen voor de komende periode.

 

maandag     : 05 -10 - 2020 - Naruurzaken thema1

 

donderdag   : 08- 10 - 2020 - Tijdzakentoets thema 1 +

                                          - Hoofdrekenen

 

maandag     :  12 - 10 -2020  - Topo thema 1

 

woensdag    :  14- 10 -2020   - Redactie 

 

vrijdag        :  16- 10 -2020   - Werelzaken

 

 


21 sep 2020 - Toetsschema
Vrijdag 25-09-2020      - Rekenen blok 1

Maandag 28-09-2020   - Taal thema 1

Donderdag 01-10-2020 -Spelling woordendictee

 


11 sep 2020 - informatie avond
 

Beste ouders / verzorgers,

 

U kunt de digitale versie van de informatie & kennismakingsavond SVS en groep 6B vinden door op de volgende link te klikken:

 

informatie en kennismakingsavond SVS

 

informatieavond groep 6B

 

Met vriendelijke groet,

 

meester Jagdish


02 sep 2020 - Doelen taal en spelling thema 1 en rekenen blok 1

 

 


02 sep 2020 - Welkom
Welkom op de klassensite van groep 6a

 

Beste ouders,

 

Op de klassensite van groep 6A treft u belangrijke informatie aan omtrent betreffende groep.

 

Voor vragen kunt u mij mailen op jrambadal@shrivishnu.nl

 

De leerlingen gymmen op de maandag en donderdag .

Bij de gymlessen zijn gymkleding en schoenen met een witte zool verplicht.

Elke maandag nemen ze hun gymspullen mee naar school en op de vrijdag terug mee naar huis.

 

Met vriendelijke groet,

 

Meester Jagdish