1
 

AVG & Privacy

AVG & Privacy

Op de Shr Vishnu School wordt er zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd.

 

 

De school hanteert de landelijk geldende AVG-regels. Indien de gezinssamenstelling, adresgegevens, emailadressen en telefoonnummer wijzigen, is het verzoek dit tijdig door te geven aan onze adminstratie via het e-mailadres: pramlal@shrivishnu.nl

 

Meer informatie over privacy kunt u lezen op de website van ons bestuur: http://www.shon.nl/actueel/privacy:-avg.