1
 

Nieuws

14 maart 2024

Ontdek de toekomst van uw kind bij de Shri Vishnu School in Den Haag: de eerste Nederlandse basisschool met een hindoeïstische grondslag van Nederland!

We zijn verheugd om met u de buitengewone prestaties van onze leerlingen van groep 8 aan de Shri Vishnu School van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland te delen. 

 

De leerlingen ontvangen eind groep 7 een voorlopig advies. Daaropvolgend ontvangen zij na het maken van de Begin- en/of Midden groep 8 Citotoets een voorlopig advies voorafgaand de doorstroomtoets. De doorstroomtoets is een cruciaal moment voor onze leerlingen, waarbij het niveau voor hun toekomst op de middelbare school voor een groot deel wordt bepaald en wij zijn trots om te vermelden dat onze leerlingen jaar na jaar boven het landelijk gemiddelde scoren. 


Ontdek de toekomst van uw kind bij de Shri Vishnu School in Den Haag: de eerste Nederlandse basisschool met een hindoeïstische grondslag van Nederland!
Wat nog indrukwekkender is, is dat onze leerlingen op het hoogste niveau (2F bij taal en 1S bij rekenen) beter hebben gepresteerd dan het voorgaande jaar. Dit is een prestatie waar we als school enorm trots op zijn. Onze ambitie om 65% van de leerlingen te laten voldoen aan de 2F voor taal (82% en 1S (73%) voor rekennorm is ruimschoots overtroffen!

 

Onze toewijding aan uw kind(eren) gaat verder dan alleen het behalen van resultaten. Bij de Shri Vishnu School bieden we een breed scala aan activiteiten en programma's om hun gehele ontwikkeling te bevorderen, denkend aan talentontwikkeling, naschoolse activiteiten, de zaterdagschool, de verlengde-schooldag-activiteiten en ga maar door.

 

Onze zaterdagschool biedt extra oefening voor taal (lees: begrijpend lezen en spelling) en rekenen, waardoor uw kind(eren) deze vaardigheden kan of kunnen versterken buiten de reguliere lesuren. Daarnaast organiseren we tal van buitenschoolse (educatieve en culturele) activiteiten. Naast het reguliere lesprogramma bieden wij ook  andere vakken die passen bij onze grondslag, denkend aan yoga, Dharma- en Hindilessen. Deze vakken ondersteunen de culturele en spirituele groei van uw kind(eren).

 

Wij begrijpen ook de logistieke uitdagingen waarmee u als ouders te maken heeft, daarom bieden we leerling busvervoer aan, zodat uw zorgen met betrekking tot het halen en brengen van uw kind(eren) worden weggenomen.

 

Bij de Shri Vishnu School hechten we veel waarde aan een veilige en inclusieve omgeving. Mede hierom hebben we een schoolbreed programma, genaamd KIVA, geïmplementeerd en bevorderen we vreedzaamheid als kernwaarde van ons onderwijs. Het programma is gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten en zorgt voor een positieve groepsvorming, zodat ieder kind met plezier naar school komt. We besteden ook veel aandacht aan (wereld)burgerschap, culturele maatschappelijke vorming en de viering van Hindoe-hoogtijdagen, waardoor er een brede kijk op de wereld ontwikkelt wordt en onze leerlingen hun eigen identiteit kunnen versterken.

 

Dus als u op zoek bent naar een school die niet alleen uitblinkt in goede resultaten, maar ook waarde hecht aan cultuur en het welzijn van elk kind, dan is de Shri Vishnu School de juiste keuze voor u en uw gezin.

Geïnteresseerd in een rondleiding? Neem dan contact op met onze ouderconsulent en contactpersoon, mevrouw Sawieta Maniram, via het e-mailadres: smaniram@shrivishnu.nl of maak een afspraak door te bellen naar 070-3885961.

 

We heten u van harte welkom op de Shri Vishnu School, waar we samen bouwen aan de toekomst van uw kind(eren)!