1
 

Verlof, studiedagen en vakanties

Bijzonder verlof aanvragen

De Leerplichtwet kent geen snipperdagen.Ouders worden geacht in deze periode hun gezinsvakantie te plannen.

 

Alleen in uitzonderlijke situaties of bij bijzonderheid kunnen ouders extra verlof voor hun kind aanvragen. Het maximum extra vakantieverlof is 10 dagen. De eerste twee weken na de zomervakantie mag nooit extra vakantieverlof gegeven worden. Als de ouder aantoonbaar een speciaal beroep heeft, waardoor het onmogelijk is om in een reguliere schoolvakantie weg te gaan, kan extra verlof worden verleend, maximaal één keer per schooljaar.

 

In uitzonderlijke gevallen kan een leerplichtig kind dus een extra vrije dag krijgen. Bijvoorbeeld in het geval van verhuizing, wettelijke verplichtingen, verplichtingen uit een geloofsovertuiging (één dag), een huwelijk of viering van een huwelijksjubileum van naaste familieleden (12½ , 25, 40, 50, 60 jaar), ambtsjubileum van ouders of grootouders (25, 40 of 50 jaar), ernstige ziekte of overlijden van naaste familieleden of overmacht.

 

Indien mogelijk dient het verlof zes weken van te voren schriftelijk te worden aangevraagd. De toe- of afwijzing gebeurt schriftelijk. Verlof tot 10 dagen moet worden aangevraagd bij de directeur van onze school. Verlof meer dan 10 dagen moet worden aangevraagd bij de leerplichtambtenaar. Bij plotselinge situaties kan achteraf verantwoording worden afgelegd bij respectievelijk de directeur of de leerplichtambtenaar. Bewaar altijd de bewijsstukken. Een formulier voor verlofaanvraag is te vinden bij de downloads op onze website.

 

Studiedagen

Vrijdag 15 september 2023
Vrijdag  17 november 2023
Woensdag 6 december 2023
Maandag  22 januari 2024
Vrijdag 16 februari 2024
Vrijdag 14 juni 2024

 

Vakanties en overige vrije dagen

Prinsjesdag dinsdag 19 september 2023
Herfstvakantie Maandag 16 oktober 2023 t/m vrijdag 20 oktober 2023
Kerstvakantie Maandag 25 decenber 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie Maandag 19 februari 2024 t/m vrijdag 23 februari 2024
Goede Vrijdag Vrijdag 29 maart 2024
Tweede Paasdag Maandag 1 april 2024
Meivakantie Maandag 29 april 2024 t/m vrijdag 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag Maandag 20 mei 2024
Vrije middag (vanaf 12.30 uur vrij) Dinsdag 5 december 2023 Vrijdag 22 december 2023 Vrijdag 12 jui 2024
Extra vrije dagen Woensdag 27 maart 2024 Donderdag 28 maart 2024
Zomervakantie Start: Maandag 15 juli 2024

 

 

Extra:

  • Divaliviering vrijdag 10 november 2023
  • Holiviering maandag 25 maart 2024