1

Algemene informatie

Peuterschool Ganesha is de voorschool van Shri Vishnu school. Kinderen van de peuterschool beginnen op jonge leeftijd aan het educatief programma “Piramide”. De peuterschool heeft als doel de taalontwikkeling van het kind te bevorderen en de woordenschat te vergroten.
Voor- en Vroegschoolse Educatie
Sinds het jaar 2000 doen de Shri Vishnu School en de peuterspeelzaal (nu: peuterschool) mee met de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). De peuterschool en groep 1 en 2 van de basisschool horen bij elkaar. Peuterschool Ganesha is de voorschool van Shri Vishnu school. Kinderen van de peuterschool beginnen op jonge leeftijd aan het educatief programma “Piramide”. De peuterschool heeft als doel de taalontwikkeling van het kind te bevorderen en de woordenschat te vergroten. Uw kind maakt kennis met spel- en ontwikkelingsmaterialen en leert samenspelen met andere kinderen. Onze kinderen worden volgens een bepaalde methode gestimuleerd en begeleid in hun spel. Spelenderwijs leren ze veel en ontwikkelen zij zich op alle gebieden die voor hen zo belangrijk zijn en stromen ze vloeiend door naar de basisschool.
Voor de peuters kunt u terecht bij onze Peuterschool Ganesha, gevestigd in een prachtige ruimte naast het gebouw van de Shri Vishnu School. Ganesha beschikt over twee ruimtes die speciaal voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar zijn ingericht. In de peuterschool ligt een map met diverse documenten ter inzage voor ouders, zoals het pedagogisch beleidsplan, het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid, het protocol Meldcode, de interne klachtenregeling, een bijlage over Geschillencommissie Kinderopvang en het meest recente inspectierapport. 

Het laatste inspectierapport, de interne klachtenregeling en de bijlage Geschillencommissie Kinderopvang zijn op deze site geplaatst, alsmede de Algemene Voorwaarden.

 

Ouderbijdrage
Vanaf 1 januari 2018 geldt voor de peuteropvang een nieuw kostensysteem. Iedere peuter tussen 2,5 en 4 jaar wordt geplaatst voor 6 uren per week. Voor de opvang is een uurtarief verschuldigd. De ouder hoeft niet alles zelf te betalen. De opvangkosten worden deels betaald met een kinderopvangtoeslag van de belastingdienst of anders met een bijdrage van de gemeente Den Haag. Dit is afhankelijk van het (gezamenlijk) inkomen van de ouder(s). Voorbeeld: De ouderbijdrage bedraagt nu per maand, voor 6 uren opvang per week:

-      € 8,94 bij gezinsinkomens tot en met € 23.870  per jaar;

  • maximaal € 13,11 bij gezinsinkomens tussen € 23.871 en € 28.981 per jaar;
  • maximaal € 23,39 bij gezinsinkomens tussen € 28.982 en € 39.880 per jaar.

De eigen bijdrage van de ouders noemen we de ouderbijdrage. Hoeveel de ouderbijdragen in 2018 bedragen, is vermeld op de tarieventabel, die op deze site geplaatst.

 

Indicatie
Een indicatie voor extra spelen, afgegeven door het Centrum Jeugd en Gezin (voorheen consultatiebureau) geeft recht op 6 uren extra opvang. De gemeente betaalt voor deze extra uren, zodat de ouders hierover niets hoeven te betalen. Het CJG bepaalt of het kind recht heeft op deze indicatie. Het CJG geeft alleen een indicatie als het kind extra aandacht nodig heeft. Bijvoorbeeld met taal of in de ontwikkeling van het kind. Meer informatie over de indicatie vindt u op de site: www.cjgdenhaag.nl

 

Wie kan kinderopvangtoeslag ontvangen?

Ouders die beiden werken (of studeren) en de alleenstaande ouder die werkt (of studeert) kunnen Kinderopvangtoeslag ontvangen van de belastingdienst. U kunt kinderopvangtoeslag afhankelijk van uw situatie ontvangen voor maximaal 230 uren per maand, per kind. De belasting maakt de toeslag rechtstreeks aan u over, zodat u de toeslag en uw eigen bijdrage tezamen aan de peuterschool moet betalen. Indien er een indicatie voor extra spelen is dan krijgt het kindje 6 uren per week gratis erbij. Indien er een indicatie van het CJG is, dan krijgt het kind 12 uren per week opvang en hoeft de ouder alleen voor 6 uren kinderopvangtoeslag te vragen. Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst, waar u ook de kinderopvangtoeslag kunt aanvragen: www.belastingdienst.nl

 

Voor wie geldt de gemeentebijdrage?

Ouders die géén recht hebben op kinderopvangtoeslag, kunnen een gemeentebijdrage krijgen. Dit geldt voor de eerste 6 uren per week. Indien er een indicatie voor extra spelen is dan krijgt het kindje 6 uren per week gratis erbij. terwijl de ouder alleen voor 6 uren hoeft te betalen.
Ouders kunnen tegen het bruto uurtarief hun kind voor zoveel meer uren plaatsen als zij wensen en er plaats beschikbaar.

 

Ooievaarspas
Heeft u een Ooievaarspas? Dan betaalt u géén eigen bijdrage. Dit betaalt de gemeente voor u. U heeft recht op een Ooievaarspas als uw gezin minder verdient dan 130% van de bijstandsnorm. Uw kindje krijgt dan 2 dagdelen, 6 uur per week gratis. Indien er een indicatie van het CJG is dan zijn 4 dagdelen, 12 uren gratis.

 

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Peuterschool Ganesha,  070-3884633. We nodigen u van harte uit ook een keertje langs te komen aan de Van der Lissestraat 4, 2525VD Den Haag. Contactpersoon: Indra Jewlal, emailadres ijewlal@shon.nl