1

Algemene informatie

Peuterschool Ganesha is de voorschool van Shri Vishnu school. Kinderen van de peuterschool beginnen op jonge leeftijd aan het educatief programma “Piramide”. De peuterschool heeft als doel de taalontwikkeling van het kind te bevorderen en de woordenschat te vergroten.

LET OP:
Inloop bij Peuterschool Ganesha. Tot 1 mei 2019, elke woensdag van 8:30 tot 11:00 uur.
Ouders die hun kindje willen inschrijven, kunnen zonder afspraak langskomen voor informatie over de peuteropvang en peuter-educatie. Onze financiële administrateur zal er zijn van 10:00 tot 11:00 om informatie te geven over de kosten en de tegemoetkomingen.
Adres: Peuterschool Ganesha, Van der Lissestraat 4, 2525VD Den Haag /  telefoon: 070 388 46 33

 

PEUTERSCHOOL GANESHA

Voor- en Vroegschoolse Educatie
Sinds het jaar 2000 doen basisschool Shri Vishnu School en Peuterschool Ganesha (toen: peuterspeelzaal Ganesha) mee met de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Peuterschool Ganesha is de voorschool van Shri Vishnu school. Dit betekent dat wij een nauwe samenwerking hebben, wij onze werkwijze op elkaar afstemmen en wij met hetzelfde onderwijsprogramma werken (doorgaande lijn).

Kinderen van de peuterschool beginnen vanaf 2,5 jaar aan het onderwijsprogramma “Piramide”, dat speciaal voor jonge kinderen bestemd is.

De peuterschool heeft als doel de taalontwikkeling van het kind te bevorderen en de woordenschat te vergroten. Uw kind maakt kennis met spel- en ontwikkelingsmaterialen en leert samenspelen met andere kinderen.

Onze kinderen worden volgens het onderwijsprogramma gestimuleerd en begeleid in hun spel. Spelenderwijs leren ze veel en ontwikkelen zij zich op alle gebieden die voor hen zo belangrijk zijn. Wanneer ze 4 jaar zijn, zijn ze goed voorbereid en stromen ze vloeiend door naar de basisschool.
Peuterschool Ganesha is gevestigd in een prachtige ruimte naast het gebouw van Shri Vishnu School. De peuterschool heeft twee ruimtes die speciaal voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar zijn ingericht.
In de peuterschool ligt een map met diverse documenten ter inzage voor ouders, zoals het pedagogisch beleidsplan, het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid, het protocol Meldcode, de interne klachtenregeling, een bijlage over Geschillencommissie Kinderopvang en het meest recente inspectierapport. 

Een aantal van deze documenten hebben we op deze site geplaatst. Op de site vindt u ook het rapport “Kwaliteitsspiegel Voorschoolse Educatie Ganesha” van 15 januari 2019.De GGD-inspectie Haaglanden geeft in dit rapport een hele goede beoordeling van de kwaliteit van onze peuteropvang. We zijn er best blij en trots mee en delen dit graag met u.

Recht op 6 plaatsingsuren en met een indicatie 6 erbij
Ieder kind tussen 2,5 en 4 jaar heeft recht op 6 uren opvang per week. Indien er een indicatie voor extra spelen is, komen er 6 uren extra erbij, gratis. De extra uren zijn gratis, omdat de gemeente die betaalt. De indicatie wordt afgegeven door het Centrum Jeugd en Gezin (voorheen consultatiebureau). Het CJG bepaalt of het kind recht heeft op deze indicatie. Het CJG geeft alleen een indicatie als het kind extra aandacht nodig heeft, bijvoorbeeld met taal of in de ontwikkeling van het kind.
Meer informatie over de indicatie vindt u op de site: www.cjgdenhaag.nl

Ouderbijdrage
Voor de opvang is een uurtarief verschuldigd. Het uurtarief in 2019 bedraagt € 8,02. De ouders hoeven niet het volle uurtarief te betalen, omdat ze kinderopvangtoeslag of peutertoeslag kunnen ontvangen. Wat de ouders netto betalen, noemen we de ouderbijdrage.

Voorbeeld: De ouderbijdrage bedraagt in 2019 per maand, voor 6 uren opvang per week:

-      € 6,42 bij gezinsinkomens lager dan € 24.610 per jaar;

  • maximaal €10,43 bij gezinsinkomens tussen € 24.611 en € 28.487 per jaar;
  • maximaal €15,24 bij gezinsinkomens tussen € 28.488 en € 34.053 per jaar.

Op deze site is de tarieventabel 2019 geplaatst. Aan de hand van deze tabel, kunt u een schatting maken van uw ouderbijdrage.

 

Wie ontvangt kinderopvangtoeslag?

Ouders die beiden werken (of studeren) en de alleenstaande ouder die werkt (of studeert), kunnen Kinderopvangtoeslag ontvangen. U kunt kinderopvangtoeslag afhankelijk van uw situatie ontvangen voor maximaal 230 uren per maand, per kind. De ouders dienen zelf de kinderopvangtoeslag aan te vragen bij de belastingdienst. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het gezamenlijk inkomen van de ouders. Indien er een indicatie van het CJG is, komen er 6 uren extra erbij, gratis. Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst, waar u ook de kinderopvangtoeslag kunt aanvragen: www.belastingdienst.nl

 

Wie ontvangt peutertoeslag?

Voor ouders die géén recht hebben op kinderopvangtoeslag, betaalt de gemeente Den Haag een deel van de opvangkosten (peutertoeslag), voor de eerste 6 uren per week. Indien er een indicatie voor extra spelen is, krijgt het kindje 6 uren per week gratis erbij.

De peutertoeslag moet via peuterschool geregeld worden. De hoogte van de peutertoeslag is ook afhankelijk van het inkomen van de ouders. Indien er een indicatie van het CJG is, komen er 6 uren extra erbij, gratis.
Ouders kunnen tegen het bruto uurtarief hun kind voor zoveel meer uren plaatsen als zij wensen en er plaats beschikbaar is.

Ooievaarspas
Indien ouders over een Ooievaarspas beschikken, hoeft er in Den Haag zelfs niets betaald te worden voor de opvang. De opvang wordt door de gemeente betaald. U heeft recht op een Ooievaarspas als uw gezin minder verdient dan 130% van de bijstandsnorm. Uw kindje krijgt dan 2 dagdelen, 6 uur per week gratis. Indien er een indicatie van het CJG is, dan komen er nog eens 6 gratis uren extra erbij.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Peuterschool Ganesha,  070 388 46 33. We nodigen u van harte uit ook een keertje langs te komen aan de Van der Lissestraat 4, 2525VD Den Haag. Contactpersoon: Indra Jewlal, emailadres ijewlal@shon.nl