1

Folder Luxe

Kijk hier voor de folder Luxeverzuim.

De directie mag alleen Luxeverzuim toekennen als is voldaan aan de voorwaarden genoemd in de folder. De onderwijsinspectie kijkt hier zeer nauwlettend naar.