1
 

Ouderraad en ouderbijdrage

De taken van de OR- leden bestaan grotendeels uit de (mede-)organisatie en begeleiding van diverse activiteiten. De activiteiten worden georganiseerd door de ouderraad in nauwe samenwerking met en onder verantwoordelijkheid van het schoolteam. Tevens zijn er activiteiten op school waarbij de ouderraad ondersteunende diensten verleent. Hiervoor betrekken zij ook hulpouders. De ouderraad vergadert ongeveer tien keer per jaar (afhankelijk van de activiteiten wordt er meerdere keren vergaderd).
De OR helpt bij het organiseren van diverse activiteiten, zoals schoolactiviteiten en feesten, fotograaf en schoolreizen. De Ouderraad (OR) probeert andere ouders te betrekken bij allerlei activiteiten op school. De doelstelling daarbij is het contact tussen ouders en leerkrachten en tussen ouders onderling te stimuleren en de kinderen door extra activiteiten een nog fijnere schooltijd te bezorgen en op deze manier een bijdrage te leveren aan de goede sfeer op school.

Afhankelijk van de noodzaak vergadert de ouderraad. Bij deze vergaderingen is de directie,  mevrouw G. Parmessar en mevr. S. Maniram,in wisselende samenstelling vanuit het team aanwezig om opmerkingen, vragen etc. zorgvuldig en adequaat te behandelen.

 

Samenstelling ouderraad:

 • Kawita
 • Prashand
 • Ashna
 • Roshni
 • Ashna B.
 • Bhartie 
 • Soeredj 
 • Nischal
 • Sharmila
 • Gaitrie

 

De ouderraad ondersteunt de school bij diverse activiteiten, zoals:

 • Divali-, Navratan- en Holiviering
 • Nationaal schoolontbijt
 • Het Sinterklaasfeest
 • Kerstlunch/diner 
 • Paaseieren
 • Sportdagen
 • Schoolreis traktatie
 • Afscheidsfeest groep 8 

Onze school vraagt een vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2023 - 2024 van 15,00 euro  per kind. In geval er een schoolreis georganiseerd wordt zal dit tijdig met de ouders gecommuniceerd worden. Ook zullen wij de de bijdrage hiervan tijdig kenbaar maken.


Ouderbijdragen voor leerplichtige kinderen zijn niet afhankelijk van het inkomen van de ouders en zijn bestemd voor extra activiteiten, zoals hierboven genoemd, die niet vanuit de rijksbijdrage bekostigd worden. Hoewel de ouderbijdrage een vrijwillig karakter heeft, doen we een uitdrukkelijk beroep op alle ouders om deze bijdrage (tijdig) te voldoen. Ouderbijdragen mogen niet ten goede komen aan individuele leerlingen, maar uitsluitend aan de school als gemeenschap.

 

We vragen u graag de ouderbijdrage in de maand oktober te voldoen. Mocht u kiezen voor een gespreide betaling dan kunt u de betalingen doen in oktober en februari. De ouderbijdrage kan worden voldaan op bankrekeningnummer: NL.94.INGB000.23.750.22 t.n.v. Ouderraad Shri Vishnu School, onder vermelding van de volledige naam van uw kind, groep en schooljaar 2023 -2024.
       
Wilt u in de ouderraad participeren of heeft u op- en aanmerkingen, suggesties of vragen dan kunt u ons mailen. Ons mailadres is ouderraad@shrivishnu.nl

Leerlingenraad

Op onze school hebben we leerlingenraad. Juf Oemla vergadert op periodieke basis met deze kinderen om het wel en wee op onze school te bespreken. De volgende leerlingen zitten in de leerlingenraad:

Vihaan en Ishaaya
Groep 5B Gaitrie : Nichal en Yuzair
Groep 6A Saskia : Jayson en Sonakshi
Groep 6B Jagdies : Rania en Arnav
Groep 7A Firoza : Reyensh en Rudre
Groep 7B Carmen : Jeavano en Radhika
Groep 8A Ashvara : Anaya en Rajeev
Groep 8B Shirley : Ishaan en Himani