1

Oudernieuwsbrieven

De communicatie van de school verloopt via Mijn Schoolinfo. Gedurende het schooljaar informeert de directie alle ouders via een oudernieuwsbrief. Zijn er vragen en of opmerkingen dan is de groepsleerkracht de aangewezen persoon om dit te bespreken.

In geval van actuele ontwikkelingen worden tussentijdse berichten verstuurd naar betreffende ouders.