1
 

Oudernieuwsbrieven

De communicatie van de school verloopt via Parro. Gedurende het schooljaar informeert de directie alle ouders via een oudernieuwsbrief (wekelijkse update). Zijn er vragen en of opmerkingen dan is de groepsleerkracht de aangewezen persoon om dit te bespreken.

In geval van actuele ontwikkelingen worden tussentijdse berichten verstuurd naar betreffende ouders.

 

In de bijlage de belangrijkste data (onder voorbehoud) om rekening mee te houden!

Jaarplanning 2022-2023