1
 

Mijn School Info

Voor het contact met de ouders gebruiken wij Mijn School Info (MSI). Berichten vanaf de leerkracht of directie worden op deze manier met de ouders gedeeld.