1

Kennismaking, aanmelden en inschrijven

Heeft u interesse in onze school om uw kind aan te melden, dan kunt u een e-mail sturen naar onze intern begeleidster Sawieta Maniram smaniram@shrivishnu.nl of maak een afspraak via 06 -27056475
Wordt u kind binnenkort 4 jaar, dan vragen wij u tijdig om contact op te nemen met onze interne begeleidster. 

Tijdens het intakegesprek wordt samen met u gekeken naar mogelijkheden die er zijn voor uw kind. Er zullen dan ook gelijk afspraken gemaakt worden over het aanleveren van aanvullende informatie en een startdatum om kennis te maken met de groep.

 

Hogere instroom

Heeft u interesse voor instroom in een van de andere groepen laat het dan ook tijdig weten. Wij zullen ons inspannen om u daarin tegemoet te komen.