1
 

Kennismaking, aanmelden en inschrijven

Aanmelding & inschrijving

Een aanmelding van een leerling start meestal met een telefoontje of mailtje naar school. We maken dan een afspraak met u voor een intakegesprek. Daar hoort ook een rondleiding door school bij en natuurlijk is er veel ruimte om vragen te stellen.

 

Na het kennismakingsgesprek gaan de meeste ouders over tot ‘aanmelding’. Ouders vullen dan het inschrijfformulier in en leveren dit in. Er is dan alvast rekening gehouden met een plekje voor uw kind in de klas.

 

De definitieve inschrijving volgt enkele maanden voordat uw kind 4 jaar wordt. Er zit verschil tussen ‘aanmelding’ en ‘definitieve inschrijving’, omdat er tussen ‘aanmelding’ – soms al in de babyfase – en inschrijving soms veel verandert (verhuizing, ondersteuningsbehoefte, etc.).

 

U wordt een maand voordat uw zoon of dochter start, door ons gebeld en geinformeerd. 

 

Heeft u interesse in onze school en om uw kind aan te melden, dan kunt u een e-mail sturen naar onze administratieve medewerker Prim Ramlal (pramlal@shrivishnu.nl 06 - 18802616).

U kunt volledigheidshalve ook het aanmeldformulier via de onderstaande link (ook voor onze school) invullen en mailen naar het betreffende emailadres.

Klik hier om het aanmeldformulier van de gemeente te downloaden.

 

Wordt uw kind binnenkort 4 jaar, dan vragen wij u tijdig om contact op te nemen.

Tijdens het intakegesprek wordt samen met u gekeken naar mogelijkheden voor een inschrijving voor uw kind. Er zullen dan ook gelijk afspraken gemaakt worden over het aanleveren van aanvullende informatie (informatie vanuit de peuterschool) en een startdatum om kennis te maken met de groep. 

 

Hogere instroom

Heeft u interesse voor instroom in een van de andere groepen, laat het dan ook tijdig weten. Wij zullen na contact met de school en inzicht in het onderwijskundig rapport overgaan tot een eventuele plaatsing. Indien nodig zullen wij vragen om uw zoon/dochter eerst te laten 'proefdraaien' op onze school. Wij zullen ons inspannen om u daarin tegemoet te komen. Wij ontvangen dan ook tijdig de reeds bekende informatie van de vorige school.

 

Vakantie -  inschrijving  - bereikbaarheid

Indien u ons in de vakantie wil benaderen voor een inschrijving, dan is dat per mail mogelijk: pramlal@shrivishnu.nl of vjhinkoe@shrivishnu.nl

Vergeet niet om alle belangrijke informatie mee te sturen.