1
 

Onze ouders

De inbreng van ouders vinden we erg belangrijk. Ouders zijn dan ook altijd welkom op school en we willen deelname van ouders aan allerlei schoolprojecten en activiteiten zo veel mogelijk stimuleren. De ouderraad is daarbij ondersteunend.
Ouderbetrokkenheid vergroot de kans op een succesvolle carriere van onze kinderen. Daarom juichen wij dit enorm toe.

Door de drukte van de dag lukt het team niet altijd u te woord te staan; de kinderen wachten, er is een vergadering of er is reeds een afspraak. Daarom is ons advies: als u een gesprek wilt met de directie of één van de overige teamleden, maak dan een afspraak per mail of leg uw verzoek voor aan het teamlid. Wij plannen dan een afspraak in en nemen dan de tijd voor u om uw te woord te staan.

Wilt u iets bespreekbaar maken, neem dan tijdig contact op met de betrokken groepsleerkracht of de interne begeleider of eventueel de directeur. Samen maken wij de school!

Wij waarderen enorm dat onze ouders tijd vrij maken om de school te ondersteunen bij diverse activiteiten.