1
 

Kennismaking, aanmelden en inschrijven

Aanmelding & inschrijving

Een aanmelding van een leerling start meestal met een telefoontje of mailtje naar school. We maken dan een afspraak met je voor een intakegesprek. Daar hoort ook een rondleiding door school bij en natuurlijk is er veel ruimte voor je vragen.

 

Na het kennismakingsgesprek gaan de meeste ouders over tot ‘aanmelding’. Ouders vullen dan het inschrijvingsformulier in en leveren deze in. Er is dan alvast rekening gehouden met een plekje voor uw kind in de klas.

 

De definitieve inschrijving volgt enkele maanden voordat uw kind 4 jaar wordt. Er zit verschil tussen ‘aanmelding’ en ‘definitieve inschrijving’, omdat er tussen ‘aanmelding’ – soms al in de babyfase – en inschrijving soms veel verandert (verhuizing, ondersteuningsbehoefte, etc.).

 

U wordt een maand voordat uw zoon of dochter start, door ons gebeld en geinformeerd. 

 

Heeft u interesse in onze school en om uw kind aan te melden, dan kunt u een e-mail sturen naar onze administratieve medewerker Prim Ramlal (pramlal@shrivishnu.nl 06 - 18802616).

U kunt volledigheidshalve ook bijgaand aanmeld/inschrijfformulier invullen en opsturen naar betreffende emailadressen.

Klik hier op de aanmeld/inschrijfformulier te downloaden.

 

Wordt u kind binnenkort 4 jaar, dan vragen wij u tijdig om contact op te nemen.

Tijdens het intakegesprek wordt samen met u gekeken naar mogelijkheden die er zijn voor uw kind. Er zullen dan ook gelijk afspraken gemaakt worden over het aanleveren van aanvullende informatie (informatie vanuit peuterschool) en een startdatum om kennis te maken met de groep. 

 

Hogere instroom

Heeft u interesse voor instroom in een van de andere groepen laat het dan ook tijdig weten. Wij zullen na contact met de school en inzicht in het onderwijskundig rapport overgaan tot een eventuele plaatsen. Indien nodig, zullen wij vragen om uw zoon/dochter eerst te laten 'proefdraaien' op onze school. Wij zullen ons inspannen om u daarin tegemoet te komen. Wij ontvangen dan ook tijdig reeds bekend informatie van de vorige school.

 

Vakantie -  inschrijving  - bereikbaarheid

Indien je in de vakantie ons wilt benaderen voor een inschrijving is dat per mail mogelijk: nvangils@shrivishnu.nl of vjhinkoe@shrivishnu.nl

Vergeet niet om alle belangrijke informatie mee te sturen.

Een fijne vakantie!