1
 

Werkwijze

Binnen de school werken wij aan doorlopende leerlijnen, welke zijn ondergebracht in leermethodes en leerlijnen. Leerlingen krijgen een bij hun niveau passend onderwijs op basis van de ontwikkeling die zij laten zien.

Voor leerlingen die extra zorg nodig hebben wordt de Intern Begeleider (IB'er) ingeschakeld en kan Remedial Teaching (RT) worden aangeboden. Dit is extra persoonlijke begeleiding om de leerling te helpen bij het begrijpen van de stof.

Leerlingen die door Corona achterstanden hebben opgelopen, krijgen van ons extra ondersteuning in de vorm van RT door externe partij. Wij werken aan ononderbroken ontwikkeling van onze kinderen.