1
 

Veiligheid

Onze school is een belangrijke plek in het leven van kinderen. Gedurende acht jaar komen de

kinderen vijf dagen per week op school. Kinderen moeten zich op school geaccepteerd en veilig voelen. Dat is ook een belangrijke voorwaarde voor een voorspoedige ontwikkeling van kinderen. Ook voor medewerkers en ouders/verzorgers is een veilig schoolklimaat van groot belang: voor medewerkers om hun werk goed te kunnen doen en voor ouders/verzorgers om vertrouwen te hebben in de school. Voor alle betrokkenen is het derhalve de moeite waard om samen te werken aan een plezierig en veilig schoolklimaat. 

De school heeft in samenspraak met het team en met instemming van de MR de veiligheidsplan in kwaliteitskaarten vastgelegd. Hierin komen zaken als fysieke en sociale veiligheid, pestgedrag, preventie en burgerschap aan bod. De school monitort de veiligheid van de leerlingen (leerlingtevredenheidspeiling) middels de afname van de KiVa-monitor. Voor de oudertevredenheidspeiling en personeelstevredenonderzoek maken wij gebruik van Vensters. Op basis van de uitkomsten worden er verbeterpunten en acties geformuleerd. De MR is onze partner in deze.

 

Zie hierbij ons Veiligheidsplan 2019-2023.

 

Om de sociale veiligheid in de school te waarborgen zijn wij overgestapt naar KiVa. Op KiVa.nl kunt u lezen hoe de inzet van de methode en werkwijze onze school tot een plezierige leeromgeving maakt.