1
 

Onze school

                     Welkom – Namaskaar!                       

 

De Shri Vishnu school is een basisschool op hindoeïstische grondslag. In het schooljaar 2021 - 2022  hebben wij in totaal 440 leerlingen op school gehad, verdeeld over 19 klassen.

Wij werken intensief samen met de Peuterspeelzaal Ganesha op basis van het VVE progamma.

Dat betekent dat we samen thematisch werken met Piramide (de methode) en bevordering van de

taal- en reken ontwikkeling. Er wordt gezamenlijk planning gemaakt, zodat de leerlingen een natuurlijke overstap naar onze school kunnen maken. We proberen dat samen met de ouders te doen d.m.v inloopochtenden en themabijeenkomsten.

 

In de kleutergroepen volgen we kinderen d.m.v. de observatie-instrumenten "Piramide" en "Kijk". Wij gebruiken daarbij onderwijsassistenten om ook in kleinere groepen te werken. Zo krijgen de kinderen meer aandacht.

 

Vanaf groep 3 worden de kinderen intensief gevolgd met als doel aan te sluiten op de onderwijsbehoefte. Dat gebeurt door verschillende instructievormen in de groep, hulp van leerkrachten buiten de klas en een samenwerkingsverband met "De Opstap Groep".

De leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, worden ingedeeld in de Klimop-/plusgroep.

 

ICT is een belangrijk speerpunt: in het kader van 'gepersonaliseerd leren' wordt in alle groepen met Chromebooks gewerkt. Daarnaast kunnen de kinderen op school én thuis aan de slag met Muiswerk Online en de digitale leeromgeving Cloudwise. Om diitale vaardigheden verder te ontwikkelen in de informatie technologie, maken wij gebruik van het programma "Delta de Draak.

 

Alle kinderen hebben twee keer per week gymnastiek en groep 6 t/m 8: muzieklessen, beiden verzorgd door vakdocenten. Technieklessen worden in projectvorm aangeboden. De kinderen van de groepen 1t/m 4 hebben wekelijks een half uur Yoga en danslessen.

 

Voor alle vakken gebruiken we moderne methodes die aan de kerndoelen van het SLO voldoen. Voor kinderen die meer kunnen en willen is er aanvullend lesmateriaal. 

Vanaf groep 4 wordt er aandacht besteed aan Hindi-onderwijs. In alle groepen wordt aandacht besteed aan de Hindoe-dharma, waardoor er sprake is van een doorlopende leerlijn gekoppeld aan de maatschappelijke ontwikkelingen en burgerschapsvorming. Dit wordt ook ondersteund met activiteiten binnen en buiten de school.