1

PSZ Ganesha

Voor- en Vroegschoolse Educatie

Sinds het jaar 2000 doen de Shri Vishnu School en de peuterspeelzaal (nu: peuterschool) mee met de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). De peuterschool en groep 1 en 2 van de basisschool horen bij elkaar. Peuterschool Ganesha is de voorschool van Shri Vishnu school. 

Lees meer ›