1
 

Schoolgids 2023--2024

In onze schoolgids geven wij alle informatie van onze school, zodat u een duidelijk beeld hebt van onze school, met de bijbehorende documenten. Voor de ouders hebben wij een praktische informatieboekje gemaakt. Vanwege diverse ontwikkelingen is het soms nodig om het een en ander aan te passen. Deze aanpassingen worden in geval van noodzaak via mijnschoolinfo. gecommuniceerd. Eveneens treft u het schoolplan van onze school, waarin de richting wordt aangegeven waar wij de komende vier jaar aan gaan werken. Tot slot treft u het Schoolondersteuningsprofiel aan.  Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school  beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze  ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra  ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. Deze  ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school  is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden  (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in  Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio,  lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl. 

 

Via onderstaande links kunt u onze schoolgids,, informatieboekje, schoolplan en het schoolondersteuningsprofiel downloaden.

 

 

Schoolgids 2023-2024

Schoolondersteuningsprofiel 2020-2024

Schoolplan 2019-2023