1
 

Lesrooster & lesmethoden

Wij werken met modern lesmateriaal en hebben een onderwijsaanbod qua vakken wat voldoet aan de wet-en regelgeving. Er is extra aandacht voor de kernvakken Taal, Spelling, Lezen, Rekenen en Begrijpend lezen (Nieuwsbegrip). 

Daarnaast wordt er wekelijks aandacht besteed aan onder andere vakken zoals Tijdzaken, Wereldzaken, Natuurzaken, Muziek, Hindi en Dharma. Gymnastiek wordt 2x per week gegeven in onze eigen gymzaal, of buiten in het Vermeerpark als het weer dit toelaat. 

Tijdens de hoogtij dagen wordt de creativiteit en de talenten van de leerlingen optimaal benut. 

Met medewerking van ouders delen wij de hoogtepunten via social-media.