1
 

Lesrooster & lesmethoden

Onze school heeft net als alle basisscholen in Nederland een goed onderwijs aanbod om een ononderbrokenontwikkeling van de kinderen te bewerkstelligen. Daarnaast bieden wij als hindoe-school iets extra's (cultuur & identiteit) aan onze kinderen, zodat zij een mooie bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij van de toekomst.
Wij werken met modern lesmateriaal en hebben een onderwijsaanbod qua vakken wat voldoet aan de wet-en regelgeving. Er is extra aandacht voor de kernvakken Taal, Spelling, Lezen, Rekenen en Begrijpend lezen (Nieuwsbegrip). In onze schoolgids vindt u nadere invulling over het aanbod van de vakken per leerjaar.

Daarnaast wordt er wekelijks aandacht besteed aan onder andere vakken zoals Tijdzaken, Wereldzaken, Natuurzaken, Muziek, Hindi en Dharma. Gymnastiek wordt 2x per week gegeven in onze eigen gymzaal of buiten in het Vermeerpark als het weer dit toelaat. 

Tijdens de hoogtij dagen wordt de creativiteit en de talenten van de leerlingen optimaal benut. 

Met medewerking van ouders delen wij de hoogtepunten via social-media.