1
 

Kalender

Belangrijke data 2021 - 2022.
Belangrijke data voor ouders:

 

Belangrijke data: jaarplanning 2021 – 2022

Vakantie

Eerste vrije dag

Laatste vrije dag

Prinsjesdag

Dinsdag

21 - 09- 2021

Dinsdag 

21 – 09 - 2021

Herfstvakantie

Maandag 

18 – 10 - 2021

Vrijdag

22 – 10 - 2021

Kerstvakantie

Vrijdag 12.00 uur

27 – 12 - 2021

Vrijdag 

07 – 01 - 2022

Voorjaarsvakantie

Maandag

28 – 02 - 2022

Vrijdag 

04 – 03 - 2022

Goede Vrijdag & Tweede Paasdag

Vrijdag 

15 – 04 -2022

Maandag

18 – 04 - 2022

Meivakantie

Maandag

25 -  04 - 2022

Vrijdag 

06 - 05-  2022

Hemelvaart

Donderdag

26 – 05 - 2022

Vrijdag 

27 – 05  -2022

Tweede Pinksterdag

Maandag

06 -  06 - 2022

Zomervakantie

Vrijdag vrije middag

08 – 07 - 2022

Vrijdag 

19– 08 - 2022

Vrije middag (na 12:30 uur)

3/12; 24/12; 8/07

Studiedag(leerlingen vrij)

22/09; 24/09; 15/10; 4/11; 14/02; 01/04; 22/06

Belangrijke data voor ouders 2021 - 2022

Inloopochtenden(08:45 – 09:15)

27-09- 2021

19-11-2021

24 -02-2022

12 - 4  2022 

Inloopmiddagen (15:00 – 15:30)

8-10-2021

14-01-2022

2- 06- 2022

Informatieavonden

9 september 2021 (indien fysiek mogelijk)

Kennismakingsgesprekken

15 september 2021 (indien fysiek mogelijk)

Schoolfotograaf

23 september 2021; 29 september 2021

Ontwikkelgesprekken

24 november 2021

9 maart 2022 & 28 juni 2022

Rapporten mee naar huis

22 november 2021 & 7 maart 2022

27 juni 2022

Adviesgesprekken groep 8

26 januari 2022

Eindtoets groep 8 

20 april t/m 22 april 2022Schoolevenementen

Kinderboekenweek; 

6  – 10 - 2021

Divali-viering

3 – 11 – 2021 

Sinterklaasfeest

3 – 12 -  2021

Kerstviering

22 - 12 – 2021

Science-dagen

13 - 01 - 2022 (onder voorbehoud)

Holi-viering

18 - 03 - 2022

Sportdag 1 t/m 4

04 - 07 - 2022

Sportdag 5 t/m 8

04 - 07 - 2022

Schoolfotograaf

23/29 - 09 - 2021

Zomerfeest

                                      20 - 06 - 2022

Kamp groep 8

                                      22 – 06 - 2022

Schoolreizen 1 t/m 7

                                      25 – 05 - 2022

Afscheid groep 8

                                      06 – 07 - 2022

 

Alle activiteiten onder voorbehoud als gevolg van Corona.