1
 

Kalender

Belangrijke data 2021 - 2022.
Belangrijke data voor ouders

Inloopochtenden (08:45 – 09:15)

01-10-2020

23-11-2020

11-05-2021

10-06-2021

 

Inloopmiddagen (15:00 – 15:30)

09-10-2020

12-01-2021

13-04-2021

 

 

Informatieavonden

16 september 2020 (digitaal)

Kennismakingsgesprekken

16 september 2020 (digitaal)

Ontwikkelgesprekken

25-11-2020

10-03-2021

data volgt

Rapporten mee naar huis

18-11-2020

09-02-2021

06-07-2021

Eindgesprekken

07-07-2021

(Advies)gesprekken groep 8

9-12-2020

Eindtoets groep 8

20-04-2021

               

Schoolevenementen

Yagna/Puja

Data volgt

Schoolfotograaf

11-09-2020

Kinderboekenweek

30-09-2020

Nationaal schoolontbijt

3-11-2020

Divali-viering

13-11-2020

Sinterklaasfeest

4-12-2020

Kerst-viering

16-12-2020

Holi-viering

29-03-2021

Start Nawratan

12-04-2021- 20-04-2021

Koningsontbijt

23-04-2021

Schoolreizen 1 t/m 7

25-06-2021

Kamp Groep 8

30-06-2021

Sportdag 1 - 8

09-07-2021

Zomerfeest

12-07-2021

Afscheid groep 8

14-07-2021