1
 

Doorstroming Voortgezet Onderwijs

Het onderwijs op onze school is gericht op een ononderbroken ontwikkeling met daarbij passend onderwijs bij onze kinderen. De kinderen en de ouders worden middels de ontwikkelingsgesprekken meegenomen in de vorderingen van de kinderen. In de hogere leerjaren worden de ontwikkelingen ook gekoppeld aan de uitstroombestemming.

Als school volgen wij de bovo-procedure. Zie voor nadere informatie: https://www.bovohaaglanden.nl/po-vo-procedure/

 

De school maakt jaarlijks inzichtelijk hoe het verlopen is met de resultaten van groep 8 en hoe de uitstroombestemming er uit ziet:

 

Schooladvies schooljaar 2022-2023 

Leerweg 

Aantal 

Percentage

1

VWO

11

19 %

2

HAVO/VWO

12

21 %

3

HAVO

4

HAVO/TL

22

39 %

5

TL

1

2 %

6

KADER/TL

11

19 %

7

KADER

8

Praktijk

Totaal leerlingen

57

100%

  • Gemiddelde schoolscore van SVS: 537.4 (+2,6)
  • Landelijk gemiddelde score: 534.8
  • Aantal leerlingen met maximumscore 550: 3