1
 

Peuterschool Ganesha

Peuterschool Ganesha is de voorschool van Shri Vishnu school. Kinderen van de peuterschool beginnen op jonge leeftijd aan het educatief programma “Piramide”. De peuterschool heeft als doel de taalontwikkeling van het kind te bevorderen en de woordenschat te vergroten.Bezoekadres: Van der Lissestraat 4, 2525VD Den Haag

Telefoon: 070 388 46 33

e-mailadres: info@peuterschoolganesha.nl 

Registratienummer Landelijk Register Kinderopvang: 108128155

 

 

PEUTERSCHOOL GANESHA

 

Voor- en Vroegschoolse Educatie

Sinds het jaar 2000 doen basisschool Shri Vishnu School en Peuterschool Ganesha (toen: peuterspeelzaal Ganesha) mee met de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Peuterschool Ganesha is de voorschool van Shri Vishnu school. Dit betekent dat wij een nauwe samenwerking hebben, wij onze werkwijze op elkaar afstemmen en wij met hetzelfde onderwijsprogramma werken (doorgaande lijn).

Kinderen van de peuterschool beginnen vanaf 2,5 jaar aan het onderwijsprogramma “Piramide”, dat speciaal voor jonge kinderen bestemd is.

De peuterschool heeft als doel de taalontwikkeling van het kind te bevorderen en de woordenschat te vergroten. Uw kind maakt kennis met spel- en ontwikkelingsmaterialen en leert samenspelen met andere kinderen.

Onze kinderen worden volgens het onderwijsprogramma gestimuleerd en begeleid in hun spel. Spelenderwijs leren ze veel en ontwikkelen zij zich op alle gebieden die voor hen zo belangrijk zijn. Wanneer ze 4 jaar zijn, zijn ze goed voorbereid en stromen ze vloeiend door naar de basisschool. Peuterschool Ganesha is gevestigd in een prachtige ruimte naast het gebouw van Shri Vishnu School. De peuterschool heeft twee ruimtes die speciaal voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar zijn ingericht. In de peuterschool ligt een map met diverse documenten ter inzage voor ouders, zoals het pedagogisch beleidsplan, het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid, het protocol Meldcode, de interne klachtenregeling, een bijlage over Geschillencommissie Kinderopvang en het meest recente inspectierapport.

 

Een aantal van deze documenten hebben we op deze site geplaatst, zoals het meest recente inspectierapport van 23 december 2019 en het rapport “Kwaliteitsspiegel Voorschoolse Educatie Ganesha” van 15 januari 2019. In beide rapporten geeft de GGD-inspectie Haaglanden een hele goede beoordeling van de kwaliteit van onze peuteropvang. We zijn er best blij en trots mee en delen dit graag met u. De inspectierapporten staan ook ter inzage op de site van het Landelijk Register Kinderopvang: https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Daar kunt u de inspectierapporten ook vinden met behulp van de naam Peuterschool Ganesha of het registratienummer 108128155.  U kunt ook op deze rechtstreekse link klikken.

 

Recht op 6 plaatsingsuren en met een indicatie 6 gratis erbij

Ieder kind tussen 2,5 en 4 jaar heeft recht op 6 uren opvang per week. Indien er een indicatie voor extra spelen is, komen er 6 uren extra erbij, gratis. De extra uren zijn gratis, omdat de gemeente die betaalt. De indicatie wordt afgegeven door het Centrum Jeugd en Gezin (voorheen consultatiebureau). Het CJG bepaalt of het kind recht heeft op deze indicatie. Het CJG geeft alleen een indicatie als het kind extra aandacht nodig heeft, bijvoorbeeld met taal of in de ontwikkeling van het kind. Meer informatie over de indicatie vindt u op de site: www.cjgdenhaag.nl

 

Ouderbijdrage
Voor de opvang is een uurtarief verschuldigd. Het uurtarief in 2020 bedraagt € 8,17. 

Maar omdat de ouders Kinderopvangtoeslag of Peutertoeslag kunnen ontvangen, betalen ze in werkelijkheid minder. Wat u netto moet betalen noemen we de ouderbijdrage. We hebben op deze site een tarieventabel voor het jaar 2020 geplaatst. Hierin kunt u aan de hand van uw (gemeenschappelijk) inkomen zien hoeveel de ouderbijdrage in uw geval bedraagt. Bij Ganesha kunt u meer informatie krijgen. De ouderbijdrage begint in 2020 vanaf € 6,54 per maand.

 

Op deze site is de tarieventabel 2020 geplaatst. Aan de hand van deze tabel, kunt u een schatting maken van uw ouderbijdrage.

 

Wie ontvangt kinderopvangtoeslag?

Ouders die beiden werken (of studeren) en de alleenstaande ouder die werkt (of studeert), kunnen Kinderopvangtoeslag ontvangen. U kunt kinderopvangtoeslag afhankelijk van uw situatie ontvangen voor maximaal 230 uren per maand, per kind. De ouders dienen zelf de kinderopvangtoeslag aan te vragen bij de belastingdienst. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het gezamenlijk inkomen van de ouders. Indien er een indicatie van het CJG is, komen er 6 uren extra erbij, gratis. Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst, waar u ook de kinderopvangtoeslag kunt aanvragen: www.belastingdienst.nl

 

Wie ontvangt peutertoeslag?

Voor ouders die géén recht hebben op kinderopvangtoeslag, betaalt de gemeente Den Haag een deel van de opvangkosten (peutertoeslag), voor de eerste 6 uren per week. Indien er een indicatie voor extra spelen is, krijgt het kindje 6 uren per week gratis erbij.

De peutertoeslag moet via peuterschool geregeld worden. De hoogte van de peutertoeslag is ook afhankelijk van het inkomen van de ouders. Indien er een indicatie van het CJG is, komen er 6 uren extra erbij, gratis. Ouders kunnen tegen het bruto uurtarief hun kind voor zoveel meer uren plaatsen als zij wensen en er plaats beschikbaar is.

 

Ooievaarspas

Indien ouders over een Ooievaarspas beschikken, hoeft er in Den Haag zelfs niets betaald te worden voor de opvang. De opvang wordt door de gemeente betaald. U heeft recht op een Ooievaarspas als uw gezin minder verdient dan 130% van de bijstandsnorm. Uw kindje krijgt dan 2 dagdelen, 6 uur per week gratis. Indien er een indicatie van het CJG is, dan komen er nog eens 6 gratis uren extra erbij.

 

Informatie

We nodigen u van harte uit een keertje langs te komen op Peuterschool Ganesha. Bezoekadres: Van der Lissestraat 4, 2525VD Den Haag. Of bel/mail even voor informatie: telefoon 070 388 46 33 - emailadres: info@peuterschoolganesha.nl  Contactpersoon: Indra Jewlal.

Voor onze documenten, klikt u rechts in het menu.