1
 

Peuterschool + BSO

Op onze school bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de peuterspeelzaal Ganesha,  voorschoolse -, buitenschoolse - en naschoolse opvang.

 

Peuterschool Ganesha is de voorschool van Shri Vishnu school. Kinderen van de peuterschool beginnen op jonge leeftijd aan het educatief programma “Piramide”. De peuterschool heeft als doel de taalontwikkeling van het kind te bevorderen en de woordenschat te vergroten.

Onze school heeft intensief contact met de samenwerkende BSO's. Naast het feit dat er gewerkt wordt in het kader van VVE, doorlopende leerlijnen, is er ook afstemming op andere gebieden (sociaal-emotionele ontwikkeling bijvoorbeeld). De interne begeleider wordt in onderlinge overleg betrokken. We zorgen ervoor dat er sprake is van een soepele overgang van peutertijd naar kleutertijd. De aangeboden werkwijze van Piramide met de bijbehorende thema's en een warme overdracht helpt daar zeker bij.