1

Visie

Onze kinderen leren in een vreedzame omgeving, waarbij zij zich op eigen niveau in een verrijkende en uitdagende omgeving verder kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste toekomstige burgers.

 

Kernwaarden voor ons zijn:

 

  • Motivatie

  • Verantwoordelijkheid

  • Zelfstandigheid

  • Samenwerking

  • Kritisch denken

 

Hindoeïstische normen en waarden
We stimuleren onze leerlingen om goed te presteren. Maar we leren hen ook dat andere zaken in het leven eveneens belangrijk zijn. Dit doen we aan de hand van hindoeïstische normen en waarden zoals geweldloosheid, verdraagzaamheid, respect voor ouderen, vegetarisme en dienstbaarheid.

Multiculturele samenleving
We proberen de kinderen zo weerbaar mogelijk te maken, zodat zij zich in onze multiculturele en multireligieuze maatschappij kunnen redden en ontplooien. We verhogen hun weerbaarheid door hen bewust te maken van hun culturele achtergrond, hun identiteit en hun rol in deze samenleving. Dit geeft de leerlingen de kans om zich op een eigen wijze te ontwikkelen.

Klassikaal en individueel onderwijs
Een kind is onderdeel van de gemeenschap. We streven ernaar dat elk kind zich onderdeel van de groep voelt. Wij geven onze leerlingen daarom klassikaal les in leeftijdjaargroepen. Om de eigen ontwikkeling van elk kind zo veel mogelijk te stimuleren, geven we daarnaast veel individuele aandacht en begeleiding.

Iedereen is welkom
Alle kinderen zijn welkom op onze basisschool. Ondanks dat de meeste van onze leerlingen en leerkrachten van hindoestaanse afkomst zijn, staan wij open voor iedereen, ongeacht de levensbeschouwelijke of culturele achtergrond. Wel vragen wij aan leerlingen en ouders, die geen hindoe zijn, om onze houding te respecteren.