1

Kwaliteit

De opbrengst van ons onderwijs is een indicator van onze kwaliteiten. De intern begeleider en de directie houden in de gaten dat deze kwaliteit blijft gehandhaafd. Ook externen zoals het Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding (HCO), deskundigen in het kader van passend onderwijs en Bureau Leerlingenhulp denken met ons mee.

 

Wij hechten veel waarde aan partnerschap met ouders om de kwaliteiten te handhaven en verbeteren.

 

De ouders en leerlingen worden regelmatig d.m.v. een enquête gevraagd om over bepaalde thema's hun mening te geven. 

Moderne lesmethodes
We maken gebruik van moderne lesmethodes. Nederlands is de belangrijkste taal op onze school. We geven Engelse les in de groepen 1 t/m 8. Vanaf groep 5 staat ook het Hindi-onderwijs op het lesprogramma. We hebben bovendien vakleerkrachten voor gymnastiek, muziek en Hindi. De Shri Vishnu School doet hiernaast ook mee aan de ‘verlengde schooldag’. Vanaf groep 3 kunnen kinderen na schooltijd meedoen aan activiteiten als dans, sport en drama. De meditatie- en yoga-oefeningen worden door onze leerlingen zeer gewaardeerd als welkom rustmoment tijdens soms hele drukke schooldagen.

Digitaal onderwijs
We stimuleren het gebruik van computers in de klas. Alle groepen hebben een digitaal schoolbord en in ieder klas staan minimaal twee computers. Voor een aantal vakken laten we oefeningen op Chromebooks maken. Zo kan elke leerling in zijn of haar eigen tempo en op eigen niveau doorwerken. Daarnaast is leren programmeren een nieuw onderdeel van ons lesprogramma. 

Leerlingenvolgsysteem

De Shri Vishnu School stelt zich actief op om onderwijsachterstanden als gevolg van sociaal-culturele omstandigheden op te heffen. Met behulp van het leerlingvolgsysteem volgen we elke leerling nauwlettend. Onze onderwijs- en schoolassistenten geven extra individuele aandacht en begeleiding indien dat nodig is.  

Doorstroommogelijkheden
De Shri Vishnu School doet mee aan het Haagse Voorschool-project. Dit project zorgt ervoor dat peuters en kleuters soepel kunnen doorstromen. Daarom hebben we ook een samenwerkingsverband met peuterspeelzaal Ganesha.

Voor de doorstroommogelijkheden naar de verschillende typen van het voortgezet onderwijs, kijken we altijd naar de capaciteiten en resultaten van elke leerling. Zo vinden al onze leerlingen na hun basisschoolperiode moeiteloos aansluiting in het voortgezet onderwijs in Den Haag.