1
 

Onze school

                     Welkom – Namaskaar!                       

 

De Shri Vishnu school is een basisschool op hindoeïstische grondslag. In het schooljaar 2019 - 2020  hebben wij in totaal 485 leerlingen op school gehad, verdeeld over 19 klassen.

Wij werken intensief samen met de Peuterspeelzaal Ganesha op basis van het VVE progamma.

Dat betekent dat we samen thematisch werken met Piramide en bevordering van de

taal- en reken ontwikkeling.We proberen dat samen met de ouders te doen d.m.v inloopochtenden en themabijeenkomsten.

 

In de kleutergroepen volgen we kinderen d.m.v. de observatie-instrumenten "Piramide" en "Kijk". Wij gebruiken daarbij onderwijsassistenten om ook in kleinere groepen te werken. Zo krijgen de kinderen meer aandacht.

 

Vanaf groep 3 worden de kinderen intensief gevolgd met als doel aan te sluiten op de onderwijsbehoefte. Dat gebeurt door verschillende instructievormen in de groep, hulp van leerkrachten buiten de klas en een samenwerkingsverband met "Buro Leerlinghulp".

De leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, worden ingedeeld in de HB/plusgroep.

 

ICT is een belangrijk speerpunt: in het kader van 'gepersonaliseerd leren' wordt in alle groepen met Chromebooks gewerkt. Daarnaast kunnen de kinderen op school én thuis aan de slag met Muiswerk Online en de digitale leeromgeving Cloudwise. 

Na een succesvolle pilot wordt programmeren schoolbreed ingezet (vanaf groep 6).

Er wordt gebruik gemaakt van het programma 'Bomberbot'. 

 

Alle kinderen hebben twee keer per week gymnastiek en groep 6 t/m 8: muzieklessen, beiden verzorgd door vakdocenten.

Eens per maand staan de technieklessen op het rooster, waarbij er zoveel mogelijk thematisch wordt gewerkt in de groepen 3 t/m 8.

 

Voor alle vakken gebruiken we moderne methodes die aan de kerndoelen van het SLO voldoen. Voor kinderen die meer kunnen en willen is er aanvullend lesmateriaal. 

Vanaf groep 4 wordt er aandacht besteed aan Hindi-onderwijs. In alle groepen wordt aandacht besteed aan de Hindoe-dharma, waardoor er sprake is van een doorlopende leerlijn gekoppeld aan de maatschappelijke ontwikkelingen en burgerschapsvorming. Dit wordt ook ondersteund met activiteiten binnen en buiten de school.