1

Corona nieuws

Informatie betreft covid-19

 

Beste ouders en/of verzorgers,

 

Zoals wij u reeds meldden, houden wij het nieuws omtrent het Coronavirus
(COVID-19) nauwlettend in de gaten.

 

Geen besmettingen op school
Op onze school zijn op dit moment géén besmettingen van leerlingen of
medewerkers met het coronavirus bij ons bekend. Indien er sprake is van een
mogelijke besmetting (positief getest door GGD) zullen wij u meteen per mail
informeren. We geven dan uiteraard ook aan hoe we handelen en of uw kind naar
school kan komen of dient te worden opgehaald. Om miscommunicatie (zoals
vandaag) te voorkomen, verzoeken wij u bij vragen en/of geruchten rechtstreeks
met de school contact op te nemen met de directie en/of school (telefonisch).

 

Let op de gezondheid
In deze periode van het jaar is bekend dat er veel griepjes heersen. Daarom het
verzoek aan u als ouder/verzorger om uw kind bij deze verschijnselen thuis te
houden. Mocht een leerling ziekteverschijnselen tonen (hoesten, koorts,
kortademigheid etc.) dan zullen we u informeren en vragen uw kind op te halen.
We volgen de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Dat betekent dat we extra
aandacht besteden aan hygiëne, en dat we alert zijn op gezondheidsklachten van
leerlingen en medewerkers. Daarnaast zijn we vandaag in gesprek gegaan met
alle leerlingen over dit virus. Praat u er thuis ook rustig over met uw kinderen.
We vragen u als ouder om de gezondheid van uw kind goed in de gaten te blijven
houden en de adviezen van het RIVM en de GGD op te volgen. We vragen u ook
om de school op de hoogte te brengen als er sprake van is dat uw kind door de
GGD getest wordt op het coronavirus.

 

Voorzorg
Ter voorkoming van verspreiding van het virus nemen we vele preventieve
maatregelen. Een daarvan is dat we ouders, verzorgers en externen verzoeken
het schoolgebouw niet meer te betreden indien het niet noodzakelijk is.
Activiteiten buiten het reguliere rooster, met ouders en/of leerlingen worden
afgelast of tot nader order opgeschort. Denk hierbij aan reizen, sportdagen/-
activiteiten, toneelvoorstellingen, ontwikkelgesprekken, evt. Mandir-bezoek
(Navratan) of grote personeelsvergaderingen.

 

Ontwikkelgesprekken
Ondanks deze roerige tijd is het van belang dat we de onderwijstijd zo goed
mogelijk benutten. Uiteraard met inachtneming van alle preventieve
maatregelen. Daarom gaan alle ontwikkelgesprekken komende week op een
andere manier door. Deze gesprekken zullen nu telefonisch plaatsvinden en niet
meer op school. De leerkracht van uw kind zal u bellen conform het tijdstip waar
u zich voor heeft ingetekend of u een ander moment telefonisch benaderen. De
leerkracht houdt het tel. nummer. uit Mijn School Info aan. Wenst u op een
ander tel. nummer gebeld te worden, mailt u dit dan vandaag door naar de
desbetreffende leerkracht.

 

Mocht u nog vragen hebben, bent u uiteraard ook van harte welkom om die aan
ons te stellen!

 

 

Met hartelijke groet,

 

Directie Shri Vishnu School
Directeur V. Jhinkoe
Adjunct-directeur S. Nanda