2

Groep 3B

BERICHTEN

19 nov 2017 - Taal Veilig Leren Lezen
Op maandag 13 november zijn we gestart met Kern 4

In deze kern leert uw kind: 
Letters: h - w - o - a - u
Woorden: huis, weg, bos, tak, hut 

De letters “i - m - r - v - s – aa - p – e - t – ee - n – b – oo – d - oe – k - ij – z” 
zijn bekende letters geworden. 

De nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan de hand van een verhaal over oma die met kinderen naar het bos gaat en verdwaalt. Het thema van kern 4 is: “waar ben ik”? 
Dit thema heeft veel mogelijkheden om rondom ‘woonomgeving‘ of bijvoorbeeld verkeer allerlei activiteiten te doen. 

De derde persoons -t 
In deze kern leert uw kind het lezen van werkwoorden met de derde persoons -t, zoals: loopt, maakt en rent. 

06 nov 2017 - Afronding kern 3
Op donderdag 9 november wordt Kern 3 van de methode Veilig Leren Lezen afgesloten middels een toets.

Toetsles Kern 3 bestaat uit de onderdelen:

* Controletaak 1: Klankpositie bepalen
M.b.v. deze taak kun je nagaan of de kinderen de positie van een klank in een woord kunnen bepalen. Als volgt: Ik zeg een woord “boos”. Waar hoor je de “oo” in “boos”, vooraan, achteraan of in het midden? Plaats een kruisje in het juiste vakje. 

* Controletaak 2: Letterkennis
M.b.v. deze taak kun je nagaan hoe het gesteld is met de letterkennis van de kinderen. Ze horen een bepaalde klank en zoeken vervolgens de bijbehorende letter uit de zes gegeven letters. 
In deze controletaak komen alle letters van kern 3 aan de orde. 
Ook zijn er letters uit de kernen 1 en 2 opgenomen.

* Controletaak 3: Synthesewoorden lezen
De kinderen lezen de woorden die bij de tekening staan. Ze plaatsen een kruisje in het vakje voor het juiste woord.

* Letterdictee 
De gevraagde letters van kern 1 tot en met kern 3 opschrijven.

 

 

Vrijdag 10 november

1 minuut leestoets Veilig en vlot kern 3


06 nov 2017 - Inloopochtend
Inloopochtend dinsdag 7 november

  

U krijgt een rekenles te zien.

 

 •         Handig tellen.

U bent van harte welkom.


08 okt 2017 - Taal Veilig Leren Lezen
Dinsdag 24 oktober starten we met kern 3.
In deze kern leert uw kind: 
Letters: d - oe - k - ij - z
Woorden: doos, poes, koek, ijs, zeep

 

Deze nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan de hand van een verhaal uit een reuzenboek. In dit verhaal vinden kinderen in een wensdoos telkens een nieuwe verrassing. Het thema van deze kern is ‘Wat zit erin?’ 


Uw kind is bij het begin van kern 3 alweer een week of zeven in groep 3. Steeds meer woorden kunnen worden gelezen. Uw kind leert niet alleen nieuwe letters en woorden, maar oefent deze ook op verschillende manieren. 

Een voorbeeld van zo’ n oefening is het invullen van letters in woorden waarin een letter ontbreekt. Bij het stukje ‘-en’ kan het kind kiezen uit b, p en r om er een compleet woord van te maken. Het plaatje dat naast het woord afgebeeld wordt geeft aan welk woord bedoeld is 
(ben, pen of ren). 

Uw kind leest ook al korte zinnen: 
ik eet een vis
een kip en een aap. 
tim zit bij een boom. 


08 okt 2017 - Afronding kern 2
Op woensdag 11 oktober wordt kern 2 van onze taalmethode Veilig Leren Lezen afgesloten middels een toets. 

Toetsles Kern 2 bestaat uit de onderdelen:


• Controle taak 1: Auditieve analyse
De opdrachten worden als volgt gegeven. Ik zeg een woord “pet”.
Waar hoor je de “p” in pet. 
De kinderen zetten een kruisje in het juiste vakje.


• Controletaak 2: Grafeem/foneem- kennis
M.b.v. deze taak wordt de letterkennis van de kinderen gecontroleerd.
Het gaat om de letters: i, m, r, v, s, p, aa, e, t, ee, n, b, oo.
Deze letters komen in Kern 2 regelmatig aan de orde.


• Controletaak 3
Deze taak geeft informatie over de vaardigheid in het zelfstandig lezen van woorden. De kinderen lezen de woorden (4) die bij de illustratie staan en kleuren het vakje voor het juiste woord.

 

 

Donderdag 12 oktober
1 minuut leestoets Veilig en Vlot kern 2


12 sep 2017 - Afronding De Wereld in Getallen blok 1
Rekentoets op woensdag 20 september

De volgende onderdelen worden in blok 1 getoetst:

 

 •          Schrijven van de getallen tot en met 10.
 •          Herkennen van getalbeelden.
 •          Vergelijken van hoeveelheden; het begrip minder.
 •          Tellen van hoeveelheden tot en met 10.
 •          Plaatsen van getallen op de getallenlijn.
 •          Invullen van ontbrekende getallen op de getallenlijn.

11 sep 2017 - Taal Veilig Leren Lezen
Woensdag 20 september starten wij met kern 2

In deze kern leert uw kind.


Letters: t – n – b – oo – ee
Woorden: teen - een - neus - buik - oog


De letters i - m - r - v - s – aa - p – e zijn bekende letters geworden.
De letters t – ee - n – b – oo komen daarbij met behulp van de woorden: teen, een, neus, buik, oog.

Deze woorden passen bij het thema:Mijn lijf’.
Uw kind krijgt deze woorden aangeboden met behulp van een verhaal dat verteld wordt aan de hand van een reuzenboek.

In dat verhaal moeten twee kinderen naar zwemles, maar door een ongelukje komen ze daar niet terecht.

Naast het uitbreiden van de letterkennis, werkt uw kind ook aan de vaardigheden die nodig zijn om te kunnen lezen: woorden in stukjes hakken (letters of klanken) en die stukjes weer aan elkaar plakken tot een woord.

Met behulp van de tot nu toe geleerde letters kunnen ook andere woorden worden gemaakt dan bovenstaande woorden, bijvoorbeeld: vaar, kaas, pit, raam, boos.

Dat is een ontdekkingsreis met steeds meer ontdekkingen en uitdagingen.

Veilig en vlot kern 2

 


11 sep 2017 - Afronding kern 1
Op donderdag 14 september wordt kern 1 van onze taalmethode Veilig Leren Lezen afgesloten middels een toets. 

Toetsles Kern 1 bestaat uit de onderdelen:


• Controle taak 1: Auditieve synthese
De opdrachten worden als volgt gegeven. Ik zeg een woord in stukjes: r/aa/m/.
De kinderen zetten een kring om het plaatje dat erbij hoort.


• Controletaak 2: Grafeem / foneem- kennis
M.b.v. deze taak wordt nagegaan hoe het gesteld is met de letterkennis van de kinderen.
Het gaat om de letters: i, m, r, v, s, p, aa, e.
Deze letters komen in Kern 1 regelmatig aan de orde.


• Controletaak 3
Deze taak geeft informatie over de vaardigheid in het zelfstandig lezen van woorden. De kinderen lezen de woorden (4) die bij de illustratie staan en kleuren het vakje voor het juiste woord.

 

Vrijdag 15 september: 1 minuut leestoets kern 1

 


04 sep 2017 - Inloopochtend
Inloopochtend dinsdag 5 september

 

U krijgt een rekenles te zien.

 

 •          De begrippen meer en minder
 •          Koppelen van getallen aan hoeveelheden tot en met 10.

U bent van harte welkom.


27 aug 2017 - Informatie
Beste ouders,

De groep telt 26 kinderen

 

Indien er vragen zijn, mailen naar aramautarsing@shrivishnu.nl of jpoeran@shrivishnu.nl 

 

Gym

Maandag en vrijdag. Graag gymkleding meegeven. 

Om de 14 dagen krijgen de kinderen op de vrijdag yoga.

 

Huiswerk

Huiswerk wordt vrijdag meegegeven. De maandag daarop dient het ingeleverd te worden.


27 aug 2017 - Taal Veilig Leren Lezen
Kern 1: 

 

In deze kern leert uw kind:

 •          Letters: m - r - v - i - s - aa - p - e
 •          Woorden: ik - maan - roos - vis - sok – aan – pen - en

Aan de hand van deze woorden leert uw kind de letters. Deze letters spreekt uw kind uit met hun klank, dus niet met de alfabetnaam van de letters. Uw kind zegt dus mmmmm en rrrrr in plaats van 'em' en 'er'. Het is heel belangrijk dat u dat ook doet!

 

Klanken

Sommige kinderen ontdekken in de woorden niet alleen de letter die bij dat woord wordt aangeboden (zoals –r- van roos) maar ze ontdekken ook de klanken van de andere letters: -oo- en –s-. Voor sommige kinderen is het een extra uitdaging om ook met die letters te experimenteren. Als deze kennis er niet spontaan is, dring het dan niet op. Het belast het kind onnodig. De basiskennis blijft alsnog het belangrijkst.

 

Systeem van schrift

Aan de hand van de oefeningen in de klas ontdekt uw kind langzaam maar zeker het systeem van ons schrift: woorden bestaan uit losse letters en met die losse letters kun je oneindig veel nieuwe woorden maken. Vis bestaat uit de letters v-i s. Van vis kun je heel makkelijk -is- maken. En met de -m- van maan krijg je het woordje -mis-. Het lijkt zo simpel, maar voor kinderen is dit een heel belangrijke ontdekking.

 

Veilig en vlot Kern 1


- Afronding De Wereld in Getallen blok 2
Rekentoets op woensdag 25 oktober.

De volgende onderdelen worden getoetst:

 

Begrippen meer, minder en evenveel.

-  Het tellen van hoeveelheden tot en met 10.

-  Het tellen van hoeveelheden, koppeling aan de getallenlijn.

-  Splitsen van hoeveelheden.

-  Het invullen van ontbrekende getallen op een getallenlijn.