Groep 3A

 

Beste ouders,

 

Welkom op de klassensite van groep 3A.

Mijn naam is Wanisha Lachman en ik heb het genoegen om dit schooljaar uw kind te mogen leiden.

De groep telt momenteel 30 leerlingen; 15 jongens en 15 meisjes.

Voor vragen kunt u mailen naar: wlachman@shrivishnu.nl

 

Op de woensdagen is juf Jane in de klas.

 

 

Hieronder vindt u het rooster en informatie over thema's die we in de klas behandelen.

 

Gym:
Maandag en Vrijdag

Dans/ Bewegen op muziek:
Dinsdag

Tekenen: 
Woensdag

Computeren:
Donderdag

 

Tekenen deel 2:

Vrijdag

BERICHTEN

15 nov 2017 - Veilig leren lezen Kern 4
Kern 4: huis-weg-bos-tak-hut

 

In deze kern leert je kind:
Letters: h – w – o – a – u
Woorden: huis, weg, bos, tak, hut

 

De letters i – m – r – v – s – aa – p – e – t – ee – n – b – oo zijn bekende letters geworden.
De nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan de hand van een verhaal over oma die met kinderen naar het bos gaat en verdwaalt. Het thema van kern 4 is: ‘ waar ben ik’. Dit thema heeft veel mogelijkheden om rondom ‘woonomgeving‘ of bijvoorbeeld verkeer allerlei activiteiten te doen. Ook ‘het bos’ kan als thema gekozen worden.

 

De derde-persoons-t 
In deze kern leert je kind het lezen van werkwoorden met de derde-persoons-t, zoals: loopt, maakt, rent. Je zult merken dat uw kind steeds meer en beter leert lezen. Vertel hoe knap je dat vindt!

 

Waarom leer ik eigenlijk lezen?
Je kind leert niet alleen nieuwe woorden en letters maar ontdekt ook steeds meer waar lezen toe dient: je kunt genieten van een verhaal, je kunt informatie opzoeken in een boek of een gids en je kunt elkaar op papier een boodschap doorgeven!

 

Veilig en Vlot kern 4


30 okt 2017 - Doelen Rekenen Blok 3
Beste ouders,

 

Hieronder vindt u een document met de doelen van Blok 3.
Wij starten op  30-10-2017.


21 aug 2017 - Taal Veilig Leren Lezen kern 1
Kern 1: 

In deze kern leert uw kind:

  •          Letters: m - r - v - i - s - aa - p - e
  •          Woorden: ik - maan - roos - vis - sok – aan – pen - en

Aan de hand van deze woorden leert uw kind de letters. Deze letters spreekt uw kind uit met hun klank, dus niet met de alfabetnaam van de letters. Uw kind zegt dus mmmmm en rrrrr in plaats van 'em' en 'er'. Het is heel belangrijk dat u dat ook doet!

 

Klanken

Sommige kinderen ontdekken in de woorden niet alleen de letter die bij dat woord wordt aangeboden (zoals –r- van roos) maar ze ontdekken ook de klanken van de andere letters: -oo- en –s-. Voor sommige kinderen is het een extra uitdaging om ook met die letters te experimenteren. Als deze kennis er niet spontaan is, dring het dan niet op. Het belast het kind onnodig. De basiskennis blijft alsnog het belangrijkst.

 

Systeem van schrift

Aan de hand van de oefeningen in de klas ontdekt uw kind langzaam maar zeker het systeem van ons schrift: woorden bestaan uit losse letters en met die losse letters kun je oneindig veel nieuwe woorden maken. Vis bestaat uit de letters v-i s. Van vis kun je heel makkelijk -is- maken. En met de -m- van maan krijg je het woordje -mis-. Het lijkt zo simpel, maar voor kinderen is dit een heel belangrijke ontdekking.

 

 

Veilig en vlot Kern 1

 


02 okt 2016 - Taal veilig leren lezen kern 3
Maandag 23 oktober starten we met kern 3.

In deze kern leert uw kind:
Letters: d - oe - k - ij - z
Woorden: doos, poes, koek, ijs, zeep 

Deze nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan de hand van een verhaal uit een reuzenboek. In dit verhaal vinden kinderen in een wensdoos telkens een nieuwe verrassing.
 

Het thema van deze kern is

‘Wat zit erin?’


Uw kind is bij het begin van kern 3 alweer een week of zeven in groep 3. Steeds meer woorden kunnen worden gelezen. Uw kind leert niet alleen nieuwe letters en woorden, maar oefent deze ook op verschillende manieren.

Een voorbeeld van zo’ n oefening is het invullen van letters in woorden waarin een letter ontbreekt.
Bij het stukje ‘-en’ kan het kind kiezen uit b, p en r om er een compleet woord van te maken. Het plaatje dat naast het woord afgebeeld wordt geeft aan welk woord bedoeld is  (ben, pen of ren).


Uw kind leest ook al korte zinnen:
ik eet een vis.
een kip en een aap.
tim zit bij een boom.

Uw kind kan veilig en vlot woorden van Kern 3  ook digitaal oefenen.
Klik op onderstaande link.

Veilig en Vlot kern 3 


15 sep 2016 - Taal Veilig Leren Lezen kern 2
Op maandag 19 september starten we met kern 2

 

Kern 2

In deze kern leert uw kind:

  •          Letters: t – n – b – oo – ee
  •          Woorden: teen - een - neus - buik - oog

De letters i - m - r - v - s – aa - p – e zijn bekende letters geworden. De letters t – ee - n – b – oo komen daarbij met behulp van de woorden: teen, een, neus, buik, oog. Deze woorden passen bij het thema: ‘Mijn lijf’. Uw kind krijgt deze woorden aangeboden met behulp van een verhaal dat verteld wordt aan de hand van een reuzenboek. In dat verhaal moeten 2 kinderen naar zwemles, maar door een ongelukje komen ze daar niet terecht.

 

Hakken en plakken

Naast het uitbreiden van de letterkennis, werkt uw kind ook aan de vaardigheden die nodig zijn om te kunnen lezen: woorden in stukjes hakken (letters of klanken) en die stukjes weer aan elkaar plakken tot een woord. Met behulp van de tot nu toe geleerde letters kunnen ook andere woorden worden gemaakt dan bovenstaande woorden, bijvoorbeeld: vaar, kaas, pit, raam, boos. Dat is een ontdekkingsreis met steeds meer ontdekkingen en uitdagingen.

 

Waardering

Wat is er voor uw kind leuker dan thuis te laten zien wat het allemaal al kan? Het is belangrijk dat uw kind zelfvertrouwen krijgt bij het lezen. Spreek daarom altijd uw waardering uit over de leespogingen en de schrijfsels van uw kind, ook al gaat er nog wel eens iets mis.

 

http://leestrainer.nl/vll/veiligenvlot/kern2.pdf