Groep 3A

 

Beste ouders,

 

Welkom op de klassensite van groep 3A.

Mijn naam is Wanisha Lachman.

De groep telt momenteel 30 leerlingen; 15 jongens en 15 meisjes.

 

 

 

 

Elke ochtend verzamelen de leerlingen op het kleine plein, bij groep 1. 

Na de bel gaan de leerlingen, onder begeleiding van de leerkracht, naar boven. 

 

Voor vragen kunt u mailen naar: wlachman@shrivishnu.nl

De contactouder van dit schooljaar is Oesha Ramdas. 

 

 

 

Hieronder vindt u het rooster en informatie over thema's die we in de klas behandelen.

 

Gym:
Maandag en Vrijdag

Muziek:
Dinsdag

Tekenen:

Vrijdag en woensdag  (de oneven weken)

BERICHTEN

29 mrt 2018 - Rekenen Blok 3b
Beste ouders,

 

Hieronder kunt u de doelen van Rekenen Blok 3b inzien.

Rekenen Blok 3b


25 mrt 2018 - Taal Veilig Leren Lezen kern 9
 

 

Kern 9: bedoel - verhaal - gezin

Dit leert uw kind in deze kern:

  •          Uw kind maakt kennis met steeds meer nieuwe lettercombinaties. Aai, ooi, oei komen voor in eenvoudige woorden als ‘kraai’, ‘kooi’, ‘groei’.

Het thema van deze kern is: ‘Hé, hoe kan dat?’ Kinderen gaan aan de slag met allerlei onderzoekjes en proefjes. In deze kern maakt uw kind ook al kennis met tweelettergrepige woorden: vijver, bakker, kasten, balkon, poedel’. Het zijn nog woorden zonder open lettergreep. Ook komen woorden aan de orde zoals: ‘bedoel’, ‘verhaal’, ‘gezin’.

 

Begrijpend lezen

In kern 9 maakt uw kind kennis met allerlei oefenvormen voor begrijpend lezen.

Enkele voorbeelen: Uw kind krijgt steeds een zin of een korte tekst. Daarna worden 3 uitspraken gedaan. Slechts 1 van de 3 uitspraken past bij de zin of tekst.

  •          Voorbeeld: Els maakt een jurk. Die is voor de pop van Noor. Bij deze korte tekst staat een tekening. Uw kind kan kiezen uit de volgende uitspraken: 
    (1) De pop is van Els. 
    (2) Noor maakt een jurk. 
    (3) De jurk is voor de pop.
  •          Waarschijnlijk zal uw kind in het begin fouten maken bij deze oefenvorm, omdat het te snel denkt dat een bepaalde uitspraak wel goed zal zijn. Uw kind leert dat het de gekozen uitspraak goed moet controleren door de zin of tekst nog een keer te lezen. 

Woordweb

Het maken van een woordweb komt in deze kern regelmatig aan de orde. Uitgaand van een kernwoord, bijvoorbeeld ‘wiel’ kunnen woorden worden gezocht die betrekking hebben op dat begrip. De woorden worden eromheen geschreven.

 

Zinnen in de juiste volgorde plaatsen

Ook het plaatsen van zinnen in de juiste volgorde met behulp van een plaatje is een van de oefenvormen. Met behulp van slechts één afbeelding kiest het kind welke van de zinnen de eerste zin is, welke de volgende etc.


20 feb 2018 - Klokkijken in groep 3

Klokkijken oefenen in groep 3

De rekenmethode gaat er van uit dat kinderen in januari (M3 niveau) de klok kunnen aflezen op het hele uur en het halve uur.
Voorbereiding: vraag of je kind weet welke richting de wijzers opgaan. Verken samen welke afstand de grote en kleine wijzer in één uur afleggen.

Instructie:

1. “Als de grote wijzer op de twaalf staat is het een heel uur” (deze term / dit begrip komt
met digitaal leren klokkijken van pas).
2. “Kijk nu naar de kleine wijzer, die staat op de vier. Het is dus vier uur”.
3. “Als de grote wijzer op de zes staat is het een half uur”.
4. “Kijk nu naar de kleine wijzer, die staat tussen de zeven en acht. Denk aan de richting
waarin de wijzers gaan… Waar wil de kleine wijzer naar toe? Het is dus half acht”.

Voor juni (E3 niveau) kunnen kinderen ook de kwartieren juist aflezen.

Instructie:

1. “Je kijkt eerst naar de grote wijzer en dan naar de kleine wijzer.”
2. “Als de grote wijzer op de twaalf staat is het een heel uur” (deze term / dit begrip komt
met digitaal leren klokkijken van pas).
3. “Kijk nu naar de grote wijzer, die gaat een stukje vooruit” (zet de grote wijzer op de
drie).
4. “Kijk nu welk cijfer de kleine wijzer aanwijst, deze tijd heet: kwart over ….”
(dit herhaal je een paar keer met andere uren).