Groep 3A

 

Beste ouders,

 

Welkom op de klassensite van groep 3A.

Mijn naam is Wanisha Lachman en ik heb het genoegen om dit schooljaar uw kind te mogen leiden.

De groep telt momenteel 30 leerlingen; 15 jongens en 15 meisjes.

Voor vragen kunt u mailen naar: wlachman@shrivishnu.nl

 

 

Hieronder vindt u het rooster en informatie over thema's die we in de klas behandelen.

 

Gym:
Maandag en Vrijdag

Dans/ Bewegen op muziek:
Dinsdag


BERICHTEN

20 feb 2018 - Rekenen Blok 2b
Beste ouders,

 

Hieronder vindt u de doelen voor blok 2b van Rekenen.


20 feb 2018 - Veilig Leren Lezen Kern 8
Kern 8: bank - licht licht.

In deze kern leert uw kind:
Woorden: bank en licht

Woorden met 2 medeklinkers vooraan (zoals 'zwaan') en achteraan (bijvoorbeeld 'kast') komen uitgebreid aan bod. Daarnaast oefent uw kind met samenstellingen: Ook leert uw kind woorden met een open klinker achteraan lezen, bijvoorbeeld: 'ga', 'zo' en 'nu' Bovendien leren de kinderen in kern 8 de nk van bank en de ch van licht.

20 feb 2018 - Klokkijken in groep 3

Klokkijken oefenen in groep 3

De rekenmethode gaat er van uit dat kinderen in januari (M3 niveau) de klok kunnen aflezen op het hele uur en het halve uur.
Voorbereiding: vraag of je kind weet welke richting de wijzers opgaan. Verken samen welke afstand de grote en kleine wijzer in één uur afleggen.

Instructie:

1. “Als de grote wijzer op de twaalf staat is het een heel uur” (deze term / dit begrip komt
met digitaal leren klokkijken van pas).
2. “Kijk nu naar de kleine wijzer, die staat op de vier. Het is dus vier uur”.
3. “Als de grote wijzer op de zes staat is het een half uur”.
4. “Kijk nu naar de kleine wijzer, die staat tussen de zeven en acht. Denk aan de richting
waarin de wijzers gaan… Waar wil de kleine wijzer naar toe? Het is dus half acht”.

Voor juni (E3 niveau) kunnen kinderen ook de kwartieren juist aflezen.

Instructie:

1. “Je kijkt eerst naar de grote wijzer en dan naar de kleine wijzer.”
2. “Als de grote wijzer op de twaalf staat is het een heel uur” (deze term / dit begrip komt
met digitaal leren klokkijken van pas).
3. “Kijk nu naar de grote wijzer, die gaat een stukje vooruit” (zet de grote wijzer op de
drie).
4. “Kijk nu welk cijfer de kleine wijzer aanwijst, deze tijd heet: kwart over ….”
(dit herhaal je een paar keer met andere uren).