2

Welkom op de website van de Shri Vishnu School

De Shri Vishnu basisschool was in 1988 de eerste hindoestaanse school in Nederland.

Inmiddels hebben we ruim 400 leerlingen en een prachtig schoolgebouw in Den Haag.

We zijn een bijzondere basisschool. Samen met 4 andere basisscholen in Nederland maken we deel uit van de Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON). Uniek is dat wij uw kind naast de gebruikelijke vakken ook de basisbeginselen van het hindoeïsme bijbrengen.

We zijn namelijk trots op onze hindoeïstische levenshouding.

Behalve de kwaliteiten vinden we ook de sociale veiligheid heel belangrijk. We vinden het belangrijk dat uw kind zich vanaf het begin thuis voelt op onze basisschool. Veiligheid, respect, rust en tolerantie staan bij ons dan ook centraal. Hierdoor kan uw kind zich optimaal ontwikkelen.

 

Lees meer over onze school ›


Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact met ons op. We staan graag voor u klaar. 

  • Visie
    De speerpunten van de Shri Vishnu basisschool zijn zelfstandig werken, klassenmanagement en handelingsgericht werken. Lees verder ›
  • Kwaliteit
    We werken continu aan de kwaliteit van ons onderwijs, door ook ICT en vernieuwende lesmethodes spelen in te voeren. Lees verder ›
  • Extra vorming
    Bij het extra vak Dharma besteden we veel aandacht aan waarden en normen. Hierbij staat respect en tolerantie ten opzichte van andere culturen centraal. Lees verder ›

Nieuws

Plusklas
21 apr 2017 - Meer uitdaging voor leerlingen met de Plusklas

 

De Shri Vishnu School is begonnen met de Plusklas, een manier om aan kinderen die in minimaal 2 vakken ver vooruit lopen meer uitdaging te bieden. “Waar ik naar toe wil is dat we leerlingen vooral op maat het onderwijs bieden dat bij hen past”, zegt directeur Fred van de Poll.

 

Door Stuart Kensenhuis

 

 
Lees meer ›


Meester Fred jarig!
11 apr 2017 - Op 11 april is onze directeur meester Fred in het zonnetje en in de bloemen gezet. Bij aankomst op school werd hij op het schoolplein toegezongen door alle kinderen, meesters en juffen.

Van harte gefeliciteerd!