2

Welkom op de website van de Shri Vishnu School

De Shri Vishnu basisschool was in 1988 is de eerste hindoeïstische school ooit in Nederland. Inmiddels hebben we ruim 500 leerlingen en een prachtig schoolgebouw in Den Haag.

We zijn een bijzondere basisschool. Samen met 4 andere basisscholen in Nederland maken we deel uit van de Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON). Uniek is dat wij uw kind naast de gebruikelijke vakken ook de basisbeginselen van het hindoeïsme bijbrengen. Hiervoor hebben we per leerjaar eigen, leuk lesmateriaal ontwikkeld. We zijn namelijk trots op onze hindoeïstische levenshouding.

De kwaliteit van ons onderwijs staat bij ons voorop. We vinden het belangrijk dat uw kind zich vanaf het begin thuis voelt op onze basisschool. Veiligheid, respect, rust en tolerantie staan bij ons dan ook centraal. Hierdoor kan uw kind zich optimaal ontwikkelen.

 

Lees meer over onze school ›


Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact met ons op. We staan graag voor u klaar. 

  • Visie
    De speerpunten van de Shri Vishnu basisschool zijn zelfstandig werken, klassenmanagement en handelingsgericht werken. Lees verder ›
  • Kwaliteit
    We werken continu aan de kwaliteit van ons onderwijs, door ook ICT en vernieuwende lesmethodes spelen in te voeren. Lees verder ›
  • Extra vorming
    Bij het extra vak Dharma besteden we veel aandacht aan waarden en normen. Hierbij staat respect en tolerantie ten opzichte van andere culturen centraal. Lees verder ›

Nieuws

MOO: Mijn Omgeving Online
12 okt 2016 - MOO: Mijn Omgeving Online

Wat is  MOO? Sinds dit schooljaar maakt de Shri Vishnu School gebruik van de online leeromgeving MOO. MOO staat voor Mijn Omgeving Online. Kinderen hebben op school een account waarmee zij kunnen inloggen op MOO (www.moo.nl).  In deze online leeromgeving kunnen kinderen werk organiseren, bronnen verzamelen en direct software starten.

MOO is webbased en platform-onafhankelijk, dat wil zeggen dat er overal kan worden ingelogd. Veel onderdelen en links zijn direct via MOO te gebruiken, maar er is geldt wel een restrictie. Wanneer leerlingen buiten het schoolgebouw zijn ingelogd in MOO, kunnen zij geen gebruik maken van de snelkoppelingen naar de methode-gebonden software. Deze software (bijv Wereld in Getallen en Veilig Leren Lezen) is alleen binnen het schoolgebouw te gebruiken, om te voorkomen dat andere kinderen deze (vaak verplichte) oefeningen en soms zelfs toetsen maken.

Op het tabblad programma’s van MOO kunnen leerlingen zelf links toevoegen. Bijvoorbeeld linkjes naar bronnen, die ze vaak moeten raadplegen. Ook leerkrachten kunnen links toevoegen, bijvoorbeeld naar educatieve sites waar kinderen oefeningen kunnen maken. Binnen MOO zit tevens vereenvoudigde versie van Word, die niet apart geïnstalleerd hoeft te worden. Documenten en presentaties kunnen  binnen MOO worden opgeslagen, zodat deze niet meer via usb-sticks mee naar school genomen hoeven te worden.

Met de introductie van MOO hebben we een nieuwe stap gezet naar de verdere digitalisering van het onderwijs en hopen we ons onderwijs eigentijdser en toegankelijker te maken.

Programma’s die het ook buiten het schoolgebouw doen  zijn bijvoorbeeld: Muiswerk Online  (online.muiswerken.nl/shrivishnu), Mijn Klas (voorheen Ambrasoft) en Nieuwsbegrip. Binnen MOO vindt u ‘tegels’ (snelkoppelingen) naar deze programma’s.

 


Navratri: het feest van de bezinning
12 okt 2016 - Op alle scholen van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) is afgelopen week Navratri gevierd, het feest van de negen nachten met bezinning, zuivering en het nieuwe begin.


Leerlingen van de Shri Vishnu School in de Ram Mandir
Lees meer ›